Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Orion Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2022 KLO 12.30

Orion Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022-2024 perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon sidottujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana kunkin ansaintajakson päätyttyä. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Hallitus voi päättää vähentää järjestelmästä avainhenkilölle maksettavia palkkioita, jos järjestelmästä yhden kalenterivuoden aikana maksettaville kannustinpalkkioille asetetut rajat ylittyvät.

Koska kunkin ansaintajakson pituus on kolme vuotta, järjestelmässä ei ole sitouttamisjaksoja.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 760.000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Mainittuun määrään sisältyy erillinen ns. sitouttavan osakepalkkion osuus, jota hallitus voi käyttää erillisen päätöksensä mukaisesti vuosina 2022–2026. Sitouttavan osakepalkkio-osuuden määrä on enintään 100.000 osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
   Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  
 

                                                

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.