Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1–9/2022

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1–9/2022 20.10.2022 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Orionin osavuosikatsauksesta 1–9/2022. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

  • Liikevaihto oli 1 046 miljoonaa euroa (765 miljoonaa euroa vuonna 2021).
  • Liikevoitto oli 399 (203) miljoonaa euroa.
  • Voitto ennen veroja oli 400 (202) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 62 % (71 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 53 % (32 %).
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 49 % (29 %).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,26 (1,15) euroa
  • Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 3,05 (0,99) euroa.
  • Näkymäarvio vuodelle 2022 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa selvästi vuodesta 2021 (liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2021 (liikevoitto vuonna 2021 oli 243 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

  7-9/227-9/21Muutos %1-9/221-9/21Muutos %1-12/21
Liikevaihto, milj. EUR491,8240,9+104,1 %1 046,1764,5+36,8 %1 041,0
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR257,468,4+276,2 %433,9236,5+83,5 %289,1
 % liikevaihdosta52,3 %28,4 % 41,5 %30,9 % 27,8 %
Liikevoitto, milj. EUR245,457,3+328,1 %398,9203,4+96,1 %243,3
 % liikevaihdosta49,9 %23,8 % 38,1 %26,6 % 23,4 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR244,657,3+327,0 %399,8202,5+97,5 %242,3
 % liikevaihdosta49,7 %23,8 % 38,2 %26,5 % 23,3 %
Tilikauden voitto, milj. EUR194,545,4+327,9 %317,9161,0+97,5 %193,8
 % liikevaihdosta39,5 %18,9 % 30,4 %21,1 % 18,6 %
Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR36,322,7+59,5 %97,076,7+26,5 %117,7
 % liikevaihdosta7,4 %9,4 % 9,3 %10,0 % 11,3 %
Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR18,839,5-52,4 %49,365,9-25,2 %85,4
 % liikevaihdosta3,8 %16,4 % 4,7 %8,6 % 8,2 %
Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken

rahavaroilla, milj. EUR
1,3  82,4   
Korolliset nettovelat, milj. EUR   -152,2-48,2+215,5 %-108,3
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR1,380,32+327,9 %2,261,15+97,4 %1,38
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR2,460,28+781,7 %3,050,99+207,6 %1,53
Omavaraisuusaste, %   62,5 %71,5 % 68,1 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   -15,7 %-6,5 % -14,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   52,7 %32,2 % 28,8 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %   49,3 %29,1 % 26,2 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin   3 4513 368 +2,5 %3 364

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Myynti kehittyi hyvin – etappimaksulla merkittävä vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon

”Orionin liikevaihto ja -voitto tammi–syyskuussa 2022 kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Molempia lukuja kasvatti heinäkuussa julkistettu ODM-208-molekyyliä koskeva maailmanlaajuinen kehittämis- ja kaupallistamissopimus sekä siihen liittyvä 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksu, josta kirjasimme liikevaihtoon ja liikevoittoon 228 miljoonaa euroa vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto oli vertailukautta hieman suurempi myös ilman kyseistä etappimaksua, sillä myynti kehittyi positiivisesti ja koska Orionin liikevaihto sisältää nyt myös ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) liikevaihdon.

Liikevoitto ilman ODM-208-sopimukseen liittyvää etappimaksua ja kuluja laski hieman vertailukaudesta, mikä pääosin johtui selvästi korkeammista liiketoiminnan kuluista. ODM-208-sopimukseen liittyvät kulut olivat noin 20 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyvät muun muassa kertaluonteiset neuvonantajien palkkiot ja varaukset tiettyjä muuttuvia kannustinjärjestelmiä varten. Mutta jopa ilman ODM-208-sopimukseen liittyviä kuluja, liiketoiminnan kulut kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat, koska myynninedistämistoimet ovat lisääntyneet selvästi COVID-19:n jälkeen. Tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat selvästi pääasiasssa tutkimus- ja kliinisten kehityshankkeiden sekä niiden kustannusten ajoitusten vuoksi. Ilman ODM-208-sopimukseen liittyvää etappimaksua ja kuluja vuosi 2022 etenee kuitenkin kuten ennakoimme vuoden alussa.

