Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2022

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022 9.2.2023 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Orionin tilinpäätöstiedotteesta 2022. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

  • Liikevaihto oli 1 341 miljoonaa euroa (1 041 miljoonaa euroa vuonna 2021)
  • Liikevoitto oli 440 (243) miljoonaa euroa
  • Voitto ennen veroja oli 440 (242) miljoonaa euroa
  • Omavaraisuusaste oli 61 % (68 %)
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 45 % (29 %)
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 42 % (26 %)
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,49 (1,38) euroa
  • Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 3,09 (1,53) euroa
  • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,60 (1,50) euroa osaketta kohden
  • Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta (liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli 1 113 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta (liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

  10-12/2210-12/21Muutos %1-12/221-12/21Muutos %
Liikevaihto, milj. EUR294,5276,5+6,5 %1 340,61 041,0+28,8 %
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR53,252,6+1,1 %487,1289,1+68,5 %
 % liikevaihdosta18,1 %19,0 % 36,3 %27,8 % 
Liikevoitto, milj. EUR40,739,9+1,9 %439,6243,3+80,7 %
 % liikevaihdosta13,8 %14,4 % 32,8 %23,4 % 
Voitto ennen veroja, milj. EUR40,539,8+1,7 %440,3242,3+81,7 %
 % liikevaihdosta13,7 %14,4 % 32,8 %23,3 % 
Tilikauden voitto, milj. EUR31,732,8-3,5 %349,5193,8+80,4 %
 % liikevaihdosta10,7 %11,9 % 26,1 %18,6 % 
Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR38,841,0-5,3 %135,8117,7+15,4 %
 % liikevaihdosta13,2 %14,8 % 10,1 %11,3 % 
Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR60,419,5+209,7 %109,685,4+28,5 %
 % liikevaihdosta20,5 %7,0 % 8,2 %8,2 % 
Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR-0,3  82,0  
Korolliset nettovelat, milj. EUR   -118,7-108,3+9,6 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,230,23-2,9 %2,491,38+80,4 %
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR0,040,54-92,8 %3,091,53+101,4 %
Omavaraisuusaste, %   60,9 %68,1 % 
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   -13,1 %-14,5 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, %   45,1 %28,8 % 
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %   42,2 %26,2 % 
Henkilömäärä kaudella keskimäärin   3 4723 364+3,2 %

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:
Orionin vaiherikas vuosi loi pohjaa tulevalle kasvulle

” Vuosi 2022 oli Orionille poikkeuksellisen hyvä sekä liikevaihdon että -voiton osalta. Merkittävin kasvun ajuri oli heinäkuussa tehtyyn ODM-208-sopimukseen liittynyt 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakko-maksu, josta kirjasimme liikevaihtoon ja -voittoon 228 miljoonaa euroa. Ilman ennakkomaksua liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Liikevoitto ilman ODM-208-sopimukseen liittyvää ennakkomaksua ja kuluja (nettovaikutus 208 miljoonaa euroa) laski hieman vuodesta 2021. Laskua selittää kustannusten kasvu, joka johtuu pääosin kustannusinflaatiosta sekä panostuksista tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Nämä panostukset pohjustavat yhtiön tulevaa kasvua lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Suurimpien tuotteidemme myynti kehittyi vuoden 2022 aikana pitkälti odotustemme mukaisesti. Nubeqa® toimi kasvun keihäänkärkenä, ja Easyhaler®-tuoteportfolio jatkoi pitkällä kasvu-urallaan. Parkinson-lääkkeiden myynti oli edellisvuoden tasolla, ja Simdax® sekä Dexdor® laskivat selvästi geneerisen kilpailun seurauksena. Erityistuotteet-tulosyksikön eli geneeristen lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden myynti oli edellisvuotta korkeampi, vaikka geneeristen lääkkeiden hinnat etenkin päämarkkinalla Suomessa ovat jatkaneet laskuaan. Pystyimme kompensoimaan hintojen laskun vaikutuksen volyymien kasvulla. Parin edellisvuoden jälkeen tavanomaisten hengitystieinfektioiden esiintyvyys oli taas normaalimmalla tasolla, mikä osaltaan kasvatti geneeristen lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden kysyntää. Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihdon vahva kasvu selittyy kesäkuussa tehdyllä yritysostolla.

Vuosi 2022 oli Orionille vaiherikas ja sisälsi monta tapahtumaa, jotka pohjustavat yhtiön tulevaa kasvua. Darolutamidista julkaistiin uusia positiivisia tutkimustuloksia, joihin perustuen Nubeqa®-lääke on jo saanut myyntiluvan uuteen indikaatioon Yhdysvalloissa. Lisäksi kumppanimme Bayer nosti arviotaan Nubeqan myyntipotentiaalista, ja tuote onkin Orionin tärkein lähivuosien kasvuajuri. Toukokuussa teimme merkittävän päätöksen keskittyä Orionin omassa varhaisen vaiheen tutkimuksessa onkologiaan ja kipuun. Keskittämällä resurssimme näihin kahteen terapia-alueeseen arvioimme saavamme parhaan vastineen tutkimus- ja kehityspanostuksillemme. Hankimme myös laajan yksinoikeuden akuutin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun voimakkaan ja selektiivisen NaV 1.8 -salpaajan kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tarve uusille tehokkaille ja turvallisille kivun hoitovaihtoehdoille, jotka eivät aiheuta riippuvuutta, on suuri. Siksi odotammekin innolla uutisia meneillään olevasta kliinisen vaiheen I tutkimuksesta sekä mahdollisuutta viedä tämä lääkekandidaatti seuraaviin kehitysvaiheisiin.

Kesäkuussa teimme Orionin ensimmäisen yritysoston moneen vuoteen, kun hankimme belgialaisen eläinlääkeyhtiön VMD:n (Inovet). Kauppa laajesi Orionin Eläinlääkkeet-yksikön tuotetarjontaa ja maantieteellistä läsnäoloa. Kaupan myötä Orion sai myös oman eläinlääkkeiden valmistukseen erikoistuneen tuotantolaitoksen. Heinäkuussa solmimme yhdysvaltalaisen MSD:n kanssa merkittävän Orionin ODM-208-molekyyliä koskevan kehitys- ja kaupallistamissopimuksen. Sopimus antaa Orionille mahdollisuuden hyödyntää ODM-208:n potentiaalia potilaiden parhaaksi ja jatkaa samalla investointeja muihin hankkeisiin. Lokakuussa puolestaan kerroimme uudesta organisaatiorakenteesta, joka astui voimaan tämän vuoden alussa. Uusi organisaatiorakenne on selkeä, ja se antaa tulosyksiköille entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä omiin vahvuuksiinsa, markkinoihinsa sekä asiakkaisiinsa. Tämä tukee Orionin strategiaa sekä strategian mukaista kehitystä ja kasvua.

Vuosi 2022 oli monella tapaa myös haastava. Simdax® ja Dexdor® laskivat odotetusti, ja lasku jyrkkeni vuoden loppua kohden. Myös kustannusinflaatio vaikutti negatiivisesti kannattavuuteemme, ja valmistuskustannusten kasvu kiihtyi vuoden loppupuolella. Valuuttakurssien vaikutus tulokseemme vaihteli voimakkaasti vuoden sisällä. Ensimmäisen ja neljännen vuosineljänneksen aikana vaikutus oli negatiivinen, kun taas toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana positiivinen. Alkaneena vuonna kaikki nämä tekijät voivat aiheuttaa meille edelleen haasteita. Lisäksi globaalit toimitusketjut voivat kohdata edelleen paineita muun muassa COVID-19-pandemian ja Ukrainassa käytävän sodan seurausten vuoksi. Me Orionilla keskitymme niihin asioihin, joihin pystymme itse vaikuttamaan, ja teemme yhdessä kumppaniemme kanssa kovasti töitä tuotannon jatkuvuuden, tuotteiden saatavuuden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja maailmanlaajuisten toimitusketjujen riskien hallitsemiseksi.

Olen työskennellyt Orionilla vuodesta 1999 alkaen lukuisissa eri tehtävissä ja toimitusjohtajana aloitin marraskuussa 2022. Ensimmäisinä kuukausina uudessa roolissani olen käynyt keskusteluja useiden orionilaisten ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Nämä kohtaamiset ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että Orionilla on erittäin osaavia ja omistautuneita työntekijöitä sekä kumppaneita. Orion on myös vahvassa taloudellisessa asemassa. Näiden perustusten varaan on hyvä yhdessä rakentaa Orionin tulevaisuutta. Tie on auki!”

Näkymäarvio vuodelle 2023

Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta
(liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli 1 113 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta
(liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa).

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta. Vuonna 2022 Orion sai ODM-208-sopimukseen liittyneen 290 miljoonan dollarin ennakkomaksun, josta liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattiin 228 miljoonaa euroa. Sopimukseen liittyneet kulut olivat noin 20 miljoonaa euroa, joten nettovaikutus liikevoittoon oli 208 miljoonaa euroa.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2018–2022:

Vuosi20182019202020212022
Milj. euroa551423234

Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta Nubeqa®-tuotteen myyntiin perustuvia etappimaksuja tiettyjen maailmanlaajuisten vuotuisten myyntirajojen täyttyessä ensimmäisen kerran. Vuoden 2023 näkymäarvio sisältää yhden tällaisen etappimaksun, suuruudeltaan 30 miljoonaa euroa. Näkymäarvio ei sisällä muita olennaisia etappimaksuja.

