Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin puolivuosikatsaus 1-6/2020

ORION OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1­-6/2020 17.7.2020 klo 12.00

 

Tämä on tiivistelmä Orionin puolivuosikatsauksesta 1-6/2020. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

  • Liikevaihto oli 572 miljoonaa euroa (493 miljoonaa euroa vuoden 2019 tammi-kesäkuussa).
  • Liikevoitto oli 181 (107) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto ja liikevoitto sisältävät yhteensä 33 miljoonaa euroa etappimaksuja.
  • Voitto ennen veroja oli 180 (105) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 65 % (73 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 44 % (27 %).
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 38 % (24 %).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,02 (0,59) euroa
  • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,90 (0,57) euroa.
  • Näkymäarvio vuodelle 2020 päivitettiin katsauskauden jälkeen 8.7.2020. Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2019 (liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).

 

AVAINLUVUT

 4-6/204-6/19Muutos %1-6/201-6/19Muutos %1-12/19
Liikevaihto, milj. EUR292,5251,7+16,2 %572,4492,8+16,2 %1 051,0
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR110,766,1+67,5 %209,2134,8+55,3 %308,9
  % liikevaihdosta37,8 %26,3 % 36,6 %27,3 % 29,4 %
Liikevoitto, milj. EUR96,452,1+84,9 %180,8107,2+68,7 %252,8
  % liikevaihdosta33,0 %20,7 % 31,6 %21,7 % 24,1 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR96,551,3+88,1 %179,9105,2+70,9 %250,8
  % liikevaihdosta33,0 %20,4 % 31,4 %21,4 % 23,9 %
Tilikauden voitto, milj. EUR75,640,8+85,3 %143,083,6+71,0 %200,4
  % liikevaihdosta25,8 %16,2 % 25,0 %17,0 % 19,1 %
T&K-kulut, milj. EUR32,331,5+2,6 %59,258,0+2,1 %119,3
  % liikevaihdosta11,1 %12,5 % 10,3 %11,8 % 11,3 %
Investoinnit, milj. EUR10,812,7-14,4 %21,218,8+12,9 %42,6
  % liikevaihdosta3,7 %5,0 % 3,7 %3,8 % 4,0 %
Korolliset nettovelat, milj. EUR   -53,210,8-592,8 %-139,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,540,29+85,3 %1,020,59+71,2 %1,43
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,560,17+223,2 %0,900,57+56,5 %1,68
Omavaraisuusaste, %   65,3 %73,0 % 76,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   -7,5 %1,7 % -17,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   44,4 %27,0 % 29,9 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %   38,4 %23,7 % 25,8 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin   3 3363 232+3,2 %3 251

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Orion pärjännyt hyvin poikkeuksellisissa oloissa

”COVID-19-pandemian aikana meille on ollut tärkeintä huolehtia Orionin työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta ja kriittisten tuotteiden priorisoinnista sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa. Olemme pärjänneet hyvin ja saavuttaneet nämä tärkeät tavoitteet vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kiitän lämpimästi koko henkilöstöämme, sillä tavoitteiden saavuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman orionilaisten tinkimätöntä asennetta, joustavuutta ja mukautumiskykyä poikkeuksellisissa oloissa.

Orionin tammi¬-kesäkuun 2020 liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Liikevaihtoa ja etenkin liikevoittoa kasvattivat yli 30 miljoonan euron etappimaksut, joista 28 miljoonaa liittyivät darolutamidin kaupallistamiseen Euroopassa ja Japanissa. Toinen tärkeä syy kasvuun oli COVID-19-pandemian aiheuttama lääkkeiden voimakkaasti lisääntynyt kysyntä maaliskuussa useilla markkinoilla. Kysyntäpiikin vaikutukset alkoivat ennakoidusti tasaantua jo toisella vuosineljänneksellä, vaikka joidenkin tuotteiden kohdalla kysyntä jatkui tavanomaista voimakkaampana myös huhtikuussa. Kokonaisuutena vuoden toisen neljänneksen tuotemyynti oli vertailukauden tasolla. Koko alkuvuoden liikevoittoa kasvatti lisäksi se, että korkeampikatteisten tuotteiden osuus myynnistä oli vertailukautta suurempi.

