Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2019

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019 5.2.2020 klo 12.00

 

Tämä on tiivistelmä Orionin tilinpäätöstiedotteesta 2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

 • Liikevaihto oli 1 051 miljoonaa euroa (977 miljoonaa euroa vuonna 2018).
 • Liikevoitto oli 253 (253) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 251 (248) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto ja –voitto sisältävät Bayerilta saadun 45 miljoonan euron etappimaksun.
 • Omavaraisuusaste oli 77 % (69 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 30 % (44 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 26 % (45 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,43 (1,40) euroa
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,68 (2,32) euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,50 (1,50) euroa osaketta kohden.
 • Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2019 (liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).

 

AVAINLUVUT

 10-12/1910-12/18Muutos %1-12/191-12/18Muutos %
Liikevaihto, milj. EUR274,5262,4+4,6 %1 051,0977,5+7,5 %
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR69,579,7-12,8 %308,9293,9+5,1 %
  % liikevaihdosta25,3 %30,4 % 29,4 %30,1 % 
Liikevoitto, milj. EUR55,068,6-19,9 %252,8252,8 
  % liikevaihdosta20,0 %26,1 % 24,1 %25,9 % 
Voitto ennen veroja, milj. EUR54,767,5-19,0 %250,8248,4+1,0 %
  % liikevaihdosta19,9 %25,7 % 23,9 %25,4 % 
Tilikauden voitto, milj. EUR45,253,7-15,9 %200,4197,3+1,6 %
  % liikevaihdosta16,4 %20,5 % 19,1 %20,2 % 
T&K-kulut, milj. EUR32,827,8+18,1 %119,3104,0+14,7 %
  % liikevaihdosta11,9 %10,6 % 11,3 %10,6 % 
Investoinnit, milj. EUR14,535,4-59,0 %42,664,8-34,3 %
  % liikevaihdosta5,3 %13,5 % 4,0 %6,6 % 
Korolliset nettovelat, milj. EUR   -139,1-132,1-5,2 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,320,38-14,9 %1,431,40+2,0 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,400,22+84,6 %1,682,32-27,4 %
Omavaraisuusaste, %   76,7 %68,8 % 
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   -17,8 %-17,1 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, %   29,9 %44,3 % 
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %   25,8 %45,5 % 
Henkilömäärä kaudella keskimäärin   3 2513 179+2,3 %

Vertailukaudella 30.4.2018 myyty Diagnostiikka-liiketoiminta on 1-3/2018 osavuosikatsauksesta lähtien esitetty lopetettuna toimintona eikä sisälly tuloslaskelman eriin. Pääoman tuottoluvuissa sekä osakekohtaisessa rahavirrassa on vertailukaudella mukana myös lopetetut toiminnot sisältäen Diagnostiikka–liiketoiminnasta saadun myyntivoiton.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Darolutamidi hallitsi uutisvirtaa vuonna 2019

”Vuonna 2019 Orionin liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 1 051 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 253 miljoonassa eurossa. Liikevoiton tasoon vaikuttivat suunnitellut lisäinvestoinnit muun muassa tutkimukseen ja kehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Kaikki liiketoimintayksikkömme raportoivat liikevaihdon kasvua vuonna 2019.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön kasvua vauhditti Bayerilta saatu 45 miljoonan euron etappimaksu, mutta huomionarvoista on, että liikevaihto kasvoi myös ilman tuota etappimaksua. Alkuperälääkkeiden tuotemyynnin kasvua ajoi Easyhaler®-tuoteperhe ja etenkin budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmiste. Liikevaihdon kokonaiskehitystä edistivät myös tuotteiston kasvun tukemiseksi tehdyt myynnin ja markkinoinnin panostukset. Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto oli Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinnan seurauksena ennustetusti edellisvuoden tasolla. Simdax®-lääkkeen myynti kehittyi edelleen hyvin, mutta Dexdor®-valmisteen myynti kääntyi geneerisen kilpailun seurauksena odotetusti laskuun.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvu tuli erityisesti biosimilaareista, reseptilääkkeistä Skandinaviassa sekä itsehoitotuotteista Suomessa. Tuotteiden saatavuushäiriöt sekä geneeristen lääkkeiden kiristynyt hintakilpailu vaikuttivat negatiivisesti tulosyksikön liikevaihtoon kaikilla markkinoilla. Viitehintaisten reseptilääkkeiden hinnat Suomessa laskivat edelleen vuoteen 2018 verrattuna, mutta vuoden 2019 sisällä viitehintaisten reseptilääkkeiden hintojen lasku näytti kuitenkin tasaantuvan. Samanaikaisesti saatavuushäiriöiden vaikutus liikevaihtoomme on voimistunut.

