Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.1.2019 KLO 12.40

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 9.1.2019 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Pia Kalsta.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Heikki Westerlund.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Sirpa Jalkanen on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 10 vuoden ajan, minkä vuoksi häntä ei esitetä enää valittavaksi uudelleen.

Pia Kalstan keskeiset henkilötiedot:

Syntynyt: 1970

Koulutus ja ammatti: Kauppatieteiden maisteri, Sanoma Media Finland Oy:n toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

 • Sanoma Media Finland Oy, toimitusjohtaja 2015-
 • Nelonen Media, toimitusjohtaja 2014-2015
 • Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, vt. toimitusjohtaja 2013
 • Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, Senior Vice President, Head of Consumer Business, Marketing & Business Development 2012-2013
 • Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, Senior Vice President, Marketing and Sales 2009-2012
 • Nelonen Media, vt. toimitusjohtaja 2010
 • Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, Vice President, Sales 2006-2009
 • Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, Marketing Manager 2001-2005
 • SCA Hygiene Products, useita markkinoinnin ja myynnin johto- ja muita tehtäviä 1996-2001

Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

 • Medialiitto, hallituksen varapuheenjohtaja 2015-
 • Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, valtuuskunnan jäsen 2017-
 • Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2017-
 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen 2018-
 • WWF Suomi, hallintoneuvoston jäsen 2018-

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.4.-3.5.2019 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2019. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Matti Kavetvuo, puheenjohtaja, Kari Jussi Aho, Annika Ekman, Erkki Etola, Petteri Karttunen, Timo Maasilta, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. 

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
  Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
           

  

                                                                                                            
Yhteyshenkilö:
Heikki Westerlund, Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
puhelin +358 50 559 6580

Kuva Pia Kalsta:
http://www.orion.fi/globalassets/pictures/Pia_Kalsta.jpg

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.