Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2020

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1­-9/2020 21.10.2020 klo 12.00

 

Tämä on tiivistelmä Orionin osavuosikatsauksesta 1-9/2020. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/taloudelliset-katsaukset/

  • Liikevaihto oli 823 miljoonaa euroa (776 miljoonaa euroa vuoden 2019 tammi-syyskuussa).
  • Liikevoitto oli 246 (198) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto ja liikevoitto sisältävät yhteensä 37 (47) miljoonaa euroa etappimaksuja.
  • Voitto ennen veroja oli 245 (196) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 70 % (78 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 40 % (32 %).
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 34 % (28 %).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,38 (1,10) euroa
  • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,52 (1,28) euroa.
  • Näkymäarvio vuodelle 2020 päivitettiin katsauskauden jälkeen 19.10.2020. Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 tai kasvaa hieman vuodesta 2019 (liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan kasvavan tai kasvavan selvästi vuodesta 2019 (liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).

 

AVAINLUVUT

  7-9/20 7-9/19 Muutos % 1-9/20 1-9/19 Muutos % 1-12/19
Liikevaihto, milj. EUR 250,3 283,7 -11,8 % 822,7 776,5 +6,0 % 1 051,0
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 79,5 104,6 -24,0 % 288,7 239,3 +20,6 % 308,9
    % liikevaihdosta 31,8 % 36,9 %   35,1 % 30,8 %   29,4 %
Liikevoitto, milj. EUR 65,1 90,7 -28,2 % 245,9 197,8 +24,3 % 252,8
    % liikevaihdosta 26,0 % 32,0 %   29,9 % 25,5 %   24,1 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 64,6 90,9 -28,9 % 244,5 196,1 +24,7 % 250,8
    % liikevaihdosta 25,8 % 32,0 %   29,7 % 25,3 %   23,9 %
Tilikauden voitto, milj. EUR 51,4 71,6 -28,2 % 194,4 155,2 +25,2 % 200,4
    % liikevaihdosta 20,5 % 25,2 %   23,6 % 20,0 %   19,1 %
T&K-kulut, milj. EUR 25,6 28,5 -10,2 % 84,8 86,5 -2,0 % 119,3
    % liikevaihdosta 10,2 % 10,1 %   10,3 % 11,1 %   11,3 %
Investoinnit, milj. EUR 9,3 9,3 +0,1 % 30,5 28,1 +8,7 % 42,6
    % liikevaihdosta 3,7 % 3,3 %   3,7 % 3,6 %   4,0 %
Korolliset nettovelat, milj. EUR       -140,0 -85,8 +63,2 % -139,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,37 0,51 -28,2 % 1,38 1,10 +25,3 % 1,43
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,62 0,71 -12,6 % 1,52 1,28 +18,3 % 1,68
Omavaraisuusaste, %       70,4 % 78,2 %   76,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       -18,4 % -12,1 %   -17,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %       40,1 % 32,3 %   29,9 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       33,7 % 27,9 %   25,8 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 343 3 246 +3,0 % 3 251

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:
Orion on varautunut COVID-19-pandemian toiseen aaltoon

”COVID-19-pandemia on kiihtynyt syksyn kuluessa Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Meille Orionilla on edelleen tärkeintä huolehtia työntekijöidemme terveydestä sekä turvallisuudesta. Näin pyrimme varmistamaan tärkeän lääkeaine- ja lääkevalmistetuotannon jatkumisen sekä lääkkeiden mahdollisimman hyvän saatavuuden tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Potilasturvallisuudesta huolehtiminen meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa on meille myös ensisijaisen tärkeää. Vuoden kuluessa olemme pystyneet kasvattamaan valmiiden tuotteiden sekä raaka-aineiden varastoja ja orionilaiset ovat muutenkin tehneet kovasti töitä sen eteen, että olemme mahdollisimman hyvin varautuneita pandemian toiseen aaltoon.

Orionin tammi­-syyskuun 2020 liikevaihto kasvoi hieman ja liikevoitto selvästi vertailukaudesta. Kaikki raportointiyksikkömme kasvattivat liikevaihtoaan. Osa liikevaihdon kasvusta selittyy COVID-19-pandemian aiheuttamasta lääkkeiden voimakkaasti lisääntyneestä kysynnästä maalis–huhtikuussa kaikilla markkinoilla. Monien tuotteiden kohdalla kysyntäpiikin vaikutukset ovat kuitenkin ennakoidusti toisen ja kolmannen vuosineljäneksen aikana tasaantuneet. Lisäksi pandemian aiheuttamat häiriöt joidenkin tuotteiden saatavuudessa ovat olleet aiemmin ennakoitua vähäisempiä.

