Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE 27.1.2022 KLO 15.00

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc. ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Orionin osakkeiden osuus on 26.1.2022 alittanut viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5% äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5% äänistä

141 134 278 osaketta
  
802 585 192 ääntä

 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
5,06 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
0,29 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

5,36 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänen %-osuus
  Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009014377   Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
  Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
KOHTA A YHTEENSÄ Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
      KOHTA B YHTEENSÄ Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
    Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  
 

                                                
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj
puhelin 010 426 2721

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.