Siirry pääsisältöön

Orion myy Orion Diagnostica -tulosyksikön - Kaupan seurauksena Orion päivittää näkymäarviotaan

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2018 KLO 01.30

 

Orion Oyj ("Orion") kertoi 23. tammikuuta 2018 arvioivansa konsernin Orion Diagnostica -tulosyksikön strategisia vaihtoehtoja ja selvittävänsä yhtenä mahdollisuutena Orion Diagnostican myyntiä. Tänään Orion on allekirjoittanut sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden (eli Orion Diagnostica
-tulosyksikön) myymisestä Axcel Management A/S:n hallinnoimalle sijoitusrahastolle. Axcel Management A/S on johtava pohjoismainen  pääomasijoitusyhtiö ("Axcel"). Kaupan arvioidaan toteutuvan ("Closing") vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana. Kaupan toteutuminen ei ole ehdollinen kilpailuoikeudellisten tai muiden viranomaislupien saamisesta tai muiden ennakkoehtojen toteutumisesta.

Kiinteä kauppahinta on noin 163 miljoonaa euroa. Lisäksi Orionilla on mahdollisuus saada lisäkauppahintana enintään 60 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinnan maksaminen perustuu Axcelin saamaan sijoitetun pääoman tuottoon sen luopuessa sijoituksestaan ("Exit"). Orion arvioi kirjaavansa vuodelle 2018 noin 128 miljoonan euron myyntivoiton liiketoiminnan muihin tuottoihin. Lisäkauppahintaan liittyvän epävarmuuden takia arvioitu myyntivoitto ei sisällä osuutta lisäkauppahinnasta.

"Orion Diagnostica on toiminut liiketoiminnallisesti itsenäisesti eikä sillä ole merkittäviä synergioita Orionin muun toiminnan kanssa. Yksikön myynnillä vahvistamme edelleen mahdollisuuksiamme kasvuun ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseen. Orionilla on meneillään lukuisia hankkeita, joilla haemme kasvua ydinalueellamme lääkeliiketoiminnassa. Arvioimme esimerkiksi aktiivisesti lääkekehityksen loppuvaiheessa olevien tuotteiden sisäänlisensiointimahdollisuuksia. Samalla jatkamme panostusta omaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen mm. uusilla kliinisillä tutkimuksilla. Kaupasta syntyvä myyntivoitto vahvistaa pääoma-asemaamme ja kykyämme jatkossakin saavuttaa myös osingonjakotavoitteemme", toteaa Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

"Tarkoituksemme on yhdessä Orion Diagnostican johdon ja henkilöstön kanssa kehittää edelleen yhtiötä yhä vahvemmaksi toimijaksi globaaleilla diagnostiikkamarkkinoilla. Houkuttelevan asiakaslupauksen ja vahvan markkina-aseman seurauksena näemme erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa Orion Diagnosticaa edelleen sekä maantieteellisesti että laajentamalla sen tuotevalikoimaa", toteaa Thomas Blomqvist, Axcelin osakas.

Orion Diagnostica
Orion Diagnostica on Orion-konsernissa Lääkeliiketoiminnan ohella toinen liiketoiminta-alue, ja se on tilinpäätöksessä raportoitu omana segmenttinään. Tilikaudella 2017 Orion Diagnostican liikevaihto oli 54 miljoonaa euroa (noin 5 % Orion-konsernin liikevaihdosta) ja liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa (noin 3 % Orion-konsernin liikevoitosta). Sen varat olivat 52 miljoonaa euroa (noin 5 % Orion-konsernin varoista). Vuoden 2017 lopussa Orion Diagostican palveluksessa oli 282 henkilöä (noin 8 % Orion-konsernin henkilömäärästä).

Orion Diagnostica toimii liiketoiminnallisesti itsenäisesti, eikä sillä ole merkittäviä liiketoiminnallisia synergioita lääkeliiketoiminnan kanssa.

Orion Diagnostican osakkeiden myynnistä johtuen Orion päivittää 7.2.2018  antamaansa näkymäarviotaan vuodelle 2018. Kaupan seurauksena Orion Diagnostica -segmenttiä käsitellään jatkossa lopetettuna toimintona. Konsernissa on jatkossa vain yksi segmentti eli lääkeliiketoiminta.
   
Päivitetty, 20.4.2018 annettu näkymäarvio:
Tuotteiden generisoitumisen ja hintakilpailun johdosta Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto ilman Orion Diagnosticaa on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevaihto ilman Orion Diagnosticaa oli 1 034 miljoonaa euroa).

Orion jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi. Liikevaihdon arvioidun kehityksen ja näiden toimenpiteiden seurauksena liikevoiton ilman Orion Diagnosticaa ja olennaisia myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevoitto ilman Orion Diagnnosticaa ja myyntivoittoja oli 284 miljoonaa euroa).

Orion arvioi kirjaavansa Orion Diagnostican myynnistä 128 miljoonan euron myyntivoiton liiketoiminnan muihin tuottoihin kaupan toteutumisen yhteydessä. Kauppaan kuuluvaan lisäkauppahintaan liittyvän epävarmuuden takia arvioitu myyntivoitto ei sisällä osuutta lisäkauppahinnasta.

Vanha, 7.2.2018 annettu näkymäarvio:
Tuotteiden generisoitumisen ja hintakilpailun johdosta arvioimme, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevaihto oli 1 085 miljoonaa euroa).

Orion jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi. Liikevaihdon arvioidun kehityksen ja näiden toimenpiteiden seurauksena liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 293 miljoonaa euroa).

Orion Oyj

 Timo Lappalainen
 Toimitusjohtaja
  Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot 
 

                                               
Yhteyshenkilö:
Jari Karlson, talousjohtaja, Orion Oyj
puhelin 050 966 2883

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin oikaistu liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Axcel Management on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy keskikokoisiin yrityksiin. Yhtiön perusti vuonna 1994 ryhmä Tanskan suurimpia rahoitus- ja teollisuusyrityksiä, ja sen taustalla on laaja joukko pohjoismaisia ja kansainvälisiä sijoittajia. Axcel  on perustanut viisi rahastoa, joiden sitoutunut kokonaispääoma on tällä hetkellä noin 2 miljardia euroa. Rahastot ovat tehneet 50 platform-sijoitusta, noin 100 mittavaa jatkosijoitusta ja 39 irtautumista. Tällä hetkellä Axcel omistaa 11 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,4 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 6 300.

.