Siirry pääsisältöön

Orionin hallituksen päätös omien osakkeiden hankkimisesta

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2019 KLO 12.30


Orionin hallituksen päätös omien osakkeiden hankkimisesta

Orion Oyj:n hallitus on 25.4.2019 päättänyt omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta 26.3.2019 saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankkii 250.000 kpl yhtiön B-osaketta. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 2.5.2019  ja se voi kestää, kunnes toisin ilmoitetaan. Osakkeiden hankinta toteutetaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ehtojen mukaisesti. 

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n  ("Pörssi") säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet  hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana Orion-konsernin kannustin­järjestelmien toteuttamista. Osakkeiden suunnattuun hankkimiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska kannustinjärjestelmien tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa järjestelmään kuuluvat konsernin avainhenkilöt työskentelemään pitkäjänteisesti yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. 

Omien osakkeiden hankintavaltuutuksen ehdot ovat  tämän tiedotteen liitteenä. Ehdot on julkistettu Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä koskevassa pörssitiedotteessa 26.3.2019. 

Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2018, yhtiökokouksen 26.3.2019 tekemä voitonjakopäätös sekä osavuosikatsaus 1-3/2019 ovat osakeyhtiölain mukaisina asiakirjoina saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla http://www.orion.fi/konserni/sijoittajat.

   

Orion Oyj
   

Timo Lappalainen                                 Olli Huotari

Toimitusjohtaja                                      Johtaja, Esikuntatoiminnot

       
       

Yhteyshenkilö:

Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054

LIITTEENÄ:

Orion Oyj:n hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään  350.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Osakkeesta maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. 

Suunnattu hankkiminen
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.