Orionin tuotantolaitosten korkea käyttöaste ja hävikin pieneneminen toiminnan jatkuvan kehittämisen seurauksena sekä myynnin suosiollinen katerakenne paransivat bruttokatetta vertailukaudesta. Liiketoiminnan kulut puolestaan ovat olleet COVID-19-pandemiasta johtuen vertailukautta pienemmät, kun esimerkiksi matkustaminen on vähentynyt merkittävästi. Näistä syistä sekä liikevaihdon kasvusta johtuen liikevoittomme tammi–syyskuussa 2020 kasvoi selvästi.

Euroopan markkinoille suunnatun, tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen liikevaihto laski vertailukaudesta geneerisen kilpailun vuoksi. Maalis–huhtikuussa koetun voimakkaan kysyntäpiikin vuoksi myynti oli kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin mitä arvioimme vuoden alussa. Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen myynti oli vertailukauden tasolla. Tuotteen formulaatiopatentti päättyi syyskuussa, mutta geneerisen kilpailun ei oleteta olennaisesti vaikuttavan Simdax®-lääkkeen myyntiin kuluvana vuonna.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteperheen myynnissä maaliskuussa nähty voimakas myynnin kasvu on tasaantunut ja tammi–syyskuun liikevaihdon kasvu oli vuoden alussa ennakoidulla tasolla. Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto kasvoi johtuen tuotteiden myynti- ja jakeluoikeuksien palautumisesta Orionille vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuolella sekä partneritoimitusten ajoituksesta. Vuoden alkupuoliskoon verrattuna kasvuvauhti on ennakoidusti tasaantunut ja tasaantumisen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna.

Etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen Orionin kirjaama liikevaihto tammi-syyskuussa 2020 oli 11 miljoonaa euroa. Lisäksi Orion on tänä vuonna kirjannut tuotteen ensimmäisistä myynneistä EU:ssa ja Japanissa yhteensä 28 miljoonan euron etappimaksut. Vertailukaudella elokuussa 2019 Orion kirjasi tuotteen ensimmäisestä myynnistä USA:ssa 45 miljoonan euron etappimaksun.

Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi, mutta kasvuvauhti tasaantui odotetusti maaliskuussa koetun itsehoitotuotteisiin ja geneerisiin reseptilääkkeisiin kohdistuneen hamstrausilmiön ja kysyntäpiikin jälkeen. Joidenkin tuotteiden koko vuoden myynti tulee kuitenkin olemaan vuoden alussa ennakoitua suurempi. Lisäksi riski tuotteiden heikommasta saatavuudesta vuoden 2020 aikana COVID-19-pandemian vuoksi on pienentynyt merkittävästi. Eläinlääkkeet-yksikön kolmas vuosineljännes oli erittäin vahva osin partneritoimitusten ajoituksen vuoksi ja muu liiketoiminta on kehittynyt hyvin koko vuoden ajan. Siksi yksikön tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Fermionin tuotteiden kysyntä on ollut hyvää ja tuotantokapasiteetti on ollut lähes täydessä käytössä.

Heinäkuussa päätökseen saatu kliinisen vaiheen 3 REFALS-tutkimus ei valitettavasti saavuttanut asetettuja tavoitteitaan. Tämän seurauksena Orion ei toistaiseksi ole suunnittelemassa kaupallisten toimintojen perustamista Yhdysvaltoihin. COVID-19-pandemian aikana Orion on keskittynyt huolehtimaan kliinisissä kehityshankkeissa mukana olevien potilaiden turvallisuudesta ja hoidon jatkuvuudesta. Poikkeuksellinen tilanne saattaa kuitenkin viivästyttää meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita, ja jotkut hankkeet ovat jo hieman viivästyneet. Katsauskaudella syyskuussa kerroimme suunnittelevamme Tutkimus- ja tuotekehitys –toimintomme strategian muuttamista ja fokusoimista uudelleen. Muutoksilla ja organisaatiouudistuksella tavoittelemme yhtiön tutkimus ja tuotekehitys -portfolion vahvistamista sekä tutkimushankkeiden nopeampaa etenemistä.

Orion on pitkäjänteisesti investoinut vuosittain kymmeniä miljoonia Suomessa sijaitsevien tuotantolaitostensa ylläpitoon, uusimiseen ja laajentamiseen. Näitä investointeja olemme jatkaneet määrätietoisesti myös kuluneen vuoden aikana ja tammi-syyskuussa aineelliset investointimme olivat yli 25 miljoonaa euroa.”

Näkymäarvio vuodelle 2020 (annettu 19.10.2020)

Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 tai kasvaa hieman vuodesta 2019 (liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan tai kasvavan selvästi vuodesta 2019 (liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Orion jatkaa määrätietoisia toimenpiteitä markkinoita nopeamman kasvun aikaansaamiseksi pitkällä aikavälillä.

Dexdor®-tuotteen koko vuoden kansainvälinen myynti tulee COVID-19-pandemian vuoksi olemaan selvästi vuoden alussa arvioitua suurempi. Maaliskuussa koettu geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden kysyntäpiikki on odotetusti tasaantunut vuoden kuluessa, mutta joidenkin tuotteiden koko vuoden myynti tulee kuitenkin olemaan vuoden alussa arvioitua suurempi. Lisäksi riski tuotteiden heikommasta saatavuudesta vuoden 2020 aikana COVID-19-pandemian vuoksi on pienentynyt merkittävästi. Muun muassa näistä syistä johtuen Orion arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan vuoden 2019 tasolla tai kasvavan hieman vuodesta 2019.

Pääosin COVID-19-pandemian vuoksi Orionin liiketoiminnan kulut tulevat koko vuoden osalta olemaan aiemmin arvioitua alemmat. Vuoden alussa arvioitua korkeamman liikevaihdon, myydyn tuotteiston suosiollisen katerakenteen sekä aiemmin ennakoitua alempien kulujen seurauksena Orion arvioi vuoden 2020 liikevoiton kasvavan tai kasvavan selvästi vuodesta 2019. Katerakenteeseen vaikuttavat hintojen ja tuotevalikoiman lisäksi kustannustaso, jota parantavat esimerkiksi tuotantolaitosten korkea käyttöaste sekä hävikin pieneneminen.

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Tämä edellyttää muun muassa, että työntekijöiden suojaamisessa onnistutaan jatkossakin siten, että sairauspoissaolot eivät kasva olennaisesti, suojavarusteita, lähtöaineita, puolivalmisteita ja materiaaleja on saatavilla ja että logistiikkaketjut toimivat riittävän hyvin.

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä tuottoja tai kuluja.

Liikevaihto

Easyhaler®-tuoteperheen myynnin kasvu jatkuu myös vuonna 2020 viime vuosina markkinoille tulleiden yhdistelmävalmisteiden (budesonidi-formoteroli sekä salmeteroli-flutikasoni) ansioista. COVID-19-pandemia lisäsi Easyhaler®-tuotteiden kysyntää ainakin väliaikaisesti keväällä, mutta tällä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta koko vuoden tasolla.

Orion on hankkinut vuoden 2018 joulukuussa ja vuoden 2019 huhtikuussa Novartikselta takaisin Stalevo®- ja Comtan®-Parkinson-lääkkeiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeudet. Muilla markkinoilla Japania lukuunottamatta sopimukset Novartiksen kanssa päättyvät tai ovat päättyneet vuoden 2020 kuluessa ja Orion on valtaosalla näistä markkinoista siirtänyt tuotteiden jakelun uusille partnereille. Orion myy näitä tuotteita omien, Singaporeen, Malesiaan ja Thaimaahan perustettujen myyntiorganisaatioiden avulla. Näiden muutosten jälkeen Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden (Comtess®, Comtan® ja Stalevo®) myynnin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Dexdor®-valmistetta koskeva geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2017 Saksassa ja on laajentunut sen jälkeen lähes koko EU-alueella kääntäen tuotteen myynnin laskuun. Vuoden 2020 maalis-huhtikuussa COVID-19-pandemiasta johtuva tehorauhoitteiden tarpeen voimakas kasvu kuitenkin väliaikaisesti lisäsi tuotteen myyntiä merkittävästi. Myös koko vuoden myynnin arvioidaan olevan alkuperäistä arviota, mutta ei todennäköisesti vuotta 2019, korkeampi. Dexdor®-tuotteen myyntiä vuonna 2020 on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti.

Orionin tietoon on myös tullut, että Simdax®-tuotteen geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemuksia ja että muutamissa Euroopan maissa geneerinen levosimendaanin jauhemuotoinen infuusiokonsentraatti on saanut myyntiluvan. Simdax®-lääkkeessä käytetty levosimendaani on nestemuotoinen infuusiokonsentraatti. Geneerisen kilpailun vaikutusta Simdax®-lääkkeen myyntiin on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti. Simdax®-tuotteen formulaatiopatentti päättyi syyskuussa 2020. Tuotesuojan päättymisen ja geneerisen kilpailun alkamisen ei arvioida vaikuttavan olennaisesti Simdax®-tuotteen myyntiin vuonna 2020. 

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella COVID-19-pandemia aiheutti merkittävää kysynnän kasvua, mutta kysyntäpiikin aiheuttama myynnin kasvu on toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä tasaantunut ja sen arvioidaan tasaantuvan jonkin verran edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Joidenkin tuotteiden koko vuoden myynti tulee kuitenkin olemaan vuoden alussa ennakoitua suurempi.  Samanaikaisesti muut kuin COVID-19-pandemiaan liittyvät saatavuushäiriöt sekä geneeristen lääkkeiden hintakilpailu ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat negatiivisesti liikevaihtoon kaikilla markkinoilla. Riski tuotteiden heikommasta saatavuudesta vuoden 2020 aikana COVID-19-pandemian vuoksi on pienentynyt merkittävästi. Viitehintaisten reseptilääkkeiden hinnat suurimmalla yksittäisellä markkinalla Suomessa laskivat edelleen hieman tammi-syyskuussa 2020 vuoden 2019 tammi-syyskuuhun verrattuna.

Orionin biosmilaarituotteiden (Remsima®, Ritemvia® ja Amgevita®) liikevaihto on vaihdellut voimakkaasti viime vuosina. Liikevaihto oli 57 miljoonaa euroa vuonna 2017, 25 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 38 miljoonaa euroa vuonna 2019. Muutokset johtuvat voitetuista tai menetetyistä kansallisista tai alueellisista tarjouskilpailuista. Vuotta 2020 koskeneet tarjouskilpailut ovat olleet haastavia Orionille, minkä seurauksena biosimilaarien liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi vuonna 2020.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai tutkimustuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta. Vuonna 2019 etappimaksut olivat 51 miljoonaa, joka sisälsi eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen Yhdysvalloissa liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun Bayerilta. Näkymäarvio vuodelle 2020 sisältää noin 40 miljoonaa euroa etappimaksuja, joista suurimmat yksittäiset ovat eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen EU:ssa liittyvä 20 miljoonan euron ja kaupallistamiseen Japanissa liittyvä 8 miljoonan euron etappimaksu. Näkymäarvioon sisältyvistä 40 miljoonan euron etappimaksuista tammi-syyskuussa 2020 kirjattiin 37 miljoonaa euroa.


Kustannukset

Pääosin COVID-19-pandemian vuoksi myynnin ja markkinoinnin kulut tulevat koko vuoden osalta olemaan aiemmin arvioitua alemmat esimerkiksi merkittävästi vähentyneen matkustamisen vuoksi. Merkittävä osa ALS-tuotteen lanseerauksen valmisteluun aiemmin suunnnitelluista noin 5 miljoonan euron kustannuksista ei toteudu. Myynti- ja markkinointikustannuksiin sisältyy vuosina 2019-2020 noin 12 miljoonan euron Stalevo®- ja Comtan®-Parkinson-lääkkeiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien hankintaan liittyvä vuosittainen poisto. Orion maksoi myyntioikeuksien siirrosta yhteensä 28 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria joulukuussa 2018 ja huhtikuussa 2019, ja investointi poistetaan kahden vuoden kuluessa.

Uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yleensä yli vuoden mittaisia projekteja, joten niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2020 on suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Kliinisen vaiheen III REFALS-tutkimuksen, jossa tutkittiin levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin oireiden hoidossa, kulut laskevat hieman edellisestä vuodesta, koska tutkimus on päättynyt vuoden 2020 aikana. Toisaalta panostukset varhaisemman vaiheen tutkimukseen kasvavat. Tutkimus- ja kehityskulut syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät muun muassa pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2020 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat kuitenkin olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi darolutamidin tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Investoinnit

Vuonna 2020 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan nousevan vuodesta 2019, jolloin investoinnit olivat 43 miljoonaa euroa. COVID-19-pandemia saattaa kuitenkin hidastaa suunniteltujen investointien toteutusta ja siten hieman pienentää alun perin vuodelle 2020 suunniteltujen investointien määrää.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Orionin valmistamien tuotteiden myynnin toteutuminen edellyttää, että tuotanto ja siihen liittyvä koko toimitusketju pystyy toimimaan suunnitellulla tasolla. Tähän liittyy pandemian takia lukuisia riskejä, joiden takia tuotanto saattaa jopa olennaisesti häiriintyä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi työntekijöiden sairastuminen, suojavarusteiden heikko saatavuus, lähtöaineiden ja puolivalmisteiden saatavuuden heikkeneminen sekä logistiikkaketjujen toimimattomuus.

Stalevo®- ja Comtan®-tuotteiden Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinta on synnyttänyt vuodesta 2019 alkaen lisämyyntiä Orionin brändätyille Parkinson-lääkkeille. Näiden tuotteiden jakelu on vuoden 2020 kuluesssa Novartis-sopimuksen loppuessa siirtynyt uusille partnereille valtaosassa Euroopan ulkopuolisia markkinoita Japania lukuunottamatta.  Orion on aloittanut itse tuotteiden myynnin Singaporessa, Malesiassa ja Thaimaassa.  Myyntiin vaikuttaa edelleen laskevasti geneerisen kilpailun jatkuminen. Nämä kaikki muutokset ja vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Niihin liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennaista vaikutusta tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen.

Dexdor®- ja Simdax®-tuotteiden peruspatentit ovat päättyneet. Dexdor®-tuotteen käyttöaihepatentti päättyi maaliskuun 2019 lopussa ja Simdax®-tuotteen formulaatiopatentti syyskuussa 2020. Dexdor®-valmistetta koskeva geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2017 Saksassa ja on laajentunut sen jälkeen lähes koko EU-alueella kääntäen tuotteen myynnin laskuun. Vuoden 2020 maalis-huhtikuussa  COVID-19-pandemiasta johtuva tehorauhoitteiden tarpeen voimakas kasvu lisäsi väliaikaisesti Dexdor®-tuotteen myyntiä merkittävästi. Näin ollen geneerisen kilpailun vaikutusta Dexdor®-lääkkeen myyntiin vuonna 2020 on vaikea arvioida tarkasti. Orionin tietoon on tullut, että muutamassa Euroopan maassa geneerinen levosimendaanin jauhemuotoinen infuusiokonsentraatti on saanut myyntiluvan. Simdax®-lääkkeessä käytetty levosimendaani on nestemuotoinen infuusiokonsentraatti. Geneerisen kilpailun alkamisen ei kuitenkaan arvioida olennaisesti vaikuttavan Simdax®-lääkkeen myyntiin vuonna 2020.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä rakenteellinen valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin ja Norjan kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksellä on merkitystä Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin vuoksi. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Saatavuushäiriöiden vaikutus liikevaihtoomme on viime vuosina voimistunut. Meneillään oleva COVID-19-pandemia on selkeästi nostanut tätä riskiä. Riski tuotteiden heikommasta saatavuudesta vuoden 2020 aikana on kuitenkin pienentynyt merkittävästi aiemmin arvioidusta. Eri puolilla maailmaa asetetut liikkumis- ja muut rajoitukset voivat viiveellä aiheuttaa häiriöitä lääkkeiden globaaleihin toimitus- ja logistiikkaketjuihin. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja –valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti esimerkiksi COVID-19-pandemian takia tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2019 näiden maksujen määrä on vaihdellut 5 miljoonan ja 51 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Näkymäarvio vuodelle 2020 sisältää noin 40 miljoonaa euroa etappimaksuja, joista suurimmat yksittäiset ovat eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen EU:ssa liittyvä 20 miljoonan euron ja kaupallistamiseen Japanissa liittyvä 8 miljoonan euron etappimaksu. Näkymäarvioon sisältyvistä 40 miljoonan euron etappimaksuista tammi-syyskuussa 2020 kirjattiin 37 miljoonaa euroa.

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään keskiviikkona 21.19.2020 klo 13.30. Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 8171 0310
Ruotsi: +46 8 566 426 51
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat:  +1 631 913 1422

Osallistujatunnus: 15529281#

Orionin kalenterissa

Tilinpäätöstiedote 2020 tiistai 9.2.2021
Varsinainen yhtiökokous 2021 suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2021 tiistai 27.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021 maanantai 19.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021 keskiviikko 20.10.2021

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2021.

Espoossa 21.10.2020

ORION OYJ
Hallitus

Lisätietoja katsauksesta


Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 050 966 2883
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet                puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721
www.orion.fi/sijoittajat 

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

Liite