Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2017

      

ORION OYJ                            OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2017                        26.10.2017 klo 12.00

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2017

Orionin liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 804 miljoonaa euroa (794 miljoonaa euroa vuoden 2016 tammi-syyskuussa).

 • Liikevoitto oli 220 (256) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto sisältää 22 miljoonan euron myyntivoitot.
 • Voitto ennen veroja oli 215 (253) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 62 % (60 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 38 % (45 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 37 % (45 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,22 (1,43) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,86 (1,23) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2017 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2017 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja että liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja on vähintään 280 miljoonaa euroa.

             

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  7-9/17 7-9/16 Muutos % 1-9/17 1-9/16 Muutos % 1-12/16
Liikevaihto, milj. EUR 252,7 258,6 -2,3 % 804,3 793,6 +1,3 % 1 073,5
Liikevoitto, milj. EUR 56,4 92,0 -38,8 % 219,9 255,9 -14,1 % 314,6
  % liikevaihdosta 22,3 % 35,6 %   27,3 % 32,2 %   29,3 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 55,4 91,0 -39,1 % 214,8 253,2 -15,2 % 310,9
  % liikevaihdosta 21,9 % 35,2 %   26,7 % 31,9 %   29,0 %
Tuloverot, milj. EUR 11,3 18,5 -38,7 % 44,1 51,8 -14,9 % 61,9
T&K-kulut, milj. EUR 24,7 26,9 -8,3 % 77,0 80,3 -4,1 % 118,2
  % liikevaihdosta 9,8 % 10,4 %   9,6 % 10,1 %   11,0 %
Investoinnit, milj. EUR 22,1 11,8 +87,8 % 61,4 34,0 +80,6 % 51,1
  % liikevaihdosta 8,7 % 4,5 %   7,6 % 4,3 %   4,8 %
Taseen loppusumma, milj. EUR       970,1 998,6 -2,8 % 1 062,9
Omavaraisuusaste, %       61,6 % 59,5 %   60,8 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       3,1 % -4,2 %   -12,4 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       151,4 173,3 -12,6 % 152,5
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       224,2 236,4 -5,2 % 269,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       133,1 198,2 -32,9 % 231,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %       38,3 % 45,2 %   40,9 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       36,9 % 45,4 %   40,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,52 -39,3 % 1,22 1,43 -15,1 % 1,77
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,52 -39,3 % 1,22 1,43 -15,1 % 1,77
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,47 0,67 -30,2 % 0,86 1,23 -29,7 % 1,62
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       4,23 4,19 +0,9 % 4,57
Henkilömäärä kauden lopussa       3 513 3 445 +2,0 % 3 469
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 527 3 442 +2,5 % 3 446
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       159,1 162,3 -2,0 % 224,4

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"100. toimintavuosi jatkunut suunnitellusti"

"Orionilla tuli 21. syyskuuta 100 vuotta täyteen hyvinvoinnin rakentajana. Olemme kulkeneet pitkän matkan vaatimattomasta lääkepajasta kansainvälisesti toimivaksi lääkeyhtiöksi. Tällä hetkellä Orionin lääketutkimusputkessa on useita lupaavia hankkeita, ja tuotteitamme myydään ympäri maailmaa.

Vuoden 2017 tammi-syyskuussa liikevaihtomme oli edellisvuoden tasolla.

Alkuperälääkkeistä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen myynti jatkoi hyvää kasvua. Budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen maantieteellinen laajentuminen eteni, ja tuotteen myynti on alkanut myös Saksassa ja Iso-Britanniassa. Toimitukset rinnakkaismarkkinointikumppani Menarinille ovat alkaneet Etelä-Euroopassa.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti laski odotetusti, mutta Easyhaler-tuoteperheen, tehohoitorauhoite Dexdorin sekä akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin kasvu on osittain korvannut tätä laskua. Dexdorin geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa, mutta kilpailu ei ole toistaiseksi laajentunut muihin maihin.

Biosimilaari Remsima on toiminut Erityistuotteiden kasvun ajurina, ja kansallisen tarjouskilpailun voitto Norjassa vuoden toisella neljänneksellä on kasvattanut tuotteen myyntiä. Kokonaisuudessaan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi hieman, vaikka sen liikevaihtoon vaikuttivat edelleen negatiivisesti markkinaympäristön muutokset ja kiristynyt hintakilpailu erityisesti Suomessa. Orionin käyttämän lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimitusvaikeudet ovat Suomessa vaikuttaneet myyntiä alentavasti, mutta vaikutus ei ole ollut olennainen.

Lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön on kasvanut selvästi, ja myös eläinlääkkeiden myynti on ollut vertailukautta suurempaa. Molempien kohdalla kasvu johtuu kuitenkin pitkälti toimitusten erilaisesta ajoittumisesta verrattuna edelliseen vuoteen.

Tammi-syyskuun 2017 liikevoittomme oli vertailukautta alhaisempi, mikä johtui erityisesti vertailukaudella saaduista 22 miljoonan euron suuruisista osakkeiden myyntivoitoista. Liikevoittoon vaikuttivat myös Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku sekä Suomessa vuoden alussa tehty reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutos, jonka vaikutus on ollut ennakoitua suurempi. Arvioimme muutoksen laskevan myyntiämme noin 15 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lisäksi edellisvuotta pidemmät tuotannon kesäseisakit heikensivät bruttokatettamme. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat vertailukaudesta panostaessamme erityisesti Easyhaler-tuotteiston myynnin kasvattamiseen.

Orionin tutkimus- ja kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Odotamme ensi vuonna faasi III -vaiheen tuloksia eturauhassyövän hoitoon kehitteillä olevasta darolutamidista (ODM-201). Seuraavien parin vuoden aikana odotettavissa on uutisia myös usean muun hankkeen jatkosta. Sillä välin haemme kasvua erityisesti Easyhaler-tuoteperheestä, jonka tuotantokapasiteetin laajentamista sekä myynnin edistämistä jatkamme.

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2017' ja 'Näkymien perustelut'."


Katsauskauden tapahtumia

Katsauskaudella ei ollut merkittäviä tapahtumia.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia


Katsauskauden jälkeen ei ollut merkittäviä tapahtumia.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi torstaina 26.10.2017 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 5626925 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi:
Ruotsi: 
Iso-Britannia:
Yhdysvallat
+358 (0)9 7479 0404
+46 (0)8 5065 3942
+44 (0)330 336 9411
+1 719-457-1036

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla torstain 26.10.2017 aikana.

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta http://www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2018

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 ke 7.2.2018
Varsinainen yhtiökokous 2018 suunniteltu pidettäväksi ti 20.3.2018
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018 ti 24.4.2018
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018 ke 18.7.2018
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018 ke 24.10.2018

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2018.

                     

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 050 966 2883
Lilli Riikonen, viestintäpäällikkö                 puh. 050 966 2319

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat 


Taloudellinen katsaus tilikaudelta 1.1.-30.9.2017

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 804 miljoonaa euroa (794 miljoonaa euroa vuoden 2016 tammi-syyskuussa), ja se kasvoi 1 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli miljoona euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 768 (754) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 22 % ja oli yhteensä 80 (102) miljoonaa euroa. Tämä oli 10 % (14 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 39 (41) miljoonaa euroa, ja se laski 7 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 220 (256) miljoonaa euroa, ja se laski 14 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 9 (11) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 221 (257) miljoonaa euroa, ja se laski 14 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 9 (11) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 6,2 (6,6) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat 7 % ja olivat 146 (137) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu pääosin panostuksista Easyhaler-tuotteiston myyntiin.

Tutkimus- ja kehityskulut laskivat 4 % ja olivat 77 (80) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 73 (75) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 33 (34) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut olivat 1 (22) miljoonaa euroa. Vertailukauden tuotot sisälsivät 22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 215 (253) miljoonaa euroa, ja se laski 15 %. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,22 (1,43) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,22 (1,43) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 4,23 (4,19) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 38 % (45 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 37 % (45 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 3 % (-4 %), ja omavaraisuusaste oli 62 % (60 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2017 oli 376 (410) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 151 (173) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 150 (150) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 133 (198) miljoonaa euroa.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 181 (181) miljoonaa euroa, investointien rahavirta oli -60 (-8) miljoonaa euroa, ja rahoituksen rahavirta oli -219 (-216) miljoonaa euroa. Investointien rahavirtaa vertailukaudella paransivat 26 miljoonan euron suuruiset osakkeiden myynnit.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 61 (34) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 53 (29) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 8 (4) miljoonaa euroa. Fermionilla on meneillään merkittävä laajennusinvestointi Hangon tehtaallaan ja Orionilla Easyhaler-tuotannon laajentaminen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Näkymäarvio vuodelle 2017 (annettu 8.2.2017)

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (vuonna 2016 liikevaihto oli 1 074 miljoonaa euroa).

Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan olevan vähintään 280 miljoonaa euroa (vuonna 2016 liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 293 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Orionin brändättyjä Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Tuotteiden geneerinen kilpailu alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012 ja on laajentunut jo lähes kaikille markkinoille. Kilpailun seurauksena Orionin myynti on näiden tuotteiden osalta laskenut alhaiseksi Yhdysvalloissa sekä muutamilla muilla markkinoilla, ja kilpailun oletetaan laajenevan asteittain. Muiden tuotteiden myynnin kasvun arvioidaan kuitenkin korvaavan tämän tuotteiston myynnin pienenemisen myös vuonna 2017.
Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Orionin tietoon on tullut, että eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor®-valmisteen geneeriselle versiolle, ja että Saksassa on tuotu valmisteen geneerinen versio markkinoille. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi. Geneerisen kilpailun vaikutusta myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2017.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä, ja hintakilpailu on jatkunut monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2017. Lisäksi Suomessa on vuoden 2017 alussa tehty vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään muutoksia kaventamalla ns. hintaputkea. Näkymäarvio sisältää tämän muutoksen aiheuttaman arviolta noin 15 miljoonan euron myynnin laskun vuonna 2017. Vaikutus on suurempi kuin vuoden alussa oletettiin. Orionin käyttämän Suomen lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n syyskuussa alkaneet toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimitusvaikeudet ovat Suomessa vaikuttaneet myyntiä alentavasti. Vaikutus ei ole toistaiseksi ollut olennainen Orionin aloittamien tilapäisjärjestelyiden vuoksi. Näkymäarvio sisältää tämänhetkisen arvion vuositason myynnin laskusta, jonka lopulliseen suuruuteen liittyy kuitenkin epävarmuutta.

Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana Suomessa.

Vuonna 2016 Remsima®-tuotteen myynti synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta. Vuonna 2017 Remsiman myynnin arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2017 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016, jolloin ne olivat 51 miljoonaa euroa. Suurimpia yksittäisiä meneillään olevia hankkeita ovat Fermionin Hangon tehtaan laajennus sekä Easyhaler-tuotteiston valmistuskapasiteetin lisääminen Espoossa.

Markkinointikustannukset kasvavat edellisestä vuodesta esimerkiksi johtuen lisäpanostuksista Easyhaler- tuotteiston myyntiin. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2017 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat samalla tasolla kuin vuonna 2016. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2017 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi darolutamidin (ODM-201) tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2017 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen ajankohtaan ja voimakkuuteen niin Euroopassa kuin muuallakin liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Simdaxin ja Dexdorin peruspatentit ovat päättyneet. Tuotteilla on kuitenkin yhä voimassa muuta tuotesuojaa. Tästä huolimatta on mahdollista, että geneerinen kilpailu tuotteiden osalta alkaa ennen niille kuuluvan tuotesuojan päättymistä. Orionin tietoon on tullut, että eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle, ja että Saksassa on tuotu valmisteen geneerinen versio markkinoille. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi. Geneerisen kilpailun vaikutusta myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet ovat tähän asti kulkeneet asiakkaille vain yhden tukkurin kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle. Toimitusten turvaamiseksi Orionin tiettyjä tuotteita jakelevat väliaikaisesti myös muut jakelijat kuin Oriola Finland Oy.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2016 näiden maksujen määrä on vaihdellut 8 miljoonan ja 39 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Taloudelliset tavoitteet (annettu 8.2.2017)

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Orionin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
 • Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 25 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
 • Jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuodet on vähintään 1,30 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.9.2017 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 37 120 346 (38 581 154) kappaletta ja B-osakkeita 104 137 482 (102 676 674) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Syyskuun 2017 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 675 401
(783 366) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.9.2017 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 845 869 001 (873 516 388) ääntä.

Orionilla oli syyskuun 2017 lopussa 50 745 (48 824) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-syyskuussa 2017 osakkeita muunnettiin yhteensä
1 173 808 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2017 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 5 522
miljoonaa euroa.

Nasdaq Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

 

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2016 aikana. Valtuutuksen ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 22.3.2016.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Orionilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, joista on tiedotettu 5.2.2013 ja 2.2.2016 annetuilla pörssitiedotteilla.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli syyskuun 2017 lopussa 50 745 (48 824) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 96 % (96 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 38 % (40 %) ja kaikista äänistä 61 % (61 %). Hallintarekisteröityjä ja ulkomaalaisessa omistuksessa olevia osakkeita oli 63 (59) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 45 % (42 %) ja 10 % (9 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli syyskuun 2017 lopussa 675 401 (783 366) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,48 % (0,55 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,08 % (0,09 %).

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2017 oli 3 527 (3 442). Syyskuun 2017 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 513 (3 445) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 819  
(2 784) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 694 (661) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2017 olivat yhteensä 159 (162) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2017 oli yhteensä 1 731 (1 692) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta. Orion säilytti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2017 oli edellisvuoden tasolla, yhteensä 219 (218) miljoonaa euroa. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (13 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin 10 % konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT6/2017 MAT6/2016 Muutos %
Yhdysvallat USD 8 9 -14 %
Eurooppa TOP 5 EUR 60 81  -26 %
Japani EUR 77 72 +7 %
 

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2017 (7/2016-6/2017)
Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin vuonna 2015 markkinalle lanseeratun Stalevon kasvusta.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 536 (530) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 1 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 58 (41) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 43 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi­-syyskuussa 2017 oli 768 (754) miljoonaa euroa ja liikevoitto 221 (257) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 9 (11) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat myyntioikeuksiin liittyvistä maksuista. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 29 % (34 %) segmentin liikevaihdosta. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 356 (333) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 46 % (44 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 261 (269) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku on jatkunut, mutta muiden tuotteiden myynti kehittyi hyvin.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 80 (102) miljoonaa euroa, ja se laski 22 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita, ja kilpailu lisääntyy Euroopassa sekä myös muilla markkinoilla. Japanissa Comtan-tuotteella on geneerisiä kilpailijoita, mutta Stalevo-tuotteen osalta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 1-9/2017 1-9/2016 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 43 54 -20 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 15 22 -33 %
Orionin Stalevo-myynti 19 23 -21 %
Orionin Comtess-myynti 4 3 +14 %

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 43 (41) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Simdaxia myydään maailmanlaajuisesti yhteensä yli 50 maassa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 55 (47) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Kasvu johtui pääosin budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen myynnistä.

Budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen myynti tammi-syyskuussa 2017 oli 28 (20) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 44 %. Tuotteen maantieteellinen laajentuminen jatkui, ja myynti on alkanut myös Saksassa ja Iso-Britanniassa. Toimitukset Orionin rinnakkaismarkkinointikumppanille Menarinille ovat alkaneet, ja katsauskaudella tuotteita toimitettiin Italiaan, Espanjaan ja Portugaliin. Ranskassa kansallinen myyntilupa saatiin syyskuussa. Easyhaler-tuoteperheen kaupallistamisen osalta neuvotteluja käydään myös uusilla markkinoilla.

Orion on huhtikuussa 2017 jättänyt myyntilupahakemuksen salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle Euroopassa, ja prosessi etenee suunnitellun aikataulun mukaan. Orionilla on meneillään Easyhaler-tuotannon laajentaminen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 47 (41) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 16 %. Orionin tietoon tuli vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, että eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle, ja että Saksassa on tuotu valmisteen geneerinen versio markkinoille. Kilpailu ei ole toistaiseksi laajentunut muihin maihin.
Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi. Geneerisen kilpailun vaikutusta myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Precedex®-tehohoitorauhoitteen myynti oli 18 (16) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 % lähinnä partnerille tehtyjen vertailukautta suurempien lääkeainetoimituksien vuoksi.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 387 (372) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-syyskuussa 2017 oli 217 (218) miljoonaa euroa. Myyntiä on heikentänyt Suomessa vuoden alussa tehty reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutos, jonka arvioidaan laskevan myyntiä 15 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lisäksi Orionin käyttämän lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n toimitusvaikeudet heijastuivat hieman syyskuun myyntiin.

Skandinaviassa myynti kasvoi 19 prosenttia 72 (60) miljoonaan euroon. Itäisessä Euroopassa ja Venäjällä myynti kasvoi 13 %, ja oli 47 (41) miljoonaa euroa.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima-biosimilaarivalmisteen liikevaihto oli 45 (31) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 44 % johtuen pääosin Norjan kansallisen tarjouskilpailun voittamisesta ja siihen liittyvien toimitusten alkamisesta toisella vuosineljänneksellä. Remsima on Orionin yhteistyökumppanin, eteläkorealaisen Celltrionin kehittämä ja valmistama biosimilaari infliksimabi, jonka jakeluoikeudet Orionilla on Pohjoismaissa ja Virossa. Lisäksi Orionilla on Celltrionin rituximab-biosimilaarivalmisteen myynti-, markkinointi- ja jakeluoikeudet näissä maissa. Tuotteen lanseerausaikataulu ja käyttöaiheet riippuvat maakohtaisesta patenttitilanteesta.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 56 (54) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 39 % (29 %) eli 22 (16) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen.

Fermionin myynti kehittyi hyvin. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-syyskuussa 2017 kasvoi 23 %, ja oli 41 (33) miljoonaa euroa, mikä on yli puolet koko Fermionin liikevaihdosta. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Fermionilla on meneillään merkittävä laajennusinvestointi Hangon tehtaallaan.

Tutkimus- ja kehitys

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-syyskuussa 2017 olivat 77 (80) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 73 (75) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän darolutamidin (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliinisen vaiheen III -tutkimus (ARAMIS), jossa arvioidaan darolutamidin tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nmCRPC).

Vuonna 2016 Orion ja Bayer sopivat laajentavansa darolutamidin kehitysohjelmaa ja aloittivat vuoden lopussa uuden faasi III -tutkimuksen (ARASENS). Tutkimus arvioi lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta yhdessä vakiintuneen androgeenideprivaatioterapian (ADT-hoito) sekä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa.

Orion sai joulukuussa 2016 valmiiksi tutkimukset Easyhaler®-tuoteperheeseen kuuluvalla salmeteroli-flutikasoni -yhdistelmävalmisteella. Saatujen myönteisten tulosten perusteella Orion on huhtikuussa 2017 jättänyt myyntilupahakemuksen tuotteelle Euroopassa. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen IIa -tutkimus lääkeaihion uudella formulaatiolla. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa.

Orion on saanut valmiiksi kliinisen vaiheen II -tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Saatujen tulosten perusteella Orion suunnittelee jatkavansa kehitysohjelmaa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt ODM-109:lle harvinaislääkestatuksen (Orphan Drug Designation). 