Eläinlääkkeet-tulosyksikkö ylsi toistaiseksi kaikkien aikojen korkeimpaan liikevaihtoon ja myynnin kehitys oli positiivista myös lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavalla Fermionilla sekä Sopimusvalmistuksessa.

Orionin keksimä ja yhdessä Bayerin kanssa kehitetty eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu darolutamidi hallitsi Orionin uutisvirtaa vuonna 2019. Vuoden aikana julkistettiin ARAMIS-tutkimuksen keskeiset tulokset sekä jätettiin myyntilupahakemukset muun muassa Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Japanissa. Kohokohtana Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi heinäkuussa etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulle darolutamidille myyntiluvan nopeutetulla käsittelyllä kauppanimellä Nubeqa®.

Darolutamidista olemme saaneet useita uutisia myös katsauskauden jälkeen. Tammikuussa 2020 julkaistut uudet tulokset ARAMIS-tutkimuksesta osoittavat, että darolutamidin ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmä lisää tilastollisesti merkitsevästi etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten kokonaiselinaikaa verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmään. Kokonaiselinaikaa ja muita toissijaisia muuttujia koskevat tarkemmat päivitetyt tulokset sekä lääkkeen pidempiaikaisen käytön turvallisuutta koskeva päivitys julkaistaan myöhemmin tieteellisessä konferenssissa.

Lisäksi tammikuussa 2020 Bayer sai darolutamidille myyntiluvan Japanissa, jossa seuraavaksi odotetaan hintapäätöstä ennen lanseerausta. Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitea puolestaan antoi positiivisen suosituksen darolutamidille, joten odotamme myyntilupapäätöstä komissiolta seuraavien kuukausien aikana. Orion on saamassa Bayerilta etappimaksuina darolutamidin ensimmäisistä myynneistä Japanissa 8 miljoonaa euroa ja Euroopassa 20 miljoonaa euroa.

Jatkamme Bayerin kanssa kliinisen vaiheen III ARASENS-tutkimusta, jossa selvitämme darolutamidin tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt, hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa. Darolutamidin kaupallinen potentiaali kasvaa merkittävästi, mikäli ARASENS-tutkimuksesta saadaan positiivisia tuloksia arviolta vuonna 2022.

ARASENSin lisäksi Orionilla on käynnissä toinen kliinisen vaiheen III –hanke, jossa tutkimme suun kautta annosteltavaa levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin hoidossa. Tämän REFALS-tutkimuksen potilasrekrytointi saatiin valmiiksi heinäkuussa 2019. Potilaita seurataan tutkimuksessa noin vuoden ajan, joten tutkimus päättyy tulevana kesänä. Toteutamme tutkimuksen yksin ja mikäli tutkimustulokset ovat positiivisia, on mahdollista, että Orion kaupallistaa tuotteen itse Euroopan lisäksi myös Yhdysvalloissa.

ODM-208- ja ODM-209-molekyylien kehityshankkeet etenivät suunnitellusti vuoden 2019 aikana. Olemme päättäneet laajentaa näitä meneillään olevia Faasi I –hankkeita varmistaaksemme, että päätökset tutkimusten seuraavista vaiheista pystytään tekemään riittävän kattavan tietoaineiston pohjalta.

Muiden varhaisemman vaiheen kehityshankkeiden osalta etsimme partnereita ODM-203- ja ODM-207-molekyylien mahdollisiin seuraaviin kehitysvaiheisiin.

Vuosi sitten asetimme itsellemme tavoitteeksi nostaa Orionin liikevaihto 1,5 miljardin euron tasolle vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2019 liikevaihtotasosta meidän tulisi kasvaa keskimäärin noin 6 prosenttia vuodessa, jotta tavoite saavutetaan. Kasvu ei kuitenkaan tule olemaan tasaista. Darolutamidi ja ODM-109 ovat keskeisiä, mutta eivät ainoita tavoitellun kasvun lähteitä. Arvioimme Nubeqa®-tuotteen tuovan merkittävämpää liikevaihdon kasvua vuosista 2021-2022 alkaen ja vastaavasti onnistuessaan ODM-109:n  vaikuttavan liikevaihdon kasvuun merkittävästi vuosista 2022–2023 alkaen. Näemme kasvumahdollisuuksia kaikissa liiketoimintayksiköissämme ja etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa valikoiduilla tuote- tai yritysostoilla. Haemme kasvua myös laajentamalla omaa myyntiverkostoamme Euroopan ulkopuolelle. REFALS-tutkimukseen liittyen olemme käynnistäneet arvioinnin mahdollisuuksista lanseerata tuote itse Yhdysvalloissa. Lisäksi olemme käynnistämässä myyntitoimintaa tietyissä Kaakkois-Aasian maissa.

Orionin vahva tase mahdollistaa kasvuun tehtävät panostukset vaarantamatta osingonmaksukykyä tai omavaraisuustasoa. Vuosien 2020-2021 aikana tehtävät merkittävät kasvupanostukset tutkimuksessa ja kehityksessä sekä myynnissä ja markkinoinnissa vaikuttavat kuitenkin alentavasti vuositason kannattavuuteen.

Näkymäarvio vuodelle 2020

Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2019 (liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Orion jatkaa määrätietoisia toimenpiteitä markkinoita nopeamman kasvun aikaansaamiseksi pitkällä aikavälillä. Vuosien 2020-2021 aikana tehtävät merkittävät kasvupanostukset tutkimuksessa ja kehityksessä sekä myynnissä ja markkinoinnissa vaikuttavat kuitenkin vuositason kannattavuuteen.

Samanaikaisesti liikevoittoa rasittaa kireä hintakilpailu markkinoilla sekä Orionin tiettyjen alkuperälääkkeiden asteittain laajeneva geneerinen kilpailu, jonka vaikutusta kasvavien alkuperälääkkeiden ei arvioida pystyvän täysimääräisesti korvaamaan vuonna 2020. Esimerkiksi Nubeqa®-lääkkeen myynnin arvioidaan alkavan merkittävämmin kerryttää tuottoja vasta vuodesta 2021 alkaen.  

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä tuottoja tai kuluja.

Liikevaihto

Easyhaler®-tuoteperheen myynnin kasvu jatkuu myös vuonna 2020 viime vuosina markkinoille tulleiden yhdistelmävalmisteiden (budesonidi-formoteroli sekä salmeteroli-flutikasoni) ansioista.

Orion on hankkinut vuoden 2018 joulukuussa ja vuoden 2019 huhtikuussa Novartikselta takaisin Stalevo®- ja Comtan®-Parkinson-lääkkeiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeudet. Muilla markkinoilla Japania lukuunottamatta sopimukset Novartiksen kanssa päättyvät vuoden 2020 kuluessa ja Orion on valtaosalla näistä markkinoista siirtämässä tuotteiden jakelua uusille partnereille. Muutamalla Kaakkois-Aasian markkinalla Orion aikoo myydä näitä tuotteita omien perusteilla olevien myyntiorganisaatioiden avulla. Näiden muutosten jälkeen Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden (Comtess®, Comtan® ja Stalevo®) myynnin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Dexdor®-valmistetta koskeva geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2017 Saksassa ja on laajentunut sen jälkeen  lähes koko EU-alueella kääntäen tuotteen myynnin laskuun. Orionin tietoon on myös tullut, että Simdax®-tuotteen geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemuksia. Geneerisen kilpailun vaikutusta Dexdor®-lääkkeen ja erityisesti Simdax®-lääkkeen myyntiin on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015 ja muu tuotesuoja päättyy syyskuussa 2020. Tuotesuojan päättymisen ei arvioida vaikuttavan olennaisesti Simdax®-tuotteen myyntiin vuonna 2020. 

