Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: 38 543 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2022

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE / MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA 1.3.2022 KLO 20.35

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 1.3.2022 luovuttanut yhteensä 38 543 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksolta 2019–2021 maksettavana osakepalkkiona. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 26.3.2019 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 41,3238 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2022. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 1 592 743,22 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 532 771 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 6.2.2019 annetulla pörssitiedotteella

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
   Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  
 

                                                

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.