Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2015

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 27.10.2015 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2015

Orionin liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 754 miljoonaa euroa (760 miljoonaa euroa vuoden 2014 tammi-syyskuussa).

 • Liikevoitto oli 216 (217) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 213 (214) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 53 % (55 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 40 % (39 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 44 % (44 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,20 (1,21) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,11 (1,34) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2015 on ennallaan. Orion arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014 ja liikevoiton arvioidaan ylittävän 260 miljoonaa euroa.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  7-9/15 7-9/14 Muutos % 1-9/15 1-9/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto, milj. EUR 239,1 238,3 +0,3 % 754,0 760,0 -0,8 % 1 015,3
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 161,0 164,8 -2,3 % 520,6 544,1 -4,3 % 719,8
  % liikevaihdosta 67,3 % 69,2 %   69,0 % 71,6 %   70,9 %
Liikevoitto, milj. EUR 58,6 63,8 -8,1 % 215,6 217,2 -0,7 % 272,4
  % liikevaihdosta 24,5 % 26,8 %   28,6 % 28,6 %   26,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 57,0 62,8 -9,3 % 212,6 214,0 -0,7 % 267,8
  % liikevaihdosta 23,9 % 26,4 %   28,2 % 28,2 %   26,4 %
Tuloverot, milj. EUR 11,7 13,0 -10,4 % 43,8 43,6 +0,6 % 56,6
T&K-kulut, milj. EUR 23,1 21,0 +10,0 % 76,1 77,9 -2,4 % 106,2
  % liikevaihdosta 9,7 % 8,8 %   10,1 % 10,3 %   10,5 %
Investoinnit, milj. EUR 11,0 13,2 -17,0 % 30,3 42,8 -29,3 % 57,1
  % liikevaihdosta 4,6 % 5,6 %   4,0 % 5,6 %   5,6 %
Taseen loppusumma, milj. EUR       974,0 963,4 +1,1 % 1 001,5
Omavaraisuusaste, %       52,5 % 55,2 %   52,3 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       -0,1 % 5,7 %   -4,7 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       219,7 242,9 -9,6 % 234,5
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       249,3 204,9 +21,6 % 252,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       220,2 213,5 +3,1 % 258,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %       40,1 % 38,7 %   36,5 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       44,1 % 44,2 %   41,1 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,32 0,35 -9,1 % 1,20 1,21 -1,1 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,32 0,35 -9,1 % 1,20 1,21 -1,1 % 1,50
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,44 0,41 +7,4 % 1,11 1,34 -16,9 % 1,72
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       3,59 3,66 -2,1 % 3,66
Henkilömäärä kauden lopussa       3 392 3 474 -2,3 % 3 450
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 442 3 505 -1,8 % 3 493
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       163,3 161,1 +1,3 % 219,2

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Tuotemyynti kehittynyt hyvin"

"Vuoden 2015 tammi-syyskuussa sekä liikevaihtomme että liikevoittomme olivat samalla tasolla kuin viime vuonna. Liikevoitto säilyi edellisvuoden tasolla huolimatta Stalevon ja Precedexin myynnin laskusta sekä viime vuotta selvästi pienemmistä etappimaksuista. Tämä johtuu muiden tuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä ja viime vuotta paremmasta bruttokatetasosta, jota ovat nostaneet tuotannon tehostuminen ja valuuttakurssimuutokset.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon hyvä kehitys on jatkunut erityisesti Skandinaviassa ja Suomessa. Varsinkin biosimilaarituote Remsima on ollut vahvassa kasvussa. Alkuperälääkkeistä Easyhaler-tuoteperhe sekä Dexdor kasvoivat edelleen vahvasti. Myös pitkään markkinoilla olleet Simdax ja Comtan lisäsivät myyntiään viime vuoteen verrattuna. Comtanin kasvu johtuu pääasiassa Japanin myynnin hyvästä kehityksestä. Sen sijaan Stalevon ja Precedexin myynnit jatkoivat laskuaan geneerisen kilpailun seurauksena. Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen Euroopassa Saksan ulkopuolelle ei ole vielä olennaisesti vaikuttanut Orionin myyntiin. Eläinlääkkeet-tulosyksikön kasvu johtuu eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä ja alkuvuonna saadusta tuoteoikeuksien myyntiin liittyvästä maksusta.

Olemme saaneet päätökseen lisätutkimukset Bufomix Easyhaler -yhdistelmävalmisteella. Saatujen tulosten perusteella Orion valmistautuu jättämään vuoden loppuun mennessä myyntilupahakemuksen ainakin osassa niistä maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. Olemme päättäneet lopettaa essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetun ODM-106:n kehityksen faasi I -tutkimuksessa tehtyjen toksikologisten ja farmakokineettisten havaintojen perusteella, mutta jatkamme kuitenkin GABA-B-reseptorin positiivisiin allosteerisiin säätelijöihin liittyvää tutkimustyötä. Lisäksi olemme katsauskaudella keskittyneet viemään eteenpäin muita tutkimus- ja kehityshankkeitamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Heinäkuussa päivitetty näkymäarviomme, joka löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2015' ja 'Näkymien perustelut", säilyy ennallaan. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014. Liikevoiton arvioimme ylittävän 260 miljoonaa euroa."

Katsauskauden tapahtumia

9.7. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2015.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 27.10.2015 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 955325 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi:           +358 (0)9 2313 9202
Ruotsi:           +46 (0)8 5052 0114
Iso-Britannia:   +44 (0)20 7162 0177
Yhdysvallat:    +1 334 323 6203

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla tiistain 27.10.2015 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2016

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 ti 2.2.2016
Varsinainen yhtiökokous 2016 suunniteltu pidettäväksi ti 22.3.2016
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016 ke 27.4.2016
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016 ti 19.7.2016
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016 ti 25.10.2016

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2016.

                                                                

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö             puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat

Taloudellinen katsaus tammi-syyskuulta 2015

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 754 miljoonaa euroa (760 miljoonaa euroa vuoden 2014 tammi-syyskuussa). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 13 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 714 (721) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo®, Comtess®/Comtan® ja Precedex® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 584 (534) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 14 % ja oli yhteensä 112 (130) miljoonaa euroa. Tämä oli 16 % (18 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 43 (42) miljoonaa euroa.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 216 (217) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 5 (32) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 217 (219) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 5 (32) miljoonaa euroa. Tuotemyynnin bruttokateprosentti kasvoi tuotannon tehostumisen sekä valuuttakurssimuutosten ansioista.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 6,8 (4,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 39 % johtuen pääosin myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta ja valuuttakurssien muutoksista.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 138 (138) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 76 (78) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 71 (73) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 34 (31) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut, olivat 0,8 (-0,3) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 213 (214) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,20 (1,21) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,20 (1,21) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,59 (3,66) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 40 % (39 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 44 % (44 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -0 % (6 %), ja omavaraisuusaste oli 53 % (55 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2015 oli 469 (448) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 220 (243) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 200 (218) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 220 (214) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.


Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 188 (233) miljoonaa euroa. Rahavirran pieneneminen johtui käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän 32 miljoonan euron kasvusta. Vertailukaudella käyttöpääoman määrä väheni 32 miljoonaa euroa.

Investointien rahavirta oli -31 (-45) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -199 (-192) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 30 (43) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 27 (39) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 3 (4) miljoonaa euroa.

 

Näkymäarvio vuodelle 2015 (ennallaan)

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan ylittävän 260 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen. Tasaisesti kasvavien liiketoiminta-alueiden kuten Erityistuotteet, Dexdor® ja Easyhaler®-tuoteperhe hyvän alkuvuoden kehityksen ansioista niiden arvioidaan kuluvana vuonna pystyvän korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevo®-tuotteen geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex®-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen, aiheuttaman liikevaihdon laskun.

Orionin Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Geneerinen kilpailu näiden osalta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012, ja vuonna 2014 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden 169 miljoonan euron kokonaisliikevaihdosta oli noin 12 miljoonaa euroa. Euroopassa pääosa liikevaihdosta on tullut Stalevosta. Myynniltään selvästi pienempien Comtess- ja Comtan-valmisteiden osalta geneerinen kilpailu alkoi jo vuonna 2013. Ensimmäiset Stalevon geneeriset myyntiluvat Euroopassa myönnettiin Saksassa, ja geneerinen kilpailu alkoi siellä vuonna 2014. Kilpailun oletetaan laajenevan Euroopassa vuoden 2015 kuluessa ja alentavan Orionin Stalevo-myyntiä. Vuonna 2014 Euroopan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 111 miljoonaa euroa. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin kuluvana vuonna.

Precedexin geneerinen kilpailu alkoi Yhdysvalloissa elokuussa 2014. Tämän seurauksena Orionin Precedexistä saamat rojaltit laskivat. Ne olivat vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla 10 miljoonaa, joka on 64 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Vuonna 2015 lasku jatkuu, ja rojaltit ovat selkeästi pienemmät kuin vuonna 2014.

Muiden keskeisten alkuperälääkkeiden Dexdorin ja Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin kuluvana vuonna.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on kasvanut, ja hintakilpailu on jatkunut kireänä monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2015. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joita vuonna 2014 oli 39 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä etappimaksuja oli 5 miljoonaa euroa. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt saadaan pääosin valmiiksi vuoden 2015 kuluessa. Niillä ei enää oleteta olevan olennaisia, tuotantokapasiteettia laskevia sekä tuotantokustannuksia nostavia vaikutuksia. Uudelleenjärjestelyjen osana tuotantotehokkuuden nostamiseksi käynnistettyjen hankkeiden arvioidaan parantavan tuottavuutta asteittain vuodesta 2015 alkaen.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2015 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana. Markkinointikuluihin aiemmin kirjatut Simdax-oikeuksien takaisinhankintaan liittyneet rojaltien maksut AbbVielle päättyivät huhtikuussa 2014. Vuonna 2013 rojalteja maksettiin noin 10 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 vielä noin 3 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2014. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2015 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimuksen kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2015 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan ja voimakkuuteen Euroopassa liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Vuoden 2015 loppuun mennessä kilpailun oletetaan laajentuvan Euroopassa ja siten vaikuttavan alentavasti Stalevon myyntiin.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Valuuttakurssiriskistä merkittävä osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Vuonna 2014 Venäjän ruplan nopea ja voimakas heikentyminen loppuvuonna aiheutti negatiivista valuuttakurssivaikutusta. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuonna 2014 näitä maksuja saatiin yhteensä 39 miljoonaa euroa, joka on selvästi enemmän kuin Orionin keskimäärin aikaisempina vuosina saamat maksut. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.9.2015 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 39 191 154 (40 962 816) kappaletta ja B-osakkeita 102 066 674 (100 295 012) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Syyskuun 2015 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 427 716 (569 665) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.9.2015 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 885 462 038 (918 981 667) ääntä.

Orionilla oli syyskuun 2015 lopussa 49 219 (52 399) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-syyskuussa 2015 osakkeita muunnettiin yhteensä 1 221 827 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2015 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 4 774 miljoonaa euroa.

NASDAQ Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2013 aikana. Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 19.3.2013.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionilla on voimassa konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, josta on tiedotettu 5.2.2013 annetulla pörssitiedotteella.

Orion luovutti 2.3.2015 yhteensä 141 949 kpl yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville, Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2012-2014 ja 2014 maksettavina osakepalkkioina.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli syyskuun 2015 lopussa 49 219 (52 399) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 96 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 41 % (43 %) ja kaikista äänistä 62 % (61 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 59 (55) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 42 % (39 %) ja 9 % (8 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli syyskuun 2015 lopussa 427 716 (569 665) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % (0,4 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,05 % (0,06 %).


Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2015 oli 3 442 (3 505). Syyskuun 2015 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 392 (3 474) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 722 (2 780) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 670 (694) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2015 olivat yhteensä 163 (161) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.

 

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2015 oli yhteensä 1 620 (1 581) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2015 oli yhteensä 195 (183) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin kuudesosan konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT6/2015 MAT6/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 821 811 +1 %
Eurooppa TOP 5 EUR 958 994 -4 %
Japani EUR 543 491 +10 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2015 (7/2014-6/2015)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT6/2015 MAT6/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 93 129 -28 %
Eurooppa TOP 5 EUR 135 149 -9 %
Japani EUR 60 53 +12 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2015 (7/2014-6/2015)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT6/2015 MAT6/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 18 21 -15 %
Eurooppa TOP 5 EUR 109 129 -15 %
Japani EUR 60 53 +12 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2015 (7/2014-6/2015)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Euroopassa geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin Stalevon lanseeraamisesta markkinalle vuoden 2015 aikana. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 11 % ja Japanissa 11 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 515 (498) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 32 (24) miljoonaa euroa kesäkuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 35 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 714 (721) miljoonaa euroa ja liikevoitto 217 (219) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 5 (32) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 30 % (30 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 317 (307) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 44 % (43 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin. Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 244 (285) miljoonaa euroa, ja se laski 14 %. Lasku johtuu pääosin Stalevo®- ja Precedex®-lääkkeiden kohtaamasta geneerisestä kilpailusta sekä viime vuotta pienemmistä etappimaksuista. Muiden tuotteiden myynnin hyvä kehitys ei ole täysin pystynyt korvaamaan Stalevon ja Precedexin liikevaihdon laskua.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 112 (130) miljoonaa euroa, ja se laski 14 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita. Stalevon osalta geneerinen kilpailu alkoi Saksassa vuonna 2014, ja kilpailu on alkanut laajentua Euroopassa.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 1-9/2015 1-9/2014 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 51,4 54,8 -6,1 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 24,7 19,4 +27,2 %
Orionin Stalevo-myynti 31,3 50,7 -38,2 %
Orionin Comtess-myynti 4,9 5,0 -3,8 %

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 37 (35) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Simdax on vuoden 2015 aikana saanut uusia myyntilupia Euroopassa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 37 (25) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 49 %. Kasvu johtuu pitkään markkinoilla olleiden monotuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteperheen uuden Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnistä. Bufomix Easyhalerin myynti tammi-syyskuussa 2015 oli 11 (1) miljoonaa euroa. Myyntilupahakemuksen kansallinen käsittelyprosessi on meneillään vielä Italiassa. Bufomix Easyhalerin myynti on käynnistynyt yli kymmenessä maassa, mutta koska kyseessä ei ole apteekeissa geneerisen vaihdon piirissä oleva tuote, kasvu on varsinkin lanseerausvaiheessa tavallisia geneerisiä tuotteita hitaampaa.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 32 (25) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 30 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 12 (25) miljoonaa euroa, ja se laski 50 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta suurin osa on tullut Yhdysvalloista, jossa geneerinen kilpailu alkoi elokuussa 2014.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 kasvoi 9 % ja oli 339 (310) miljoonaa euroa. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti laski 11 % ja oli 17 (20) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 11 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-syyskuussa 2015 oli 201 (186) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 38 prosenttia 51 (37) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti laski 4 %, ja oli 38 (39) miljoonaa euroa. Myynnin euromääräiseen kehitykseen itäisessä Euroopassa ja Venäjällä vaikutti heikentävästi ruplan kurssin lasku. Paikallisessa valuutassa myynti Venäjällä kasvoi.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-valmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 17 (3) miljoonaa euroa. Remsima on Orionin yhteistyökumppanin kehittämä ja valmistama biosimilaari infliksimabi, jonka markkinointioikeudet Orionilla on Pohjoismaissa ja Virossa.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 59 (50) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Kasvu johtuu pääosin eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteoikeuksien myynnistä alkuvuonna kirjatusta kertaluonteisesta etappimaksusta. Tulosyksikön liikevaihdosta 35 % (32 %) eli 21 (16) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Euroopan komissio myönsi kesällä keskitetyn myyntiluvan Orionin Eläinlääkkeet-yksikön uudelle Sileo®-alkuperälääkkeelle (deksmedetomidiini). Sileo on tarkoitettu kovistä äänistä johtuvan akuutin ahdistuneisuuden ja pelon lieventämiseen koirilla.

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-syyskuussa 2015 laski 5 %, ja oli 43 (46) miljoonaa euroa, joka on lähes kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-syyskuussa 2015 olivat 76 (78) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 71 (73) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön kokeellisen, uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliininen Faasi III -tutkimus, jossa arvioidaan ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC).

Orionilla on meneillään hanke Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion on saanut valmiiksi lisätutkimukset Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteella (budesonidi-formoteroli). Saatujen tulosten perusteella Orion valmistautuu jättämään vuoden loppuun mennessä myyntilupahakemuksen ainakin osassa niistä maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orion on aloittanut lääkeaihiolla toisen kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksen uudella formulaatiolla. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Vuoden 2014 aikana Orion ja Janssen keskittyivät lääkkeen formulaation optimointiin.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen II tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Levosimendaani sitoutuu selektiivisesti troponiini C:hen lisäten sydän- ja luurankolihasten kalsium-herkkyyttä. Olemassa olevat tutkimukset osoittavat, että levosimendaani voi tukea pallealihaksen ja siten hengitysfunktion toimintaa sekä muiden luurankolihasten voimaa ja kestävyyttä ALS-potilailla.

Orion valmistautuu aloittamaan kliinisen vaiheen II tutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-104), joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten ja farmakokineettisten tutkimustulosten perusteella se on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-203 hidastaa tiettyjen kiinteiden syöpäkasvaimien kehitystä.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset ainutlaatuisella kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-204 hidastaa kastraatioresistentin eturauhassyövän (CRCP) etenemistä.

Faasi I -tutkimuksessa tehtyjen toksikologisten ja farmakokineettisten havaintojen perusteella Orion on päättänyt lopettaa essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetun ODM-106-molelyylin kehityksen. Orion jatkaa GABA-B-reseptorin positiivisiin allosteerisiin säätelijöihin liittyvää prekliinistä tutkimustyötä. Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla TRPA1-ionikanavan negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-108 ei tehokkaalla annoksella aiheuttanut sedaatiota, ja lisäksi molekyyli on optimoitu hyvin imeytyväksi.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. (entinen Oxygen Biotherapeutics, Inc.) kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiöllä on meneillään kliinisen vaiheen III tutkimus tähän indikaatioon. Lisäksi yhtiö tutkii mahdollisuutta saada lisäindikaatio levosimendaanille septiseen sokkiin.

Orionin kumppani Recro Pharma, Inc. kehittää nenään annosteltavaa deksmedetomidiinia kivun hoitoon. Recro on saanut päätökseen kliinisen vaiheen IIb-tutkimuksen potilailla, jotka kärsivät leikkauksen jälkeisistä kivuista. Recron mukaan tutkimuksen tulokset olivat positiiviset ja yhtiö valmistautuu aloittamaan kliinisen vaiheen III tutkimuksen.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 43 (42) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi edelleen. Katsauskaudella jatkettiin QuikRead go® wrCRP ja QuikRead go wrCRP+Hb -testien lanseerausta ja tuotiin QuikRead go® -laitteisiin uusi kaksisuuntainen liitettävyysominaisuus. Tämän avulla QuikRead go® -laite voidaan liittää laboratorioiden tietojärjestelmiin mikä antaa QuikRead go® -laitteiden käyttäjäkunnalle entistä laajemmat mahdollisuudet automatisoida sekä laitteen, sen käyttäjien että laadun hallintaa. 

Orion GenRead® -testisysteemin ensimmäisten tuotteiden, laitteen ja antibioottihoidon yhteydessä suolistoinfektioita aiheuttavan C. difficile-bakteerin tunnistavan C. Difficile-testin lanseeraus on jatkunut suunnitellusti. Testi antaa ensimmäiset positiiviset C. difficile- tulokset jo 20 minuutissa, mikä on potilaan hoidon kannalta merkittävä etu. Orion GenRead® perustuu nukleiinihappoja monistavaan isotermaaliseen SIBA®-teknologiaan.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 6,8 (4,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 39 %. Kasvu johtuu pääosin myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta sekä valuuttakurssien muutoksista.

Kaisa Tarkkanen aloitti Orion Diagnostican toimitusjohtajana 1.10.2015.

Espoossa 27.10.2015

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 7-9/15 7-9/14 Muutos % 1-9/15 1-9/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 239,1 238,3 +0,3 % 754,0 760,0 -0,8 % 1 015,3
Myytyjen suoritteiden kulut -105,3 -100,2 +5,1 % -291,2 -295,5 -1,4 % -401,7
Bruttokate 133,7 138,1 -3,2 % 462,8 464,5 -0,4 % 613,6
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1,1 -1,0 +209,4 % 0,8 -0,3 +341,7 % 1,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -42,8 -42,5 +0,8 % -137,6 -137,9 -0,2 % -193,4
T&K-kulut -23,1 -21,0 +10,0 % -76,1 -77,9 -2,4 % -106,2
Hallinnon kulut -10,3 -9,9 +4,3 % -34,2 -31,2 +9,6 % -43,3
Liikevoitto 58,6 63,8 -8,1 % 215,6 217,2 -0,7 % 272,4
Rahoitustuotot 0,0 0,5 -95,6 % 0,6 0,9 -28,6 % 0,8
Rahoituskulut -1,6 -1,4 +12,9 % -4,1 -4,4 -7,0 % -5,9
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista       0,4 0,4 +5,1 % 0,4
Voitto ennen veroja 57,0 62,8 -9,3 % 212,6 214,0 -0,7 % 267,8
Tuloverot -11,7 -13,0 -10,4 % -43,8 -43,6 +0,6 % -56,6
Tilikauden voitto 45,3 49,8 -8,9 % 168,8 170,4 -1,0 % 211,3
               
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA              
               
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0   0,1 -0,0   0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,2 0,3   0,8 3,7   4,1
Muuntoerot -1,6 0,9   1,6 1,5   0,6
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -1,7 1,3   2,5 5,2   4,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 -0,0   -0,3 -0,0   -41,3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0   -0,3 0,0   -41,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,7 1,3   2,2 5,2   -36,5
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 43,7 51,1 -14,5 % 171,0 175,7 -2,7 % 174,7
               
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN              
Emoyhtiön omistajille 45,3 49,8 -9,0 % 168,8 170,5 -1,0 % 211,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,0   0,0 -0,0   0,0
               
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN              
Emoyhtiön omistajille 43,7 51,1 -14,5 % 171,0 175,7 -2,7 % 174,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,0   0,0 -0,0   0,0
               
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,32 0,35 -9,1 % 1,20 1,21 -1,1 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,32 0,35 -9,1 % 1,20 1,21 -1,1 % 1,50
               
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,9 10,2 -2,5 % 31,0 28,9 +7,3 % 39,6
Palkat ja muut henkilöstökulut 49,3 47,1 +4,7 % 163,3 161,1 +1,3 % 219,2
               
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.        

KONSERNITASE

VARAT

milj. EUR 9/15 9/14 Muutos % 12/14
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 272,3 264,2 +3,0 % 269,1
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 42,9 50,1 -14,5 % 47,7
Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 2,8 -10,1 % 2,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,6 2,1 +21,0 % 2,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 6,6 5,1 +31,5 % 5,6
Eläkesaaminen   23,0 -100,0 %  
Laskennalliset verosaamiset 8,3 1,2 +598,7 % 6,7
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,9 0,8 +290,1 % 1,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 351,5 362,7 -3,1 % 349,1
         
Vaihto-omaisuus 189,5 185,2 +2,3 % 178,7
Myyntisaamiset 170,5 164,1 +3,9 % 174,0
Muut saamiset 42,3 37,9 +11,8 % 41,2
Rahamarkkinasijoitukset   35,0 -100,0 % 73,0
Rahavarat 220,2 178,6 +23,3 % 185,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 622,5 600,7 +3,6 % 652,4
         
Varat yhteensä 974,0 963,4 +1,1 % 1 001,5
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
milj. EUR 9/15 9/14 Muutos % 12/14
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5   0,5
Muut rahastot 6,7 5,4 +23,3 % 5,9
Kertyneet voittovarat 405,7 417,4 -2,8 % 416,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 505,1 515,5 -2,0 % 514,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -71,0 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 505,1 515,6 -2,0 % 514,9
         
Laskennalliset verovelat 31,8 31,7 +0,2 % 30,1
Eläkevelvoitteet 38,6 1,4   31,1
Varaukset 0,3 0,4 -31,2 % 0,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 200,2 217,5 -8,0 % 210,0
Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,3 -63,5 % 0,2
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 271,0 251,3 +7,8 % 271,8
         
Ostovelat 63,9 51,2 +24,9 % 66,6
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 5,7 2,7 +114,2 % 1,1
Muut lyhytaikaiset velat 108,7 117,2 -7,3 % 122,5
Varaukset 0,2 0,0    
Lyhytaikaiset korolliset velat 19,5 25,4 -23,4 % 24,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 198,0 196,5 +0,8 % 214,7
         
Velat yhteensä 468,9 447,8 +4,7 % 486,5
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 974,0 963,4 +1,1 % 1 001,5

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,9 433,0 0,0 513,9
Tilikauden tulos           170,5   170,5
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   -0,0         -0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     3,7         3,7
Muuntoerot       -0,0 1,5     1,5
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -175,9   -175,9
Osakekannustinjärjestelmä           2,1   2,1
Muut muutokset     0,2     -0,4 -0,0 -0,3
Oma pääoma 30.9.2014 92,2 0,5 5,4 -9,5 -2,4 429,3 0,0 515,6
                 
Oma pääoma 1.1.2015 92,2 0,5 5,9 -50,8 -3,3 470,4 0,0 514,9
Tilikauden tulos           168,8   168,8
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,1         0,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     0,8         0,8
Muuntoerot         1,6     1,6
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -0,3       -0,3
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,1   -183,1
Osakekannustinjärjestelmä           2,6   2,6
Muut muutokset     -0,1     -0,3 0,0 -0,3
Oma pääoma 30.9.2015 92,2 0,5 6,7 -51,0 -1,8 458,5 0,0 505,1

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-9/15 1-9/14 1-12/14
Liikevoitto 215,6 217,2 272,4
Oikaisut 40,4 33,5 47,8
Käyttöpääoman muutos -31,9 31,5 43,2
Maksetut korot -9,7 -8,6 -9,6
Saadut korot 6,7 3,6 3,5
Saadut osingot 0,2 0,2 0,2
Maksetut verot -33,4 -44,2 -60,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 187,9 233,1 296,7
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -28,5 -42,4 -51,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,6 -3,7 -4,9
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,7 1,1 1,5
Aineettomien hyödykkeiden myynnit   0,0  
Investointien rahavirta yhteensä -31,4 -45,1 -54,9
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,4 1,9 1,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,5 -2,0 -3,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,3    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -15,6 -15,6 -23,0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -183,2 -176,0 -176,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä -198,6 -191,6 -200,5
       
Rahavarojen muutos -42,2 -3,6 41,2
       
Rahavarat kauden alussa 258,5 214,7 214,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 3,8 2,4 2,6
Rahavarojen muutos -42,2 -3,6 41,2
Rahavarat kauden lopussa 220,2 213,5 258,5
       
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat kauden lopussa 220,2 178,6 185,5
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa   35,0 73,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 220,2 213,5 258,5

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR   9/15 9/14 12/14
Kirjanpitoarvo kauden alussa   269,1 247,3 247,3
Lisäykset   26,5 38,9 51,5
Vähennykset   -0,6 -0,9 -1,7
Poistot ja arvonalentumiset   -22,6 -21,1 -27,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   272,3 264,2 269,1


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR   9/15 9/14 12/14
Kirjanpitoarvo kauden alussa   50,4 57,3 57,3
Lisäykset   3,3 3,5 5,1
Vähennykset     -0,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset   -8,4 -7,9 -11,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   45,4 52,9 50,4


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR   9/15 9/14 12/14
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Annetut kiinteistökiinnitykset     32,0 32,0
Takaukset   3,8 2,7 2,7
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)   6,8 5,9 8,1
Muut vastuut   0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR   9/15 9/14 12/14
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR   -0,3 0,1 1,1
Nimellisarvo, milj. EUR   48,7 55,5 51,3
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR   0,0 -0,3 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR   29,1 47,6 39,7
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,1 -0,2 -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR   12,5 16,1 15,2
         
SÄHKÖJOHDANNAISET        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,1 -0,3 -0,3
Nimellismäärä, GWh   6 31 22

 

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,3   0,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet 6,3   0,3 6,6
Varat yhteensä 6,3 0,3 0,3 7,0
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,6   -0,6
  Koronvaihtosopimukset   -0,1   -0,1
  Sähköjohdannaiset -0,1     -0,1
Velat yhteensä -0,1 -0,6   -0,7
         
         
Tason 1 rahoitusinstrumenttien käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteraattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
         
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR   1-9/15 1-9/14 1-12/14
Johdon työsuhde-etuudet   6,1 5,1 6,8

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR   7-9/15 7-9/14 Muutos % 1-9/15 1-9/14 Muutos % 1-12/14
Lääkeliiketoiminta   227,1 226,2 +0,4 % 713,6 720,5 -1,0 % 962,0
  Alkuperälääkkeet   72,9 81,3 -10,3 % 244,4 284,9 -14,2 % 373,4
  Erityistuotteet   115,2 106,6 +8,1 % 338,7 310,3 +9,1 % 427,1
  Eläinlääkkeet   15,6 18,0 -13,5 % 59,3 50,1 +18,5 % 70,2
  Fermion   14,8 11,2 +32,9 % 43,5 45,9 -5,3 % 56,9
  Sopimusvalmistus ja muut 8,6 9,0 -5,5 % 27,7 29,2 -5,3 % 34,3
Diagnostiikkaliiketoiminta   12,5 12,8 -2,2 % 42,6 41,9 +1,8 % 56,4
Konsernierät   -0,5 -0,6 -16,6 % -2,2 -2,3 -4,1 % -3,1
Konserni yhteensä   239,1 238,3 +0,3 % 754,0 760,0 -0,8 % 1 015,3

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR   7-9/15 7-9/14 Muutos % 1-9/15 1-9/14 Muutos % 1-12/14
Lääkeliiketoiminta   59,7 63,8 -6,4 % 216,8 218,8 -0,9 % 275,7
Diagnostiikkaliiketoiminta   1,1 1,7 -32,7 % 6,8 4,9 +38,7 % 6,4
Konsernierät   -2,3 -1,8 +28,5 % -8,0 -6,5 +22,4 % -9,6
Konserni yhteensä   58,6 63,8 -8,1 % 215,6 217,2 -0,7 % 272,4

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014   2013
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 227,1 242,0 244,5 241,5 226,2 264,8 229,5 259,8
Diagnostiikkaliiketoiminta 12,5 13,9 16,2 14,5 12,8 12,7 16,3 13,7
Konsernierät -0,5 -0,9 -0,8 -0,8 -0,6 -0,9 -0,8 -0,8
Konserni yhteensä 239,1 255,0 259,9 255,3 238,3 276,7 245,0 272,6


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014   2013
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 59,7 75,8 81,4 56,9 63,8 88,3 66,7 67,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 1,1 1,6 4,0 1,5 1,7 0,6 2,6 0,7
Konsernierät -2,3 -3,5 -2,2 -3,1 -1,8 -2,9 -1,9 -2,8
Konserni yhteensä 58,6 74,0 83,1 55,3 63,8 86,0 67,4 65,8


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014   2013
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Suomi 78,1 76,9 78,4 79,6 73,5 72,0 70,4 71,5
Skandinavia 39,1 40,9 36,9 35,6 31,7 34,6 33,3 33,0
Muu Eurooppa 70,7 77,5 86,6 89,1 81,3 104,9 79,1 91,9
Pohjois-Amerikka 17,9 20,6 21,6 24,5 15,2 34,0 30,7 45,2
Muut maat 33,2 39,1 36,4 26,5 36,6 31,2 31,5 31,0
Konserni yhteensä 239,1 255,0 259,9 255,3 238,3 276,7 245,0 272,6

 

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 7-9/15 7-9/14 Muutos % 1-9/15 1-9/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 227,1 226,2 +0,4 % 713,6 720,5 -1,0 % 962,0
Liikevoitto 59,7 63,8 -6,4 % 216,8 218,8 -0,9 % 275,7
  % liikevaihdosta 26,3 % 28,2 %   30,4 % 30,4 %   28,7 %
T&K-kulut 21,8 19,5 +11,4 % 71,2 72,8 -2,1 % 99,1
  % liikevaihdosta 9,6 % 8,6 %   10,0 % 10,1 %   10,3 %
Investoinnit 10,2 9,1 +12,6 % 27,5 39,2 -30,0 % 51,3
  % liikevaihdosta 4,5 % 4,0 %   3,8 % 5,4 %   5,3 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 80,2 87,8 -8,6 % 270,9 270,2 +0,3 % 363,3
Varat       684,8 686,5   669,4
Velat       166,1 158,4   180,7
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 076 3 162   3 131

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 7-9/15 7-9/14 Muutos % 1-9/15 1-9/14 Muutos % 1-12/14
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 31,8 37,2 -14,5 % 112,3 130,0 -13,6 % 169,2
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 11,6 12,0 -2,9 % 37,5 34,7 +8,0 % 47,1
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 11,5 8,1 +40,8 % 36,6 24,6 +49,0 % 35,3
dexdor® (tehohoitorauhoite) 10,2 8,2 +24,1 % 32,1 24,7 +30,0 % 35,2
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 4,8 6,9 -31,3 % 20,8 15,9 +30,8 % 24,7
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 4,9 5,2 -4,7 % 17,3 19,5 -11,4 % 25,5
Burana® (tulehdus, kipu) 5,9 5,9 +0,3 % 16,9 16,8 +0,3 % 23,1
Remsima® (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet) 8,4 1,6 +429,5 % 16,7 3,3 +409,6 % 5,6
Marevan® (verenohennus) 3,7 4,1 -10,1 % 14,1 12,6 +11,9 % 17,2
Precedex® (tehohoitorauhoite) 4,1 8,5 -51,2 % 12,4 24,9 -50,2 % 29,8
Yhteensä 96,9 97,7 -0,8 % 316,6 306,9 +3,2 % 412,8
Osuus lääkeliikevaihdosta 43 % 43 %   44 % 43 %   43 %

 

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 7-9/15 7-9/14 Muutos % 1-9/15 1-9/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 12,5 12,8 -2,2 % 42,6 41,9 +1,8 % 56,4
Liikevoitto 1,1 1,7 -32,7 % 6,8 4,9 +38,7 % 6,4
  % liikevaihdosta 9,2 % 13,4 %   15,9 % 11,6 %   11,3 %
T&K-kulut 1,4 1,5 -7,5 % 4,9 5,3 -6,2 % 7,2
  % liikevaihdosta 11,4 % 12,1 %   11,6 % 12,6 %   12,8 %
Investoinnit 0,7 2,6 -72,9 % 2,6 4,3 -38,9 % 6,3
  % liikevaihdosta 5,7 % 20,7 %   6,1 % 10,2 %   11,3 %
Varat       48,3 47,6   48,9
Velat       12,1 9,2   16,5
Henkilöstömäärä kauden lopussa     291 288   296

KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) 1) Astma, keuhkoahtaumatauti I II III  
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti I II III*  
ODM-201 (androgeenireseptorin estäjä) 2) Eturauhassyöpä I II III*  
Levosimendaani 3) Sydänlihaslama I II III*  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 4) Alzheimerin tauti I IIa*    
Deksmedetomidiini 5) (nenään annosteltava) Kivun hoito I IIb    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II*    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I      
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I*      
ODM-204 (CYP17+androgeenireseptorin estäjä) Eturauhassyöpä I*      
ODM-108 (TRPA1-ionikanavan negatiivinen allosteerinen säätelijä) Neuropaattinen kipu I*      
1) Tavoitteena saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä.

2) Yhteistyössä Bayerin kanssa  3) Partneri: Tenax Therapeutics, Inc.

4) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa 5) Partneri: Recro Pharma, Inc.

ODM-106 (GABA-B-reseptorin positiivinen allosteerinen säätelijä) -hanke on lopetettu.
* = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut
   

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.9.2015

    A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ Helsingissä   ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi   4500 4500  
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR   25,6 66,6 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl   39 191 154 102 066 674 141 257 828
% koko osakekannasta   28 % 72 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl   427 716  427 716
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   39 191 154 101 638 958 140 830 112
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 500 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 783 823 080 101 638 958 885 462 038
% kaikista äänistä   89 % 11 % 100 %
Osakkeenomistajia   16 641 38 253 49 219

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-30.9.2015

        A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl       2 334 407 54 129 085 56 463 492
Vaihdon osuus osakemäärästä, %       5,8 % 53,5 % 40,0 %
Vaihto, milj. EUR       71,9 1 666,2 1 738,1
Päätöskurssi 31.12.2014, EUR       25,03 25,77  
Alin kurssi, EUR  (A 2.1. ja B 7.1.2015)       24,90 25,47  
Keskikurssi, EUR       30,80 30,78  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 20.7.2015)       38,69 38,86  
Päätöskurssi 30.9.2015, EUR       34,16 33,80  
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2015
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR
         
    1 338,8 3 435,4 4 774,2

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  7-9/15 7-9/14 Muutos % 1-9/15 1-9/14 Muutos % 1-12/14
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,32 0,35 -9,1 % 1,20 1,21 -1,1 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,32 0,35 -9,1 % 1,20 1,21 -1,1 % 1,50
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,44 0,41 +7,4 % 1,11 1,34 -16,9 % 1,72
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       3,59 3,66 -2,1 % 3,66
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 830 140 688   140 798 140 661   140 668

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014, lukuun ottamatta 1.1.2015 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.