Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2017

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2017 26.4.2017 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2017

Orionin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 279 miljoonaa euroa (262 miljoonaa euroa vuoden 2016 tammi-maaliskuussa).

 • Liikevoitto oli 92 (80) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 89 (80) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 53 % (44 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 51 % (46 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 49 % (47 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,45) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,34 (0,29) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2017 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2017 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja että liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja on vähintään 280 miljoonaa euroa.

             

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  1-3/17 1-3/16 Muutos % 1-12/16
Liikevaihto, milj. EUR 279,2 262,0 +6,5 % 1 073,5
Liikevoitto, milj. EUR 91,7 80,3 +14,1 % 314,6
  % liikevaihdosta 32,8 % 30,7 %   29,3 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 88,8 79,7 +11,4 % 310,9
  % liikevaihdosta 31,8 % 30,4 %   29,0 %
Tuloverot, milj. EUR 18,5 16,4 +13,2 % 61,9
T&K-kulut, milj. EUR 25,7 24,9 +3,0 % 118,2
  % liikevaihdosta 9,2 % 9,5 %   11,0 %
Investoinnit, milj. EUR 15,4 9,0 +70,1 % 51,1
  % liikevaihdosta 5,5 % 3,5 %   4,8 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 937,3 1 087,9 -13,8 % 1 062,9
Omavaraisuusaste, % 53,2 % 44,1 %   60,8 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 12,2 % -20,3 %   -12,4 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 152,4 185,9 -18,0 % 152,5
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 290,1 426,9 -32,0 % 269,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR 92,1 282,5 -67,4 % 231,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 51,0 % 46,1 %   40,9 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 49,5 % 47,3 %   40,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,45 +11,3 % 1,77
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,45 +11,3 % 1,77
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,34 0,29 +15,2 % 1,62
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,52 3,37 +4,4 % 4,57
Henkilömäärä kauden lopussa 3 483 3 409 +2,2 % 3 469
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 475 3 401 +2,2 % 3 446
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 53,4 53,3   224,4

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Orionin juhlavuosi käynnistynyt hyvin"

"Vuoden 2017 tammi-maaliskuussa sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoi edellisvuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Liikevoiton paraneminen johtuu liikevaihdon kasvun lisäksi edellisvuotta suuremmista etappimaksuista.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoi hyvää kasvua yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhalerin johdolla. Muista keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoitorauhoite Dexdor kasvoi edelleen vahvasti ja myös jo pitkään markkinoilla olleen akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti kehittyi edelleen hyvin. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti jatkoi odotetusti laskuaan, mutta kasvavat muut tuotteet pystyivät kuitenkin korvamaan Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun, ja kasvattamaan Alkuperälääkkeet-tulosyksikön kokonaismyyntiä.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Kasvun pysähtyminen johtuu markkinaympäristön muutoksista ja kiristyneestä hintakilpailusta muun muassa Suomessa, jossa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään tehtiin muutoksia vuoden alussa kaventamalla ns. hintaputkea. Lisäksi edellisinä vuosina selkeää kasvua tuoneen Remsima-tuotteen myynti oli alkuvuonna myös hieman vertailukautta alemmalla tasolla johtuen lähinnä Norjan kansallisen tarjouskilpailun ajoituksesta.

Fermionin myynti kehittyi alkuvuonna hyvin. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Muut tulosyksikkömme pystyivät kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Orionin uusi tutkimus- ja kehitysjohtaja Christer Nordstedt aloitti tehtävässään Orionin johtoryhmän jäsenenä helmikuussa. Katsauskauden aikana keskityimme viemään eteenpäin meneillään olevia kliinisiä kehityshankkeitamme, jotka ovatkin edenneet suunnitellusti. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa jätimme myyntilupahakemuksen Easyhaler-tuoteperheen uudelle salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle Euroopassa.

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2017' ja 'Näkymien perustelut'."

Katsauskauden tapahtumia

13.2. Orion ilmoitti, että lääketieteen tohtori Christer Nordstedt on nimitetty tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja Orion-konsernin johtoryhmän jäseneksi 21.2.2017 lukien.

1.3. Orion luovutti yhteensä 107 965 kpl yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2014-2016 ja 2016 maksettavina osakepalkkioina.

22.3. Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

6.4. Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muutokset merkittiin kaupparekisteriin.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi keskiviikkona 26.4.2017 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 8575853 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 719-325-2385

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla keskiviikon 26.4.2017 aikana.

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta http://www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2017

Pääomamarkkinapäivä analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille sekä tiedotusvälineiden edustajille Helsingissä to 18.5.2017
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017 ke 19.7.2017
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017 to 26.10.2017


                     

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat 


Taloudellinen katsaus tilikaudelta 1.1.-31.3.2017

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 279 miljoonaa euroa (262 miljoonaa euroa vuonna 2015), ja se kasvoi 7 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 3 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 265 (249) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 7 % ja oli yhteensä 30 (33) miljoonaa euroa. Tämä oli 11 % (13 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 14 (14) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 92 (80) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 7 (4) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 90 (80) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 7 (4) miljoonaa euroa.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,5 (2,6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 32 %.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 47 (44) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 26 (25) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 24 (23) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 11 (11) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut olivat 0 (0) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 89 (80) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 %. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,45) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,45) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,52 (3,37) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 51 % (46 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 49 % (47 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 12 % (-20 %) ja omavaraisuusaste oli 53 % (44 %). Muutos nettovelkaantumisasteessa selittyy edellisvuotta aikaisemmalla osingonmaksulla, jonka seurauksena yhtiön rahavarat olivat vertailukautta selvästi pienemmät.

Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2017 oli 443 (613) miljoonaa euroa. Vertailukauden koroton vieras
pääoma sisältää maaliskuussa 2016 omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuun 2016
alussa maksetut osingot (183 miljoonaa euroa). Korollista velkaa oli kauden lopussa 152 (186) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 150 (176) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 92 (283) miljoonaa euroa. Muutos selittyy edellisvuotta aikaisemmalla osingonmaksulla.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 63 (52) miljoonaa euroa. Rahavirran paraneminen johtui pääosin liikevoiton kasvusta.

Investointien rahavirta oli -16 (-12) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -186 (-2) miljoonaa euroa. Muutos johtuu edellisvuotta aikaisemmasta osingonmaksusta.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 15 (9) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 13 (7) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 3 (2) miljoonaa euroa. Fermionilla on meneillään merkittävä laajennusinvestointi Hangon tehtaallaan ja Orionilla Easyhaler-tuotannon laajentaminen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Näkymäarvio vuodelle 2017 (annettu 8.2.2017)

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (vuonna 2016 liikevaihto oli 1 074 miljoona euroa).

Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan olevan vähintään 280 miljoonaa euroa (vuonna 2016 liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 293 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Orionin brändättyjä Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Tuotteiden geneerinen kilpailu alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012 ja on laajentunut jo lähes kaikille markkinoille. Kilpailun seurauksena Orionin myynti on näiden tuotteiden osalta laskenut alhaiseksi Yhdysvalloissa sekä muutamilla muilla markkinoilla, ja kilpailun oletetaan laajenevan asteittain kaikkialla.  Muiden tuotteiden myynnin kasvun arvioidaan kuitenkin korvaavan tämän tuotteiston myynnin pienenemisen myös vuonna 2017.
Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Muutamassa Euroopan maassa on hyväksytty Dexdor®-valmisteelle geneerinen kilpailija. Näiden hyväksymisten vaikutusta ei kuitenkaan ole sisällytetty näkymäarvioon, koska mahdollisen kilpailun tarkkaa ajoitusta ja merkitystä on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.  Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2017.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä, ja hintakilpailu on jatkunut monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2017. Lisäksi Suomessa on alkaneen vuoden alussa tehty vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään muutoksia kaventamalla ns. hintaputkea. Tämän muutoksen arvioitu negatiivinen vaikutus Orionin myyntiin on sisällytetty näkymäarvioon. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana. Vuonna 2016 Remsima®-tuotteen myynti synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta. Alkaneena vuonna tuotteen myynnin arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2017 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016, jolloin ne olivat 51 miljoonaa euroa. Suurimpia yksittäisiä meneillään olevia hankkeita ovat Fermionin Hangon tehtaan laajennus sekä Easyhaler-tuotteiston valmistuskapasiteetin lisääminen.

Markkinointikustannukset kasvavat edellisestä vuodesta esimerkiksi johtuen lisäpanostuksista Easyhaler- tuotteiston myyntiin. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2017 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat samalla tasolla kuin vuonna 2016. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2017 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi darolutamidin (ODM-201) tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2017 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen ajankohtaan ja voimakkuuteen niin Euroopassa kuin muuallakin liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Simdaxin ja Dexdorin peruspatentit ovat päättyneet. Tuotteilla on kuitenkin yhä voimassa muuta tuotesuojaa. Tästä huolimatta on mahdollista, että geneerinen kilpailu tuotteiden osalta alkaa ennen niille kuuluvan tuotesuojan päättymistä. Orionin tietoon on tullut, että eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuosina 2014-16 näiden maksujen määrä on vaihdellut 8 miljoonan ja 39 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2017 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 38 100 273 (38 906 154) kappaletta ja B-osakkeita 103 157 555 (102 351 674) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun 2017 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 675 401 (283 366) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2017 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 864 487 614 (880 191 388) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2017 lopussa 48 273 (49 370) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-maaliskuussa 2017 osakkeita muunnettiin yhteensä 193 881 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2017 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 6 863
 miljoonaa euroa.

Nasdaq Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2016 aikana. Valtuutuksen ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 22.3.2016.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Orionilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, joista on tiedotettu 5.2.2013 ja 2.2.2016 annetuilla pörssitiedotteilla.

Orion luovutti 1.3.2017 yhteensä 107 965 kpl yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2014-2016 ja 2016 maksettavina osakepalkkioina.

Luovutus perustuu yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 47,1011 euroa, joka oli Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2017. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli näin ollen yhteensä 5 085 270,26 euroa.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli maaliskuun 2017 lopussa 48 273 (49 370) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 96 % (96 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 39 % (41 %) ja kaikista äänistä 61 % (62 %). Hallintarekisteröityjä ja ulkomaalaisessa omistuksessa olevia osakkeita oli 63 (58) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 44 % (41 %) ja 10 % (9 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2017 lopussa 675 401 (283 366) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,5 % (0,2 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,08 % (0,03 %).

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 22.3.2017. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat.

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2016.

 

Osakekohtainen osinko yhteensä 1,55 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,35 euroa osaketta kohden sekä lisäksi Orionin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lisäosinkoa 0,20 euroa osaketta kohden, eli yhteensä osinkoa 1,55 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 24.3.2017 ja maksupäivä 31.3.2017.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 27.4.-4.5.2017 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2017. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

 

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uusina jäseninä Ari Lehtoranta ja Hilpi Rautelin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:ää siten, että 5 §:n viimeinen virke, joka koskee hallitukseen valittavan henkilön enimmäisikää (67 vuotta), poistettiin. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 5 § on kokonaisuudessaan seuraava:

"Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan."

Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti muutettiin vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti on kokonaisuudessaan seuraava:

"Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö."

