Siirry pääsisältöön

Orionin nimitysvaliokunnan suositus vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.11.2021 KLO 10.30

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 25.11.2021 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022:

Suositus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jussi Aho, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekä uusina jäseninä Maziar Mike Doustdar ja Karen Lykke Sørensen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen.

Maziar Mike Doustdar on syntynyt vuonna 1970 ja hän on koulutukseltaan Bachelor of Arts (International Business, emphasis in Marketing). Doustdar on tehnyt pitkän uran lääketeollisuudessa Novo Nordisk –konsernissa, jossa hän on tällä hetkellä johtaja, International Operations, ja johtoryhmän jäsen.

Karen Lykke Sørensen on syntynyt vuonna 1962 ja hän on koulutukseltaan Master of Science (Eng.), MBA. Sørensen on tehnyt pitkän uran lääketeollisuudessa ja terveydenhuollon teknologian parissa. Hän toimii tällä hetkellä Philips-konsernissa Philips Capital -yksikön toimitusjohtajana.

Maziar Mike Doustdarin ja Karen Lykke Sørensenin lyhyet esittelyt ovat tämän suosituksen liitteenä. Hallituksen nykyisten jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://www.orion.fi/konserni/hallinnointi-ja-johto/hallitus/hallituksen-jasenet/  

Suositus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 90 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 45 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 55 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisina, mikäli kokous pidettäisiin tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuisi kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.4.- 5.5.2022 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 36 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 22 000 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 18 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2022. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaisi Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytettäisiin säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyisi ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyisi kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokunta toteaa, että vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot ovat samansuuruisia kuin vuonna 2021 päätetyt palkkiot, lukuunottamatta muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden maksamista korotettuna.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat nimitysvaliokunnan jäsenet eivät osallistuneet yhtiön hallituksen palkkioita koskevan suosituksen käsittelyyn tai sitä koskevaan päätöksentekoon.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Heikki Westerlund, puheenjohtaja, Annika Ekman, Petteri Karttunen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen ja Jukka Ylppö. 

Orion Oyj

Timo Lappalainen

Toimitusjohtaja
    Olli Huotari

Johtaja, Esikuntatoiminnot
   
                 

  

                                                                                                            
Yhteyshenkilö:
Heikki Westerlund, Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
puhelin 050 559 6580

LIITTEET

Hallitukseen suositeltujen uusien jäsenten lyhyet esittelyt

KUVA - Maziar Mike Doustdar

KUVA - Karen Lykke Sørensen

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

Liite