Euroopan markkinoille suunnatun, tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Koronavirustilanteen ja Euroopan markkinoilla olevien muiden rauhoitteiden puutteiden vuoksi Dexdor®-lääkkeen kysyntä oli historiallisen voimakasta maalis-huhtikuussa, jonka jälkeen myynti palautui touko-kesäkuussa tasolle, jolla ennakoimme myynnin tänä vuonna olevan jo aikaisemmin alkaneen geneerisen kilpailun seurauksena. Euroopan ulkopuolella myytävän Precedex®-rauhoitteen kysynnässä oli piikki toisella vuosineljänneksellä.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteperheen myynnissä maaliskuussa nähty voimakas myynnin kasvu on tasaantunut ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli vuoden alussa ennakoidulla tasolla. Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen (levosimendaani) myynti oli vertailukauden tasolla. Geneerisen kilpailun alkamisella ei oleteta olevan olennaista vaikutusta Simdax®-lääkkeen myyntiin kuluvana vuonna. Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto kasvoi ennakoidusti johtuen tuotteiden myynti- ja jakeluoikeuksien palautumisesta Orionille vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuolella sekä partneritoimitusten ajoituksesta.

Etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen myynti alkoi katsauskaudella Japanissa ja ensimmäisissä maissa Euroopassa. Orion sai Bayerilta etappimaksuina darolutamidin ensimmäisistä myynneistä Japanissa 8 miljoonaa euroa ja Euroopassa 20 miljoonaa euroa.

Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi, mutta kasvuvauhti tasaantui odotetusti maaliskuussa koetun itsehoitotuotteisiin ja geneerisiin reseptilääkkeisiin kohdistuneen hamstrausilmiön ja kysyntäpiikin jälkeen. COVID-19-pandemian vuoksi eri puolilla maailmaa asetettujen liikkumis- ja muiden rajoitusten arvioidaan aiheuttavan lääkkeiden globaaleihin toimitusketjuihin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti varsinkin Erityistuotteet-yksikön liikevaihtoon. Heikentyneen saatavuuden ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan tämän vuoden myyntiin ja liikevoittoon yhtä negatiivisesti kuin aiemmin oletettiin.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi kesäkuussa myyntiluvan Orionin Eläinlääkkeet-yksikön Clevor®-tuotteelle, jonka lanseeraus on jo meneillään Euroopassa. Clevor®, jossa vaikuttavana aineena on ropiniroli, on silmätippamuotoinen lääke, jonka tarkoituksena on saada koira oksentamaan. Lääkettä voidaan hyödyntää muun muassa koirien myrkytystilanteiden hoidossa. Katsauskaudella kerroimme, että eläinlääkeyhtiö Zoetiksen tuotteiden jakelu Orionin kautta Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa päättyy 31.12.2020. Tämä avaa mahdollisuuksia hyödyntää Orionin vahvaa ja osaavaa myyntiverkostoa Skandinaviassa yhteistyössä muiden eläinlääkeyhtiöiden kanssa.

Kliinisen kolmannen vaiheen REFALS-tutkimuksen aineiston kerääminen saatiin valmiiksi katsauskaudella ja tutkimusdatan validointi on meneillään. COVID-19-pandemian aikana Orion on keskittynyt huolehtimaan kliinisissä kehityshankkeissa mukana olevien potilaiden turvallisuudesta ja hoidon jatkuvuudesta. Poikkeuksellinen tilanne saattaa kuitenkin viivästyttää meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita, ja jotkut hankkeet ovat jo hieman viivästyneet.”

Näkymäarvio vuodelle 2020 (annettu 8.7.2020)

Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019
(liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2019
(liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Orion jatkaa määrätietoisia toimenpiteitä markkinoita nopeamman kasvun aikaansaamiseksi pitkällä aikavälillä. Vuosien 2020-2021 aikana tehtävät merkittävät kasvupanostukset tutkimuksessa ja kehityksessä sekä myynnissä ja markkinoinnissa vaikuttavat kuitenkin vuositason kannattavuuteen.

Maalis-huhtikuussa 2020 COVID-19-pandemia aiheutti merkittävää kysynnän kasvua, jonka takia alkuvuoden 2020 myynti ja liikevoitto ylittivät selkeästi ennakoidun tason. Tämä johtuu osittain tuotteiden hamstrauksesta sekä varastojen kasvattamisesta ja osittain tuotteiden todellisen menekin kasvusta. Touko-kesäkuussa myynti tasaantui ja oli monissa tuoteryhmissä edellistä vuotta heikompaa.