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Maasillan.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2017 oli 3 475 (3 401). Maaliskuun 2017 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 483 (3 409) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 812 (2 731) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 671 (678) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2017 olivat yhteensä 53 (53) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2017 oli yhteensä 546 (538) miljoonaa euroa. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2017 oli yhteensä 72 (69) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (13 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat hieman yli 10 % konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT12/2016 MAT12/2015 Muutos %
Yhdysvallat USD 9 12 -27 %
Eurooppa TOP 5 EUR 67 91 -27 %
Japani EUR 78 66 +18 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2016 (1/2016-12/2016)
Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin vuonna 2015 markkinalle lanseeratun Stalevon kasvusta.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2016 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 523 (525) miljoonaa euroa. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 48 (36) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 34 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 265 (249) miljoonaa euroa ja liikevoitto 90 (80) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 7 (4) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat myyntioikeuksiin liittyvistä maksuista. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 34 % (32 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 120 (111) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 45 % (44 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 98 (88) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku on jatkunut, mutta muiden tuotteiden myynti kehittyi hyvin.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 30 (33) miljoonaa euroa, ja se laski 7 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita, ja kilpailu lisääntyy Euroopassa sekä myös muilla markkinoilla. Japanissa on myönnetty ensimmäiset myyntiluvat geneerisille Comtan-tuotteille, mutta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 1-3/2017 1-3/2016 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 17 19 -12 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 7 4 +56 %
Orionin Stalevo-myynti 6 8 -24 %
Orionin Comtess-myynti 1 1 -30 %

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 15 (14) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Simdaxia myydään maailmanlaajuisesti yhteensä yli 50 maassa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 18 (16) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 15 %. Kasvu johtuu pääosin Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnistä. Bufomix Easyhalerin myynti tammi-maaliskuussa 2017 oli 8 (6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 38 %. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä budesonidi-formoteroli Easyhaler -yhdistelmävalmiste sai hajautetun menettelyn kautta myyntiluvan Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan. Kansallinen hyväksymisprosessi on päättynyt Saksassa ja meneillään Iso-Britanniassa sekä Ranskassa. Orionilla on meneillään Easyhaler-tuotannon laajentaminen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 17 (14) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Precedex®-tehohoitorauhoitteen myynti oli 7 (4) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 79 % lähinnä partnerille tehtyjen vertailukautta suurempien lääkeainetoimituksien vuoksi.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 122 (123) miljoonaa euroa.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-maaliskuussa 2017 oli 72 (70) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % johtuen itsehoitotuotteiden sekä Remsima®-valmisteen myynnin hyvästä kehityksestä.

Skandinaviassa myynti laski 8 prosenttia 20 (21) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti kasvoi 9 %, ja oli 13 (12) miljoonaa euroa.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-biosimilaarivalmisteen liikevaihto oli 11 (12) miljoonaa euroa, ja se laski 6 % johtuen Norjan kansallisen tarjouskilpailun ajoituksesta.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 19 (18) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 39 % (37 %) eli 7 (7) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen.

Fermionin myynti kehittyi alkuvuonna hyvin. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat  viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä.Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-maaliskuussa 2017 kasvoi 47 %, ja oli 16 (11) miljoonaa euroa, joka on yli puolet koko Fermionin liikevaihdosta. Fermionilla on meneillään merkittävä laajennusinvestointi Hangon tehtaallaan.

Tutkimus- ja kehitys

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa 2017 olivat 26 (25) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 24 (23) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän darolutamidin (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliinisen vaiheen III -tutkimus (ARAMIS), jossa arvioidaan darolutamidin tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nmCRPC).

Vuonna 2016 Orion ja Bayer sopivat laajentavansa darolutamidin kehitysohjelmaa ja aloittivat vuoden lopussa uuden faasi III -tutkimuksen (ARASENS), joka arvioi lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta yhdessä vakiintuneen androgeenideprivaatioterapian (ADT-hoito) sekä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa.

Orion sai joulukuussa 2016 valmiiksi tutkimukset Easyhaler®-tuoteperheeseen kuuluvalla salmeteroli-flutikasoni -yhdistelmävalmisteella. Saatujen myönteisten tulosten perusteella Orion on huhtikuussa 2017 jättänyt myyntilupahakemuksen tuotteelle Euroopassa. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen IIa -tutkimus lääkeaihion uudella formulaatiolla. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa.

Orion on saanut valmiiksi kliinisen vaiheen II -tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Saatujen tulosten perusteella Orion suunnittelee jatkavansa kehitysohjelmaa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt ODM-109:lle harvinaislääkestatuksen (Orphan Drug Designation). 

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104) sekä Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt lääkeaineet karbidopa ja pitkävaikutteinen levodopa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa Parkinsonin taudin oireiden hoidossa ja verrataan tuotetta jo markkinoilla olevaan Stalevo-tuotteeseen, jossa vaikuttavat aineet ovat COMT-estäjä entakaponi, karbidopa ja levodopa.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR- muutoksia.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -tutkimus BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien kuten myc-geenin transkriptiota monissa syöpälajeissa. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä sekä alustavaa tehoa syöpäpotilailla.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiö on saanut valmiiksi kliinisen vaiheen III -tutkimuksen tähän indikaatioon. Alustavien tulosten mukaan tutkimus ei saavuttanut päätavoitteitaan. Tenax on ilmoittanut jatkavansa tulosten analysointia sekä keskustelevansa Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n kanssa tutkimustuloksista sekä kehitystyön mahdollisesta jatkosta.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.


Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2017 oli 14,4 (13,5) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi edelleen. QuikRead go® -tuoteperheen CRP-testien avulla voidaan infektiotautien diagnostiikassa ohjata antibioottihoito sellaisille potilaille, jotka niitä tarvitsevat ja ehkäistä antibioottien turhaa käyttöä tilanteissa, joissa potilaalle ei ole niistä hyötyä. Turhien antibioottikuurien välttäminen auttaa kasvavan antibioottiresistenssiongelman hoitamisessa.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,5 (2,6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 32 % muun muassa hyväkatteisen myynnin kasvun myötä. Liikevoitto oli 24 % (19 %) segmentin liikevaihdosta.

Espoossa 26.4.2017

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
  Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 1-3/17 1-3/16 Muutos % 1-12/16
Liikevaihto 279,2 262,0 +6,5 % 1 073,5
Myytyjen suoritteiden kulut -103,4 -102,2 +1,1 % -421,7
Bruttokate 175,8 159,8 +10,0 % 651,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,1 -0,2 +173,0 % 24,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -47,4 -43,7 +8,6 % -194,7
T&K-kulut -25,7 -24,9 +3,0 % -118,2
Hallinnon kulut -11,1 -10,6 +4,1 % -48,7
Liikevoitto 91,7 80,3 +14,1 % 314,6
Rahoitustuotot -0,1 0,1 -140,4 % 0,8
Rahoituskulut -2,8 -1,2 +134,3 % -4,9
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista   0,4 -100,0 % 0,4
Voitto ennen veroja 88,8 79,7 +11,4 % 310,9
Tuloverot -18,5 -16,4 +13,2 % -61,9
Tilikauden voitto 70,3 63,3 +11,0 % 249,0
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA        
         
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos 0,0 0,5   -5,2
Muuntoerot 0,2 -2,1   -4,6
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,2 -1,5   -9,8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 -0,0   3,7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 -0,0   3,7
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 -1,5   -6,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 70,5 61,8 +14,1 % 243,0
         
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN        
Emoyhtiön omistajille 70,3 63,3 +11,0 % 249,0
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN        
Emoyhtiön omistajille 70,5 61,8 +14,1 % 243,0
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,50 0,45 +11,3 % 1,77
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,50 0,45 +11,3 % 1,77
         
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 10,3 9,9 +3,9 % 40,6
Palkat ja muut henkilöstökulut 53,4 53,3   224,4

1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta


KONSERNITASE

VARAT        
         
milj. EUR 3/17 3/16 Muutos % 12/16
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 293,7 275,6 +6,5 % 289,1
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 38,0 41,0 -7,3 % 37,9
Muut aineettomat hyödykkeet 2,6 2,5 +6,3 % 2,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 3,0 -97,7 % 0,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 7,6 -96,5 % 0,4
Eläkesaaminen 21,5 22,1 -2,6 % 22,8
Laskennalliset verosaamiset 1,4 1,0 +33,0 % 1,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,3 4,1 -44,7 % 3,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 373,3 370,5 +0,8 % 371,5
         