Alkuperälääkkeet-yksikön liikevaihto ilman ODM-208-etappimaksua kasvoi hieman pääosin Nubeqa®-lääkkeen ja Easyhaler®-tuoteperheen vahvan kasvun ansiosta. Myös Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi hyvin. Orionin kirjaamassa Nubeqa®-myynnissä on vuosineljännesten välillä odotettua heiluntaa, mikä johtuu Orionin Nubeqa®-myynnin kirjaustavasta eikä heijasta tuotteen markkinamyynnin kehitystä. Dexdor®- ja Simdax®-tuotteiden myynti jatkoi odotetusti laskuaan, joka johtuu geneerisestä kilpailusta ja hintojen laskusta. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi itsehoitovalmisteiden vetämänä, mutta myös reseptilääkkeiden myynti kehittyi hyvin. Erilaisia hengitystieinfektioita on esiintynyt edellisvuosia runsaammin, mikä osin selittää kasvua. Kesäkuussa tehty VMD:n eläinlääkeliiketoiminnan hankinta näkyy Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihdon kasvussa. Fermionin liikevaihto laski hieman vertailukaudesta. Lasku johtuu pääosin siitä, että Fermionin kapasiteetista aiempaa suurempi osuus käytetään Orionin omien tuotteiden lääkeaineiden valmistukseen.

Olemme aloittaneet kliinisen vaiheen I -tutkimuksen akuutin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetulla NaV 1.8 -salpaajalla (ODM-111), jonka oikeudet hankimme aiemmin tänä vuonna. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä terveillä vapaaehtoisilla. Olemme saaneet valmiiksi kliinisen vaiheen I -tutkimuksen tasipimidiinilla (ODM-105), ja kertyneen tutkimusdatan perusteella valmistaudumme aloittamaan kliinisen vaiheen II -tutkimuksen, joka selvittää lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta psykiatristen häiriöiden hoidossa. Lisäksi olemme päättäneet lopettaa keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tiotropium-valmisteen kehityksen. Päätös perustuu uudelleenarvioon tuotteen kaupallisesta potentiaalista. Päätöksellä ei ole vaikutusta nykyiseen myynnissä olevaan Easyhaler®-tuoteportfolioon, joka tulee jatkossakin olemaan tärkeä ja kasvava tuoteryhmä Orionille.    

Toimintaympäristö on edelleen haastava COVID-19-pandemian vaikutusten, Ukrainassa käytävän sodan ja kustannusinflaation vuoksi. Orionilaiset tekevät jatkuvasti kovasti töitä tuotannon jatkuvuuden, tuotteiden saatavuuden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja maailmanlaajuisten toimitusketjujen riskien hallitsemiseksi. Kustannusinflaation vaikutus on jo alkanut näkyä tuloslaskelmassa ja vaikutuksen arvioidaan voimistuvan vuonna 2023. Energian saatavuuteen ja hintaan liittyvät riskit ovat myös kasvaneet koko toimitusketjussa.

Olen työskennellyt Orionilla vuodesta 1999 ja toimitusjohtajana vuoden 2008 alusta alkaen. Haluan lämpimästi kiittää näistä vuosista kaikkia orionilaisia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Orionin osakkeenomistajia ja hallitusta haluan kiittää tuesta sekä luottamuksesta. Marraskuun alusta alkaen siirryn seuraamaan Orionia neuvonantajan ja osakkeenomistajan roolissa. Hyvinvoinnin rakentaminen jatkuu, ja minulla on vahva luotto Orionin tulevaisuuteen.”

Viesti Orionin hallitukselta

Timo Lappalaisen aika Orionin johdossa jää yhdeksi yhtiön pitkän historian menestyksekkäimmistä ajanjaksoista. Timon panos tähän on ollut merkittävä. Tämä jakso päättyy nyt Orionin historian korkeimpaan vuosineljänneksen liikevoittoon. Ennen Timon siirtymistä eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävästä, Orionin hallitus haluaa kiittää Timoa hienosta johtajuudesta ja siitä erittäin kannustavasta ja yhteistyöhakuisesta tavasta, jolla hän on työskennellyt hallituksen kanssa. Timo on erittäin arvostettu ja pidetty niin hallituksen kuin koko Orion-yhteisön ja yhteistyökumppanien keskuudessa. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaisuuteen!

Näkymäarvio vuodelle 2022 (annettu 13.7.2022)

Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa selvästi vuodesta 2021
(liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2021
(liikevoitto vuonna 2021 oli 243 miljoonaa euroa).

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään tänään torstaina 20.10.2022 klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta https://www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin tänään.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 2319 5436

Ruotsi +46 8 5051 0086

Iso-Britannia: +44 33 0551 0211

Yhdysvallat: +1 646 843 4609

Osallistujatunnus: 8122705#

Tulevia tapahtumia

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022torstai 9.2.2023
Varsinainen yhtiökokous 2023suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.3.2023
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023torstai 27.4.2023
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023maanantai 17.7.2023
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023torstai 26.10.2023


Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2023.

Espoossa 20.10.2022

ORION OYJ

Hallitus

Lisätietoja katsauksesta:

Jari Karlson, talousjohtaja                 puh. 050 966 2883

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet        puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721

www.orion.fi/sijoittajat  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite