Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: 94 317 oman B-osakkeen luovutus 2.3.2020

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2020 KLO 18.50

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 2.3.2020 luovuttanut yhteensä 94 317 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2017–2019 ja 2019 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 26.3.2019 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 36,2999 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 2.3.2020. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 3 423 697,67 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 671 082 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmistä on tiedotettu 2.2.2016 ja 6.2.2019 annetuilla pörssitiedotteilla.

ORION OYJ

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
 Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot 
 

                                                                                                                                   

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.