Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin puolivuosikatsaus 1–6/2022

ORION OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1–6/2022 15.7.2022 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Orionin puolivuosikatsauksesta 1–6/2022. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

  • Liikevaihto oli 554 miljoonaa euroa (524 miljoonaa euroa vuonna 2021).
  • Liikevoitto oli 153 (146) miljoonaa euroa.
  • Voitto ennen veroja oli 155 (145) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 60 % (68 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 34 % (36 %).
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 33 % (32 %).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,88 (0,82) euroa
  • Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,59 (0,71) euroa.
  • Näkymäarvio vuodelle 2022 päivitettiin 13.7.2022. Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa selvästi vuodesta 2021 (liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2021 (liikevoitto vuonna 2021 oli 243 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

  4-6/224-6/21Muutos %1-6/221-6/21Muutos %1-12/21
Liikevaihto, milj. EUR283,7254,9+11,3 %554,3523,6+5,9 %1 041,0
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR93,682,0+14,1 %176,5168,0+5,1 %289,1
 % liikevaihdosta33,0 %32,2 % 31,8 %32,1 % 27,8 %
Liikevoitto, milj. EUR82,071,0+15,4 %153,4146,0+5,1 %243,3
 % liikevaihdosta28,9 %27,9 % 27,7 %27,9 % 23,4 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR83,170,4+18,1 %155,2145,2+6,9 %242,3
 % liikevaihdosta29,3 %27,6 % 28,0 %27,7 % 23,3 %
Tilikauden voitto, milj. EUR66,156,0+18,1 %123,4115,5+6,8 %193,8
 % liikevaihdosta23,3 %22,0 % 22,3 %22,1 % 18,6 %
Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR28,628,8-0,8 %60,753,9+12,6 %117,7
 % liikevaihdosta10,1 %11,3 % 11,0 %10,3 % 11,3 %
Investoinnit, milj. EUR19,414,4+34,5 %30,526,4+15,5 %85,4
 % liikevaihdosta6,8 %5,7 % 5,5 %5,0 % 8,2 %
Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR81,1  81,1   
Korolliset nettovelat, milj. EUR   167,5-51,1-427,7 %-108,3
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,470,40+18,0 %0,880,82+6,8 %1,38
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR0,350,40-11,9 %0,590,71-17,2 %1,53
Omavaraisuusaste, %   59,6 %68,2 % 68,1 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   22,3 %-7,3 % -14,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   33,7 %35,6 % 28,8 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %   33,0 %32,3 % 26,2 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin   3 4183 362+1,7 %3 364

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Merkittäviä uutisia Orionin tulevaisuuden kannalta

”Vuosi 2022 on toistaiseksi pitänyt sisällään useita Orionin tulevaisuuden kannalta merkittäviä tapahtumia. Helmikuussa julkistimme yhdessä Bayerin kanssa darolutamidia koskevan vaiheen III ARASENS-tutkimuksen tarkemmat positiiviset tulokset ja Bayer päivitti arviotaan darolutamidin myyntipotentiaalista. Huhtikuussa Orionin hallitus nimitti Liisa Hurmeen Orionin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.11.2022 alkaen.

Kevään aikana päätimme keskittyä uusien alkuperälääkkeiden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa syöpäsairauksiin ja kipuun. Samassa yhteydessä päätimme lopettaa keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun indakateroli-glykopyrronium -yhdistelmävalmisteen kehittämisen. Muut meneillään olevat kliiniset kehityshankkeet jatkuvat normaalisti. Toukokuussa solmimme kiinalaisen Jemincaren kanssa sopimuksen, jossa Orion saa manner-Kiinaa, Hong Kongia, Macaota ja Taiwania lukuun ottamatta maailmanlaajuisen yksinoikeuden akuutin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun voimakkaan ja selektiivisen NaV 1.8 -salpaajan kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tavoitteenamme on aloittaa molekyylillä ensimmäinen kliininen tutkimus vielä tämän vuoden aikana.

Kesäkuussa ostimme Inovetin eläinlääkeliiketoiminnan eli eläinlääkeyhtiö VMD:n. Yritysoston myötä Orion Eläinlääkkeistä tulee kattava eläinlääkeyhtiö, jolla on laajempi maantieteellinen läsnäolo ja laaja tuotevalikoima, joka kattaa sekä seura- että tuotantoeläimet. Lisäksi Orionilla on nyt eläinlääkkeiden valmistukseen erikoistunut tuotantolaitos.

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa julkistimme ODM-208-molekyyliä koskevan maailmanlaajuisen kehittämis- ja kaupallistamissopimuksen sekä siihen liittyvän 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksun, josta kirjaamme kuluvan vuoden tulokseen 228 miljoonaa euroa vuoden kolmannella neljänneksellä. Sopimus antaa Orionille mahdollisuuden hyödyntää ODM-208:n potentiaalia potilaiden parhaaksi ja jatkaa samalla investointeja muihin hankkeisiin tinkimättä taloudellisista tavoitteistamme.

Samaan aikaan orionilaiset ovat jatkaneet tinkimätöntä työtään tuotannon jatkuvuuden ja tuotteiden saatavuuden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi, vaikka toimintaympäristö ja etenkin maailmanlaajuisten toimitusketjujen tilanne edelleen on haastava COVID-19-pandemian vaikutusten, Ukrainassa käytävän sodan ja kustannusinflaation vuoksi. Toimitusketjujen riskit Orion on hallinnut hyvin ja mahdolliset haasteet loppuvuoden aikana näkyisivät toiminnassamme arviolta todennäköisesti vasta tulevien vuosien aikana. Kustannusinflaation vaikutus alkaa arviolta näkyä loppuvuoden 2022 aikana ja enemmän vuonna 2023.

Orionin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2022 kasvoi hieman vertailukaudesta. Alkuperälääkkeet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman Nubeqa®-tuotteen ja Easyhaler®-tuoteportfolion vahvan myynnin kehityksen ansiosta. Myös Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kehittyi suotuisasti. Dexdor®- ja Simdax®-valmisteiden myynti sen sijaan laski odotetusti selvästi. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkinoilla ja molemmissa tuotesegmenteissä. Konsernin liikevaihdon kasvu pitää sisällään valuuttakurssien positiivisen vaikutuksen. Eläinlääkkeet -yksikön liikevaihdon lasku johtui pääosin yhden jakelusopimuksen päättymisestä Suomessa sekä partneritoimitusten ajoituksista. Fermion ja sopimusvalmistus -yksikön myynti kehittyi odotusten mukaisesti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Orionin liikevoitto tammi–kesäkuussa 2022 kasvoi myös hieman vertailukaudesta. Kasvu johtuu pääosin liikevaihdon kasvusta.

Jatkamme tiellämme Orionin vuoden 2025 kasvutavoitteen saavuttamiseksi ja osana sitä työtä arvioimme edelleen uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä yritys- ja tuotekauppakohteita.”

Näkymäarvio vuodelle 2022 (annettu 13.7.2022)

Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa selvästi vuodesta 2021
(liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2021
(liikevoitto vuonna 2021 oli 243 miljoonaa euroa).

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimustuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimushankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2017-2021

Vuosi20172018201920202021
Milj. euroa12551423

Vuoden 2022 näkymäarvio sisältää tälle vuodelle tuloutettavat 228 miljoonaa euroa Orionin saamasta 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksusta, mutta ei muita olennaisia etappimaksuja. Orion etsii parhaillaan kumppania kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisun jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen. Näkymäarvio ei sisällä mitään tähän hankkeeseen mahdollisesti liittyviä etappimaksuja, koska yhtiöllä ei tässä vaiheessa ole varmuutta mahdollisen kumppanin löytymisestä tai mahdollisen sopimuksen taloudellisista rakenteista. Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta Nubeqa®-tuotteen myyntiin perustuvia etappimaksuja tiettyjen maailmanlaajuisten vuotuisten myyntirajojen täyttyessä ensimmäisen kerran. Näkymäarvio ei sisällä tällaisia etappimaksuja, sillä Orionilla ei ole mahdollisuutta tarkkaan arvioida tai ennustaa myyntirajojen mahdollisten täyttymisten ajankohtia.

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta ja globaaleista toimitusketjujen haasteista huolimatta toimimaan normaalisti. Tämä edellyttää muun muassa, että työntekijöiden suojaamisessa onnistutaan jatkossakin siten, että sairauspoissaolot eivät kasva olennaisesti, suojavarusteita, tuotannossa tarvittavia välineitä, tarvikkeita ja varaosia sekä lähtöaineita, puolivalmisteita ja materiaaleja on saatavilla eikä logistiikkaketjuissa ole merkittäviä häiriöitä.

Näkymäarvio sisältää eläinlääkeyhtiö VMD:n hankinnan vaikutuksen konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon.

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä tuottoja tai kuluja.

Liikevaihto

Alkuperälääkkeistä näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaama Nubeqa®-lääkkeen liikevaihto kasvaa selvästi vuonna 2022. Orionin arvio perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Easyhaler®-tuoteperheen liikevaihdon oletetaan kasvavan hieman. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden (Comtess®, Comtan® ja Stalevo®) myynnin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla, vaikka Stalevoa ja Comtania koskevat merkittävät pakolliset hinnanalennukset ovat astuneet voimaan Japanissa vuoden 2022 alussa.

COVID-19-pandemia lisäsi merkittävästi tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen kysyntää vuosina 2020-2021, minkä vuoksi geneerisen kilpailun vaikutus ei täysimääräisesti näkynyt tuotteen myynnissä. Vaikka pandemian vuoksi tehorauhoitteiden kysyntä on edelleen koholla, arvioidaan Dexdor®-tuotteen liikevaihdon selvän laskun jatkuvan vuonna 2022. Pandemian vuoksi arvioon liittyy kuitenkin epävarmuutta.

Simdax®-lääkkeen liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi geneerisen kilpailun seurauksena. Suoran geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan ja hintojen laskun voimakkuuteen liittyy kuitenkin epävarmuutta.

Erityistuotteet-yksikön eli geneeristen lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä. Näkymäarvio olettaa, että COVID-19-pandemia ei enää vuonna 2022 vaikuta olennaisesti geneeristen lääkkeiden kysyntään, vaikka jotkut asiakkaat saattavatkin purkaa pandemian vuoksi rakentamiaan varmuusvarastoja. Näkymäarvio olettaa, että Orion pystyy kasvattamaan geneeristen lääkkeiden myynnin volyymia, mutta samanaikaisesti geneeristen lääkkeiden hintojen lasku jatkuu. Sodan vuoksi näkyvyys liiketoiminnan kehittymiseen Venäjällä ja Ukrainassa on tällä hetkellä erittäin huono. Orion kuitenkin olettaa, että myynnin kehityksellä näissä maissa ei ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon vuonna 2022. Näkymäarvio ei esimerkiksi oleta merkittäviä Venäjän ruplissa olevien myyntisaatavien alaskirjauksia. Kesäkuun 2022 lopussa näiden saatavien arvo oli 10 miljoonaa euroa. Edellä mainituista syistä johtuen Erityistuotteet-yksikön liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2021. Arvio ei sisällä mahdollisten olennaisten saatavuushäiriöiden tai tuotepuutteiden vaikutusta.

Orionin Eläinlääkkeet -yksikön liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi edellisvuodesta eläinlääkeyhtiö VMD:n hankinnan vuoksi.

Fermionin kapasiteetin käyttöaste on ollut erittäin korkea viime vuosina. Orionin omien alkuperälääkkeiden vaikuttavien aineiden valmistuksen osuuden arvioidaan kasvavan, minkä seurauksena Orionin raportoiman Fermionin ulkoisen liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuonna 2022.

Liikevoitto

Orionin liikevoitto vuonna 2022 kasvaa selvästi vuodesta 2021 johtuen Orionin saamasta 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksusta, josta tulokseen tänä vuonna kirjataan 228 miljoonaa euroa. Positiivisesti Orionin liikevoittoon vaikuttavat myös kasvavat tuotteet kuten Nubeqa® ja Easyhaler®-portfolio.

Orionin liikevoittoon vuonna 2022 vaikuttaa negatiivisesti geneerisestä kilpailusta johtuva Dexdor®- ja Simdax®-alkuperälääkkeiden myynnin lasku. Myös Stalevo®- ja Comtan®-tuotteiden hinnanlaskut Japanissa vaikuttavat negatiivisesti vuoden 2022 liikevoittoon. Joidenkin tuotteiden suhteellisen bruttokatteen arvioidaan laskevan, koska tuotantokustannukset kuten palkat sekä raaka-aineiden, hyödykkeiden ja palvelujen hinnat nousevat, eikä hintojen nousua pystytä viemään Orionin tuotteiden hintoihin. Geneeristen lääkkeiden hintojen päinvastoin arvioidaan jatkavan laskuaan kustannusten kasvusta huolimatta. Myös kustannusinflaatio vaikuttaa negatiivisesti Orionin liikevoittoon vuonna 2022. Eläinlääkeyhtiö VMD:n hankinnalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin liikevoittoon vuonna 2022.

