Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistu

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2021 KLO 11.45

Orion-konsernin vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty iXBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Orionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Suomen kirjanpitolain ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaiset yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa http://www.orion.fi/yhtiokokous2021.

Orionin hallituksen vahvistama Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 sekä Palkitsemisraportti 2020 on julkaistu erillisinä raportteina suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä.

Orion Oyj

Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  
   Terhi Ormio
Viestintäjohtaja
 

                                                                                                                                   
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, puhelin 010 426 2721 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

Liitteet