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä. Tuotteiden saatavuushäiriöt sekä geneeristen lääkkeiden kiristynyt hintakilpailu ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat negatiivisesti tulosyksikön liikevaihtoon kaikilla markkinoilla. Viitehintaisten reseptilääkkeiden hinnat suurimmalla yksittäisellä markkinalla Suomessa laskivat vuonna 2019 edelleen vuoteen 2018 verrattuna, mutta vuoden sisällä viitehintaisten reseptilääkkeiden hintojen lasku kuitenkin tasaantui. Samanaikaisesti saatavuushäiriöiden vaikutus liikevaihtoomme on voimistunut ja vuonna 2019 niiden negatiivinen vaikutus oli samaa suuruusluokkaa kuin hinnanlaskujen vaikutus eli noin 10 miljoonaa euroa. Hintojen laskun ja tuotepuutteiden yhteenlasketun negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2020 hieman edellistä vuotta pienempi.

Orionin biosmilaarituotteiden (Remsima®, Ritemvia® ja Amgevita®) liikevaihto on vaihdellut voimakkaasti viime vuosina. Liikevaihto oli 57 miljoonaa euroa vuonna 2017, 25 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 38 miljoonaa euroa vuonna 2019.  Muutokset johtuvat voitetuista tai menetetyistä kansallisista tai alueellisista tarjouskilpailuista. Alkanutta vuotta koskeneet tarjouskilpailut ovat olleet haastavia Orionille, minkä seurauksena biosimilaarien liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi vuonna 2020.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai tutkimustuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta. Vuonna 2019 etappimaksut olivat 51 miljoonaa, joka sisälsi eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen Yhdysvalloissa liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun Bayerilta. Näkymäarvio vuodelle 2020 sisältää noin 35 miljoonaa euroa etappimaksuja, joista suurimmat yksittäiset ovat eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen EU:ssa liittyvä 20 miljoonan euron ja kaupallistamiseen Japanissa liittyvä 8 miljoonan euron etappimaksu.

Kustannukset

Myynti- ja markkinointikustannuksiin sisältyy vuosina 2019-2020 noin 12 miljoonan euron Stalevo®- ja Comtan®-Parkinson-lääkkeiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien hankintaan liittyvä vuosittainen poisto. Orion maksoi myyntioikeuksien siirrosta yhteensä 28 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria joulukuussa 2018 ja huhtikuussa 2019, ja investointi poistetaan kahden vuoden kuluessa. Näkymäarvio sisältää myös noin 5 miljoonaa euroa ALS-tuotteen lanseerauksen valmisteluun ja Orionin mahdolliseen Yhdysvaltain toiminnan aloittamiseen liittyviä kustannuksia. Näistä kustannuksista valtaosa toteutuu vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla edelyttäen, että meneillään olevan kliinisen vaiheen III REFALS-tutkimuksen tuloksien arvioidaan niiden valmistuttua olevan riittävän hyviä myyntiluvan saamiseen Yhdysvalloissa.

Uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yleensä yli vuoden mittaisia projekteja, joten niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2020 on suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Kliinisen vaiheen III REFALS-tutkimuksen, jossa tutkitaan levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin oireiden hoidossa, kulut laskevat hieman edellisestä vuodesta, koska tutkimus päättyy vuoden 2020 kuluessa. Toisaalta panostukset varhaisemman vaiheen tutkimukseen kasvavat.Tutkimus- ja kehityskulut syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät muun muassa pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2020 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat kuitenkin olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi darolutamidin tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Investoinnit

Vuonna 2019 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan nousevan vuodesta 2019, jolloin investoinnit olivat 43 miljoonaa euroa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  

Stalevo®- ja Comtan®-tuotteiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinta on synnyttänyt vuodesta 2019 alkaen lisämyyntiä Orionin brändätyille Parkinson-lääkkeille. Näiden tuotteiden jakelu on vuoden 2020 kuluesssa Novartis-sopimuksen loppuessa siirtymässä uusille partnereille valtaosassa Euroopan ulkopuolisia markkinoita Japania lukuunottamatta. Muutamalla Kaakkois-Aasian markkinalla Orionin on myös ottamassa oikeuksia itselleen. Myyntiin vaikuttaa edelleen laskevasti geneerisen kilpailun jatkuminen. Nämä kaikki muutokset ja vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Niihin liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennaista vaikutusta tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen.

Dexdor®- ja Simdax®-tuotteiden peruspatentit ovat päättyneet ja Dexdor®-tuotteen käyttöaihepatentti päättyi maaliskuun 2019 lopussa. Simdax®-tuotteen viimeinen tuotesuoja taas on päättymässä vuoden 2020 kuluessa. Dexdor®-valmistetta koskeva geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2017 Saksassa ja on laajentunut sen jälkeen lähes koko EU-alueella kääntäen  tuotteen myynnin laskuun. Orionin tietoon on myös tullut, että Simdax®-tuotteen geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemuksia. Geneerisen kilpailun vaikutusta Dexdor®-lääkkeen ja erityisesti Simdax®-lääkkeen myyntiin on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti. Tuotesuojan päättymisen ei arvioida vaikuttavan olennaisesti Simdax®-tuotteen myyntiin vuonna 2020.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille  perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä rakenteellinen valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Saatavuushäiriöiden vaikutus liikevaihtoomme on viime vuosina voimistunut. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja –valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle. Mahdollisten lakkojen ja muiden työtaistelutoimien riski Suomessa on normaalia korkeampi vuonna 2020. Toteutuessaan lakot tai työtaistelutoimet voivat aiheuttaa riskejä Orionin toimitusvarmuudelle. Mahdolliset tuotannolliset tai taloudelliset vaikutukset riippuvat toimien laajuudesta ja kestosta, joita on vaikea etukäteen arvioida.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2019 näiden maksujen määrä on vaihdellut 5 miljoonan ja 51 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Näkymäarvio vuodelle 2020 sisältää noin 35 miljoonaa euroa etappimaksuja, joista suurimmat yksittäiset ovat eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen EU:ssa liittyvä 20 miljoonan euron ja kaupallistamiseen Japanissa liittyvä 8 miljoonan euron etappimaksu.

Uuden koronaviruksen leviäminen aiheuttaa epävarmuutta, joka voi muun muassa vaikuttaa toimitus- ja logistiikkaketjuihin.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko 1,50 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 468 363 703,16 euroa eli 3,33 euroa osaketta kohden. Summasta tilikauden voittoa on 211 377 323,85 euroa eli 1,50 euroa osaketta kohden. Osakekohtaiset summat on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,50 (1,50) euroa osaketta kohden.

Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 492 429 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 210 738 643,50 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2019 olisi 105,2 % (63,8 %). Osingon maksupäivä olisi 3.4.2020 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 27.3.2020.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 250 000 (250 000) euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 257 375 059,66 euroa.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen tiedotustilaisuus sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään keskiviikkona 5.2.2020 klo 13.30 Orionin pääkonttorissa osoitteessa Orionintie 1A, Espoo. Tilaisuuteen osallistuvien tulee esittää kuvallinen henkilötodistus pääkonttorin vastaanotossa.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 8171 0310
Ruotsi: +46 8 566 426 51
Iso-Britannia: +44 33 3300 0804
Yhdysvallat: +1 855 857 0686

Osallistujatunnus: 45651029#


Orionin kalenterissa

Varsinainen yhtiökokous 2020suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.3.2020
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2020tiistai 28.4.2020
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020perjantai 17.7.2020
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020keskiviikko 21.10.2020

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2020.Espoossa 5.2.2020

ORION OYJ
HallitusLisätietoja katsauksesta


Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 050 966 2883
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet               puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721
www.orion.fi/sijoittajat 

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite