Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: 99 768 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2021

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2021 KLO 18.45

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 1.3.2021 luovuttanut yhteensä 99 768 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2018–2020 ja 2019–2020 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 26.3.2019 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 34,1055 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2021. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 3 402 637,52 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 571 314 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmistä on tiedotettu 2.2.2016 ja 6.2.2019 annetuilla pörssitiedotteilla

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
   Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  
 

                                                                                                                                   

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.