Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2015

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 28.7.2015 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2015

Orionin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 515 miljoonaa euroa (522 miljoonaa euroa vuoden 2014 tammi-kesäkuussa).

 • Liikevoitto oli 157 (153) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 156 (151) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 50 % (51 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 45 % (42 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 51 % (49 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,88 (0,86) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,67 (0,93) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2015 päivitettiin katsauskauden jälkeen. Orion arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014 ja liikevoiton arvioidaan ylittävän 260 miljoonaa euroa.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto, milj. EUR 255,0 276,7 -7,8 % 514,9 521,7 -1,3 % 1 015,3
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 178,1 204,7 -13,0 % 359,6 379,3 -5,2 % 719,8
  % liikevaihdosta 69,8 % 74,0 %   69,8 % 72,7 %   70,9 %
Liikevoitto, milj. EUR 74,0 86,0 -14,0 % 157,1 153,4 +2,4 % 272,4
  % liikevaihdosta 29,0 % 31,1 %   30,5 % 29,4 %   26,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 72,9 84,7 -14,0 % 155,6 151,2 +2,9 % 267,8
  % liikevaihdosta 28,6 % 30,6 %   30,2 % 29,0 %   26,4 %
Tuloverot, milj. EUR 15,2 16,7 -9,1 % 32,1 30,5 +5,3 % 56,6
T&K-kulut, milj. EUR 27,8 30,6 -8,9 % 52,9 56,9 -6,9 % 106,2
  % liikevaihdosta 10,9 % 11,0 %   10,3 % 10,9 %   10,5 %
Investoinnit, milj. EUR 11,2 13,5 -16,5 % 19,3 29,6 -34,8 % 57,1
  % liikevaihdosta 4,4 % 4,9 %   3,7 % 5,7 %   5,6 %
Taseen loppusumma, milj. EUR       944,1 943,0 +0,1 % 1 001,5
Omavaraisuusaste, %       49,5 % 51,3 %   52,3 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       13,1 % 18,9 %   -4,7 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       229,6 252,8 -9,2 % 234,5
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       253,6 226,0 +12,2 % 252,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       169,4 164,9 +2,7 % 258,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %       45,3 % 42,1 %   36,6 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       50,6 % 49,3 %   41,1 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,48 -15,3 % 0,88 0,86 +2,2 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,48 -15,3 % 0,88 0,86 +2,2 % 1,50
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,29 0,62 -53,0 % 0,67 0,93 -27,6 % 1,72
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       3,27 3,30 -0,8 % 3,66
Henkilömäärä kauden lopussa       3 539 3 594 -1,5 % 3 450
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 448 3 507 -1,7 % 3 493
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       114,0 114,0   219,2

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Vuosi on jatkunut vahvana"

"Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme oli lähes vertailukauden tasolla ja liikevoitto kasvoi hieman. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja erityisesti liikevoitosta on tänä vuonna kuitenkin olennaisesti pienempi kuin vuosi sitten.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kehittyi edelleen hyvin päämarkkina-alueilla Suomessa, Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa. Alkuperälääkkeistä Easyhaler®-tuoteperhe ja Dexdor® jatkoivat vahvaa kasvuaan. Myös pitkään markkinoilla olleet Simdax® ja Comtan® lisäsivät myyntiään edellisvuoteen verrattuna. Stalevo® ja Precedex® menettivät edelleen myyntiä geneerisen kilpailun seurauksena, mutta muiden alkuperälääkkeiden hyvä kehitys pystyi korvaamaan tämän liikevaihdon laskun, ja kokonaisuutena Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotemyynnin liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla. Eläinlääkkeet-tulosyksikköä ovat kasvattaneet eläinrauhoite-tuoteperheen hyvä myynnin kehitys ja alkuvuonna saatu tuoteoikeuksien myyntiin liittynyt maksu.

Liikevoiton kasvu johtuu sekä hyvin kehittyneestä tuotemyynnistä että bruttokatteen noususta, joilla olemme pystyneet korvaamaan Stalevon ja Precedexin myynnin laskun sekä etappimaksujen pienentymisen tulosta heikentävän vaikutuksen. Tuotannon tehostumisen lisäksi katetasoa ovat alkuvuonna parantaneet valuuttakurssimuutokset.

