Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1–3/2022

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1–3/2022 28.4.2022 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Orionin osavuosikatsauksesta 1–3/2022. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

  • Liikevaihto oli 271 miljoonaa euroa (269 miljoonaa euroa vuonna 2021).
  • Liikevoitto oli 71 (75) miljoonaa euroa.
  • Voitto ennen veroja oli 72 (75) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 53 % (54 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 36 % (38 %).
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 33 % (35 %).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,42) euroa
  • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,23 (0,19) euroa.
  • Näkymäarvio vuodelle 2022 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2021 (liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2021 (liikevoitto vuonna 2021 oli 243 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

  1-3/22 1-3/21 Muutos % 1-12/21
Liikevaihto, milj. EUR 270,6 268,7 +0,7 % 1 041,0
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 83,0 86,0 -3,5 % 289,1
% liikevaihdosta 30,7 % 32,0 %   27,8 %
Liikevoitto, milj. EUR 71,5 75,0 -4,7 % 243,3
% liikevaihdosta 26,4 % 27,9 %   23,4 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 72,1 74,8 -3,6 % 242,3
% liikevaihdosta 26,7 % 27,8 %   23,3 %
Tilikauden voitto, milj. EUR 57,3 59,6 -3,7 % 193,8
% liikevaihdosta 21,2 % 22,2 %   18,6 %
Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 32,1 25,1 +27,9 % 117,7
% liikevaihdosta 11,9 % 9,3 %   11,3 %
Investoinnit, milj. EUR 11,1 12,0 -7,4 % 85,4
% liikevaihdosta 4,1 % 4,5 %   8,2 %
Korolliset nettovelat, milj. EUR -126,8 -214,9 -41,0 % -108,3
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,42 -3,8 % 1,38
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,23 0,19 +21,4 % 0,96
Omavaraisuusaste, % 52,9 % 53,8 %   68,1 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -19,8 % -34,2 %   -14,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 35,7 % 38,2 %   28,8 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 33,1 % 35,0 %   26,2 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 358 3 328 +0,9 % 3 364

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Nubeqa Orionin kasvun keihäänkärkenä – sota ja kuormittuneet toimitusketjut huolena

”Orionin vuosi 2022 on alkanut ristiriitaisin tuntein. Toisaalta olemme saaneet positiivista uutisvirtaa darolutamidista ja liiketoiminta on kehittynyt kokonaisuudessaan hyvin. Samaan aikaan sota Ukrainassa aiheuttaa suurta huolta työntekijöistämme ja ajatuksemme ovatkin heidän ja kaikkien muiden tilanteesta kärsivien luona. COVID-19-pandemian vaikutukset eivät myöskään vielä ole ohi. Maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat edelleen suuren kuormituksen alla ja kustannusinflaatio on kiihtynyt odotettua nopeammin. Orionille kustannusten nousu on erityisen haastavaa, sillä ihmisille tarkoitettujen reseptilääkkeiden hintojen nostaminen Orionin markkinoilla ei useinkaan ole vaihtoehto. Olemme edelleen sitoutuneet huolehtimaan työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta, varmistamaan tuotannon jatkuvuuden ja tuotteiden saatavuuden sekä turvaamaan potilasturvallisuuden käynnissä olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

Orionin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2022 yhden prosentin vertailukaudesta ja liikevoitto oli hieman vertailukautta pienempi. Dexdor®- ja Simdax®-valmisteiden myynti laski odotetusti selvästi, mutta Nubeqa®-tuotteen ja Easyhaler®-portfolion vahvan myynnin kehityksen ansiosta Alkuperälääkkeet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman. Nubeqan vahvaa myyntiä kasvattivat entisestään suuret tuotetoimitukset yhteistyökumppanillemme Bayerille. Nämä toimitukset voivat aiheuttaa ja tulevat aiheuttamaan jonkin verran vuosineljännesten välistä vaihtelua Orionin kirjaamaan Nubeqan kokonaismyyntiin. Myös Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman esimerkiksi itsehoitotuotteiden vahvan myynnin ansiosta Suomessa. Eläinlääkkeet -yksikön liikevaihdon selvä lasku johtui partneritoimitusten ajoituksesta ja myös yhden jakelusopimuksen päättymisestä Suomessa. Fermion ja sopimusvalmistus kehittyivät odotusten mukaisesti vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Helmikuussa 2022 darolutamidia koskevan vaiheen III ARASENS-tutkimuksen tarkemmat positiiviset tulokset raportoitiin New England Journal of Medicine -lehdessä ja Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU 2022). Orionin yhteistyökumppani Bayer myös päivitti arviotaan darolutamidin myyntipotentiaalista. Maaliskuussa julkaisimme suunnitelmamme Orionin tutkimus- ja kehitystoiminnan strategian muuttamiseksi sekä uudelleenfokusoimiseksi, ja aloitimme yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Orion suunnittelee, että tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyisi tulevaisuudessa syöpään ja kipuun. Yhteistyökumppaneiden etsintä ODM-208-molekyylin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisun osalta jatkuu.

Olemme edelleen sitoutuneita vuoden 2025 kasvutavoitteeseemme ja osana tätä matkaa jatkamme ponnisteluja uusien yhteistyömahdollisuuksien sekä tuote- ja yrityskauppakohteiden löytämiseksi.

Lopuksi haluan esittää lämpimät onnitteluni Liisa Hurmeelle, joka nimitettiin Orionin toimitusjohtajaksi 1. marraskuuta 2022 alkaen. Olen vakuuttunut siitä, että Liisalla on laajan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ansiosta hyvät edellytykset jatkaa työtä Orionin kasvustrategian parissa, jota olemme yhdessä kollegoina kehittäneet. Työskentelemme yhdessä varmistaaksemme, että tuleva toimitusjohtajavaihdos tapahtuu sujuvasti.”

Näkymäarvio vuodelle 2022 (annettu 10.2.2022)

Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2021
(liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2021
(liikevoitto vuonna 2021 oli 243 miljoonaa euroa).

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään tänään torstaina 28.4.2022 klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta https://www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin tänään.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 817 103 10

Ruotsi: +46 8 566 426 51

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Osallistujatunnus: 91460173#

Tulevia tapahtumia

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 perjantai 15.7.2022
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 torstai 20.10.2022

Espoossa 28.4.2022

ORION OYJ

Hallitus

Lisätietoja katsauksesta:

Jari Karlson, talousjohtaja                 puh. 050 966 2883

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet        puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721

www.orion.fi/sijoittajat  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

Liite