Vaihto-omaisuus 236,8 207,7 +14,0 % 227,5
Myyntisaamiset 184,1 184,9 -0,5 % 200,1
Muut saamiset 51,0 42,3 +20,4 % 31,9
Rahamarkkinasijoitukset       31,0
Rahavarat 92,1 282,5 -67,4 % 200,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 564,0 717,4 -21,4 % 691,4
         
Varat yhteensä 937,3 1 087,9 -13,8 % 1 062,9
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
milj. EUR 3/17 3/16 Muutos % 12/16
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5   0,5
Muut rahastot 2,4 7,4 -68,0 % 2,0
Kertyneet voittovarat 399,7 374,9 +6,6 % 546,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 494,8 475,1 +4,2 % 641,4
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -352,9 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 494,8 475,1 +4,1 % 641,4
         
Laskennalliset verovelat 37,0 36,8 +0,5 % 37,1
Eläkevelvoitteet 3,1 3,1 +2,1 % 3,2
Varaukset 0,3 0,3 -0,9 % 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 150,3 175,7 -14,5 % 150,2
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 +2,5 % 0,0
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 190,7 215,9 -11,7 % 190,8
         
Ostovelat 96,8 80,8 +19,8 % 106,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 13,9 5,9 +137,1 % 9,1
Muut lyhytaikaiset velat 138,8 299,9 -53,7 % 112,9
Varaukset   0,0 -100,0 % 0,2
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,1 10,2 -79,1 % 2,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 251,8 396,9 -36,6 % 230,7
         
Velat yhteensä 442,5 612,8 -27,8 % 421,5
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 937,3 1 087,9 -13,8 % 1 062,9


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2016 92,2 0,5 6,9 -1,6 -1,5 498,4 0,0 594,9
Tilikauden tulos           63,3   63,3
Muut laajan tuloksen erät                
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos   0,5         0,5
Muuntoerot         -2,0     -2,0
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -0,0       -0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,3   -183,3
Osakekannustinjärjestelmä           2,1   2,1
Muut muutokset     0,0     -0,4 0,0 -0,3
Oma pääoma 31.3.2016 92,2 0,5 7,4 -1,7 -3,6 380,2 0,0 475,1
                 
Oma pääoma 1.1.2017 92,2 0,5 2,0 2,0 -6,2 550,7 0,0 641,4
Tilikauden tulos           70,3   70,3
Muut laajan tuloksen erät                
Muuntoerot         0,2     0,2
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
      0,0       0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -218,2   -218,2
Osakekannustinjärjestelmä           1,1   1,1
Muut muutokset     0,3     -0,3 0,0 0,0
Oma pääoma 31.3.2017 92,2 0,5 2,4 2,0 -6,1 403,7 0,0 494,8


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-3/17 1-3/16 1-12/16
Liikevoitto 91,7 80,3 314,6
Oikaisut 11,9 12,7 26,8
Käyttöpääoman muutos -24,7 -28,2 -33,0
Maksetut korot -2,1 -2,3 -11,9
Saadut korot 0,3 2,5 7,7
Saadut osingot 0,0   0,1
Maksetut verot -13,8 -12,6 -55,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 63,3 52,5 249,1
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -14,0 -9,3 -41,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,9 -2,4 -6,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,7 0,2 26,6
Investointien rahavirta yhteensä -16,2 -11,5 -21,1
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,8 0,2 1,2
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,3 -0,3 -1,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -2,3 -36,7
Omat osakkeet     -16,8
Maksetut osingot ja muu voitonjako -185,4 -0,0 -183,6
Rahoituksen rahavirta yhteensä -185,9 -2,4 -237,4
       
Rahavarojen muutos -138,8 38,5 -9,4
       
Rahavarat kauden alussa 231,9 245,2 245,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 -1,3 -3,9
Rahavarojen muutos -138,8 38,5 -9,4
Rahavarat kauden lopussa 92,1 282,5 231,9
       
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat kauden lopussa 92,1 282,5 200,9
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa     31,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 92,1 282,5 231,9


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR   3/17 3/16 12/16
Kirjanpitoarvo kauden alussa   289,1 276,4 276,4
Lisäykset   12,7 6,9 44,5
Vähennykset   -0,2 -0,2 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset   -7,9 -7,5 -30,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   293,7 275,6 289,1


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR   3/17 3/16 12/16
Kirjanpitoarvo kauden alussa   40,4 44,3 44,3
Lisäykset   2,7 1,7 6,2
Vähennykset   -0,0 -0,0 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset   -2,4 -2,4 -10,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   40,6 43,5 40,4


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR   3/17 3/16 12/16
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Takaukset   4,1 5,2 4,1
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)   5,5 6,5 6,7
Muut vastuut   0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR   3/17 3/16 12/16
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR   -0,3 -1,0 -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR   52,3 52,4 25,1
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR   0,0 -0,1 -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR   53,3 46,5 31,7


RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,4   0,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet     0,3 0,3
Varat yhteensä   0,4 0,3 0,6
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,7   -0,7
Velat yhteensä   -0,7   -0,7
         
         
Tason 1 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
         
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR   1-3/17 1-3/16 1-12/16
Johdon työsuhde-etuudet   4,9 4,8 6,8


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR         1-3/17 1-3/16 Muutos % 1-12/16
Lääkeliiketoiminta         265,5 249,3 +6,5 % 1 021,6
  Alkuperälääkkeet         98,4 88,0 +11,8 % 350,4
  Erityistuotteet         121,8 122,8 -0,9 % 507,8
  Eläinlääkkeet         19,1 18,2 +4,9 % 77,3
  Fermion         15,5 10,6 +46,9 % 47,6
  Sopimusvalmistus ja muut       10,7 9,7 +10,8 % 38,5
Diagnostiikkaliiketoiminta         14,4 13,5 +6,6 % 54,8
Konsernierät         -0,7 -0,8 -6,7 % -2,8
Konserni yhteensä         279,2 262,0 +6,5 % 1 073,5

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR         1-3/17 1-3/16 Muutos % 1-12/16
Lääkeliiketoiminta         90,2 80,1 +12,6 % 316,4
Diagnostiikkaliiketoiminta         3,5 2,6 +32,5 % 8,4
Konsernierät         -2,0 -2,4 -18,0 % -10,2
Konserni yhteensä         91,7 80,3 +14,1 % 314,6

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2017 2016 2015
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 265,5 267,1 245,7 259,5 249,3 247,3 227,1 242,0
Diagnostiikkaliiketoiminta 14,4 13,5 13,4 14,4 13,5 15,2 12,5 13,9
Konsernierät -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -0,5 -0,9
Konserni yhteensä 279,2 279,9 258,6 273,1 262,0 261,6 239,1 255,0

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2017 2016 2015
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 90,2 59,6 91,8 84,9 80,1 52,1 59,7 75,8
Diagnostiikkaliiketoiminta 3,5 1,7 2,2 1,8 2,6 1,7 1,1 1,6
Konsernierät -2,0 -2,6 -2,0 -3,2 -2,4 -2,9 -2,3 -3,5
Konserni yhteensä 91,7 58,7 92,0 83,5 80,3 50,9 58,6 74,0

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2017 2016 2015
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Suomi 81,9 91,8 84,4 82,1 80,1 85,1 78,1 76,9
Skandinavia 44,7 45,5 39,6 44,3 44,7 47,0 39,1 40,9
Muu Eurooppa 83,0 89,0 78,1 85,5 83,2 81,9 70,7 77,5
Pohjois-Amerikka 19,6 29,7 18,7 19,6 18,2 16,1 17,9 20,6
Muut maat 50,0 23,9 37,8 41,6 35,8 31,5 33,2 39,1
Konserni yhteensä 279,2 279,9 258,6 273,1 262,0 261,6 239,1 255,0


Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/17 1-3/16 Muutos % 1-12/16
Liikevaihto 265,5 249,3 +6,5 % 1 021,6
Liikevoitto 90,2 80,1 +12,6 % 316,4
  % liikevaihdosta 34,0 % 32,1 %   31,0 %
T&K-kulut 24,3 23,4 +3,9 % 111,5
  % liikevaihdosta 9,1 % 9,4 %   10,9 %
Investoinnit 14,9 8,8 +69,9 % 49,7
  % liikevaihdosta 5,6 % 3,5 %   4,9 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 100,8 92,9 +8,5 % 377,0
Varat 779,6 736,9   776,9
Velat 190,5 185,6   209,0
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 176 3 090   3 161

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 1-3/17 1-3/16 Muutos % 1-12/16
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 30,5 32,6 -6,6 % 124,2
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 18,0 15,6 +15,4 % 63,7
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 16,7 14,2 +17,7 % 56,8
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 15,3 13,7 +11,6 % 56,4
Remsima®-sarja (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet) 11,0 11,7 -5,8 % 42,3
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 7,5 6,8 +9,9 % 28,1
Precedex® (tehohoitorauhoite) 6,9 3,8 +79,3 % 19,6
Burana® (tulehdus, kipu) 5,7 5,2 +10,1 % 23,1
Geneeriset entakaponi-tuottteet (Parkinsonin tauti) 4,2 3,3 +28,7 % 13,2
Atorvastatin Orion® (hyperkolesterolemia) 4,1 3,7 +10,1 % 17,9
Yhteensä 119,9 110,6 +8,3 % 445,2
Osuus lääkeliikevaihdosta 45 % 44 %   44 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/17 1-3/16 Muutos % 1-12/16
Liikevaihto 14,4 13,5 +6,6 % 54,8
Liikevoitto 3,5 2,6 +32,5 % 8,4
  % liikevaihdosta 24,1 % 19,4 %   15,3 %
T&K-kulut 1,5 1,6 -9,5 % 6,9
  % liikevaihdosta 10,2 % 12,1 %   12,6 %
Investoinnit 0,2 0,2 +16,0 % 1,1
  % liikevaihdosta 1,7 % 1,5 %   2,0 %
Varat 49,6 50,8   45,8
Velat 9,2 8,5   17,6
Henkilöstömäärä kauden lopussa 283 296   284


KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti  

Bioekvivalenssi-tutkimus

 
Rekisteröinti*
Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (nmCRPC) I II III*  
Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (mHSPC) I II III*  
Levosimendaani 2) Sydänlihaslama I II III  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 3) Alzheimerin tauti I IIa*    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I II*    
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I II*    
ODM-207 (BET-proteiinien estäjä) Syöpä I      
 1) Yhteistyössä Bayerin kanssa 2) Partneri: Tenax Therapeutics, Inc. 3) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa. * = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut edellisestä vuosineljänneksestä
   


Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2017

    A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä   ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi   4500 4500  
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR   24,9 67,4 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl   38 100 273 103 157 555 141 257 828
% koko osakekannasta   27 % 73 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl   675 401 675 401
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   38 100 273 102 482 154 140 582 427
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 762 005 460 102 482 154 864 487 614
% kaikista äänistä   88 % 12 % 100 %
Osakkeenomistajia   16 711 37 119 48 273
         
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.3.2017

    A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl   876 858 16 989 592 17 866 450
Vaihdon osuus osakemäärästä, %   2,3 % 16,5 % 12,6 %
Vaihto, milj. EUR   41,1 789,3 830,4
Päätöskurssi 31.12.2016, EUR   42,38 42,29  
Alin kurssi, EUR  (A 3.1. ja 25.1.2017, B 25.1.2017) 42,00 41,99  
Keskikurssi, EUR   46,92 46,46  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 20.3.2017)   51,70 51,95  
Päätöskurssi 31.3.2017, EUR   48,68 48,87  
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2017, milj. EUR 1 854,7 5 008,3 6 863,0

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  1-3/17 1-3/16 Muutos % 1-12/16
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,45 +11,3 % 1,77
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,45 +11,3 % 1,77
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,34 0,29 +15,2 % 1,62
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,52 3,37   4,57
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 510 140 878   140 671

 

 

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä katsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2016, joiden lisäksi on noudatettu 1.1.2017 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna 2017.