Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2017 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.1.2017 KLO 16.30

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 24.1.2017 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uusina jäseninä diplomi-insinööri Ari Lehtoranta ja professori Hilpi Rautelin.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Heikki Westerlund.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö, jotka molemmat ovat toimineet hallituksen jäseninä yhtäjaksoisesti 10 vuoden ajan, ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Ari Lehtorannan keskeiset henkilötiedot:

Syntynyt: 1963

Koulutus ja ammatti: Diplomi-insinööri, Caverion Oyj:n toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

 • Caverion Oyj, toimitusjohtaja 2017-
 • Nokian Renkaat Oyj, toimitusjohtaja 2014-2016
 • KONE Oyj:n Keski- ja Pohjois-Euroopan aluejohtaja, 2010-2014
 • KONE Oyj:n suurprojektitoiminnan johtaja 2008-2010
 • Nokia Siemens Networks/Nokia Networks Radio Access -liiketoiminnan vastaava johtaja 2005-2008
 • Nokia Oyj, operatiivisen henkilöstöhallinnon johtaja 2003-2005
 • Nokia Networks Broadband Division -yksikön, Systems Integration -yksikön ja asiakaspalveluiden (Euroopan alue) johtaja, 1999-2003
 • Nokia Telecommunications, Italian maajohtaja ja lukuisia muita tehtäviä, 1985-2003

Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen, 2015-

Keskeiset aiemmat luottamustoimet:

 • Caverion Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2015-2016, hallituksen jäsen 2013-2015

Hilpi Rautelinin keskeiset henkilötiedot:

Syntynyt: 1961

Koulutus ja ammatti: Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri

Keskeinen työkokemus:

 • Uppsalan yliopisto, Ruotsi, kliinisen bakteriologian professori, 2008-
 • Helsingin yliopisto, tutkimus- ja opetustehtävissä 1986-2016: kliininen opettaja 2002-2016 (osa-aikainen 2008-2016), assistentti 1996-2002
 • Julkaissut yli 140 tieteellistä alkuperäisartikkelia pääasiassa mikrobiologian ja infektiosairauksien alalta kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa

Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

 • Arvo ja Lea Ylppö -säätiö, hallituksen jäsen 2011-
 • European Union of Medical Specialists UEMS, Section of Medical Microbiology, President, 2012-

Puoliso: Jukka Ylppö

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 27.4.-4.5.2017 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2017. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Matti Kavetvuo, puheenjohtaja, Kari Jussi Aho, Erkki Etola, Timo Maasilta, Timo Ritakallio, Seppo Salonen ja Hannu Syrjänen. 

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
  Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
           

  

                                                                                                            
Yhteyshenkilö:
Hannu Syrjänen, Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
puhelin 040 045 4885

Kuva Ari Lehtorannasta (http://www.orion.fi/globalassets/pictures/ari_lehtoranta.jpg)

Kuva Hilpi Rautelinista  (http://www.orion.fi/globalassets/pictures/hilpi_rautelin.jpg)

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna 2017.