Erityistuotteet-yksikön osalta yhtiö arvioi alkuvuoden kysyntäpiikin aiheuttaman myynnin kasvun tasaantuvan vuoden kuluessa. Orionin tuotevalikoimissa olevien muiden lääkeyhtiöiden valmistamien geneeristen tuotteiden myynnin arvioidaan jäävän hieman edellistä vuotta alhaisemmaksi COVID-19-pandemian aiheuttaman tuotteiden normaalia heikomman saatavuuden takia vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Orion arvioi edelleen koko vuoden 2020 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla, vaikka ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi selvästi.

Orion arvioi koko vuoden 2020 liikevoiton olevan aiemmin arvioitua korkeampi johtuen vahvasta alkuvuodesta sekä siitä, että Dexdor®-lääkkeen ja joidenkin muiden alkuperälääkkeiden koko vuoden myynnin arvioidaan ylittävän aiemmin ennakoidun tason ja toisaalta liiketoiminnan kulujen jäävän hieman ennakoitua tasoa alemmaksi.

Näkymäarvio olettaa, että Euroopassa ei koeta vuoden 2020 aikana merkittävää toista COVID-19-tartunta-aaltoa, joka lisäisi olennaisesti Orionin tuotteiden kysyntää. Lisäksi näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Tämä edellyttää muun muassa, että työntekijöiden suojaamisessa onnistutaan jatkossakin siten, että sairauspoissaolot eivät kasva olennaisesti, suojavarusteita, lähtöaineita, puolivalmisteita ja materiaaleja on saatavilla ja että logistiikkaketjut toimivat riittävän hyvin.

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä tuottoja tai kuluja.

Liikevaihto

Easyhaler®-tuoteperheen myynnin kasvu jatkuu myös vuonna 2020 viime vuosina markkinoille tulleiden yhdistelmävalmisteiden (budesonidi-formoteroli sekä salmeteroli-flutikasoni) ansioista. COVID-19-pandemia lisäsi Easyhaler®-tuotteiden kysyntää ainakin väliaikaisesti, mutta tällä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta koko vuoden tasolla.

Orion on hankkinut vuoden 2018 joulukuussa ja vuoden 2019 huhtikuussa Novartikselta takaisin Stalevo®- ja Comtan®-Parkinson-lääkkeiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeudet. Muilla markkinoilla Japania lukuunottamatta sopimukset Novartiksen kanssa päättyvät vuoden 2020 kuluessa ja Orion on valtaosalla näistä markkinoista siirtämässä tuotteiden jakelua uusille partnereille. Muutamalla Kaakkois-Aasian markkinalla Orion aikoo myydä näitä tuotteita omien perusteilla olevien myyntiorganisaatioiden avulla. Näiden muutosten jälkeen Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden (Comtess®, Comtan® ja Stalevo®) myynnin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Dexdor®-valmistetta koskeva geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2017 Saksassa ja on laajentunut sen jälkeen lähes koko EU-alueella kääntäen tuotteen myynnin laskuun. Vuoden 2020 maalis-huhtikuussa COVID-19-pandemiasta johtuva tehorauhoitteiden tarpeen voimakas kasvu kuitenkin väliaikaisesti lisäsi tuotteen myyntiä merkittävästi. Myös koko vuoden myynnin arvioidaan olevan alkuperäistä arviota, mutta ei todennäköisesti vuotta 2019, korkeampi. Dexdor®-tuotteen myyntiä vuonna 2020 on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti.

Orionin tietoon on myös tullut, että Simdax®-tuotteen geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemuksia ja että muutamissa Euroopan maissa geneerinen levosimendaanin jauhemuotoinen infuusiokonsentraatti on saanut myyntiluvan. Simdax®-lääkkeessä käytetty levosimendaani on nestemuotoinen infuusiokonsentraatti. Geneerisen kilpailun vaikutusta Simdax®-lääkkeen myyntiin on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti. Simdax®-tuotteen formulaatiopatentti päättyy syyskuussa 2020. Tuotesuojan päättymisen ja geneerisen kilpailun alkamisen ei arvioida vaikuttavan olennaisesti Simdax®-tuotteen myyntiin vuonna 2020. 

