Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.1.2021 KLO 10.15

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 12.1.2021 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet Kari Jussi Aho, Pia Kalsta, Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekä uutena jäsenenä diplomi-insinööri, MBA Veli-Matti Mattila.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen.

Veli-Matti Mattilan henkilötiedot:

Syntynyt: 1961

Koulutus ja ammatti: DI, MBA, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

  • Elisa Oyj, toimitusjohtaja, 2003-
  • Oy LM Ericsson Ab, Suomi, toimitusjohtaja, 1997-2003
  • Ericsson, Nordic and Baltic, Deputy Head, 2001-2003
  • Ericsson, US, tuotemarkkinointipäällikkö, 1994-1997
  • Ericsson, ohjelmistosuunnittelija, tuotepäällikkö, myyntijohtaja, 1986-1989, 1990-1993
  • Ascom Hasler AG, Sveitsi, asiantuntija, 1989-1990

                     
Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: Palvelualojen työnantajat Palta ry 2019-, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA 2017-, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla 2017-, Mannerheim-säätiö 2017-
Muuta: Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallituksen työvaliokunnan jäsen 2019-, Huoltovarmuusneuvoston jäsen 2008-, Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen 2007-

Keskeiset aiemmat luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2017-2018, Palvelualojen työnantajat Palta ry 2015-2016
Hallituksen varapuheenjohtaja: Palvelualojen työnantajat Palta ry 2014
Hallituksen jäsen: Sampo Oyj 2009-2020, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2015-2016 sekä 2005-2006, Palvelualojen työnantajat Palta ry 2013, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto TT 2004
Muuta: Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja 2015-2016, varapuheenjohtaja 2014

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 90 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 45 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 55 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 28.4.- 4.5.2021 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 36 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 22 000 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 18 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2021. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokunta toteaa, että vuonna 2020 päätetty hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 84 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 42 000 euroa, joten niihin tehtäisiin nyt korotus. Muutos aikaisempaan olisi lisäksi se, että tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio olisi sama kuin hallituksen varapuheenjohtajalla. Muilta osin palkkiot pidettäisiin ennallaan. Hallituksen vuosipalkkioita on muutettu edellisen kerran vuonna 2017.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat nimitysvaliokunnan jäsenet eivät osallistuneet yhtiön hallituksen palkkioita koskevan suosituksen käsittelyyn tai sitä koskevaan päätöksentekoon.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Heikki Westerlund, puheenjohtaja, Annika Ekman, Petteri Karttunen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen ja Jukka Ylppö. 

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
   Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot
   
             

  

                                                                                                            
Yhteyshenkilö:
Heikki Westerlund, Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
puhelin 050 559 6580

Kuva – Veli-Matti Mattila


Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä Easyhaler®-laiteportfolion alla. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.