Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2021

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2021 27.4.2021 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Orionin osavuosikatsauksesta 1-3/2021. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

  • Liikevaihto oli 269 miljoonaa euroa (280 miljoonaa euroa 1–3/2020).
  • Liikevoitto oli 75 (84) miljoonaa euroa.
  • Voitto ennen veroja oli 75 (83) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 54 % (69 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 38 % (39 %).
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 35 % (33 %).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,48) euroa
  • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,19 (0,34) euroa.
  • Näkymäarvio vuodelle 2021 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020 (liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020 (liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

 1-3/211-3/20Muutos %1-12/20
Liikevaihto, milj. EUR268,7279,9-4,0 %1 078,1
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR86,098,6-12,8 %336,5
% liikevaihdosta32,0 %35,2 % 31,2 %
Liikevoitto, milj. EUR75,084,4-11,1 %280,1
% liikevaihdosta27,9 %30,1 % 26,0 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR74,883,4-10,3 %278,3
% liikevaihdosta27,8 %29,8 % 25,8 %
Tilikauden voitto, milj. EUR59,667,4-11,6 %219,9
% liikevaihdosta22,2 %24,1 % 20,4 %
T&K-kulut, milj. EUR25,126,8-6,4 %123,2
% liikevaihdosta9,3 %9,6 % 11,4 %
Investoinnit, milj. EUR12,010,3+16,1 %48,5
% liikevaihdosta4,5 %3,7 % 4,5 %
Korolliset nettovelat, milj. EUR-214,9-185,0+16,2 %-185,8
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,420,48-11,6 %1,56
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,190,34-43,1 %1,85
Omavaraisuusaste, %53,8 %68,9 % 66,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %-34,2 %-22,0 % -25,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %38,2 %38,8 % 34,8 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %35,0 %33,2 % 29,1 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin, hlöä3 3283 304+0,7 %3 337

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Vahva alku vuodelle poikkeusolojen jatkuessa

”Vuosi 2021 on alkanut COVID-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen edelleen jatkuessa. Orionille tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta ja tuotteiden saatavuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

Orionin tammi–maaliskuun 2021 liikevaihto 269 (280) miljoonaa ja liikevoitto 75 (84) miljoonaa laskivat odotetusti vahvasta vertailukaudesta, jolloin COVID-19-pandemiasta johtunut lääkkeiden voimakas kysyntäpiikki kasvatti myyntiä ja tulosta. Erityistuotteet-yksiköllä oli hyvä vuosineljännes, vaikka koronapandemian ja siihen liittyvien eri maissa asetettujen rajoitusten vuoksi kausiluontoisia tauteja kuten tavanomaisia flunssia on esiintynyt normaalia vähemmän ja ei-kiireelliset hoitotoimenpiteet sekä käynnit lääkärien vastaanotoilla ovat vähentyneet. Pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksilla on ollut negatiivinen vaikutus myös Easyhaler®-tuotteiden liikevaihtoon. Dexdor®-tuotteen liikevaihto laski geneerisestä kilpailusta huolimatta odotettua hitaammin, koska COVID-19-pandemian vuoksi tehohoidossa käytettävien rauhoitteiden kysyntä on edelleen normaalia korkeammalla tasolla. Simdax®- tuotteen myynti laski odotetusti vahvasta vertailukaudesta pandemian takia vähentyneiden ennalta suunniteltujen sairaalakäyntien ja joillain markkinoilla koettujen hintojen laskun vuoksi. Parkinson-lääkkeiden myynnin kehitys ja Orionin kirjaama Nubeqa®-tuotteen liikevaihdon vahva kasvu olivat odotusten mukaisia. Viime vuoteen päättynyt merkittävä jakelusopimus Skandinaviassa selittää Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihdon laskua, jota kuitenkin lievensi partneritoimitusten ajoittuminen alkuvuoteen. Fermionin ja sopimusvalmistuksen erittäin vahva kasvu johtuu pääosin Fermionin tiettyjen toimitusten ajoituksesta.

Liikevoiton lasku johtuu pääosin vertailukautta heikommasta bruttokatteesta. Muutosta selittää valtaosaltaan viime vuoden alun COVID-19-pandemiasta johtunut myynnin erittäin suuri volyymi, joka osittain myös painottui keskimääräistä korkeakatteisempiin tuotteisiin kuten Dexdor ja Simdax. Liiketoiminnan kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat pääosin COVID-19-pandemian vuoksi vertailukautta pienemmät, mikä hidasti liikevoiton laskua.

Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet etenivät katsauskaudella odotetusti, vaikka meneillään oleva pandemia edelleen teettääkin projekteissa ylimääräistä työtä. Esimerkiksi potilasrekrytointi on päästy aloittamaan ODM-208-hankkeen kliinisen vaiheen II –tutkimuksessa sekä yhdessä Bayerin kanssa darolutamidilla tehtävässä kliinisen vaiheen III ARANOTE-tutkimuksessa.

Lääketeollisuuden globaalit toimitusketjut ovat toimineet Orionin kannalta kohtuullisen hyvin koko pandemian ajan, eikä pelättyjä katkoksia tai puutteita ole toistaiseksi Orionilla koettu. Tällä hetkellä tiedossamme ei myöskään ole katkoja tai puutteita, jotka vaikuttaisivat loppuvuoden 2021 näkymään. Pandemian pitkittyessä esiin on nousemassa kuitenkin huolia, jotka liittyvät laajemmin hyödykkeiden ja raaka-aineiden globaaleihin toimitus- ja logistiikkaketjuihin. Niiden kokemilla häiriöillä voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna.

Katsauskaudella olemme jatkaneet määrätietoista työtä Orionin strategisen kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Tulevan orgaanisen kasvun rakentamisen lisäksi olemme viime vuosina lisänneet resursseja liiketoiminnan kehittämiseen ja arvioimme jatkuvasti mahdollisia tuote- ja yrityskauppakohteita.”

Näkymäarvio vuodelle 2021 (annettu 9.2.2021)

Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020
(liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020
(liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään tiistaina 27.4.2021 klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 8171 0310

Ruotsi: +46 8 566 426 51

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Osallistujatunnus: 23814414#

Orionin kalenterissa

Pääomamarkkinapäiväkeskiviikko 26.5.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021maanantai 19.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021keskiviikko 20.10.2021

Espoossa 27.4.2021

ORION OYJ
Hallitus

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja, puh. 050 966 2883
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721
www.orion.fi/sijoittajat  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite