Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2016 KLO 18.55

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 27.1.2016 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri Eija Ronkainen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Eero Karvonen on täyttänyt 67 vuotta, joten häntä ei yhtiöjärjestyksen mukaan voida enää valita hallituksen jäseneksi.

Eija Ronkaisen keskeiset henkilötiedot:

Syntynyt: 1966

Koulutus ja ammatti: Lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri

Puoliso: Eero Karvonen

Keskeinen työkokemus:

  • Sisätautien erikoislääkäri, Hyvinkään sairaala 1999-2002 sekä 2006-
  • Erikoistuva lääkäri, Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala 1995-1999 ja Hyvinkään sairaala 1992-1995

             
Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.3.-1.4.2016 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 29.4.2016. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokunnan jäsenistä Kari Jussi Aho ja Timo Ritakallio eivät ole yhtyneet nimitysvaliokunnan suositukseen uuden hallituksen jäsenen suosittelemista koskevalta osalta, mutta ovat muilta osin nimitysvaliokunnan suosituksen kannalla.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Matti Kavetvuo, puheenjohtaja, Kari Jussi Aho, Erkki Etola, Timo Ritakallio, Seppo Salonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö. 

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
  Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot 
 

                                                                                                              
Yhteyshenkilö:
Hannu Syrjänen, Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
puhelin +358 40 045 4885

Kuva Eija Ronkaisesta (http://www.orion.fi/globalassets/pictures/eija-ronkainen.jpg)

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.