Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.1.2020 KLO 12.45

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 22.1.2020 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Pia Kalsta, Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Kari Jussi Aho.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Mikael Silvennoinen. Hän on ollut Orionin hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen ja on tällä hetkellä myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sekä palkitsemis- ja tutkimusvaliokuntien jäsen. Koulutukseltaan Silvennoinen on kauppatieteiden maisteri ja päätyönään hän toimii IMS Talent Oy:n kokopäivätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Mikael Silvennoisen tarkempi esittely löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta: https://www.orion.fi/konserni/hallinnointi-ja-johto/hallitus/hallituksen-jasenet/mikael-silvennoinen/.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Heikki Westerlund on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 10 vuoden ajan, minkä vuoksi häntä ei esitetä enää valittavaksi uudelleen.

”Vuonna 2019 asettamamme tavoite kasvaa vuoteen 2025 mennessä 1,5 miljardin euron liikevaihtoon on tuonut strategian toteuttamiselle entistä selkeämmän kiintopisteen. Orion on hyvässä vauhdissa kehittymään kaikilla liiketoiminta-alueillaan. On tärkeää, että kasvumme keinovalikoimassa ovat orgaanisen kasvun lisäksi myös valikoidut ja strategiaan sopivat synergistiset yritys- ja tuoteostot. Yksi hallituksen tärkeimmistä velvollisuuksista on huolehtia osakkeenomistajan kokonaistuoton syntymisestä kestävällä tavalla. Vuodesta 2010 alkaen eli kymmenessä vuodessa keskimääräinen vuotuinen osakkeenomistajan kokonaistuotto on ollut erinomainen eli yli 13 prosenttia. Toiminnan ytimessä on vahva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jolla pyritään löytämään elämän laatua parantavia ratkaisuja moniin sairauksiin. Jään pois hallituksen puheenjohtajan paikalta erittäin luottavaisena Orionin tulevaisuuteen”, toteaa Orionin hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund. 

Kari Jussi Ahon henkilötiedot:

Syntynyt: 1960

Koulutus ja ammatti: Kauppatieteiden maisteri, MBA, omistajayrittäjä

Keskeinen työkokemus:

  • Omistajayrittäjä, 2020-
  • Rukakeskus-konserni, päätoiminen hallituksen puheenjohtaja, 2004-2019
  • Pyhätunturi Oy, toimitusjohtaja, 1987-2004
  • Rukakeskus Oy, markkinointipäällikkö, 1982-2002

             
Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen varapuheenjohtaja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2017-, Ilmavoimien Tuki-Säätiö 2010-
Hallituksen jäsen: Aho Group Oy 2006-, Aava Terveyspalvelut Oy 2016-, Talous ja Nuoret TAT 2017-
Muuta: EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja 2017- , EK:n Suomalaisen omistajuuden työryhmän puheenjohtaja 2017-

Keskeiset aiemmat luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Aho Group Oy 2006-2012
Hallituksen varapuheenjohtaja: Yhtyneet Laboratoriot Oy 2004-2009
Hallituksen jäsen: Cor Group Oy 2007-2011, Haaga-Helia Oy 2009-2014, Management Institute of Finland MIF Oy 2012-2014

Hallintoneuvoston jäsen: Orion-yhtymä Oyj 2001-2002
Nimitysvaliokunnan jäsen: Orion Oyj 2006-2019

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.4.- 6.5.2020 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 29.5.2020. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Heikki Westerlund, puheenjohtaja, Annika Ekman, Erkki Etola, Petteri Karttunen, Matti Kavetvuo, Timo Maasilta, ja Jukka Ylppö. Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
 Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot
  
       

  

                                                                                                            
Yhteyshenkilö:
Heikki Westerlund, Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
puhelin +358 50 559 6580

Kuva Kari Jussi Ahosta (https://www.orion.fi/globalassets/pictures/kari-jussi-aho.jpg)


Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.