Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2022, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistu

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE / TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 28.2.2023 KLO 9.30

Orion-konsernin vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä. Tilinpäätösasiakirjat on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Orionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Suomen kirjanpitolain ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaiset yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa http://www.orion.fi/yhtiokokous2023.

Orionin hallituksen vahvistama Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 sekä Palkitsemisraportti 2022 on julkaistu erillisinä raportteina suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä.

Orion Oyj

Olli Huotari
Johtaja, Corporate Functions
   Terhi Ormio
Viestintäjohtaja
 

                                                
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, puhelin 010 426 2721 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet