Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2019 KLO 12.45

Orion Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on viisi ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2019, 2019-2020, 2019-2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio vuonna 2019 alkavilta ansaintajaksoilta perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon sidottujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana kunkin ansaintajakson päätyttyä. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Hallitus voi päättää vähentää järjestelmästä avainhenkilölle maksettavia palkkioita, jos yhden kalenterivuoden aikana maksettaville Orion-konsernin pitkän aikavälin kannustinpalkkioille asetetut rajat ylittyvät.

Yhden vuoden ansaintajaksoon liittyy kahden vuoden ja kahden vuoden ansaintajaksoon yhden vuoden pituinen sitouttamisjakso, jonka aikana palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa lukuunottamatta sitä, että järjestelmän perusteella maksettavia osakkeita koskevista luovutusrajoituksista riippumatta järjestelmään kuuluva henkilö voi halutessaan hankkia omalla kustannuksellaan järjestelmän luovutusrajoitusten piiriin pörssistä tai muuten Orion Oyj:n A-osakkeita ja hankinnan jälkeen luovuttaa vastaavan määrän luovutusrajoitusten alaisia B-osakkeita. Sitouttamisjakso alkaa ansaintajakson päättymisestä. Kolmen vuoden pituisiin ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 700.000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Mainittuun määrään sisältyy erillinen ns. sitouttavan osakepalkkion osuus, jota hallitus voi käyttää erillisen päätöksensä mukaisesti vuosina 2019-2023. Sitouttavan osakepalkkio-osuuden määrä on enintään 100.000 osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

ORION OYJ   

Timo Lappalainen                                       Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                           Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.