Venäjän ruplan kurssi on vaihdellut voimakkaasti vuoden aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa tehdyllä Venäjän ruplissa olevien saatavien uudelleenarvostuksella oli 3 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Toisen vuosineljänneksen lopussa tehdyllä uudelleenarvostuksella puolestaan oli 12 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon. Näkymäarviossa kuitenkin oletetaan, että Venäjän ruplan arvon vaihtelulla ei ole olennaista vaikutusta Orionin saataviin ja että Orion pystyy perimään kyseiset saatavat.

Liiketoiminnan kulujen arvioidaan kasvavan vuodesta 2021. Vuosina 2020–2021 COVID-19-pandemian vaikutukset pitivät liiketoiminnan kulut normaalia alemmalla tasolla. Näkymäarvio olettaa, että pandemia ei enää yhtä voimakkaasti vaikuta kuluihin vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Samanaikaisesti panostuksia kasvavien ja uusien tuotteiden kuten ganaksolonin myyntiin ja markkinointiin lisätään. Tutkimus- ja tuotekehityskulujen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeammat kuin vuonna 2021.

Investoinnit

Vuonna 2022 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2021, jolloin investoinnit olivat 85 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 investoinnit sisälsivät ganaksolonin myynti- ja markkinointioikeuksista Marinukselle maksetun 25 miljoonan euron allekirjoitusmaksun. Vuonna 2022 investointien kokonaismäärää nostavat VMD:n hankinta sekä vuosille 2021-2023 ajoittuvat Orionin toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen sekä Espoossa sijaitsevan pääkonttorin saneeraus.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta ja globaaleista toimitusketjujen haasteista huolimatta toimimaan normaalisti. Orionin valmistamien tuotteiden myynnin toteutuminen edellyttää, että tuotanto ja siihen liittyvä koko toimitusketju pystyy toimimaan suunnitellulla tasolla. Tähän liittyy lukuisia riskejä, joiden takia tuotanto saattaa jopa olennaisesti häiriintyä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi työntekijöiden sairastuminen, tarvikkeiden, välineiden ja varaosien heikko saatavuus, lähtöaineiden ja puolivalmisteiden saatavuuden heikkeneminen sekä logistiikkaketjujen toimimattomuus. Logistiikan haasteet erityisesti Kiinassa ja myös maailmanlaajuisesti lisääntyvät tällä hetkellä. Myös maakaasun ja raaka-aineiden saatavuus Venäjältä ja Ukrainasta voi aiheuttaa mahdollisia riskejä maailmanlaajuisille toimitusketjuille.

Dexdor®- ja Simdax®-lääkkeiden peruspatentit ovat päättyneet, ja niitä koskeva geneerinen kilpailu on alkanut. Vuosina 2020–2021 COVID-19-pandemia lisäsi voimakkaasti tehohoitorauhoitteiden kysyntää, minkä vuoksi Dexdor®-lääkkeen myynti laski ajanjaksolla selvästi ennakoitua vähemmän. Vuonna 2022 tuotteen myynnin arvioidaan laskevan selvästi, mutta pandemiatilanteen vuoksi arvioon liittyy epävarmuutta. Simdax®-tuotteen geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2020 ensimmäisillä markkinoilla formulaatioltaan erilaisella tuotteella. Suora geneerinen kilpailu samanlaisella formulaatiolla ei ole vielä varsinaisesti alkanut. Vuonna 2022 Simdax®-lääkkeen liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi, mutta arvioon liittyy epävarmuutta. Toteutuvaan myyntiin vaikuttavat muun muassa suoran geneerisen kilpailun alkamisen ajankohta ja voimakkuus eri markkinoilla.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Suomen hallitus on kesäkuussa 2022 antanut lakiesityksen, joka tähtää valtion lääkemenojen leikkaamiseen 1.1.2023 alkaen. Lakiesitys on lausuntokierroksella ja sen lopullinen sisältö ja vaikutus Orioniin selviää syksyn 2022 aikana. Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys. COVID-19-pandemia lisäsi etenkin vuonna 2020 joidenkin Orionin tuotteiden kysyntää merkittävästi osin sen vuoksi, että asiakkaat kasvattivat varmuusvarastojaan. Tällaisten varmuusvarastojen purkamisella voi olla hetkellinen negatiivinen vaikutus Orionin tuotteiden kysyntään. Orionilla ei kuitenkaan ole tiedossa, kuinka paljon asiakkailla on ylimääräisiä varmuusvarastoja jäljellä ja koska mahdollisesti tällaisia normaalin kulutuksen ylittäviä varastotasoja ryhdytään purkamaan. Pandemian ja siihen liittyvien erilaisten rajoitusten vuoksi monien kausiluontoisten tautien esiintyminen on ollut normaalia vähäisempää, ja tämän seurauksena käynnit lääkärien vastaanotoilla ja lääkemääräykset ovat vähentyneet. Ei-kiireellisiä hoitotoimenpiteitä on myös lykätty pandemian vuoksi. Näillä ilmiöillä on ollut negatiivinen vaikutus koko lääkemarkkinan kehitykseen. Toistaiseksi on vaikea arvioida tilanteen kestoa sekä sitä, miten pandemian laantuminen aikanaan näkyy esimerkiksi mahdollisen patoutuneen kysynnän purkautumisena. Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuen näkyvyys liiketoimintaan näissä maissa on tällä hetkellä erittäin huono. On lisäksi epävarmaa, pystyykö Orion perimään kaikkia saamisiaan Venäjältä. Orion on vakuuttanut saamisensa, mutta vain osin.

Tällä hetkellä yksikään yksittäinen valuutta ei synnytä Orionille olennaista valuuttakurssiriskiä. Yhdysvaltain dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus kokonaisliikevaihdosta on pienentynyt noin kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Yhdysvaltain dollarin painoarvo tulee jatkossa kasvamaan Nubeqa®-tuotteen myynnin kasvun myötä. Muita keskeisiä valuuttakurssiriskiä aiheuttavia valuuttoja ovat muut eurooppalaiset valuutat kuin euro. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa Euroopan maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksellä on merkitystä Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin vuoksi. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus syntyy erityisesti valuutan voimakkaasta heilunnasta. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei ole merkittävä. Ukrainan sodasta johtuva Venäjän ruplan kurssin heilunta aiheuttaa kuitenkin aiempaa suuremman riskin yhtiön Venäjän-saataville.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. COVID-19-pandemian vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Myös muiden teollisuudenalojen kokemilla häiriöillä, tuotantovolyymimuutoksilla sekä logistiikkahaasteilla voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna. Toimitusketjujen riskit Orion on hallinnut hyvin ja mahdolliset haasteet loppuvuoden 2022 aikana näkyisivät yhtiön toiminnassa arviolta todennäköisesti vasta tulevien vuosien aikana. Raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden hintoihin on etenkin Euroopassa käytännössä mahdotonta. Kustannusinflaatio on edelleen riski Orionin kannattavuudelle vuonna 2022. Kustannusinflaation vaikutus alkaa arviolta näkyä loppuvuoden 2022 aikana ja merkittävämmin vuonna 2023.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja –valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti esimerkiksi COVID-19-pandemian takia tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2021 näiden maksujen määrä on vaihdellut 3 miljoonan ja 51 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään tänään perjantaina 15.7.2022 klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta https://www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin tänään.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 817 103 10

Ruotsi: +46 8 566 426 51

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Osallistujatunnus: 29705083#

Tulevia tapahtumia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022torstai 20.10.2022
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022torstai 9.2.2023
Varsinainen yhtiökokous 2023suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.3.2023
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023torstai 27.4.2023
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023maanantai 17.7.2023
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023torstai 26.10.2023


Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2023.

Espoossa 15.7.2022

ORION OYJ

Hallitus

Lisätietoja katsauksesta:

Jari Karlson, talousjohtaja                 puh. 050 966 2883

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet        puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721

www.orion.fi/sijoittajat  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite