Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: 144 350 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2016

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2016 KLO 18.50

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on luovuttanut 1.3.2016 yhteensä 144 350 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2013-2015 ja 2015  maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 19.3.2013 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 31,0826 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2016. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 4 486 773,31 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 283 366kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 5.2.2013 annetulla pörssitiedotteella. 

Orion Oyj  

Timo Lappalainen                                  Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                     Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.