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104) sekä Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt lääkeaineet karbidopa ja pitkävaikutteinen levodopa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa Parkinsonin taudin oireiden hoidossa ja verrataan tuotetta jo markkinoilla olevaan Stalevo-tuotteeseen, jossa vaikuttavat aineet ovat COMT-estäjä entakaponi, karbidopa ja levodopa.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR- muutoksia.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -tutkimus BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien kuten myc-geenin transkriptiota monissa syöpälajeissa. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä sekä alustavaa tehoa syöpäpotilailla.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.


Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 39 (41) miljoonaa euroa, ja se laski 7 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit. QuikRead go® -tuoteperheen CRP-testien avulla voidaan infektiotautien diagnostiikassa ohjata antibioottihoito sellaisille potilaille, jotka niitä tarvitsevat ja ehkäistä antibioottien käyttöä tilanteissa, joissa potilaalle ei ole niistä hyötyä. Turhien antibioottihoitojen välttäminen auttaa kasvavan antibioottiresistenssiongelman ratkaisemisessa.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 6,2 (6,6) miljoonaa euroa, ja se laski 6 % myynnin laskun myötä. Liikevoitto oli 16 % (16 %) segmentin liikevaihdosta.

Espoossa 26.10.2017

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
  Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 7-9/17 7-9/16 Muutos % 1-9/17 1-9/16 Muutos % 1-12/16  
Liikevaihto 252,7 258,6 -2,3 % 804,3 793,6 +1,3 % 1 073,5  
Myytyjen suoritteiden kulut -117,5 -106,8 +10,0 % -329,0 -308,5 +6,6 % -421,7  
Bruttokate 135,2 151,7 -10,9 % 475,3 485,1 -2,0 % 651,8  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,7 22,4 -96,7 % 0,8 22,3 -96,3 % 24,3  
Myynnin ja markkinoinnin kulut -45,8 -44,6 +2,7 % -146,3 -137,4 +6,5 % -194,7  
T&K-kulut -24,7 -26,9 -8,3 % -77,0 -80,3 -4,1 % -118,2  
Hallinnon kulut -9,1 -10,5 -14,1 % -33,0 -33,9 -2,8 % -48,7  
Liikevoitto 56,4 92,0 -38,8 % 219,9 255,9 -14,1 % 314,6  
Rahoitustuotot 0,1 0,2 -18,6 % 0,4 0,6 -27,3 % 0,8  
Rahoituskulut -1,1 -1,2 -9,5 % -5,4 -3,7 +48,3 % -4,9  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista         0,4 -100,0 % 0,4  
Voitto ennen veroja 55,4 91,0 -39,1 % 214,8 253,2 -15,2 % 310,9  
Tuloverot -11,3 -18,5 -38,7 % -44,1 -51,8 -14,9 % -61,9  
Tilikauden voitto 44,1 72,5 -39,2 % 170,8 201,5 -15,2 % 249,0  
                 
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA            
                 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos   -5,7     -5,2   -5,2  
Muuntoerot -0,2 -1,4   -1,4 -5,2   -4,6  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,2 -7,1   -1,4 -10,3   -9,8  
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,0 -0,0   0,0 -0,0   3,7  
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,0 -0,0   0,0 -0,0   3,7  
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,2 -7,1   -1,3 -10,4   -6,1  
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 43,9 65,4 -32,9 % 169,5 191,1 -11,3 % 243,0  
                 
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN                
Emoyhtiön omistajille 44,1 72,5 -39,2 % 170,8 201,5 -15,2 % 249,0  
Määräysvallattomille omistajille -0,0 0,0   -0,0 0,0   0,0  
                 
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN                
Emoyhtiön omistajille 43,9 65,4 -32,9 % 169,5 191,1 -11,3 % 243,0  
Määräysvallattomille omistajille -0,0 0,0   -0,0 0,0   0,0  
                 
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,31 0,52 -39,3 % 1,22 1,43 -15,1 % 1,77  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,31 0,52 -39,3 % 1,22 1,43 -15,1 % 1,77  
                 
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 10,5 10,2 +2,5 % 31,2 30,4 +2,8 % 40,6  
Palkat ja muut henkilöstökulut 47,0 49,2 -4,5 % 159,1 162,3 -2,0 % 224,4  
               
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.        

KONSERNITASE

VARAT        
milj. EUR 9/17 9/16 Muutos % 12/16
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 317,7 282,0 +12,6 % 289,1
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 38,5 38,5 -0,1 % 37,9
Muut aineettomat hyödykkeet 2,6 2,5 +7,3 % 2,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1   0,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,4 -24,6 % 0,4
Eläkesaaminen 19,6 18,6 +5,3 % 22,8
Laskennalliset verosaamiset 1,1 1,1 -2,4 % 1,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,5 3,9 -36,1 % 3,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 395,8 360,5 +9,8 % 371,5
         
Vaihto-omaisuus 218,7 218,4 +0,1 % 227,5
Myyntisaamiset 187,8 185,5 +1,2 % 200,1
Muut saamiset 34,8 35,9 -3,0 % 31,9
Rahamarkkinasijoitukset   20,0 -100,0 % 31,0
Rahavarat 133,1 178,2 -25,3 % 200,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 574,4 638,0 -10,0 % 691,4
         
Varat yhteensä 970,1 998,6 -2,8 % 1 062,9
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
milj. EUR 9/17 9/16 Muutos % 12/16
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5   0,5
Muut rahastot 2,4 2,1 +13,8 % 2,0
Kertyneet voittovarat 499,5 494,1 +1,1 % 546,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 594,5 588,9 +1,0 % 641,4
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -306,3 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 594,5 588,9 +1,0 % 641,4
         
Laskennalliset verovelat 35,2 34,4 +2,3 % 37,1
Eläkevelvoitteet 3,0 3,0 -1,3 % 3,2
Varaukset 0,3 0,3 +7,6 % 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 150,4 150,1 +0,2 % 150,2
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 +5,6 % 0,0
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 188,8 187,8 +0,6 % 190,8
         
Ostovelat 92,1 83,3 +10,5 % 106,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3,0 15,4 -80,5 % 9,1
Muut lyhytaikaiset velat 90,5 99,9 -9,4 % 112,9
Varaukset 0,1 0,0 +634,8 % 0,2
Lyhytaikaiset korolliset velat 1,0 23,2 -95,5 % 2,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 186,8 221,9 -15,8 % 230,7
         
Velat yhteensä 375,6 409,7 -8,3 % 421,5
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 970,1 998,6 -2,8 % 1 062,9

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2016 92,2 0,5 6,9 -1,6 -1,5 498,4 0,0 594,9
Tilikauden tulos           201,5   201,5
Muut laajan tuloksen erät                
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     -5,2         -5,2
Muuntoerot         -5,2     -5,2
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -0,0       -0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,3   -183,3
Omat osakkeet           -16,8   -16,8
Osakekannustinjärjestelmä           3,0   3,0
Muut muutokset     0,3     -0,4 0,0 -0,0
Oma pääoma 30.9.2016 92,2 0,5 2,1 -1,7 -6,7 502,5 0,0 588,9
                 
Oma pääoma 1.1.2017 92,2 0,5 2,0 2,0 -6,2 550,7 0,0 641,4
Tilikauden tulos           170,8   170,8
Muut laajan tuloksen erät                
Muuntoerot         -1,4     -1,4
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
      0,0       0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -218,2   -218,2
Osakekannustinjärjestelmä           1,9   1,9
Muut muutokset     0,3     -0,3 0,0 0,0
Oma pääoma 30.9.2017 92,2 0,5 2,4 2,1 -7,5 504,9 0,0 594,5

 


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-9/17 1-9/16 1-12/16
Liikevoitto 219,9 255,9 314,6
Oikaisut 35,3 15,3 26,8
Käyttöpääoman muutos -17,7 -45,9 -33,0
Maksetut korot -5,6 -9,7 -11,9
Saadut korot 1,3 5,8 7,7
Saadut osingot 0,0 0,1 0,1
Maksetut verot -52,3 -40,7 -55,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 180,9 180,7 249,1
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -52,1 -29,0 -41,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -8,7 -4,9 -6,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 1,3 26,2 26,6
Investointien rahavirta yhteensä -59,5 -7,7 -21,1
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,3 1,2 1,2
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,2 -1,1 -1,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -15,9 -36,7
Omat osakkeet   -16,8 -16,8
Maksetut osingot ja muu voitonjako -218,0 -183,4 -183,6
Rahoituksen rahavirta yhteensä -218,9 -216,1 -237,4
       
Rahavarojen muutos -97,5 -43,0 -9,4
       
Rahavarat kauden alussa 231,9 245,2 245,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,3 -4,0 -3,9
Rahavarojen muutos -97,5 -43,0 -9,4
Rahavarat kauden lopussa 133,1 198,2 231,9
       
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat kauden lopussa 133,1 178,2 200,9
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa   20,0 31,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 133,1 198,2 231,9


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

   
         
milj. EUR   9/17 9/16 12/16
Kirjanpitoarvo kauden alussa   289,1 276,4 276,4
Lisäykset   53,1 29,3 44,5
Vähennykset   -0,6 -0,9 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset   -23,8 -22,9 -30,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   317,7 282,0 289,1

 

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

 
         
milj. EUR 9/17 9/16 12/16  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 40,4 44,3 44,3  
Lisäykset 8,3 4,2 6,2  
Vähennykset -0,0   -0,0  
Poistot ja arvonalentumiset -7,4 -7,5 -10,1  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 41,1 41,0 40,4  

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

       
         
milj. EUR 9/17 9/16 12/16  
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Takaukset 4,1 4,1 4,1  
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 5,7 7,0 6,7  
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3  

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET

       
         
milj. EUR 9/17 9/16 12/16  
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR -0,8 -0,4 -0,1  
Nimellisarvo, milj. EUR 31,3 35,2 25,1  
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR 0,0 -0,0 -0,0  
Nimellisarvo, milj. EUR 44,0 37,4 31,7  RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

         
milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,4   0,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet     0,3 0,3
Varat yhteensä   0,4 0,3 0,7
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -1,2   -1,2
Velat yhteensä   -1,2   -1,2
         
         
Tason 1 rahoitusinstrumenttien käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
         
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.

 
 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

     
         
milj. EUR   1-9/17 1-9/16 1-12/16
Johdon työsuhde-etuudet   6,5 6,3 6,8

 


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

           
milj. EUR   7-9/17 7-9/16 Muutos % 1-9/17 1-9/16 Muutos % 1-12/16
Lääkeliiketoiminta   241,5 245,7 -1,7 % 767,6 754,5 +1,7 % 1 021,6
  Alkuperälääkkeet   75,2 83,4 -9,8 % 261,1 268,7 -2,8 % 350,4
  Erityistuotteet   132,2 125,9 +5,0 % 386,7 371,9 +4,0 % 507,8
  Eläinlääkkeet   14,8 15,4 -3,9 % 55,7 53,6 +3,9 % 77,3
  Fermion   12,4 12,7 -2,6 % 40,5 32,9 +22,8 % 47,6
  Sopimusvalmistus ja muut 6,9 8,3 -16,8 % 23,7 27,3 -13,2 % 38,5
Diagnostiikkaliiketoiminta   11,7 13,4 -12,6 % 38,6 41,3 -6,6 % 54,8
Konsernierät   -0,5 -0,6 -9,1 % -2,0 -2,1 -7,9 % -2,8
Konserni yhteensä   252,7 258,6 -2,3 % 804,3 793,6 +1,3 % 1 073,5

 

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           
milj. EUR   7-9/17 7-9/16 Muutos % 1-9/17 1-9/16 Muutos % 1-12/16
Lääkeliiketoiminta   57,4 91,8 -37,5 % 221,1 256,8 -13,9 % 316,4
Diagnostiikkaliiketoiminta   1,4 2,2 -35,0 % 6,2 6,6 -6,4 % 8,4
Konsernierät   -2,5 -2,0 +25,4 % -7,5 -7,6 -1,2% -10,2
Konserni yhteensä   56,4 92,0 -38,8 % 219,9 255,9 -14,1 % 314,6

 

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

           
  2017 2016   2015
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 241,5 260,7 265,5 267,1 245,7 259,5 249,3 247,3
Diagnostiikkaliiketoiminta 11,7 12,4 14,4 13,5 13,4 14,4 13,5 15,2
Konsernierät -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9
Konserni yhteensä 252,7 272,4 279,2 279,9 258,6 273,1 262,0 261,6

 

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

           
  2017 2016   2015
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 57,4 73,5 90,2 59,6 91,8 84,9 80,1 52,1
Diagnostiikkaliiketoiminta 1,4 1,3 3,5 1,7 2,2 1,8 2,6 1,7
Konsernierät -2,5 -3,0 -2,0 -2,6 -2,0 -3,2 -2,4 -2,9
Konserni yhteensä 56,4 71,8 91,7 58,7 92,0 83,5 80,3 50,9

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

   
  2017 2016   2015
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Suomi 81,0 82,8 81,9 91,8 84,4 82,1 80,1 85,1
Skandinavia 47,4 50,1 44,7 45,5 39,6 44,3 44,7 47,0
Muu Eurooppa 75,7 81,7 83,0 89,0 78,1 85,5 83,2 81,9
Pohjois-Amerikka 17,2 16,1 19,6 29,7 18,7 19,6 18,2 16,1
Muut maat 31,4 41,7 50,0 23,9 37,8 41,6 35,8 31,5
Konserni yhteensä 252,7 272,4 279,2 279,9 258,6 273,1 262,0 261,6


Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

         
               
milj. EUR 7-9/17 7-9/16 Muutos % 1-9/17 1-9/16 Muutos % 1-12/16
Liikevaihto 241,5 245,7 -1,7 % 767,6 754,5 +1,7 % 1 021,6
Liikevoitto 57,4 91,8 -37,5 % 221,1 256,8 -13,9 % 316,4
  % liikevaihdosta 23,8 % 37,4 %   28,8 % 34,0 %   31,0 %
T&K-kulut 23,3 25,3 -7,9 % 72,6 75,3 -3,6 % 111,5
  % liikevaihdosta 9,7 % 10,3 %   9,5 % 10,0 %   10,9 %
Investoinnit 21,6 11,2 +93,0 % 59,9 33,0 +81,6 % 49,7
  % liikevaihdosta 8,9 % 4,5 %   7,8 % 4,4 %   4,9 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 83,0 88,0 -5,7 % 285,6 282,4 +1,1 % 377,0
Varat       773,3 738,2   776,9
Velat       174,8 175,9   209,0
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 196 3 140   3 161

 

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

       
               
milj. EUR 7-9/17 7-9/16 Muutos % 1-9/17 1-9/16 Muutos % 1-12/16
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 22,2 30,7 -27,7 % 79,9 102,3 -21,9 % 124,2
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 18,3 14,9 +22,6 % 55,2 46,8 +17,8 % 63,7
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 13,3 12,9 +2,6 % 47,0 40,6 +15,7 % 56,8
Remsima® (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet) 16,9 9,4 +80,6 % 44,6 31,1 +43,6 % 42,3
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 12,9 13,2 -2,3 % 42,6 40,8 +4,5 % 56,4
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 4,2 3,7 +13,3 % 21,7 15,8 +37,8 % 28,1
Precedex® (tehohoitorauhoite) 5,1 5,8 -12,1 % 18,4 15,6 +18,4 % 19,6
Burana® (tulehdus, kipu) 6,3 6,2 +1,8 % 17,7 16,6 +6,9 % 23,1
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 7,2 3,2 +123,2 % 15,1 9,7 +54,7 % 13,2
Marevan® (verenohennus) 4,4 5,2 -15,5 % 13,8 14,1 -2,2 % 18,2
Yhteensä 110,8 105,2 +5,3 % 356,0 333,4 +6,8 % 445,5
Osuus lääkeliikevaihdosta 46 % 43 %   46 % 44 %   44 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

       
               
milj. EUR 7-9/17 7-9/16 Muutos % 1-9/17 1-9/16 Muutos % 1-12/16
Liikevaihto 11,7 13,4 -12,6 % 38,6 41,3 -6,6 % 54,8
Liikevoitto 1,4 2,2 -35,0 % 6,2 6,6 -6,4 % 8,4
  % liikevaihdosta 12,3 % 16,5 %   16,1 % 16,1 %   15,3 %
T&K-kulut 1,4 1,6 -14,2 % 4,5 5,2 -12,2 % 6,9
  % liikevaihdosta 11,9 % 12,1 %   11,8 % 12,5 %   12,6 %
Investoinnit 0,5 0,5 -1,8 % 1,2 0,8 +40,1 % 1,1
  % liikevaihdosta 4,5 % 4,0 %   3,0 % 2,0 %   2,0 %
Varat       48,3 48,0   48,8
Velat       7,5 8,1   17,6
Henkilöstömäärä kauden lopussa       293 281   284

KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti  

Bioekvivalenssi-tutkimus

 
Rekisteröinti*
Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (nmCRPC) I II III*  
Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (mHSPC) I II III*  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 2) Alzheimerin tauti I IIa*    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I II*    
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I II*    
ODM-207 (BET-proteiinien estäjä) Syöpä I*      
 1) Yhteistyössä Bayerin kanssa 2) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa. * = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut edellisestä vuosineljänneksestä
   

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.9.2017

          A-osake B-osake Yhteensä  
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä    ORNAV ORNBV    
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006    
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377    
ICB-koodi   4500 4500    
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE    
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH    
Osakepääoma, milj. EUR   24,2 68,0 92,2  
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65    
Osakemäärä yhteensä, kpl    37 120 346 104 137 482 141 257 828  
% koko osakekannasta   26 % 74 % 100 %  
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl     675 401 675 401  
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   37 120 346 103 462 081 140 582 427  
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1  
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl  500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000  
Ääniä/osake         20 1    
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita   742 406 920 103 462 081 845 869 001  
% kaikista äänistä         88 % 12 % 100 %  
Osakkeenomistajia   17 306 39 077 50 745  

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
 

 

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-30.9.2017

          A-osake B-osake Yhteensä  
Vaihdettu osakemäärä, kpl         2 573 860 57 320 070 59 893 930  
Vaihdon osuus osakemäärästä, %   6,8 % 55,3 % 42,4 %  
Vaihto, milj. EUR  126,7 2 731,3 2 858,0  
Päätöskurssi 31.12.2016, EUR  42,38 42,29    
Alin kurssi, EUR  (A ja B 29.9.2017)  38,55 38,56    
Keskikurssi, EUR  49,21 47,65    
Ylin kurssi, EUR (A ja B 2.6.2017)     56,40 56,50    
Päätöskurssi 30.9.2017, EUR  39,34 39,26    
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2017 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR   1 460,3 4 061,9 5 522,2  

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
  7-9/17 7-9/16 Muutos % 1-9/17 1-9/16 Muutos % 1-12/16  
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,52 -39,3 % 1,22 1,43 -15,1 % 1,77  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,52 -39,3 % 1,22 1,43 -15,1 % 1,77  
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,47 0,67 -30,2 % 0,86 1,23 -29,7 % 1,62  
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       4,23 4,19 +0,9 % 4,57  
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita, 1 000 kpl
140 582 140 474   140 559 140 737   140 671  

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet sekä biosimilaarit)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä katsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2016, joiden lisäksi on noudatettu 1.1.2017 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna 2017.