Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2020

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020 9.2.2021 klo 12.00

 

Tämä on tiivistelmä Orionin tilinpäätöstiedotteesta 2020. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

 • Liikevaihto oli 1 078 miljoonaa euroa (1 051 miljoonaa euroa vuonna 2019).
 • Liikevoitto oli 280 (253) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto ja liikevoitto sisältävät yhteensä 42 (51) miljoonaa euroa etappimaksuja.
 • Voitto ennen veroja oli 278 (251) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 67 % (77 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 35 % (30 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 29 % (26 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,56 (1,43) euroa
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,85 (1,68) euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,50 (1,50) euroa osaketta kohden.
 • Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020 (liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020 (liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).

 

AVAINLUVUT

 10-12/2010-12/19Muutos %1-12/201-12/19Muutos %
Liikevaihto, milj. EUR255,4274,5-7,0 %1 078,11 051,0+2,6 %
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR47,869,5-31,3 %336,5308,9+9,0 %
    % liikevaihdosta18,7 %25,3 % 31,2 %29,4 % 
Liikevoitto, milj. EUR34,255,0-37,8 %280,1252,8+10,8 %
    % liikevaihdosta13,4 %20,0 % 26,0 %24,1 % 
Voitto ennen veroja, milj. EUR33,854,7-38,3 %278,3250,8+10,9 %
    % liikevaihdosta13,2 %19,9 % 25,8 %23,9 % 
Tilikauden voitto, milj. EUR25,545,2-43,6 %219,9200,4+9,7 %
    % liikevaihdosta10,0 %16,4 % 20,4 %19,1 % 
T&K-kulut, milj. EUR38,432,8+17,0 %123,2119,3+3,3 %
    % liikevaihdosta15,0 %11,9 % 11,4 %11,3 % 
Investoinnit, milj. EUR18,014,5+24,3 %48,542,6+14,0 %
    % liikevaihdosta7,1 %5,3 % 4,5 %4,0 % 
Korolliset nettovelat, milj. EUR   -185,8-139,1+33,6 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,180,32-43,5 %1,561,43+9,8 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,330,40-18,3 %1,851,68+9,6 %
Omavaraisuusaste, %   66,7 %76,7 % 
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   -25,4 %-17,8 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, %   34,8 %29,9 % 
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %   29,1 %25,8 % 
Henkilömäärä kaudella keskimäärin   3 3373 251+2,6 %

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Vahva suoritus COVID-19-pandemian aiheuttamien haasteiden keskellä

”COVID-19-pandemia teki vuodesta 2020 poikkeuksellisen ja vaativan Orionille sekä koko maailmalle. Maalis-huhtikuussa nähty lääkkeiden voimakas kysyntäpiikki toi Orionin tuotantoon ja logistiikkaan haasteita, joista kuitenkin selvittiin orionilaisten vahvan sitoutumisen ja venymisen ansiosta. Teimme onnistuneesti ja teemme edelleen kovasti töitä sen eteen, että varmistamme Orionin valmistamien ja myymien lääkkeiden saatavuuden potilaille. Varastotilanteemme on tällä hetkellä hyvä, mutta työtä on jatkettava, sillä häiriöriskit lääkkeiden globaaleissa toimitusketjuissa ovat pandemian vuoksi yhä koholla. Poikkeuksellisessa tilanteessa meille on ollut ja on ensisijaisen tärkeää huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa. Venyimme pandemian keskellä vahvaan suoritukseen, mistä suuri kiitos kuuluu sitoutuneille ja mukautumiskykyisille orionilaisille sekä yhteistyökumppaneillemme.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 1 078 (1 051) miljoonaa euroa ja liikevoitto 280 (253) miljoonaa euroa. COVID-19-pandemia vaikutti myyntiimme monin eri tavoin. Joidenkin pandemiaan liittyvien tuotteiden kuten tehohoidossa käytettyjen deksmedetomidiini-valmisteiden koko vuoden myynti oli selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2020 alussa arvioimme. Toisaalta joidenkin tuotteiden myynti jäi ennakoidusta tasosta muun muassa eri puolilla Eurooppaa nähtyjen rajoitustoimien vuoksi. Maalis-huhtikuussa koettu yleinen lääkkeiden voimakas kysyntäpiikki lisäsi myyntiä jonkin verran vuositasolla, vaikka kysyntä ennakoidusti tasoittuikin loppuvuoden aikana. Emme kuitenkaan usko muiden kuin COVID-19-potilaiden hoidossa käytettyjen lääkkeiden perustarpeen kasvaneen, vaan arviomme mukaan kyse on enemmän ollut asiakkaiden varautumisesta ja varastojen kasvattamisesta. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten asiakkaiden varastotasot kehittyvät lähitulevaisuudessa. Koronaviruksen vaikutukset Orionin toimintaan olivat näkyvät, mutta samalla on kuitenkin todettava, että liiketoimintamme kehittyi monin paikoin hyvin myös ilman COVID-19-vaikutusta.

Liikevoiton kasvu johtuu pääosin edellisvuotta korkeammasta liikevaihdosta sekä pandemian vuoksi laskeneista liiketoiminnan kuluista. Bruttokatetta paransivat Orionin tuotantolaitosten korkea käyttöaste ja hävikin pieneneminen toiminnan jatkuvan kehittämisen seurauksena sekä kasvanut myynti, vaikka loppuvuonna tuotemyynnin katetaso laskikin johtuen pääosin Parkinson-lääkkeiden ja eläinrauhoitteiden partneritoimitusten ajoituksesta ja Simdax®-lääkkeen myynnin laskusta. Loppuvuonna kulut kasvoivat alkuvuoteen verrattuna johtuen uusista panostuksista tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä myyntiin ja markkinointiin. Arviomme mukaan COVID-19-pandemian vaikutusten vuoksi liikevoittomme oli noin 40 miljoonaa euroa korkeampi kuin mitä ennakoimme vuoden 2020 alussa. Tästä yli puolet tuli deksmedetomidiini-valmisteiden lisääntyneestä kansainvälisestä myynnistä ja loput ennakoitua pienemmistä kuluista ja muiden tuotteiden lisämyynnistä.

Euroopan markkinoille suunnatun, tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen liikevaihto laski hieman vertailukaudesta geneerisen kilpailun vuoksi, mutta COVID-19-pandemian aiheuttaman kysynnän kasvun vuoksi selvästi vähemmän kuin mitä vuoden alussa ennakoimme. Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen formulaatiopatentti päättyi syyskuussa keskeisillä markkinoilla ja vuoden lopulla tuotteen myynti kääntyi selvään laskuun pandemian takia vähentyneiden ennalta suunniteltujen sairaalakäyntien vuoksi ja joillain markkinoilla koettujen hintojen laskun vuoksi. Vuositasolla tuotteen myynti laski hieman vuodesta 2019.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteportfolion myynti kasvoi odotetun vahvasti syksyyn asti, mutta loppuvuonna kehitys oli odotettua heikompaa. Arviomme mukaan kiristyneistä COVID-19-rajoitustoimista johtuen potilaita kävi loppuvuodesta vastaanotoilla eri puolilla Eurooppaa normaalia vähemmän ja alkuvuonna kasvatettuja varastoja purettiin, mikä heijastui Easyhaler®-tuotteiden myyntiin. Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto oli ennakoidusti edellisvuoden tasolla. Vuoden sisällä nähty myynnin vaihtelu johtui lähinnä partneritoimitusten ajoituksista.

Etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen Orionin kirjaama liikevaihto vuonna 2020 oli 17 miljoonaa euroa. Lisäksi Orion kirjasi tuotteen ensimmäisistä myynneistä EU:ssa ja Japanissa yhteensä 28 miljoonan euron etappimaksut. Vertailukaudella elokuussa 2019 Orion kirjasi tuotteen ensimmäisestä myynnistä USA:ssa 45 miljoonan euron etappimaksun.

Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman, mutta vuoden sisällä kehitys oli epätasaista etenkin itsehoitotuotteissa johtuen COVID-19-pandemian keväällä aiheuttamasta kysyntäpiikistä ja sitä seuranneesta kysynnän tasaantumisesta. Koko vuoden tasolla korona lisäsi jonkin verran kysyntää, mutta liiketoiminta kehittyi hyvin myös ilman pandemian vaikutusta. Voimme olla tyytyväisiä kasvuun tilanteessa, jossa biosimilaarituotteidemme liikevaihto laski yli 20 miljoonaa euroa ja geneeristen reseptilääkkeiden hintojen lasku jatkui.

Myös Eläinlääkkeet-yksikön vuosi oli vahva ja sen liikevaihto ylsi toistaiseksi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi kesäkuussa myyntiluvan Orionin Clevor®-tuotteelle, jonka jakelijana Yhdysvalloissa tulee toimimaan kumppanimme Vetoquinol. Orionin pitkäaikainen jakeluyhteistyö eläinlääkeyhtiö Zoetiksen kanssa Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa päättyi vuoteen 2020, koska Zoetis päätti perustaa maihin omat myyntiorganisaatiot. Muutos vaikuttaa negatiivisesti yksikön liikevaihtoon alkaneena vuonna, mutta sillä ei ole olennaista vaikutusta Orion-konsernin liikevoittoon. Fermionin tuotteiden kysyntä oli korkealla tasolla koko vuoden ajan ja tuotantokapasiteetti oli lähes täydessä käytössä.

COVID-19 vaikutti myös Orionin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joissa koettiin tilanteen vuoksi jonkin verran viivästyksiä vuonna 2020. Tärkeintä oli kuitenkin huolehtia kliinisissä kehityshankkeissa mukana olevien potilaiden turvallisuudesta ja hoidon jatkuvuudesta. Heinäkuussa saimme päätökseen kliinisen vaiheen III REFALS-tutkimuksen, joka ei valitettavasti saavuttanut asetettuja tavoitteitaan. Tutkimuksessa selvitettiin suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa ja turvallisuutta ALS-taudin hoidossa.

Jatkamme Bayerin kanssa darolutamidilla kliinisen vaiheen III ARASENS-tutkimusta, josta tuloksia odotamme kuluvan vuoden aikana, ja uutena hankkeena olemme yhdessä aloittamassa darolutamidilla kliinisen vaiheen III ARANOTE-tutkimusta. ODM-208 ja ODM-209 hankkeet ovat hieman viivästyneet johtuen COVID-19 rajoituksista, mutta ne etenevät ja ODM-208 on siirtynyt kliinisen vaiheen II tutkimukseen. Orionin uusi tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja aloitti työssään kesäkuussa, ja syksyllä uudistimme tutkimus- ja kehitystoimintomme organisaatiota sekä strategiaa. Tavoittelemme muutoksilla tutkimus ja tuotekehitys -portfolion vahvistamista sekä tutkimushankkeiden nopeampaa etenemistä. Orion on myös kehittänyt uuden sukupolven kuivajauheinhalaattoria ja olemme aloittaneet uudella laitealustalla ensimmäisen tuotekehityshankkeen.

Orionin strateginen kasvutavoite saavuttaa 1,5 miljardin liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä on voimassa, ja työskentelemme määrätietoisesti tuon tavoitteen saavuttamisen eteen. Olemme muun muassa lisänneet resursseja liiketoiminnan kehittämiseen, ja esimerkiksi vuonna 2020 solmimme muutaman merkittävämmän sisäänlisensiointisopimuksen Erityistuotteet-yksikössämme. Suuri osa näiden sopimusten potentiaalista voi realisoitua vasta vuoden 2025 jälkeen. Sopimukset ovat kuitenkin osoitus Orionin kyvykkyydestä hankkia uusia tuotteita markkinoilleen sekä siitä, että Orion nähdään houkuttelevana kumppanina.

Orion on pitkäjänteisesti investoinut vuosittain kymmeniä miljoonia Suomessa sijaitsevien tuotantolaitostensa ylläpitoon, uusimiseen ja laajentamiseen. Näitä investointeja jatkoimme määrätietoisesti myös vuoden 2020 aikana ja aineelliset investointimme olivat 37 miljoonaa euroa. Yksi lähivuosien merkittävä investointi on Orionin toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen vuosien 2021–2023 aikana. Toinen iso investointi on Orionin Espoossa sijaitsevan pääkonttorin saneeraus, joka alkaa syksyllä 2021 ja kestää vuoteen 2023.”

Näkymäarvio vuodelle 2021

Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020
(liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020
(liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimustuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimushankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Orion sai vuonna 2020 etappimaksuja yhteensä 42 miljoonaa euroa, joista valtaosa liittyi Nubeqa®-lääkkeen kaupallistamiseen Euroopassa ja Japanissa (yhteensä 28 miljoonaa euroa) sekä Parkinson-tuotteiden jakeluoikeuksien siirtämiseen uusille partnereille eri puolilla maailmaa. Vuonna 2019 Orion sai etappimaksuja yhteensä 51 miljoonaa euroa, joista 45 miljoonaa liittyi Nubeqa®-lääkkeen kaupallistamiseen Yhdysvalloissa. Vuoden 2021 liikevaihto- ja liikevoittoarvioihin sisältyy etappimaksuja alle 5 miljoonaa euroa eli selvästi edellisiä vuosia vähemmän.

Orion arvioi, että COVID-19-pandemian vaikutusten vuoksi vuoden 2020 liikevoitto oli noin 40 miljoonaa euroa korkeampi kuin mitä yhtiö arvioi vuoden 2020 alussa. Tästä yli puolet tuli deksmedetomidiini-valmisteiden lisääntyneestä kansainvälisestä myynnistä ja loput ennakoitua pienemmistä kuluista ja muiden tuotteiden lisämyynnistä. Vuoden 2021 näkymäarvio ei sisällä vastaavia pandemiasta johtuvia vaikutuksia.  

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Tämä edellyttää muun muassa, että työntekijöiden suojaamisessa onnistutaan jatkossakin siten, että sairauspoissaolot eivät kasva olennaisesti, suojavarusteita, lähtöaineita, puolivalmisteita ja materiaaleja on saatavilla ja että logistiikkaketjut toimivat riittävän hyvin.

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä tuottoja tai kuluja.

Liikevaihto

Orion jatkaa määrätietoisia toimenpiteitä markkinoita nopeamman kasvun aikaansaamiseksi pitkällä aikavälillä. Vuonna 2021 liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti edellisvuosia selvästi pienemmät etappimaksut, geneerinen kilpailu sekä Eläinlääkkeet-yksikön merkittävän jakelusopimuksen päättyminen. Lisäksi vuonna 2020 COVID-19-pandemia lisäsi joidenkin Orionin tuotteiden kysyntää merkittävästi, mutta vuonna 2021 tällaista normaalin kysynnän ylittävää lisämyyntiä ei näiden tuotteiden osalta odoteta, mikä vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon verrattuna vuoteen 2020.

Orionin Dexdor®- ja Simdax®-lääkkeiden myynti laskee geneerisen kilpailun seurauksena. Vuonna 2020 Dexdor®-valmisteen myynti säilyi edellisvuoden tasolla COVID-19-pandemian aiheuttaman lisääntyneen kysynnän vuoksi, mutta vuonna 2021 tuotteen myynnin oletetaan laskevan.

Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä Nubeqa®-lääke sai myyntiluvan Yhdysvalloissa vuonna 2019 ja EU:ssa sekä Japanissa vuonna 2020. Nubeqa® on hyväksytty myös monissa muissa maissa ja Bayerilla on meneillään tai suunnitteilla myyntilupahakemusprosesseja muilla alueilla. Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaama Nubeqa®-lääkkeen liikevaihto kasvaa selvästi vuonna 2021. Orionin arvio perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin.
  
Easyhaler®-tuoteportfolion myynnin kasvu jatkuu myös vuonna 2021 viime vuosina markkinoille tulleiden yhdistelmävalmisteiden (budesonidi-formoteroli sekä salmeteroli-flutikasoni) ansioista. Kasvun arvioidaan kuitenkin olevan aiempia vuosia hitaampaa. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden (Comtess®, Comtan® ja Stalevo®) myynnin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Orionin Eläinlääkkeet-yksikön ja eläinlääkeyhtiö Zoetiksen monivuotinen jakelusopimus Skandinaviassa päättyi vuoden 2020 lopussa, minkä seurauksena Orionin Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihto vuonna 2021 laskee selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2020 Zoetis-tuotteiden jakelun liikevaihto Orionille oli noin 28 miljoonaa euroa.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä. Geneeristen lääkkeiden hintojen lasku ja muut kuin COVID-19-pandemiasta johtuvat saatavuushäiriöt ovat vaikuttaneet negatiivisesti Orionin liikevaihtoon viime vuosina. Hintojen laskun ja tuotepuutteiden yhteenlasketun negatiivisen vaikutuksen arvioidaan kuitenkin olevan vuonna 2021 selvästi edellisiä vuosia pienempi. Joidenkin Orionin myymien geneeristen lääkkeiden kysyntä ylitti koronapandemian vuoksi normaalin tason vuonna 2020, mutta alkaneena vuonna näiden tuotteiden kysynnän arvioidaan palaavan normaalimmaksi, millä on negatiivinen vaikutus vuoden 2021 liikevaihdon kehitykseen vuoteen 2020 verrattuna.

Vuoden 2021 näkymäarvioon sisältyy etappimaksuja alle 5 miljoonaa euroa eli selvästi vähemmän kuin mitä vuonna 2020 (42 miljoonaa euroa) tai vuonna 2019 (51 miljoonaa euroa) kirjattiin.

Liikevoitto

Orion arvioi saavansa vuonna 2021 selvästi vähemmän etappimaksuja kuin vuonna 2020 ja lisäksi yhtiön tuotemyynnin liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020. Liikevoittoa painaa myös geneerisestä kilpailusta johtuva Dexdor®- ja Simdax®-alkuperälääkkeiden myynnin lasku. Kasvavat tuotteet kuten Easyhaler®-tuoteportfolio ja Nubeqa® eivät pysty korvaavaan edellä mainituista syistä johtuvaa liikevoiton laskua. Siksi Orion arvioi liikevoiton laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020.

Orion arvioi liiketoiminnan kulujen olevan edellisvuoden tasolla. Parkinson-lääkkeiden jakeluoikeuksien hankintojen poistojen päättyminen vuoteen 2020 pienentää myynnin ja markkinoinnin kuluja noin 12 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti panostuksia kasvavien tuotteiden myyntiin ja markkinointiin kuitenkin lisätään. COVID-19-pandemian vuoksi laskeneiden kulujen arvioidaan kääntyvän nousuun kohti normaalimpaa tasoa vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Tutkimus- ja tuotekehitys-kulujen arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2021 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan nousevan vuodesta 2020, jolloin investoinnit olivat 49 miljoonaa euroa. COVID-19-pandemia saattaa kuitenkin hidastaa suunniteltujen investointien toteutusta. Orion on aloittanut hankkeen yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseksi ja lisäksi vuonna 2021 aloitetaan yhtiön Espoossa sijaitsevan pääkonttorin saneeraaus. Valtaosa näiden hankkeiden investoinneista toteutuu vuosina 2022–2023.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Orionin valmistamien tuotteiden myynnin toteutuminen edellyttää, että tuotanto ja siihen liittyvä koko toimitusketju pystyy toimimaan suunnitellulla tasolla. Tähän liittyy pandemian takia lukuisia riskejä, joiden takia tuotanto saattaa jopa olennaisesti häiriintyä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi työntekijöiden sairastuminen, suojavarusteiden heikko saatavuus, lähtöaineiden ja puolivalmisteiden saatavuuden heikkeneminen sekä logistiikkaketjujen toimimattomuus.

Orion siirsi vuoden 2020 kuluessa Stalevo®- ja Comtan®-Parkinson-lääkkeiden jakelun uusille partnereille valtaosassa Euroopan ulkopuolisia markkinoita Japania lukuunottamatta, kun sopimus Novartiksen kanssa päättyi. Orion aloitti itse tuotteiden myynnin Singaporessa, Malesiassa ja Thaimaassa sekä jatkaa myyntiä Euroopassa. Nämä muutokset sekä myyntiin edelleen laskevasti vaikuttavan geneerisen kilpailun jatkuminen on sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Niihin liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennaista vaikutusta tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. 


Dexdor®- ja Simdax®-lääkkeiden peruspatentit ovat päättyneet, ja niitä koskeva geneerinen kilpailu on alkanut. Vuonna 2020 COVID-19-pandemia lisäsi voimakkaasti tehorauhoitteiden kysyntää, minkä vuoksi Dexdor®-lääkkeen myynti laski selvästi ennakoitua vähemmän. Vuonna 2021 tuotteen myynnin arvioidaan laskevan selvästi, mutta pandemiatilanteen vuoksi arvioon liittyy merkittävää epävarmuutta. Simdax®-tuotteen geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2020 ensimmäisillä markkinoilla. Vuonna 2021 Simdax®-lääkkeen liikevaihdon arvioidaan laskevan, mutta myynnin tasoa on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti tässä vaiheessa. Toteutuvaan myyntiin vaikuttavat muun muassa geneerisen kilpailun alkamisen ajankohta ja voimakkuuss eri markkinoilla.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys. Vuonna 2020 COVID-19-pandemia lisäsi joidenkin Orionin tuotteiden kysyntää merkittävästi, mutta vuonna 2021 tällaista normaalin kysynnän ylittävää lisämyyntiä ei näiden tuotteiden osalta odoteta. Arvioon liittyy kuitenkin epävarmuutta, sillä pandemian kehitystä ja vaikutuksia Orionin tuotteiden kysyntään on vaikea arvioida tarkasti. Toisaalta Orionilla ei ole tiedossa, kuinka paljon asiakkailla on vuonna 2020 hankittuja varmuusvarastoja jäljellä ja koska mahdollisesti tällaisia normaalin kulutuksen ylittäviä varastotasoja ryhdytään purkamaan.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä rakenteellinen valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Yhdysvaltojen dollarin painoarvo tulee jatkossa kasvamaan Nubeqa®-tuotteen myynnin kasvun myötä. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin ja Norjan kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksellä on merkitystä Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin vuoksi. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Saatavuushäiriöiden vaikutus yhtiön liikevaihtoon on viime vuosina voimistunut. Meneillään oleva COVID-19-pandemia on selkeästi nostanut tätä riskiä, kun eri puolilla maailmaa asetetut liikkumis- ja muut rajoitukset sekä sairauspoissaolot voivat viiveellä aiheuttaa häiriöitä lääkkeiden globaaleihin toimitus- ja logistiikkaketjuihin. Orionin arvion mukaan COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön tuotteiden saatavuuteen vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla eivät ole merkittäviä, mutta vuoden jälkimmäiseen puoliskoon liittyy vielä riskejä tuotteiden heikommasta saatavuudesta. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja –valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti esimerkiksi COVID-19-pandemian takia tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2020 näiden maksujen määrä on vaihdellut 5 miljoonan ja 51 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko 1,50 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 477 075 050,26 euroa eli 3,40 euroa osaketta kohden. Summasta tilikauden voittoa on 216 389 442,49 euroa eli 1,54 euroa osaketta kohden. Osakekohtaiset summat on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,50 (1,50) euroa osaketta kohden.

Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 463 196 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 210 694 794,00 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2020 olisi 95,9 % (105,2 %). Osingon maksupäivä olisi 7.4.2021 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 29.3.2021.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 350 000 (250 000) euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 266 030 256,26 euroa.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään tiistaina 9.2.2021 klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 8171 0310
Ruotsi: +46 8 566 426 51
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat:  +1 631 913 1422

Osallistujatunnus: 46768214#

Tulevia tapahtumia

Varsinainen yhtiökokous 2021 suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2021tiistai 27.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021maanantai 19.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021keskiviikko 20.10.2021

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2021.

Espoossa 9.2.2021

ORION OYJ
Hallitus

Lisätietoja katsauksesta


Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 050 966 2883
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet                puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721
www.orion.fi/sijoittajat 

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite