Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin puolivuosikatsaus 1–6/2023

ORION OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1–6/2023 17.7.2023 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Orionin puolivuosikatsauksesta 1–6/2023. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

  • Liikevaihto oli 567,5 miljoonaa euroa (554,3 miljoonaa euroa 1–6/2022)
  • Liikevoitto oli 102,0 (153,4) miljoonaa euroa
  • Voitto ennen veroja oli 100,9 (155,2) miljoonaa euroa
  • Omavaraisuusaste oli 59,2 % (59,6 %)
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 20,0 % (33,7 %)
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 19,1 % (33,0 %)
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,88) euroa
  • Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,27 (0,59) euroa
  • Näkymäarviota vuodelle 2023 on täsmennetty liikevoiton osalta. Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä (liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioitiin aiemmin kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä. Täsmennetty näkymäarvio kokonaisuudessaan löytyy tämän raportin kohdasta ”Näkymäarvio vuodelle 2023”.

AVAINLUVUT

  4-6/234-6/22Muutos %1-6/231-6/22Muutos %1-12/22
Liikevaihto, milj. EUR289,6283,7+2,1 %567,5554,3+2,4 %1 340,6
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR59,293,6-36,7 %126,9176,5-28,1 %487,1
 % liikevaihdosta20,5 %33,0 % 22,4 %31,8 % 36,3 %
Liikevoitto, milj. EUR46,582,0-43,2 %102,0153,4-33,5 %439,6
 % liikevaihdosta16,1 %28,9 % 18,0 %27,7 % 32,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR45,883,1-44,9 %100,9155,2-35,0 %440,3
 % liikevaihdosta15,8 %29,3 % 17,8 %28,0 % 32,8 %
Tilikauden voitto, milj. EUR36,466,1-44,9 %80,2123,4-35,0 %349,5
 % liikevaihdosta12,6 %23,3 % 14,1 %22,3 % 26,1 %
Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR31,328,0+11,8 %63,059,5+5,9 %133,2
 % liikevaihdosta10,8 %9,9 % 11,1 %10,7 % 9,9 %
Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR17,619,4-9,1 %35,730,5+17,1 %109,6
 % liikevaihdosta6,1 %6,8 % 6,3 %5,5 % 8,2 %
Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR0,181,1 -99,9%0,181,1 -99,9%82,0
Korolliset nettovelat, milj. EUR   132,1167,5-21,1 %-118,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,260,47-44,8 %0,570,88-34,8 %2,49
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR0,240,35-32,9 %0,270,59-55,1 %3,09
Omavaraisuusaste, %   59,2 %59,6 % 60,9 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   17,2 %22,3 % -13,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   20,0 %33,7 % 45,1 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %   19,1 %33,0 % 42,2 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin   3 5773 418+4,6 %3 472

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:
Vuosi edennyt pääosin odotustemme mukaisesti huolimatta pienestä vastatuulesta tiettyjen markkinoiden ja toimitusten ajoitusten kanssa

”Tammi–kesäkuussa 2023 liikevaihtomme kasvoi 2,4 prosenttia 567,5 miljoonaan euroon, ja liikevoittomme laski 33,5 prosenttia 102,0 miljoonaan euroon. Liikevoiton lasku vertailukaudesta oli pääosin ennakoitua, mutta Venäjän liiketoimintojen lopettamisen, eläinlääkemarkkinan kysynnän heikkenemisen ja joidenkin asiakkaidemme varastotasojen mukauttamisen vuoksi koko vuoden liikevoiton odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2022 – ei kasvavan hieman tai kasvavan kuten aiemmin arvioimme.

Arvio liikevoiton kasvusta vuoden 2023 toisella puoliskolla perustuu muun muassa oletuksiin Nubeqan hyvän kehityksen jatkumisesta, Easyhaler-tuoteportfolion myynnin kasvusta geneerisen tuotteiston hyvästä suorituksesta, kustannusinflaation helpottamisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, Simdaxin ja ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden myynnin laskun tasaantumisesta sekä Nubeqan myyntiin liittyvästä 30 miljoonan euron etappimaksusta.

Innovative Medicines -tulosyksikön liikevaihto kasvoi selvästi Nubeqa®-tuotteen hyvän kehityksen ansiosta. Nubeqan myynnin ennakoidaan kasvavan vahvasti tulevina vuosina, ja sen vuoksi ilmoitimmekin kesäkuussa investoivamme darolutamidin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Fermionin Hangon tehtaalla.

Branded Products -tulosyksikön liikevaihto puolestaan laski. Easyhaler®-tuoteportfolion kasvu jatkui, mutta Parkinson-lääkkeiden alemmat toimitukset partnereille sekä Venäjän liiketoiminnan lopettamisesta johtuva Divina®-sarjan myynnin lasku painoivat liikevaihtoa. Toukokuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä kerroimme, että Easyhaler®-tuoteportfoliolla on potentiaalia saavuttaa yli 200 miljoonan euron vuotuinen myynti. Kasvunäkymien vuoksi päätimme kesäkuussa investoida Easyhalerin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Espoon lääkevalmistetehtaalla ja rakentaa uuden kuivajauheinhalaattoreiden täyttölinjan.

Geneeristen lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden myynti Suomessa kasvoi vahvan volyymikehityksen ansiosta. Generics and Consumer Health -tulosyksikön kokonaismyynti kuitenkin laski Simdax®-tuotteen sekä ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden geneerisen kilpailun ja hintojen laskun sekä Venäjän liiketoimintojen lopettamisen vuoksi.

Kysyntä on heikentynyt koko eläinlääkemarkkinassa sekä seuraeläin- että tuotantoeläinsegmenteissä, mikä heijastuu myös Orionin Animal Health -tulosyksikön liiketoimintaan. Animal Health -tulosyksikön tammi–kesäkuun 2023 liikevaihto sisältää kesäkuussa 2022 ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) liikevaihdon, mikä selittää vahvaa kasvua vertailukaudesta. Ilman VMD:tä tulosyksikön liikevaihto olisi laskenut.

Liikevoiton laskuun oli useita syitä, joista osa kertaluonteisia kuten liiketoiminnan lopettaminen Venäjällä. Venäjään liittyvien erien kokonaisvaikutus liikevoittoomme tammi–kesäkuussa 2023 oli 25 miljoonaa euroa negatiivinen verrattuna vuoden 2022 tammi–kesäkuuhun. Myös Simdaxin ja ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden myyntivolyymien laskulla ja hintojen laskulla sekä selvästi laskeneella entakaponituotteiden myynnillä oli merkittävä negatiivinen vaikutus. Kolmas merkittävä tekijä liikevoiton laskuun oli kiinteiden kustannusten kasvu. Myös kustannusinflaatio aiheutti edelleen jonkin verran painetta marginaaleihin. Positiivista oli, että kasvavilla tuotteilla ja erityisesti Nubeqan rojalteilla oli myönteinen vaikutus liikevoittoon. Nubeqan merkitys olisi ollut vieläkin merkittävämpi ilman tilapäistä negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen, joka johtui vertailukautta alhaisemmasta toimitushinnasta Bayerille.

Operatiiviset kustannukset kasvoivat pääosin ennakoidusti. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat, koska vertailukaudella COVID-19 rajoitti vielä paikoin myynninedistämistoimia. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon kulut sisältävät nyt myös ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) kulut, joita ei ollut vertailukaudella. Erilaisten tietojärjestelmien rooli muuttuu tärkeämmäksi, ja sen seurauksena niihin liittyvät kustannukset, jotka sisältyvät hallinnon kuluihin, ovat kasvaneet. Lisäksi Orionin toiminnanohjausjärjestelmän käynnissä oleva uudistaminen aiheuttaa väliaikaisia lisäkustannuksia.

Toukokuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä kerroimme, että Orion suunnittelee aloittavansa vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla kliinisen vaiheen I tutkimuksen ODM-212:lla. ODM-212 on TEAD-estäjä ja tarkoitettu sellaisten kiinteiden kasvainten hoitoon, joissa YAP/TEAD on aktivoitunut. Olemme myös valinneet tasipimidiinin eli ODM-105:n kohdeindikaatioksi unettomuuden ja olemme aloittaneet molekyylillä kliinisen vaiheen II tutkimuksen. Hanke sopii hyvin tutkimusputkeemme, sillä unettomuus liittyy usein kipuun rinnakkaissairautena. Myös muut kliinisessä vaiheessa olevat hankkeemme etenevät suunnitellusti. Jatkamme innolla kaikkia T&K-hankkeitamme uusien hoitomuotojen kehittämiseksi niitä tarvitsevien potilaiden parhaaksi.”

Näkymäarvio vuodelle 2023 (täsmennetty)

Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta (liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli
1 113 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä (liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa).

Aiempi näkymäarvio vuodelle 2023 (annettu 9.2.2023)

Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta (liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli
1 113 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä (liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa).

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta. Vuonna 2022 Orion sai ODM-208-sopimukseen liittyneen 290 miljoonan dollarin ennakkomaksun, josta liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattiin 228 miljoonaa euroa. Sopimukseen liittyneet kulut olivat noin 20 miljoonaa euroa, joten nettovaikutus liikevoittoon oli 208 miljoonaa euroa.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2018–2022:

Vuosi20182019202020212022
Milj. euroa551423234


Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta Nubeqa®-tuotteen myyntiin perustuvia etappimaksuja tiettyjen maailmanlaajuisten vuotuisten myyntirajojen täyttyessä ensimmäisen kerran. Vuoden 2023 näkymäarvio sisältää yhden tällaisen etappimaksun, suuruudeltaan 30 miljoonaa euroa. Näkymäarvio ei sisällä muita olennaisia etappimaksuja.

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy toimimaan normaalisti koko vuoden. Tuotannon jatkuvuutta koskevia riskejä käsitellään kohdassa ”Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät”.

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaama Nubeqa®-lääkkeen liikevaihto kasvaa selvästi vuonna 2023. Orionin arvio perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Myös Animal Health -tulosyksikön liikevaihdon oletetaan kasvavan johtuen kesällä 2022 tehdystä eläinlääkeyhtiö VMD:n hankinnasta. Etappimaksujen oletetaan kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta. Lisäksi Easyhaler®-tuoteportfolion oletetaan toimivan yhtenä kasvun ajurina.

Muiden tuotteiden yhteenlasketun liikevaihdon oletetaan laskevan vuodesta 2022. Laskua aiheuttavat etenkin geneeristä kilpailua kohtaavat tuotteet Simdax®, Dexdor®, Precedex® sekä Parkinson-lääkkeet Stalevo®, Comtess® ja Comtan®. Myös Orionin omien geneeristen deksmedetomidiini- ja entakaponituotteiden liikevaihdon oletetaan laskevan kilpailun vuoksi. Lisäksi näkymäarvio olettaa, että Orionin liikevaihto Venäjällä on olennaisesti pienempi kuin vuonna 2022 johtuen liiketoiminnan lopettamisesta Venäjällä. Vuonna 2022 valuuttakurssimuutokset ja etenkin Venäjän ruplan kurssin muutos kasvattivat liikevaihtoa. Fermionin kapasiteetin käyttöaste on ollut erittäin korkea viime vuosina. Orionin omien alkuperälääkkeiden vaikuttavien aineiden valmistuksen osuuden arvioidaan kasvavan, minkä seurauksena ulkoisen liikevaihdon kasvattamiseen ei ole kapasiteettia.    

Liikevoitto

Valmistuskustannusten oletetaan kasvavan liikevaihtoa nopeammin pääosin kustannusinflaation vuoksi, minkä seurauksena tuotemyynnin suhteellisen bruttokatteen oletetaan olevan alempi kuin vuonna 2022. Kustannusinflaatio näkyy raaka-aineiden ja energian hinnan lisäksi muun muassa palkkakustannuksissa. Näkymäarviossa on huomioitu aiempia vuosia korkeammat palkankorotukset.

Liiketoiminnan kulujen arvioidaan kasvavan hieman vuoden 2022 raportoiduista kuluista (eli sisältäen ODM-208-sopimukseen liittyvät kulut). Tutkimus- ja tuotekehityskulujen kasvuun vaikuttaa kliinisessä tutkimusvaiheessa olevien hankkeiden määrä sekä ajoitus. Lisäksi panostuksia varhaiseen tutkimukseen, ja siten yhtiön tulevaisuuden kasvun rakentamiseen, on tarkoitus lisätä. Myynnin ja markkinoinnin kuluja kasvattavat mm. hankitun eläinlääkeyhtiö Inovetin kulut, ganaksolonin suunniteltu lanseeraus Euroopassa sekä Nubeqaan liittyvät kulut, joihin kuuluu muun muassa Endo Pharmaceuticalsille maksettava rojalti. Myös palkankorotukset nostavat liiketoiminnan kuluja.

Kasvavien tuotteiden tuoman liikevoiton, ennen kaikkea Nubeqa®-tuotteen myynnistä saatavan rojaltin, arvioidaan kasvavan kuluja nopeammin. Etappimaksujen oletetaan kasvavan selvästi vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta. Näiden positiivisten tekijöiden odotetaan enemmän kuin korvaavan eräiden toisten tuotteiden alemmasta myynnistä ja marginaaleista aiheutuvan negatiivisen vaikutuksen. Edellä mainituista seikoista johtuen vuoden 2023 liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta.

Investoinnit

Vuonna 2023 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan selvästi alempi kuin vuonna 2022, jolloin investoinnit olivat 109 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 investoinnit sisälsivät 20 miljoonan euron ennakkomaksun liittyen Amnealin geneeristen lääkkeiden kaupallistamisoikeuksiin Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa sekä 15 miljoonan euron ennakkomaksun liittyen Jemincaren NaV 1.8 -salpaajan (ODM-111) oikeuksiin. Vuonna 2023 investointien kokonaismäärää nostavat edelleen Orionin toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen sekä Espoossa sijaitsevan pääkonttorin saneeraus. Pääkonttorin saneeraus valmistui huhtikuussa 2023. Investointien näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja. Orion investoi noin 30 miljoonaa euroa vuosina 2023–2026 tuotantokapasiteettinsa kasvattamiseen Suomessa. Näillä hankkeilla ei ole olennaista vaikutusta Orionin investointien kokonaismäärään vuonna 2023.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy toimimaan normaalisti. Orionin valmistamien tuotteiden myynnin toteutuminen edellyttää, että tuotanto ja siihen liittyvä koko toimitusketju pystyy toimimaan suunnitellulla tasolla. Tähän liittyy lukuisia riskejä, joiden takia tuotanto saattaa jopa olennaisesti häiriintyä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi työntekijöiden sairastuminen, tarvikkeiden, välineiden, varaosien, tuotteiden, energian, lähtöaineiden tai puolivalmisteiden heikko saatavuus sekä logistiikkaketjujen toimimattomuus. Toimitus- ja logistiikkaketjujen riskejä aiheuttavat tällä hetkellä muun muassa COVID-19-pandemian sekä Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset. Mahdolliset muut ennakoimattomat muutokset toimintaympäristössä voivat aiheuttaa häiriöitä Orionin tuotannolle tai muulle toiminnalle. Tällaisia riskejä voivat olla muun muassa luonnonkatastrofit, merkittävät geopolitiikan muutokset sekä epidemiat ja pandemiat.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset markkinoiden kokonaiskysynnässä, erityisesti eläinlääkeliiketoiminnassa, voivat vaikuttaa negatiivisesti myyntiin.

Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys. Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuen näkyvyys liiketoimintaan Ukrainassa on tällä hetkellä erittäin huono. Venäjällä Orion on lopettanut liiketoiminnan.

Tällä hetkellä yksikään yksittäinen valuutta ei synnytä Orionille olennaista valuuttakurssiriskiä. Yhdysvaltain dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus kokonaisliikevaihdosta on pienentynyt noin kymmeneen prosenttiin, ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Yhdysvaltain dollarin painoarvo tulee jatkossa kasvamaan Nubeqa®-tuotteen myynnin kasvun myötä. Muita keskeisiä valuuttakurssiriskiä aiheuttavia valuuttoja ovat muut eurooppalaiset valuutat kuin euro. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa Euroopan maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksellä on merkitystä Parkinson-lääkkeiden Japanin-myynnin vuoksi.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. COVID-19-pandemian ja Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Myös muiden teollisuudenalojen kokemilla häiriöillä, tuotantovolyymimuutoksilla sekä logistiikkahaasteilla voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna. Raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden ja etenkin reseptilääkkeiden hintoihin on hyvin vaikeaa varsinkin Euroopassa. Kustannusinflaatio vaikuttaa heikentävästi Orionin kannattavuuteen vuonna 2023. Varastojen kiertonopeuden vuoksi hintojen korotusten vaikutus myytyjen tuotteiden kustannuksiin oli vielä rajallinen vuonna 2022, ja vaikutus näkyy selvemmin vuonna 2023. Korkean inflaatiotason jatkuminen muodostaa riskin Orionin kannattavuudelle.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja -valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014–2022 näiden maksujen määrä on vaihdellut 3 miljoonan ja 234 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään maanantaina 17.7.2023 klo 13.30.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009427  

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti webcastin kysymyslomakkeen kautta.

Tulevia tapahtumia

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023torstai 26.10.2023
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023tiistai 13.2.2024
Varsinainen yhtiökokous 2024suunniteltu pidettäväksi 20.3.2024
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024torstai 25.4.2024
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2024torstai 18.7.2024
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024tiistai 29.10.2024

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2023 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2024.

Espoossa 17.7.2023

ORION OYJ

Hallitus

Lisätietoja katsauksesta:

Jari Karlson, talousjohtaja                 puh. 050 966 2883

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet        puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721

www.orion.fi/sijoittajat  

Julkaisija:

Orion Oyj

http://www.orion.fi/

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite