Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin puolivuosikatsaus 1-6/2021

ORION OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2021 19.7.2021 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Orionin puolivuosikatsauksesta 1-6/2021. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

  • Liikevaihto oli 524 miljoonaa euroa (572 miljoonaa euroa 1–6/2020).
  • Liikevoitto oli 146 (181) miljoonaa euroa.
  • Voitto ennen veroja oli 145 (180) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 68 % (65 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 36 % (44 %).
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 32 % (38 %).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,82 (1,02) euroa
  • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,53 (0,90) euroa.
  • Näkymäarvio vuodelle 2021 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020 (liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020 (liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

 4-6/214-6/20Muutos %1-6/211-6/20Muutos %1-12/20
Liikevaihto, milj. EUR254,9292,5-12,8 %523,6572,4-8,5 %1 078,1
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR82,0110,7-25,9 %168,0209,2-19,7 %336,5
% liikevaihdosta32,2 %37,8 % 32,1 %36,6 % 31,2 %
Liikevoitto, milj. EUR71,096,4-26,3 %146,0180,8-19,2 %280,1
% liikevaihdosta27,9 %33,0 % 27,9 %31,6 % 26,0 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR70,496,5-27,1 %145,2179,9-19,3 %278,3
% liikevaihdosta27,6 %33,0 % 27,7 %31,4 % 25,8 %
Tilikauden voitto, milj. EUR56,075,6-26,0 %115,5143,0-19,2 %219,9
% liikevaihdosta22,0 %25,8 % 22,1 %25,0 % 20,4 %
T&K-kulut, milj. EUR28,832,3-10,9 %53,959,2-8,9 %123,2
% liikevaihdosta11,3 %11,1 % 10,3 %10,3 % 11,4 %
Investoinnit, milj. EUR14,410,8+33,1 %26,421,2+24,8 %48,5
% liikevaihdosta5,7 %3,7 % 5,0 %3,7 % 4,5 %
Korolliset nettovelat, milj. EUR   -51,1-53,2-4,0 %-185,8
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,400,54-26,0 %0,821,02-19,2 %1,56
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,330,56-40,1 %0,530,90-41,2 %1,85
Omavaraisuusaste, %   68,2 %65,3 % 66,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   -7,3 %-7,5 % -25,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   35,6 %44,4 % 34,8 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %   32,3 %38,4 % 29,1 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin   3 3623 336+0,8 %3 337

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Orionin liikevoitto ilman etappimaksuja viime vuoden tasolla

”Vuosi 2021 on edennyt vakaasti COVID-19-pandemian aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Orionille tämä on tarkoittanut, että olemme keskittyneet huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta ja tuotteiden saatavuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

Orionin tammi–kesäkuun 2021 liikevaihto oli 524 (572) miljoonaa euroa ja liikevoitto 146 (181) miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotettua laskua selittävät pääosin vertailukautta selvästi pienemmät etappimaksut, tuotesuojan päättymisestä johtuva Dexdor®- ja Simdax®-lääkkeiden myynnin lasku sekä eläinlääkkeiden merkittävän jakelusopimuksen päättyminen viime vuoteen. Orionin kirjaama Nubeqa®-tuotteen liikevaihto kasvoi odotetun vahvasti. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto oli kokonaisuutena hyvällä tasolla, vaikka se laskikin vahvasta vertailukaudesta. Joidenkin tuoteryhmien kysyntä on ollut selvästi tavanomaista heikompaa, koska COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi kausiluontoisten tautien esiintyvyys on ollut normaalia vähäisempää ja käynnit lääkärien vastaanotoilla ovat vähentyneet. Nämä pandemian aiheuttamat seuraukset vaikuttivat negatiivisesti myös Easyhaler®-tuotteiston kysyntään. Eläinlääkkeet-yksikön liiketoiminta kehittyi vahvasti kaikilla markkinoilla muun muassa uusien tuotelanseerausten ja jakelusopimusten ansiosta. Kokonaisuutena yksikön liikevaihto jäi kuitenkin vertailukaudesta edellä mainitusta merkittävän jakelusopimuksen päättymisestä johtuen.

Saimme katsauskaudella positiivisia uutisia tutkimus- ja kehityshankkeistamme, kun Orionin kehittämistä eläinlääkkeistä Tessie® sai myyntilupasuosituksen Euroopan lääkeviraston EMA:n eläinlääkekomitealta (CVMP) ja Bonqat® puolestaan sai Euroopan komissiolta myyntiluvan katsauskauden jälkeen.

Myös Orionin digitaalisten terapioiden kehityshankkeiden osalta virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen vaikutuksia kroonisen alaselkäkivun hoidossa selvittänyt VIRPI-tutkimus raportoi positiivisia tuloksia kesäkuussa.

Katsauskaudella teimme päätöksen lopettaa uuden kuivajauheinhalaattorin kehityksen ja keskittyä nykyisen Easyhaler®-alustan kehittämiseen sekä kilpailukyvyn parantamiseen. Easyhaler®-teknologia on ollut markkinoilla jo vuosikymmeniä ja sitä on jatkuvasti kehitetty edelleen.

Arviota yhdessä Bayerin kanssa darolutamidilla tehtävän kliinisen vaiheen III ARASENS –tutkimuksen valmistumisesta päivitettiin katsauskaudella, ja nyt tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Muut Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet etenivät katsauskaudella odotetusti.

Lääketeollisuuden globaalit toimitusketjut ovat toimineet Orionin kannalta kohtuullisen hyvin koko pandemian ajan, eikä merkittäviä katkoksia tai puutteita ole toistaiseksi Orionilla koettu. Tällä hetkellä tiedossamme ei myöskään ole katkoja tai puutteita, jotka vaikuttaisivat loppuvuoden 2021 näkymään. Riski globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen häiriöistä on edelleen selvästi tavanomaista korkeampi, ja riskiä lieventääksemme olemme muun muassa kasvattaneet tuotteiden, raaka-aineiden ja tarvikkeiden varastotasoja selvästi pitkäaikaisia keskiarvoja korkeammiksi. Pandemian aiheuttamat matkustus- ja muut rajoitukset eivät toistaiseksi ole aiheuttaneet Orionilla työvoimapulaa, vaan kaikki erityisasiantuntemustakin vaativat huollot ja tuotantoseisokit on pystytty hoitamaan suunnitellusti.

Katsauskaudella jatkoimme määrätietoista työtä Orionin strategisen kasvutavoitteen saavuttamiseksi ja aloitimme muun muassa valmistelun Euroopan ulkopuolisten toimintojemme laajentamiseksi Australiaan sekä Uuteen-Seelantiin. Viime vuonna laajensimme toimintaamme Singaporeen, Malesiaan ja Thaimaahan, ja näissä maissa operaatiot ovat käynnistyneet suunnitellusti. Systemaattinen työ tuote- ja yrityskauppakohteiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi on myös jatkunut.”

Näkymäarvio vuodelle 2021 (annettu 9.2.2021)

Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020
(liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020
(liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään maanantaina 19.7.2021 klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina.
Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 8171 0310
Ruotsi: +46 8 566 426 51
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Osallistujatunnus: 85134267#

Orionin kalenterissa

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021keskiviikko 20.10.2021
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021torstai 10.2.2022
Varsinainen yhtiökokous 2022suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 23.3.2022
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022torstai 28.4.2022
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022perjantai 15.7.2022
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022torstai 20.10.2022

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2022.

Espoossa 19.7.2021

ORION OYJ
Hallitus

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                 puh. 050 966 2883
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet        puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721
www.orion.fi/sijoittajat  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite