Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2016

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ 2016 27.4.2016 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2016

Orionin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 262 miljoonaa euroa (260 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2015).

 • Liikevoitto oli 80 (83) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 80 (83) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 44 % (38 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 46 % (50 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 47 % (57 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,47) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,29 (0,38) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2016 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2015. Liikevoiton arvioidaan ylittävän 240 miljoonaa euroa.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  1-3/16 1-3/15 Muutos % 1-12/15
Liikevaihto, milj. EUR 262,0 259,9 +0,8 % 1 015,6
Liikevoitto, milj. EUR 80,3 83,1 -3,3 % 266,6
  % liikevaihdosta 30,7 % 32,0 %   26,2 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 79,7 82,7 -3,7 % 262,3
  % liikevaihdosta 30,4 % 31,8 %   25,8 %
Tuloverot, milj. EUR 16,4 17,0 -3,7 % 54,2
T&K-kulut, milj. EUR 24,9 25,2 -1,1 % 108,1
  % liikevaihdosta 9,5 % 9,7 %   10,6 %
Investoinnit, milj. EUR 9,0 8,0 +12,8 % 44,5
  % liikevaihdosta 3,5 % 3,1 %   4,4 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 1 087,9 1 070,3 +1,6 % 1 047,4
Omavaraisuusaste, % 44,1 % 38,1 %   57,4 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -20,3 % -20,3 %   -9,6 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 185,9 230,7 -19,4 % 187,8
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 426,9 437,8 -2,5 % 264,6
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR 282,5 312,2 -9,5 % 245,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 46,1 % 50,4 %   35,7 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 47,3 % 57,4 %   37,5 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,45 0,47 -3,8 % 1,48
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,45 0,47 -3,8 % 1,48
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,29 0,38 -23,2 % 1,51
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,37 2,85 +18,2 % 4,22
Henkilömäärä kauden lopussa 3 409 3 418 -0,3 % 3 401
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 401 3 418 -0,5 % 3 431
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 53,3 54,3 -1,8 % 220,6

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Vuosi alkanut kokonaisuutena hyvin"

"Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme oli samalla tasolla kuin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa ja liikevoittomme laski hieman.

Alkuperälääkkeistä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoi vahvaa kasvuaan Bufomix Easyhaler -yhdistelmävalmisteen johdolla. Tehohoidossa käytetty rauhoite Dexdor kasvoi niin ikään edelleen vahvasti, ja myyntiään lisäsi myös pitkään markkinoilla ollut Simdax. Näiden tuotteiden myynnin kasvu pystyi alkuvuonna miltei täysin korvaamaan geneerisestä kilpailusta johtuvan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynnin laskun. Euroopassa Stalevon geneerinen kilpailu laajenee, mikä vaikuttaa heikentävästi tuotteen myyntiin. Lisäksi Japanissa on myönnetty ensimmäiset myyntiluvat geneerisille Comtan-tuotteille, mutta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi kaikilla keskeisillä markkina-alueilla, mutta erityisen hyvää kehitys oli Skandinaviassa ja Suomessa, jossa pystyimme jälleen kasvamaan selvästi markkinaa nopeammin ja vahvistamaan asemaamme markkinajohtajana. Tulosyksikön tuotteista biosimilaarituote Remsima kasvoi vahvasti vertailukaudesta, mutta myös muun tuotteiston myynti kehittyi hyvin.

Muiden tulosyksikköjen liikevaihdot olivat alkuvuonna laskussa. Eläinlääkkeissä vertailukauden liikevaihtoa kasvatti tuoteoikeuksien myyntiin liittynyt maksu, Fermionissa myyntiä laskivat lähinnä toimitusten ajoitukset ja Orion Diagnosticassa joidenkin edustustuotteiden myynnin päättyminen sekä Kiinan markkinakasvun hidastuminen.

Kliinisessä lääkekehitysputkessamme tapahtuu jälleen edistystä, kun aloitamme kliinisen vaiheen II -tutkimuksen Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104) sekä Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt lääkeaineet karbidopa ja pitkävaikutteinen levodopa. Olemme myös saaneet valmiiksi kliinisen vaiheen I -turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Hanke on jatkunut kliinisen vaiheen II -tutkimukseen, jossa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR-muutoksia. Muut eri vaiheissa meneillään olevat kliiniset lääkekehityshankkeemme ovat myös edenneet suunnitellusti.

Viime vuosina tehdyt merkittävät tuotannon investointi- ja muutoshankkeet tulevan kasvun, toimitusvarmuuden ja laatutason kehittämiseksi sekä varmistamiseksi saavat jatkoa, kun investoimme uuteen tuotantolaitokseen Fermionin Hangon tehtaalla. Lisäksi olemme aloittaneet Easyhaler-tuotannon laajentamisen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Näkymäarviomme vuodelle 2016 on ennallaan. Arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015. Liikevoiton arvioimme ylittävän 240 miljoonaa euroa. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2016' ja 'Näkymien perustelut'."

 


Katsauskauden tapahtumia

1.3. Orion luovutti yhteensä 144 350 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2013-2015 ja 2015 maksettavina osakepalkkioina.

22.3. Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

 

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään keskiviikkona 27.4.2016 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 3465844 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi:           +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi:           +46 (0)8 5033 6538
Iso-Britannia:   +44 (0)20 3427 1909
Yhdysvallat:    +1 646 254 3366

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla keskiviikon 27.4.2016 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2016

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016 ti 19.7.2016
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016 ti 25.10.2016

                                           

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö             puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat

Taloudellinen katsaus tammi­-maaliskuulta 2016

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 262 miljoonaa euroa (260 miljoonaa euroa vuoden 2015 tammi-maaliskuussa). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 5 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 249 (245) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo®, Comtess®/Comtan® ja Precedex® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 209 (192) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 23 % ja oli yhteensä 33 (42) miljoonaa euroa. Tämä oli 13 % (17 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 14 (16) miljoonaa euroa, ja se laski 17 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 80 (83) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 4 (5) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 80 (81) miljoonaa euroa, ja se laski 2 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 4 (5) miljoonaa euroa.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,6 (4,0) miljoonaa euroa, ja se laski 34 % johtuen pääosin liikevaihdon laskusta sekä myynnin painottumisesta alempikatteiseen tuotteistoon.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 44 (47) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 25 (25) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 23 (23) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 11 (11) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut olivat -0 (-2) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 80 (83) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,47) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,47) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,37 (2,85) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 46 % (50 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 47 % (57 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -20 % (-20 %) ja omavaraisuusaste oli 44 % (38 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2016 oli 613 (669) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 186 (231) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 176 (206) miljoonaa euroa. Koroton vieras
pääoma sisältää sekä 2015 että 2016 maaliskuussa omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuun
alussa maksetut osingot (183 miljoonaa euroa).

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 283 (312) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.


Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 52 (63) miljoonaa euroa. Rahavirran pieneneminen johtui käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän 10 miljoonaa euroa vertailukautta suuremmasta kasvusta.

Investointien rahavirta oli -12 (-10) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -2 (-4) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 9 (8) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 7 (7) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 2 (1) miljoonaa euroa.

 

Näkymäarvio vuodelle 2016

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015 (vuonna 2015 liikevaihto oli 1 016 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan ylittävän 240 miljoonaa euroa

Näkymien perustelut

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen. Tasaisesti kasvavien tuotteiden kuten Dexdor® ja Easyhaler®-tuoteperhe arvioidaan alkaneena vuonna pystyvän osin korvaamaan Stalevo®-tuotteen geneerisen kilpailun laajentumisen aiheuttaman liikevaihdon laskun.

Orionin Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Geneerinen kilpailu näiden osalta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012 ja Euroopassa vuonna 2013. Kilpailun seurauksena Orionin myynti on näiden tuotteiden osalta laskenut alhaiseksi Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa vaikutus on toistaiseksi ollut vähäisempi. Kilpailun oletetaan laajenevan Euroopassa vuoden 2016 kuluessa. Vuonna 2015 Euroopan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 80 miljoonaa euroa.

Muiden keskeisten alkuperälääkkeiden Dexdorin ja Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin kuluvana vuonna.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on kasvanut, ja hintakilpailu on jatkunut kireänä monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2016. Lisäksi Suomessa on alkaneen vuoden alussa siirrytty järjestelmään, jossa apteekin on aina suositeltava asiakkaalle edullisinta vaihtokelpoista geneeristä reseptilääkettä. Tästä muutoksesta johtuva mahdollinen negatiivinen vaikutus Orionin myyntiin on sisällytetty näkymäarvioon. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joita vuonna 2015 oli 8 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 39 miljoonaa euroa. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2015 kuluessa. Niillä ei enää oleteta olevan olennaisia, tuotantokapasiteettia laskevia sekä tuotantokustannuksia nostavia vaikutuksia. Uudelleenjärjestelyjen osana tuotantotehokkuuden nostamiseksi käynnistettyjen hankkeiden arvioidaan parantavan tuottavuutta asteittain vuodesta 2015 alkaen. Samanaikaisesti kuitenkin aineellisista hyödykkeistä tehtyjen poistojen määrä (30 miljoonaa euroa vuonna 2015) on kasvanut vuoden 2012 tasosta noin 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2015, jolloin ne olivat 43 miljoonaa euroa.

Markkinointipanostukset ovat hieman edellisvuotta korkeammat. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2016 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman korkeammat kuin vuonna 2015. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2016 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimuksen kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2016 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen ajankohtaan ja voimakkuuteen Euroopassa liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Vuonna 2016 kilpailun oletetaan laajentuvan Euroopassa ja siten vaikuttavan alentavasti Stalevon myyntiin. Simdaxin ja Dexdorin peruspatentit ovat päättyneet. Tuotteilla on kuitenkin yhä voimassa muuta tuotesuojaa. Tästä huolimatta on mahdollista, että geneerinen kilpailu tuotteiden osalta alkaa ennen niille kuuluvan tuotesuojan päättymistä. Orionin tietoon on tullut, että eräissä Euroopan maissa on jätetty myyntilupahakemus Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle. Orion on aloittanut toimenpiteet oikeuksiensa puolustamiseksi.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuonna 2014 näitä maksuja saatiin yhteensä 39 miljoonaa euroa, joka on selvästi enemmän kuin Orionin keskimäärin aikaisempina vuosina saamat maksut. Vuonna 2015 maksuja saatiin 8 miljoonaa euroa. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2016 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 38 906 154 (40 412 981) kappaletta ja B-osakkeita 102 351 674 (100 844 847) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun 2016 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 283 366 (427 716) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2016 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 880 191 388 (908 676 751) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2016 lopussa 49 370 (51 872) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-maaliskuussa 2016 osakkeita ei muunnettu yhtään kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2016 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 4 089 miljoonaa euroa.

Nasdaq Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 22.3.2016.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2013

Orionilla on voimassa konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, josta on tiedotettu 5.2.2013 annetulla pörssitiedotteella.

Orion luovutti 1.3.2016 yhteensä 144 350 kpl yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2013-2015 ja 2015 maksettavina osakepalkkioina.

Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2016

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2016 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2016, 2017 ja 2018. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmää on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 2.2.2016.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli maaliskuun 2016 lopussa 49 370 (51 872) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 96 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 41 % (42 %) ja kaikista äänistä 62 % (62 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 58 (55) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 41 % (39 %) ja 9 % (8 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2016 lopussa 283 366 (427 716) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % (0,3 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 % (0,05 %).

 

 

 

 

 

 

 

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 22.3.2016. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2015.

Osakekohtainen osinko 1,30 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 24.3.2016 ja maksupäivä 4.4.2016.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.3.-1.4.2016 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 29.4.2016. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Eija Ronkainen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Maasillan.

 

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2016 oli 3 401 (3 418). Maaliskuun 2016 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 409 (3 418) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 731 (2 745) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 678 (673) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2016 olivat yhteensä 53 (54) miljoonaa euroa.

 

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2016 oli yhteensä 534 (521) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2016 oli yhteensä 69 (63) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat alle 15 % konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   2015 2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 846 812 +4 %
Eurooppa TOP 5 EUR 929 992 -6 %
Japani EUR 573 507 +13 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2015 (1/2015-12/2015)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   2015 2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 83 108 -23 %
Eurooppa TOP 5 EUR 126 144 -13 %
Japani EUR 66 54 +23 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2015 (1/2015-12/2015)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   2015 2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 17 17 +2 %
Eurooppa TOP 5 EUR 95 123 -23 %
Japani EUR 66 54 +23 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2015 (1/2015-12/2015)

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin Stalevon lanseeraamisesta markkinalle vuoden 2015 aikana. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 10 % ja Japanissa 12 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 525 (501) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 36 (28) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 30 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 249 (245) miljoonaa euroa ja liikevoitto 80 (81) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 4 (5) miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana Orion sai Easyhaler-tuoteperheen myyntioikeuksiin liittyvän 4 miljoonan euron etappimaksun. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 32 % (33 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 113 (107) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 45 % (44 %).

Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo®, Comtess®/Comtan® ja Precedex® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 209 (192) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 88 (89) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku on jatkunut, mutta tämä lasku on pystytty miltei kokonaan korvaamaan muiden tuotteiden myynnin hyvällä kehityksellä.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 33 (42) miljoonaa euroa, ja se laski 23 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita ja Stalevon osalta geneerinen kilpailu laajenee. Lisäksi Orionin myyntiä laskee tietyissä maissa pakolliset hinnanalennukset, jotka liittyvät markkinan avautumiseen geneeriselle kilpailulle. Japanissa on myönnetty ensimmäiset myyntiluvat geneerisille Comtan-tuotteille, mutta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 1-3/2016 1-3/2015 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 19 20 -2 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 4 10 -56 %
Orionin Stalevo-myynti 8 11 -33%
Orionin Comtess-myynti 1 2 -20 %

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 14 (13) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Simdaxia myydään maailmanlaajuisesti yhteensä yli 50 maassa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 16 (12) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 25 %. Kasvu johtuu pääosin Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnistä. Bufomix Easyhalerin myynti tammi-maaliskuussa 2016 oli 6 (3) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 78 %. Budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmiste sai katsauskaudella kansallisen myyntiluvan Italiassa (tuotenimi Fobuler®) ja Hollannissa (tuotenimi Bufoler Easyhaler®). Lisäksi Orion on jättänyt yhdistelmävalmisteelle myyntilupahakemukset Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan. Orion on aloittanut Easyhaler-tuotannon laajentamisen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 14 (11) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 28 %.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 kasvoi 13 % ja oli 123 (109) miljoonaa euroa. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti laski 47 % ja oli 3 (6) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 17 %. Yli puolet tästä kasvusta tuli Remsima®-biosimilaarivalmisteesta.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-maaliskuussa 2016 oli 70 (65) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 44 prosenttia 21 (15) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti kasvoi 6 %, ja oli 12 (12) miljoonaa euroa.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-valmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 12 (3) miljoonaa euroa. Vahva kasvu selittyy pääosin sillä, että Orion voitti vuonna 2015 monia tarjouskilpailuja, jotka eivät vielä näkyneet vertailukauden myynnissä. Osa alkuvuoden 2016 liikevaihdosta tuli edelleen Norjasta, jossa Orion ei voittanut kansallista tarjouskilpailua maaliskuussa 2016 alkaneelle 12 kuukauden jaksolle. Merkittävä osa liikevaihdosta tuli Tanskasta, jossa Orion voitti kansallisen tarjouskilpailun kesällä 2015. Remsima on Orionin yhteistyökumppanin kehittämä ja valmistama biosimilaari infliksimabi, jonka markkinointioikeudet Orionilla on Pohjoismaissa ja Virossa.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 18 (22) miljoonaa euroa, ja se laski 16 %. Tuotemyynti kehittyi katsauskaudella hyvin, mutta vertailukauden liikevaihto sisälsi tuoteoikeuksien myynnistä kirjatun kertaluonteisen etappimaksun, joka selittää kokonaisliikevaihdon laskun. Tulosyksikön liikevaihdosta 37 % (32 %) eli 7 (7) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-maaliskuussa 2016 laski 28 %, ja oli 11 (15) miljoonaa euroa, joka on lähes kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Lasku johtuu pääosin tuotteiden toimitusten ajoituksista. Fermion ilmoitti katsauskaudella investoivansa yli 30 miljoonaa euroa uuteen tehdasyksikköön Hangossa vuosien 2016-2018 aikana.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa 2016 olivat 25 (25) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 23 (23) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliinisen vaiheen III -tutkimus, jossa arvioidaan ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC).

Orionilla on meneillään hanke Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion sai syksyllä 2015 valmiiksi lisätutkimukset Easyhaler®-tuoteperheeseen kuuluvalla budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmisteella. Saatujen tulosten perusteella Orion on jättänyt myyntilupahakemuksen Saksaan, Ranskaan ja Iso-Britanniaan. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen IIa -tutkimus lääkeaihion uudella formulaatiolla. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Levosimendaani sitoutuu selektiivisesti troponiini C:hen lisäten sydän- ja luurankolihasten kalsium-herkkyyttä. Olemassa olevat tutkimukset osoittavat, että levosimendaani voi tukea pallealihaksen ja siten hengitysfunktion toimintaa sekä muiden luurankolihasten voimaa ja kestävyyttä ALS-potilailla.

Orion on aloittamassa kliinisen vaiheen II -tutkimuksen Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104) sekä Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt lääkeaineet karbidopa ja pitkävaikutteinen levodopa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa Parkinsonin taudin oireiden hoidossa ja verrataan tuotetta jo markkinoilla olevaan Stalevo-tuotteeseen, jossa vaikuttavat aineet ovat COMT-estäjä entakaponi, karbidopa ja levodopa.

Orion on saanut valmiiksi kliinisen vaiheen I -turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Hanke on siirtynyt kliinisen vaiheen II -tutkimukseen, jossa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR muutoksia.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -turvallisuustutkimukset CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-204 hidastaa kastraatioresistentin eturauhassyövän (CRCP) etenemistä.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -turvallisuustutkimukset neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla TRPA1-ionikanavan negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-108 ei tehokkaalla annoksella aiheuttanut sedaatiota.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiöllä on meneillään kliinisen vaiheen III -tutkimus tähän indikaatioon. Lisäksi yhtiö tutkii mahdollisuutta saada lisäindikaatio levosimendaanille septiseen sokkiin.

Orionin kumppani Recro Pharma, Inc. kehittää nenään annosteltavaa deksmedetomidiinia kivun hoitoon. Recro on päättänyt muuttaa kohdeindikaatiota leikkauksen jälkeisestä kivusta (post-operational pain) lääketieteellisten toimenpiteiden aikaiseen ja jälkeiseen kivun hoitoon (peri-procedural pain). Yhtiö on ilmoittanut suunnittelevansa uuden kliinisen vaiheen II -tutkimuksen aloittamista uudessa indikaatiossa.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.


Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 14 (16) miljoonaa euroa, ja se laski 17 %. Lasku johtuu pääosin joidenkin edustustuotteiden jakelun päättymisestä sekä Kiinan markkinakasvun hidastumisesta vertailukauteen verrattuna.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi edelleen. QuikRead go® -tuoteperheen CRP-testien avulla voidaan infektiotautien diagnostiikassa ohjata antibioottihoito sellaisille potilaille, jotka niitä tarvitsevat ja ehkäistä antibioottien turhaa käyttöä tilanteissa, joissa potilaalle ei ole niistä hyötyä. Turhien antibioottikuurien välttäminen auttaa kasvavan antibioottiresistenssiongelman hoitamisessa. Katsauskaudella QuikRead go® -CRP -testi sai USA:n rekisteröintiviranomaiselta (FDA) myyntiinvapauttamispäätöksen tuotteen laboratoriokäyttöön USA:ssa ja tuotteen lanseerauksen valmistelu USA:n markkinoille on alkanut.

Orion GenRead® -testisysteemin ensimmäisten tuotteiden, laitteen ja antibioottihoidon yhteydessä suolistoinfektioita aiheuttavan C. difficile-bakteerin tunnistavan C. Difficile-testin lanseeraus jatkui suunnitellusti. Testi antaa ensimmäiset positiiviset C. difficile- tulokset jo 20 minuutissa, mikä on potilaan hoidon kannalta merkittävä etu. Orion GenRead® perustuu nukleiinihappoja monistavaan isotermaaliseen SIBA®-teknologiaan.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,6 (4,0) miljoonaa euroa, ja se laski 34 %. Lasku johtuu pääosin liikevaihdon laskusta sekä myynnin painottumisesta alempikatteiseen tuotteistoon. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 19 % (24 %) segmentin liikevaihdosta.

Espoossa 27.4.2016

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

 

 

 

 


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 1-3/16 1-3/15 Muutos % 1-12/15
Liikevaihto 262,0 259,9 +0,8 % 1 015,6
Myytyjen suoritteiden kulut -102,2 -91,4 +11,9 % -405,8
Bruttokate 159,8 168,5 -5,2 % 609,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -0,2 -2,2 -92,3 % 1,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut -43,7 -46,6 -6,2 % -190,4
T&K-kulut -24,9 -25,2 -1,1 % -108,1
Hallinnon kulut -10,6 -11,4 -6,6 % -46,2
Liikevoitto 80,3 83,1 -3,3 % 266,6
Rahoitustuotot 0,1 0,6 -78,2 % 0,8
Rahoituskulut -1,2 -1,4 -15,6 % -5,5
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista 0,4 0,4 -5,2 % 0,4
Voitto ennen veroja 79,7 82,7 -3,7 % 262,3
Tuloverot -16,4 -17,0 -3,7 % -54,2
Tilikauden voitto 63,3 65,7 -3,7 % 208,2
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA        
         
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,0   0,1
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos 0,5 0,5   1,1
Muuntoerot -2,1 2,5   1,8
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -1,5 3,1   3,0
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,0 -0,3   49,1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,0 -0,3   49,1
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,5 2,8   52,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 61,8 68,5 -9,8 % 260,2
         
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN        
Emoyhtiön omistajille 63,3 65,7 -3,7 % 208,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN        
Emoyhtiön omistajille 61,8 68,5 -9,8 % 260,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,45 0,47 -3,8 % 1,48
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,45 0,47 -3,8 % 1,48
         
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,9 9,9 +0,3 % 41,8
Palkat ja muut henkilöstökulut 53,3 54,3 -1,8 % 220,6
         
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      


KONSERNITASE

VARAT        
         
milj. EUR 3/16 3/15 Muutos % 12/15
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 275,6 268,5 +2,6 % 276,4
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 41,0 45,9 -10,5 % 41,7
Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 2,6 -6,5 % 2,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 3,0 2,6 +16,5 % 2,6
Myytävissä olevat sijoitukset 7,6 6,2 +21,4 % 6,9
Eläkesaaminen 22,1     24,4
Laskennalliset verosaamiset 1,0 7,6 -86,2 % 1,1
Muut pitkäaikaiset saamiset 4,1 1,7 +145,3 % 4,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 370,5 348,5 +6,3 % 373,3
         
Vaihto-omaisuus 207,7 186,4 +11,4 % 205,7
Myyntisaamiset 184,9 171,5 +7,8 % 192,1
Muut saamiset 42,3 51,7 -18,1 % 31,1
Rahavarat 282,5 312,2 -9,5 % 245,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 717,4 721,8 -0,6 % 674,1
         
Varat yhteensä 1 087,9 1 070,3 +1,6 % 1 047,4
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
milj. EUR 3/16 3/15 Muutos % 12/15
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5   0,5
Muut rahastot 7,4 6,4 +15,7 % 6,9
Kertyneet voittovarat 374,9 302,6 +23,9 % 495,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 475,1 401,8 +18,2 % 594,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -22,6 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 475,1 401,8 +18,2 % 594,9
         
Laskennalliset verovelat 36,8 30,7 +19,9 % 37,8
Eläkevelvoitteet 3,1 34,7 -91,1 % 3,1
Varaukset 0,3 0,3 -11,4 % 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 175,7 206,1 -14,7 % 177,9
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,2 -71,3 % 0,0
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 215,9 271,9 -20,6 % 219,2
         
Ostovelat 80,8 65,2 +23,9 % 99,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 5,9 5,1 +14,2 % 1,2
Muut lyhytaikaiset velat 299,9 301,7 -0,6 % 122,8
Varaukset 0,0 0,0 +6,4 % 0,3
Lyhytaikaiset korolliset velat 10,2 24,6 -58,6 % 9,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 396,9 396,6   233,3
         
Velat yhteensä 612,8 668,5 -8,3 % 452,5
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 087,9 1 070,3 +1,6 % 1 047,4

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2015 92,2 0,5 5,9 -50,8 -3,3 470,4 0,0 514,9
Tilikauden tulos           65,7   65,7
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,0         0,0
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos   0,5         0,5
Muuntoerot         2,6     2,6
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -0,3       -0,3
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,1   -183,1
Osakekannustinjärjestelmä           1,6   1,6
Muut muutokset     0,0     -0,3 0,0 -0,2
Oma pääoma 31.3.2015 92,2 0,5 6,4 -51,1 -0,7 354,4 0,0 401,8
                 
Oma pääoma 1.1.2016 92,2 0,5 6,9 -1,6 -1,5 498,4 0,0 594,9
Tilikauden tulos           63,3   63,3
Muut laajan tuloksen erät                
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos   0,5         0,5
Muuntoerot         -2,0     -2,0
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
      -0,0       -0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,3   -183,3
Osakekannustinjärjestelmä           2,1   2,1
Muut muutokset     0,0     -0,4 0,0 -0,3
Oma pääoma 31.3.2016 92,2 0,5 7,4 -1,7 -3,6 380,2 0,0 475,1

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-3/16 1-3/15 1-12/15
Liikevoitto 80,3 83,1 266,6
Oikaisut 12,7 10,8 53,5
Käyttöpääoman muutos -28,2 -18,0 -14,9
Maksetut korot -2,3 -3,3 -10,9
Saadut korot 2,5 3,9 7,7
Saadut osingot     0,2
Maksetut verot -12,6 -13,6 -47,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 52,5 62,9 254,9
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -9,3 -9,0 -38,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,4 -1,0 -4,8
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,2 0,3 1,0
Investointien rahavirta yhteensä -11,5 -9,6 -42,2
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,2 0,5 1,4
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,7 -2,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,2  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,3 -4,1 -46,2
Maksetut osingot ja muu voitonjako -0,0 -0,0 -183,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä -2,4 -4,1 -230,8
       
Rahavarojen muutos 38,5 49,2 -18,1
       
Rahavarat kauden alussa 245,2 258,5 258,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,3 4,4 4,8
Rahavarojen muutos 38,5 49,2 -18,1
Rahavarat kauden lopussa 282,5 312,2 245,2

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR   3/16 3/15 12/15
Kirjanpitoarvo kauden alussa   276,4 269,1 269,1
Lisäykset   6,9 6,9 38,7
Vähennykset   -0,2 -0,3 -1,1
Poistot ja arvonalentumiset   -7,5 -7,3 -30,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   275,6 268,5 276,4


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR   3/16 3/15 12/15
Kirjanpitoarvo kauden alussa   44,3 50,4 50,4
Lisäykset   1,7 0,7 5,4
Vähennykset   -0,0    
Poistot ja arvonalentumiset   -2,4 -2,6 -11,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   43,5 48,5 44,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR   3/16 3/15 12/15
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Annetut kiinteistökiinnitykset     32,0  
Takaukset   5,2 3,5 5,2
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)   6,5 7,0 7,3
Muut vastuut   0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR   3/16 3/15 12/15
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR   -1,0 0,2 -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR   52,4 58,1 49,1
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,1 -0,0 -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR   46,5 35,4 39,2
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET        
Käypä arvo, milj. EUR     -0,1 -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR     14,3 11,6
         
SÄHKÖJOHDANNAISET        
Käypä arvo, milj. EUR     -0,3  
Nimellismäärä, GWh     17  

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,3   0,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet 5,9   0,3 6,2
Varat yhteensä 5,9 0,3 0,3 6,5
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -1,2   -1,2
Velat yhteensä   -1,2   -1,2
         
         
Tason 1 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
         
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR   1-3/16 1-3/15 1-12/15
Johdon työsuhde-etuudet   4,8 4,7 6,6


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR         1-3/16 1-3/15 Muutos % 1-12/15
Lääkeliiketoiminta         249,3 244,5 +2,0 % 960,9
  Alkuperälääkkeet         88,0 89,3 -1,4 % 322,5
  Erityistuotteet         122,8 108,6 +13,1 % 471,2
  Eläinlääkkeet         18,2 21,6 -15,6 % 77,0
  Fermion         10,6 14,7 -28,4 % 52,7
  Sopimusvalmistus ja muut       9,7 10,3 -6,1 % 37,5
Diagnostiikkaliiketoiminta         13,5 16,2 -16,7 % 57,8
Konsernierät         -0,8 -0,8 -2,6 % -3,1
Konserni yhteensä         262,0 259,9 +0,8 % 1 015,6


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR         1-3/16 1-3/15 Muutos % 1-12/15
Lääkeliiketoiminta         80,1 81,4 -1,6 % 269,0
Diagnostiikkaliiketoiminta         2,6 4,0 -34,2 % 8,5
Konsernierät         -2,4 -2,2 +6,5 % -10,9
Konserni yhteensä         80,3 83,1 -3,3 % 266,6


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2016 2015 2014
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 249,3 247,3 227,1 242,0 244,5 241,5 226,2 264,8
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,5 15,2 12,5 13,9 16,2 14,5 12,8 12,7
Konsernierät -0,8 -0,9 -0,5 -0,9 -0,8 -0,8 -0,6 -0,9
Konserni yhteensä 262,0 261,6 239,1 255,0 259,9 255,3 238,3 276,7


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2016 2015 2014
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 80,1 52,1 59,7 75,8 81,4 56,9 63,8 88,3
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,6 1,7 1,1 1,6 4,0 1,5 1,7 0,6
Konsernierät -2,4 -2,9 -2,3 -3,5 -2,2 -3,1 -1,8 -2,9
Konserni yhteensä 80,3 50,9 58,6 74,0 83,1 55,3 63,8 86,0


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2016 2015 2014
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Suomi 80,1 85,1 78,1 76,9 78,4 79,6 73,5 72,0
Skandinavia 44,7 47,0 39,1 40,9 36,9 35,6 31,7 34,6
Muu Eurooppa 83,2 81,9 70,7 77,5 86,6 89,1 81,3 104,9
Pohjois-Amerikka 18,2 16,1 17,9 20,6 21,6 24,5 15,2 34,0
Muut maat 35,8 31,5 33,2 39,1 36,4 26,5 36,6 31,2
Konserni yhteensä 262,0 261,6 239,1 255,0 259,9 255,3 238,3 276,7

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/16 1-3/15 Muutos % 1-12/15
Liikevaihto 249,3 244,5 +2,0 % 960,9
Liikevoitto 80,1 81,4 -1,6 % 269,0
  % liikevaihdosta 32,1 % 33,3 %   28,0 %
T&K-kulut 23,4 23,4 -0,2 % 101,0
  % liikevaihdosta 9,4 % 9,6 %   10,5 %
Investoinnit 8,8 7,1 +24,2 % 40,6
  % liikevaihdosta 3,5 % 2,9 %   4,2 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 92,9 96,3 -3,5 % 354,7
Varat 738,1 682,2   740,8
Velat 185,6 174,3   211,0
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 090 3 103   3 078


KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 1-3/16 1-3/15 Muutos % 1-12/15
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 32,6 42,4 -23,1 % 137,5
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 15,6 12,5 +25,3 % 51,3
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 14,2 11,1 +27,7 % 44,5
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 13,7 12,7 +7,9 % 51,1
Remsima®-sarja (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet) 11,7 2,8 +318,7 % 28,1
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 6,8 6,9 -0,9 % 27,3
Marevan® (verenohennus) 5,2 5,0 +3,2 % 19,2
Burana® (tulehdus, kipu) 5,2 5,6 -7,3 % 22,7
Trexan (nivelreuma, syöpä) 3,9 3,5 +10,5 % 12,3
Precedex® (tehohoitorauhoite) 3,8 4,6 -16,7 % 17,8
Yhteensä 112,7 107,1 +5,2 % 411,7
Osuus lääkeliikevaihdosta 45 % 44 %   43 %


DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/16 1-3/15 Muutos % 1-12/15
Liikevaihto 13,5 16,2 -16,7 % 57,8
Liikevoitto 2,6 4,0 -34,2 % 8,5
  % liikevaihdosta 19,4 % 24,5 %   14,7 %
T&K-kulut 1,6 1,8 -11,0 % 7,3
  % liikevaihdosta 12,1 % 11,3 %   12,6 %
Investoinnit 0,2 0,9 -76,6 % 3,7
  % liikevaihdosta 1,5 % 5,4 %   6,4 %
Varat 50,8 48,0   48,3
Velat 8,5 12,6   16,2
Henkilöstömäärä kauden lopussa 296 290   296

 

KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) 1) Astma, keuhkoahtaumatauti I II III Rekisteröinti*
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni 2) Astma, keuhkoahtaumatauti I II III*  
ODM-201 (androgeenireseptorin estäjä) 3) Eturauhassyöpä I II III*  
Levosimendaani 4) Sydänlihaslama I II III*  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 5) Alzheimerin tauti I IIa*    
Deksmedetomidiini 6) (nenään annosteltava) Kivun hoito I IIb    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II*    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I II*    
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I II*    
ODM-204 (CYP17+androgeenireseptorin estäjä) Eturauhassyöpä I*      
ODM-108 (TRPA1-ionikanavan negatiivinen allosteerinen säätelijä) Neuropaattinen kipu I*      
1) Tavoitteena saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. 2) Bioekvivalenssitutkimus 3) Yhteistyössä Bayerin kanssa 4) Partneri: Tenax Therapeutics, Inc. 5) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa 6) Partneri: Recro Pharma, Inc. * = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut
   

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2016

    A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä   ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi   4500 4500  
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR   25,4 66,8 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl   38 906 154 102 351 674 141 257 828
% koko osakekannasta   28 % 72 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl     283 366 283 366
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   38 906 154 102 068 308 140 974 462
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 778 123 080 102 068 308 880 191 388
% kaikista äänistä   88 % 12 % 100 %
Osakkeenomistajia   16 938 38 113 49 370
         
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.3.2016

    A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl   375 944 12 548 801 12 924 745
Vaihdon osuus osakemäärästä, %   1,0 % 12,3 % 9,1 %
Vaihto, milj. EUR   11,2 373,1 384,3
Päätöskurssi 31.12.2015, EUR   31,83 31,97  
Alin kurssi, EUR  (A ja B 9.2.2016)   27,70 27,79  
Keskikurssi, EUR   29,68 29,74  
Ylin kurssi, EUR (A 29.2. ja B 5.1.2016)   32,84 31,88  
Päätöskurssi 31.3.2016, EUR   28,88 29,05  
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2016, milj. EUR 1 123,6 2 965,1 4 088,7

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  1-3/16 1-3/15 Muutos % 1-12/15
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,45 0,47 -3,8 % 1,48
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,45 0,47 -3,8 % 1,48
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,29 0,38 -23,2 % 1,51
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,37 2,85   4,22
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 878 140 734   140 806

 

 

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015, lukuun ottamatta 1.1.2016 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.