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy toimimaan normaalisti koko vuoden. Tuotannon jatkuvuutta koskevia riskejä käsitellään kohdassa ”Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät”.

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaama Nubeqa®-lääkkeen liikevaihto kasvaa selvästi vuonna 2023. Orionin arvio perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Myös Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihdon oletetaan kasvavan selvästi johtuen kesällä 2022 tehdystä eläinlääkeyhtiö VMD:n hankinnasta. Etappimaksujen oletetaan kasvavan selvästi vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta. Lisäksi Easyhaler®-tuoteperheen oletetaan toimivan yhtenä kasvun ajurina.

Muiden tuotteiden yhteenlasketun liikevaihdon oletetaan laskevan vuodesta 2022. Laskua aiheuttavat etenkin geneeristä kilpailua kohtaavat tuotteet Simdax®, dexdor®, Precedex® sekä Parkinson-lääkkeet Stalevo®, Comtess® ja Comtan®. Myös Orionin omien geneeristen deksmedetomidiini- ja entakaponituotteiden liikevaihdon oletetaan laskevan kilpailun vuoksi. Muiden geneeristen lääkkeiden myynnin oletettua laskua selittää pääosin hintojen lasku Orionin päämarkkinoilla. Lisäksi näkymäarvio olettaa, että Orionin liikevaihto Venäjällä on olennaisesti pienempi kuin vuonna 2022. Vuonna 2022 valuuttakurssimuutokset ja etenkin Venäjän ruplan kurssin muutos kasvattivat liikevaihtoa. Fermionin kapasiteetin käyttöaste on ollut erittäin korkea viime vuosina. Orionin omien alkuperälääkkeiden vaikuttavien aineiden valmistuksen osuuden arvioidaan kasvavan, minkä seurauksena Orionin raportoiman Fermionin ulkoisen liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuonna 2023.   

Liikevoitto

Valmistuskustannusten oletetaan kasvavan liikevaihtoa nopeammin pääosin kustannusinflaation vuoksi, minkä seurauksena tuotemyynnin suhteellisen bruttokatteen oletetaan olevan alempi kuin vuonna 2022. Kustannusinflaatio näkyy raaka-aineiden ja energian hinnan lisäksi muun muassa palkkakustannuksissa. Näkymäarviossa on huomioitu aiempia vuosia korkeammat palkankorotukset.

Liiketoiminnan kulujen arvioidaan kasvavan hieman vuoden 2022 raportoiduista kuluista (eli sisältäen ODM-208-sopimukseen liittyvät kulut). Tutkimus- ja tuotekehityskulujen kasvuun vaikuttaa kliinisessä tutkimusvaiheessa olevien hankkeiden määrä sekä ajoitus. Lisäksi panostuksia varhaiseen tutkimukseen, ja siten yhtiön tulevaisuuden kasvun rakentamiseen, on tarkoitus lisätä. Myynnin ja markkinoinnin kuluja kasvattavat mm. hankitun eläinlääkeyhtiö Inovetin kulut, ganaksolonin suunniteltu lanseeraus Euroopassa sekä Nubeqaan liittyvät kulut, joihin kuuluu muun muassa Endo Pharmaceuticalsille maksettava rojalti. Myös palkankorotukset nostavat liiketoiminnan kuluja.

Kasvavien tuotteiden tuoman liikevoiton, ennen kaikkea Nubeqa®-tuotteen myynnistä saatavan rojaltin, arvioidaan kasvavan kuluja nopeammin. Etappimaksujen oletetaan kasvavan selvästi vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta. Edellä mainituista seikoista johtuen vuoden 2023 liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta.

Investoinnit

Vuonna 2023 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan selvästi alempi kuin vuonna 2022, jolloin investoinnit olivat 109 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 investoinnit sisälsivät 20 miljoonan euron ennakkomaksun liittyen Amnealin geneeristen lääkkeiden kaupallistamisoikeuksiin Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa sekä 15 miljoonan euron ennakkomaksun liittyen Jemincaren NaV 1.8 -salpaajan (ODM-111) oikeuksiin. Vuonna 2023 investointien kokonaismäärää nostavat edelleen vuosille 2021-2023 ajoittuvat Orionin toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen sekä Espoossa sijaitsevan pääkonttorin saneeraus. Investointien näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy toimimaan normaalisti. Orionin valmistamien tuotteiden myynnin toteutuminen edellyttää, että tuotanto ja siihen liittyvä koko toimitusketju pystyy toimimaan suunnitellulla tasolla. Tähän liittyy lukuisia riskejä, joiden takia tuotanto saattaa jopa olennaisesti häiriintyä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi työntekijöiden sairastuminen, tarvikkeiden, välineiden, varaosien, tuotteiden, energian, lähtöaineiden tai puolivalmisteiden heikko saatavuus sekä logistiikkaketjujen toimimattomuus. Toimitus- ja logistiikkaketjujen riskejä aiheuttavat tällä hetkellä muun muassa COVID-19-pandemian sekä Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset. Mahdolliset muut ennakoimattomat muutokset toimintaympäristössä voivat aiheuttaa häiriöitä Orionin tuotannolle tai muulle toiminnalle. Tällaisia riskejä voivat olla muun muassa luonnonkatastrofit, merkittävät geopolitiikan muutokset sekä epidemiat ja pandemiat.

Nykyisessä työmarkkinatilanteessa myös lakot ja muut työtaistelutoimet ovat riskejä, jotka voivat vaikuttaa Orionin tuotantoon ja muuhun toimintaan suoraan tai välillisesti.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen.

Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys. Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuen näkyvyys liiketoimintaan näissä maissa on tällä hetkellä erittäin huono. On lisäksi epävarmaa, pystyykö Orion perimään kaikkia saamisiaan Venäjältä. Tämä ei kuitenkaan ole konsernin kannalta merkittävä riski. Orion on vakuuttanut saamisensa, mutta vain osin. Toistaiseksi Orion on pystynyt perimään saamisiaan normaalisti Venäjällä.

Tällä hetkellä yksikään yksittäinen valuutta ei synnytä Orionille olennaista valuuttakurssiriskiä. Yhdysvaltain dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus kokonaisliikevaihdosta on pienentynyt noin kymmeneen prosenttiin, ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Yhdysvaltain dollarin painoarvo tulee jatkossa kasvamaan Nubeqa®-tuotteen myynnin kasvun myötä. Muita keskeisiä valuuttakurssiriskiä aiheuttavia valuuttoja ovat muut eurooppalaiset valuutat kuin euro. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa Euroopan maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksellä on merkitystä Parkinson-lääkkeiden Japanin-myynnin vuoksi. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus syntyy erityisesti valuutan voimakkaasta heilunnasta. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. COVID-19-pandemian ja Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Myös muiden teollisuudenalojen kokemilla häiriöillä, tuotantovolyymimuutoksilla sekä logistiikkahaasteilla voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna. Raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden ja etenkin reseptilääkkeiden hintoihin on hyvin vaikeaa varsinkin Euroopassa. Kustannusinflaatio vaikuttaa heikentävästi Orionin kannattavuuteen vuonna 2023. Varastojen kiertonopeuden vuoksi hintojen korotusten vaikutus myytyjen tuotteiden kustannuksiin oli vielä rajallinen vuonna 2022, ja vaikutus näkyy selvemmin vuonna 2023. Korkean inflaatiotason jatkuminen muodostaa riskin Orionin kannattavuudelle.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja –valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2022 näiden maksujen määrä on vaihdellut 3 miljoonan ja 234 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko 1,60 euroa osakkeelta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 590 316 773,93 euroa eli 4,21 euroa osaketta kohden. Summasta tilikauden voittoa on 348 926 255,92 euroa eli 2,49 euroa osaketta kohden. Osakekohtaiset summat on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,60 (1,50) euroa osaketta kohden.

Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 201 507 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 224 322 411,20 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2022 olisi 64,3 % (108,8 %). Osingon maksupäivä olisi 31.3.2023 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 24.3.2023.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 350 000 (350 000) euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 365 644 362,73 euroa.

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään torstaina 9.2.2023 klo 13.30.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009425

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti webcastin kysymyslomakkeen kautta.

Tulevia tapahtumia

Varsinainen yhtiökokous 2023suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.3.2023
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023torstai 27.4.2023
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023maanantai 17.7.2023
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023torstai 26.10.2023


Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2023.

Espoossa 9.2.2023

ORION OYJ

Hallitus

Lisätietoja katsauksesta:

Jari Karlson, talousjohtaja                 puh. 050 966 2883

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet        puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721

www.orion.fi/sijoittajat  

Julkaisija:

Orion Oyj

http://www.orion.fi/

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite