Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2021, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistu

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE / TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.3.2022 KLO 9.30

Orion-konsernin vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä. Tilinpäätösasiakirjat on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Orionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Suomen kirjanpitolain ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaiset yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa http://www.orion.fi/yhtiokokous2022.

Orionin hallituksen vahvistama Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 sekä Palkitsemisraportti 2021 on julkaistu erillisinä raportteina suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä.

Orion Oyj

Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  
    Terhi Ormio
Viestintäjohtaja
 

                                                
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, puhelin 010 426 2721 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

Liitteet