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella COVID-19-pandemia aiheutti merkittävää kysynnän kasvua, mutta kysyntäpiikin aiheuttaman myynnin kasvun arvioidaan tasaantuvan vuoden kuluessa.  Samanaikaisesti saatavuushäiriöt sekä geneeristen lääkkeiden hintakilpailu ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat negatiivisesti  liikevaihtoon kaikilla markkinoilla. Viitehintaisten reseptilääkkeiden hinnat suurimmalla yksittäisellä markkinalla Suomessa laskivat edelleen hieman tammi-kesäkuussa 2020 vuoden 2019 tammi-kesäkuuhun verrattuna. Orionin tuotevalikoimissa olevien muiden lääkeyhtiöiden valmistamien geneeristen tuotteiden koko vuoden myynnin arvioidaan jäävän hieman edellistä vuotta alhaisemmaksi COVID-19-pandemian aiheuttaman tuotteiden normaalia heikomman saatavuuden takia vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.  

Orionin biosmilaarituotteiden (Remsima®, Ritemvia® ja Amgevita®) liikevaihto on vaihdellut voimakkaasti viime vuosina. Liikevaihto oli 57 miljoonaa euroa vuonna 2017, 25 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 38 miljoonaa euroa vuonna 2019. Muutokset johtuvat voitetuista tai menetetyistä kansallisista tai alueellisista tarjouskilpailuista. Vuotta 2020 koskeneet tarjouskilpailut ovat olleet haastavia Orionille, minkä seurauksena biosimilaarien liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi vuonna 2020.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai tutkimustuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta. Vuonna 2019 etappimaksut olivat 51 miljoonaa, joka sisälsi eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen Yhdysvalloissa liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun Bayerilta. Näkymäarvio vuodelle 2020 sisältää noin 40 miljoonaa euroa etappimaksuja, joista suurimmat yksittäiset ovat eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen EU:ssa liittyvä 20 miljoonan euron ja kaupallistamiseen Japanissa liittyvä 8 miljoonan euron etappimaksu. Näkymäarvioon sisältyvistä 40 miljoonan euron etappimaksuista tammi-kesäkuussa 2020 kirjattiin 33 miljoonaa euroa.

Kustannukset

Myynti- ja markkinointikustannuksiin sisältyy vuosina 2019-2020 noin 12 miljoonan euron Stalevo®- ja Comtan®-Parkinson-lääkkeiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien hankintaan liittyvä vuosittainen poisto. Orion maksoi myyntioikeuksien siirrosta yhteensä 28 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria joulukuussa 2018 ja huhtikuussa 2019, ja investointi poistetaan kahden vuoden kuluessa. Näkymäarvio sisältää myös noin 5 miljoonaa euroa ALS-tuotteen lanseerauksen valmisteluun ja Orionin mahdolliseen Yhdysvaltain toiminnan aloittamiseen liittyviä kustannuksia. Näistä kustannuksista valtaosa toteutuu vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla edellyttäen, että meneillään olevan kliinisen vaiheen III REFALS-tutkimuksen tuloksien arvioidaan niiden valmistuttua olevan riittävän hyviä myyntiluvan saamiseen Yhdysvalloissa.

Uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yleensä yli vuoden mittaisia projekteja, joten niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2020 on suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Kliinisen vaiheen III REFALS-tutkimuksen, jossa tutkitaan levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin oireiden hoidossa, kulut laskevat hieman edellisestä vuodesta, koska tutkimus päättyy vuoden 2020 kuluessa. Toisaalta panostukset varhaisemman vaiheen tutkimukseen kasvavat. Tutkimus- ja kehityskulut syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät muun muassa pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2020 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat kuitenkin olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi darolutamidin tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

COVID-19-pandemian vuoksi kustannusten arvioidaan jäävän hieman ennakoitua tasoa alemmaksi.

Investoinnit

Vuonna 2020 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan nousevan vuodesta 2019, jolloin investoinnit olivat 43 miljoonaa euroa. COVID-19-pandemia saattaa kuitenkin hidastaa suunniteltujen investontien toteutusta ja siten hieman pienentää alun perin vuodelle 2020 suunniteltujen investontien määrää.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  

Orionin näkymäarvio olettaa, että Euroopassa ei koeta vuoden 2020 aikana merkittävää toista COVID-19-tartunta-aaltoa, joka lisäisi olennaisesti Orionin tuotteiden kysyntää. Lisäksi näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Orionin valmistamien tuotteiden myynnin toteutuminen edellyttää, että tuotanto ja siihen liittyvä koko toimitusketju pystyy toimimaan suunnitellulla tasolla. Tähän liittyy pandemian takia lukuisia riskejä, joiden takia tuotanto saattaa jopa olennaisesti häiriintyä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi työntekijöiden sairastuminen, suojavarusteiden heikko saatavuus, lähtöaineiden ja puolivalmisteiden saatavuuden heikkeneminen sekä logistiikkaketjujen toimimattomuus.

Stalevo®- ja Comtan®-tuotteiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinta on synnyttänyt vuodesta 2019 alkaen lisämyyntiä Orionin brändätyille Parkinson-lääkkeille. Näiden tuotteiden jakelu on vuoden 2020 kuluesssa Novartis-sopimuksen loppuessa siirtymässä uusille partnereille valtaosassa Euroopan ulkopuolisia markkinoita Japania lukuunottamatta. Muutamalla Kaakkois-Aasian markkinalla Orionin on myös ottamassa oikeuksia itselleen. Myyntiin vaikuttaa edelleen laskevasti geneerisen kilpailun jatkuminen. Nämä kaikki muutokset ja vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Niihin liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennaista vaikutusta tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen.

Dexdor®- ja Simdax®-tuotteiden peruspatentit ovat päättyneet ja Dexdor®-tuotteen käyttöaihepatentti päättyi maaliskuun 2019 lopussa. Simdax®-tuotteen viimeinen tuotesuoja taas on päättymässä vuoden 2020 kuluessa. Dexdor®-valmistetta koskeva geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2017 Saksassa ja on laajentunut sen jälkeen lähes koko EU-alueella kääntäen tuotteen myynnin laskuun. Vuoden 2020 maalis-huhtikuussa  COVID-19-pandemiasta johtuva tehorauhoitteiden tarpeen voimakas kasvu lisäsi väliaikaisesti Dexdor®-tuotteen myyntiä merkittävästi. Näin ollen geneerisen kilpailun vaikutusta Dexdor®-lääkkeen myyntiin vuonna 2020 on vaikea arvioida tarkasti. Orionin tietoon on tullut, että muutamassa Euroopan maassa geneerinen levosimendaanin jauhemuotoinen infuusiokonsentraatti on saanut myyntiluvan. Simdax®-lääkkeessä käytetty levosimendaani on nestemuotoinen infuusiokonsentraatti. Geneerisen kilpailun alkamisen ei kuitenkaan arvioida olennaisesti vaikuttavan Simdax®-lääkkeen myyntiin vuonna 2020.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä rakenteellinen valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin ja Norjan kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksellä on merkitystä Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin vuoksi. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Saatavuushäiriöiden vaikutus liikevaihtoomme on viime vuosina voimistunut. Meneillään oleva COVID-19-pandemia on selkeästi nostanut tätä riskiä. Eri puolilla maailmaa asetetut liikkumis- ja muut rajoitukset voivat viiveellä aiheuttaa häiriöitä lääkkeiden globaaleihin toimitus- ja logistiikkaketjuihin.  Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja –valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti esimerkiksi COVID-19-pandemian takia tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2019 näiden maksujen määrä on vaihdellut 5 miljoonan ja 51 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Näkymäarvio vuodelle 2020 sisältää noin 40 miljoonaa euroa etappimaksuja, joista suurimmat yksittäiset ovat eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen EU:ssa liittyvä 20 miljoonan euron ja kaupallistamiseen Japanissa liittyvä 8 miljoonan euron etappimaksu. Näkymäarvioon sisältyvistä 40 miljoonan euron etappimaksuista tammi-kesäkuussa 2020 kirjattiin 33 miljoonaa euroa.

 

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään perjantaina 17.7.2020 klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 8171 0310
Ruotsi: +46 8 566 426 51
Iso-Britannia: +44 33 3300 0804
Yhdysvallat:  +1 631 913 1422

Osallistujatunnus: 49918419#

 

Orionin kalenterissa

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020keskiviikko 21.10.2020
Tilinpäätöstiedote 2020tiistai 9.2.2021
Varsinainen yhtiökokous 2021suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2021tiistai 27.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021maanantai 19.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021keskiviikko 20.10.2021

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2021.

 

Espoossa 17.7.2020

ORION OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 050 966 2883
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet                puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721
www.orion.fi/sijoittajat 

 

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite