Siirry pääsisältöön

Orionin hallituksen päätös omien osakkeiden hankkimisesta

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

25.8.2022    KLO 12.00

        

Orion Oyj:n hallitus on 25.8.2022 päättänyt omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta 23.3.2022 saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankkii enintään 400 000 kappaletta yhtiön B-osaketta. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 1.9.2022 ja se voi kestää, kunnes toisin ilmoitetaan. Osakkeiden hankinta toteutetaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ehtojen mukaisesti.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää, tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden suunnattuun hankkimiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska kannustinjärjestelmien tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa järjestelmään kuuluvat konsernin avainhenkilöt työskentelemään pitkäjänteisesti yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti.

Omien osakkeiden hankintavaltuutuksen ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Ehdot on julkistettu Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä koskevassa pörssitiedotteessa 23.3.2022.

Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2021, yhtiökokouksen 23.3.2022 tekemä voitonjakopäätös sekä puolivuosikatsaus 1–6/2022 ovat osakeyhtiölain mukaisina asiakirjoina saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla http://www.orion.fi/konserni/sijoittajat.

Hallituksen päätöksen hetkellä Orion Oyj:llä on hallussaan 532 771 omaa B-osaketta. Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 141 134 278 osaketta ja äänten kokonaismäärä yhteensä 796 184 377 ääntä.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
   Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  
 

                                        

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, johtaja, Esikuntatoiminnot
puhelin 010 426 3054 

LIITE:

Orion Oyj:n hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Osakkeesta maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Suunnattu hankkiminen

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.