Katsauskaudella Euroopan komissio myönsi myyntiluvan Orionin Eläinlääkkeet-yksikön uudelle Sileo®-alkuperälääkkeelle (deksmedetomidiini), joka on tarkoitettu kovistä äänistä johtuvan akuutin ahdistuneisuuden ja pelon lieventämiseen koirilla.

Alkuvaiheen kliininen tutkimusportfoliomme on vuoden aikana kehittynyt hyvin. Olemme käynnistäneet kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204), essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla GABA-B-reseptorin positiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-106) sekä neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella TRPA1-ionikanavan potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Lisäksi olemme aloittaneet kliinisen vaiheen II tutkimukset amyotrofista lateraaliskleroosia eli ALS-tautia sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109) sekä Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) IIa-tutkimuksen uudella formulaatiolla. Myös muut tutkimushankkeemme etenivät suunnitellusti katsauskaudella.

Hyvän alkuvuoden seurauksena päivitimme katsauskauden jälkeen näkymäarviomme vuodelle 2015. Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen Saksan ulkopuolelle ei vielä vaikuttanut merkittävästi ensimmäisen puolen vuoden lukuihin. Tasaisesti kasvavien liiketoiminta-alueiden kuten Erityistuotteet, Dexdor® ja Easyhaler®-tuoteperhe hyvän alkuvuoden kehityksen ansioista niiden arvioidaan kuluvana vuonna pystyvän korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevo®-tuotteen geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex®-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen aiheuttaman liikevaihdon laskun. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014. Liikevoiton arvioimme ylittävän 260 miljoonaa euroa. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2015' ja 'Näkymien perustelut'."

 


Katsauskauden tapahtumia

24.4. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2015.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

9.7. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2015.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 28.7.2015 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 953913 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi:           +358 (0)9 2313 9201
Ruotsi:           +46 (0)8 5052 0110
Iso-Britannia:   +44 (0)20 7162 0077
Yhdysvallat:    +1 334 323 6201

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla tiistain 28.7.2015 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2015-2016

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015 ti 27.10.2015
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 ti 2.2.2016
Varsinainen yhtiökokous 2016 suunniteltu pidettäväksi ti 22.3.2016
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016 ke 27.4.2016
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016 ti 19.7.2016
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016 ti 25.10.2016

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2016.

                                                                

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat

Taloudellinen katsaus tammi-kesäkuulta 2015

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 515 miljoonaa euroa (522 miljoonaa euroa vuoden 2014 tammi-kesäkuussa). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 12 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 486 (494) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo® ja Comtess®/Comtan® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 401 (373) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 13 % ja oli yhteensä 80 (93) miljoonaa euroa. Tämä oli 17 % (19 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 30 (29) miljoonaa euroa.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 157 (153) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 5 (29) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 157 (155) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 1 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 5 (29) miljoonaa euroa. Tuotemyynnin bruttokateprosentti kasvoi tuotannon tehostumisen sekä valuuttakurssimuutosten ansioista.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 5,6 (3,2) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 77 % johtuen pääosin myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta ja valuuttakurssien muutoksista.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 95 (95) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 53 (57) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (11 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 49 (53) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 24 (21) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut, jotka syntyivät lähinnä valuuttasuojauksista, heikensivät tulosta 0,3 (paransivat tulosta 0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 156 (151) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,88 (0,86) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,88 (0,86) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,27 (3,30) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 45 % (42 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 51 % (49 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 13 % (19 %), ja omavaraisuusaste oli 50 % (51 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 30.6.2015 oli 483 (479) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 230 (253) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 204 (227) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 169 (165) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.


Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 115 (161) miljoonaa euroa. Rahavirran pieneneminen johtui käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän 44 miljoonan euron kasvusta. Vertailukaudella käyttöpääoman määrä väheni 19 miljoonaa euroa. Sekä saatavien että varastojen määrät olivat raportointikauden lopussa vain hieman korkeampia kuin 30.6.2014, mutta ne kasvoivat verrattuna edellisen tilikauden lopun tilanteeseen.

Investointien rahavirta oli -21 (-30) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -188 (-182) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 19 (30) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 17 (27) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 2 (2) miljoonaa euroa.

 

Uusi, 9.7.2015 annettu näkymäarvio vuodelle 2015

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan ylittävän 260 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).

Aiempi, 24.4.2015 annettu näkymäarvio vuodelle 2015

Liikevaihto on hieman alempi kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan ylittävän 230 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen. Tasaisesti kasvavien liiketoiminta-alueiden kuten Erityistuotteet, Dexdor® ja Easyhaler®-tuoteperhe hyvän alkuvuoden kehityksen ansioista niiden arvioidaan kuluvana vuonna pystyvän korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevo®-tuotteen geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex®-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen, aiheuttaman liikevaihdon laskun.

Orionin Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Geneerinen kilpailu näiden osalta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012, ja vuonna 2014 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden 169 miljoonan euron kokonaisliikevaihdosta oli noin 12 miljoonaa euroa. Euroopassa pääosa liikevaihdosta on tullut Stalevosta. Myynniltään selvästi pienempien Comtess- ja Comtan-valmisteiden osalta geneerinen kilpailu alkoi jo vuonna 2013. Ensimmäiset Stalevon geneeriset myyntiluvat Euroopassa myönnettiin Saksassa, ja geneerinen kilpailu alkoi siellä vuonna 2014. Kilpailun oletetaan laajenevan Euroopassa vuoden 2015 kuluessa ja alentavan Orionin Stalevo-myyntiä. Vuonna 2014 Euroopan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 111 miljoonaa euroa. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin kuluvana vuonna.

Precedexin geneerinen kilpailu alkoi Yhdysvalloissa elokuussa 2014. Tämän seurauksena Orionin Precedexistä saamat rojaltit laskivat. Ne olivat vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla 10 miljoonaa, joka on 64 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Vuonna 2015 lasku jatkuu, ja rojaltit ovat selkeästi pienemmät kuin vuonna 2014.

Muiden keskeisten alkuperälääkkeiden Dexdorin ja Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyy syyskuussa 2015, mutta tämän ei arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin kuluvana vuonna.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on kasvanut, ja hintakilpailu on jatkunut kireänä monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2015. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joita vuonna 2014 oli 39 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla etappimaksuja oli 5 miljoonaa euroa. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt saadaan pääosin valmiiksi vuoden 2015 kuluessa. Niillä ei enää oleteta olevan olennaisia, tuotantokapasiteettia laskevia sekä tuotantokustannuksia nostavia vaikutuksia. Uudelleenjärjestelyjen osana tuotantotehokkuuden nostamiseksi käynnistettyjen hankkeiden arvioidaan parantavan tuottavuutta asteittain vuodesta 2015 alkaen.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2015 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana. Markkinointikuluihin aiemmin kirjatut Simdax-oikeuksien takaisinhankintaan liittyneet rojaltien maksut AbbVielle päättyivät huhtikuussa 2014. Vuonna 2013 rojalteja maksettiin noin 10 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 vielä noin 3 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2014. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2015 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimuksen kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2015 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan ja voimakkuuteen Euroopassa liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Vuoden 2015 loppuun mennessä kilpailun oletetaan laajentuvan Euroopassa ja siten vaikuttavan alentavasti Stalevon myyntiin.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Valuuttakurssiriskistä merkittävä osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Vuonna 2014 Venäjän ruplan nopea ja voimakas heikentyminen loppuvuonna aiheutti negatiivista valuuttakurssivaikutusta. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuonna 2014 näitä maksuja saatiin yhteensä 39 miljoonaa euroa, joka on selvästi enemmän kuin Orionin keskimäärin aikaisempina vuosina saamat maksut. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.6.2015 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 39 625 774 (41 522 816) kappaletta ja B-osakkeita 101 632 054 (99 735 012) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Kesäkuun 2015 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 427 716 (569 665) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.6.2015 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 893 719 818 (929 621 667) ääntä.

Orionilla oli kesäkuun 2015 lopussa 49 987 (53 666) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-kesäkuussa 2015 osakkeita muunnettiin yhteensä 787 207 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2015 oli 4 424 miljoonaa euroa.

NASDAQ Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2013 aikana. Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 19.3.2013.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionilla on voimassa konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, josta on tiedotettu 5.2.2013 annetulla pörssitiedotteella.

Orion luovutti 2.3.2015 yhteensä 141 949 kpl yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville, Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2012-2014 ja 2014 maksettavina osakepalkkioina.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli kesäkuun 2015 lopussa 49 987 (53 666) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 96 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 41 % (44 %) ja kaikista äänistä 62 % (63 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 58 (54) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 41 % (38 %) ja 9 % (8 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli kesäkuun 2015 lopussa 427 716 (569 665) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % (0,4 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,05 % (0,06 %).


Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-kesäkuussa 2015 oli 3 448 (3 507). Kesäkuun 2015 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 539 (3 594) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 868 (2 908) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 671 (686) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2015 olivat yhteensä 114 (114) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2015 oli yhteensä 1 071 (1 048) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2015 oli yhteensä 129 (121) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin kuudesosan konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT3/2015 MAT3/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 806 803 0 %
Eurooppa TOP 5 EUR 976 991 -2 %
Japani EUR 521 494 +6 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2015 (4/2014-3/2015)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT3/2015 MAT3/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 100 138 -28 %
Eurooppa TOP 5 EUR 140 150 -7 %
Japani EUR 55 55 +1 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2015 (4/2014-3/2015)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT3/2015 MAT3/2014 Muutos %
Yhdysvallat USD 16 24 -31 %
Eurooppa TOP 5 EUR 117 129 -10 %
Japani EUR 55 55 +1 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2015 (4/2014-3/2015)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Euroopassa geneerisen kilpailun alkamisesta. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 12 % ja Japanissa 11 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 509 (495) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 30 (22) miljoonaa euroa maaliskuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 37 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 486 (494) miljoonaa euroa, ja se laski 2 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 157 (155) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 1 %. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 5 (29) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 32 % (31 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 220 (209) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 45 % (42 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin. Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 172 (204) miljoonaa euroa.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 80 (93) miljoonaa euroa, ja se laski 13 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita. Stalevon osalta geneerinen kilpailu alkoi Saksassa vuonna 2014, ja kilpailu on alkanut laajentua Euroopassa.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 1-6/2015 1-6/2014 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 36,3 40,0 -9,3 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 19,0 12,7 +49,4 %
Orionin Stalevo-myynti 22,0 36,6 -39,7 %
Orionin Comtess-myynti 3,2 3,5 -7,3 %

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 26 (23) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Simdax on vuoden 2015 aikana saanut uusia myyntilupia Euroopassa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 25 (16) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 53 %. Kasvu johtuu pitkään markkinoilla olleiden monotuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteperheen uuden Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnistä. Bufomix Easyhalerin myynti tammi-kesäkuussa 2015 oli 7 (0,2) miljoonaa euroa. Myyntilupahakemuksen kansallinen käsittelyprosessi on meneillään vielä Italiassa. Bufomix Easyhalerin myynti on käynnistynyt yli kymmenessä maassa, mutta koska kyseessä ei ole apteekeissa geneerisen vaihdon piirissä oleva tuote, kasvu on varsinkin lanseerausvaiheessa tavallisia geneerisiä tuotteita hitaampaa.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 22 (17) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 33 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 8 (16) miljoonaa euroa, ja se laski 50 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta suurin osa on tullut Yhdysvalloista, jossa geneerinen kilpailu alkoi elokuussa 2014.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 kasvoi 10 % ja oli 223 (204) miljoonaa euroa. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti laski 14 % ja oli 12 (14) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 12 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-kesäkuussa 2015 oli 132 (122) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 25 prosenttia 31 (25) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti kasvoi 10 %, ja oli 25 (23) miljoonaa euroa. Myynnin euromääräiseen kehitykseen itäisessä Euroopassa ja Venäjällä vaikutti heikentävästi ruplan kurssin lasku. Paikallisessa valuutassa myynti Venäjällä kasvoi.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-valmisteen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 8 (2) miljoonaa euroa. Remsima on Orionin yhteistyökumppanin kehittämä ja valmistama biosimilaari infliksimabi, jonka markkinointioikeudet Orionilla on Pohjoismaissa ja Virossa.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 44 (32) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 36 %. Kasvu johtuu pääosin eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteoikeuksien myynnistä kirjatusta kertaluonteisesta etappimaksusta. Tulosyksikön liikevaihdosta 37 % (28 %) eli 16 (9) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Katsauskaudella Euroopan komissio myönsi keskitetyn myyntiluvan Orionin Eläinlääkkeet-yksikön uudelle Sileo®-alkuperälääkkeelle (deksmedetomidiini). Sileo on tarkoitettu kovistä äänistä johtuvan akuutin ahdistuneisuuden ja pelon lieventämiseen koirilla.

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-kesäkuussa 2015 oli 29 (35) miljoonaa euroa, joka on lähes kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-kesäkuussa 2015 olivat 53 (57) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 49 (53) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (11 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön kokeellisen, uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliininen Faasi III -tutkimus, jossa arvioidaan ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC).

Orionilla on meneillään hanke Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orionilla on meneillään lisätutkimukset Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteella (budesonidi-formoteroli). Tavoitteena on saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orion on aloittanut lääkeaihiolla toisen kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksen uudella formulaatiolla. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Vuoden 2014 aikana Orion ja Janssen keskittyivät lääkkeen formulaation optimointiin.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen II tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Levosimendaani sitoutuu selektiivisesti troponiini C:hen lisäten sydän- ja luurankolihasten kalsium-herkkyyttä. Olemassa olevat tutkimukset osoittavat, että levosimendaani voi tukea pallealihaksen ja siten hengitysfunktion toimintaa sekä muiden luurankolihasten voimaa ja kestävyyttä ALS-potilailla.

Orion valmistautuu aloittamaan kliinisen vaiheen II tutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-104), joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten ja farmakokineettisten tutkimustulosten perusteella se on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-203 hidastaa tiettyjen kiinteiden syöpäkasvaimien kehitystä.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset ainutlaatuisella kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-204 hidastaa kastraatioresistentin eturauhassyövän (CRCP) etenemistä.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla GABA-B-reseptorin positiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-106). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-106 voi lieventää essentiaalin vapinan, Parkinsonin tautiin liittyvän vapinan sekä levodopan aiheuttamien pakkoliikkeiden oireita Parkinsonin-taudin potilailla ilman rauhoittavaa vaikutusta.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla TRPA1-ionikanavan negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-108 ei tehokkaalla annoksella aiheuttanut sedaatiota, ja lisäksi molekyyli on optimoitu hyvin imeytyväksi.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. (entinen Oxygen Biotherapeutics, Inc.) kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiöllä on meneillään kliinisen vaiheen III tutkimus tähän indikaatioon. Lisäksi yhtiö tutkii mahdollisuutta saada lisäindikaatio levosimendaanille septiseen sokkiin.

Orionin kumppani Recro Pharma, Inc. kehittää nenään annosteltavaa deksmedetomidiinia kivun hoitoon. Recro on saanut päätökseen kliinisen vaiheen IIb-tutkimuksen potilailla, jotka kärsivät leikkauksen jälkeisistä kivuista. Recron mukaan tutkimuksen tulokset olivat positiiviset ja yhtiö valmistautuu aloittamaan kliinisen vaiheen III tutkimuksen.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 30 (29) miljoonaa euroa.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi edelleen. Katsauskaudella jatkettiin Orion GenRead® -testisysteemin ensimmäisten tuotteiden, laitteen ja antibioottihoidon yhteydessä suolistoinfektioita aiheuttavan C. difficile-bakteerin tunnistavan C. Difficile-testin lanseerausta. Orion GenRead® perustuu nukleiinihappoja monistavaan isotermaaliseen SIBA®-teknologiaan.

Katsauskaudella vapautettiin myyntiin QuikRead go® wrCRP ja QuikRead go wrCRP+Hb -testit. Uusilla QuikRead go wrCRP-tuotteilla on aiempaa laajempi CRP-mittausalue ja ne auttavat antibioottihoidon kohdentamisessa ja tehon seurannassa terveydenhuollon toimipaikoissa, joissa nopea ja luotettava vieritestaus on tarpeen.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 5,6 (3,2) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 77 %. Kasvu johtuu pääosin myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta sekä valuuttakurssien muutoksista.

Espoossa 28.7.2015

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 255,0 276,7 -7,8 % 514,9 521,7 -1,3 % 1 015,3
Myytyjen suoritteiden kulut -94,5 -99,5 -5,0 % -185,9 -195,3 -4,8 % -401,7
Bruttokate 160,5 177,2 -9,4 % 329,0 326,4 +0,8 % 613,6
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1,9 0,5 +316,9 % -0,3 0,7 -145,4 % 1,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -48,3 -49,2 -1,9 % -94,8 -95,5 -0,7 % -193,4
T&K-kulut -27,8 -30,6 -8,9 % -52,9 -56,9 -6,9 % -106,2
Hallinnon kulut -12,3 -11,9 +3,4 % -23,9 -21,3 +12,1 % -43,3
Liikevoitto 74,0 86,0 -14,0 % 157,1 153,4 +2,4 % 272,4
Rahoitustuotot 0,3 0,3 -17,4 % 0,8 0,4 +79,5 % 0,8
Rahoituskulut -1,4 -1,6 -14,3 % -2,7 -3,1 -11,2 % -5,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista       0,4 0,4 +5,1 % 0,4
Voitto ennen veroja 72,9 84,7 -14,0 % 155,6 151,2 +2,9 % 267,8
Tuloverot -15,2 -16,7 -9,1 % -32,1 -30,5 +5,3 % -56,6
Tilikauden voitto 57,7 68,0 -15,2 % 123,4 120,7 +2,3 % 211,3
               
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA          
               
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 -0,0   0,0 -0,0   0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,5 3,3   1,0 3,3   4,1
Muuntoerot 0,6 0,4   3,1 0,6   0,6
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 1,1 3,7   4,2 3,9   4,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,0 0,0   -0,3 0,0   -41,3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,0 0,0   -0,3 0,0   -41,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,1 3,8   3,9 3,9   -36,5
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 58,8 71,8 -18,1 % 127,3 124,6 +2,2 % 174,7
               
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN              
Emoyhtiön omistajille 57,7 68,0 -15,2 % 123,4 120,7 +2,3 % 211,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
               
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN              
Emoyhtiön omistajille 58,8 71,8 -18,1 % 127,3 124,6 +2,2 % 174,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
               
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,41 0,48 -15,3 % 0,88 0,86 +2,2 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,41 0,48 -15,3 % 0,88 0,86 +2,2 % 1,50
               
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 11,2 9,4 +19,4 % 21,1 18,7 +12,6 % 39,6
Palkat ja muut henkilöstökulut 59,7 59,3 +0,6 % 114,0 114,0   219,2
               
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.        

KONSERNITASE

VARAT

milj. EUR 6/15 6/14 Muutos % 12/14
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 270,0 259,9 +3,9 % 269,1
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 44,1 51,5 -14,2 % 47,7
Muut aineettomat hyödykkeet 2,6 2,9 -11,5 % 2,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,6 2,1 +21,0 % 2,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 6,7 4,6 +45,3 % 5,6
Eläkesaaminen   24,1 -100,0 %  
Laskennalliset verosaamiset 8,0 1,0 +675,5 % 6,7
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,9 0,9 +212,6 % 1,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 350,5 360,5 -2,8 % 349,1
         
Vaihto-omaisuus 199,4 196,2 +1,6 % 178,7
Myyntisaamiset 178,8 175,1 +2,1 % 174,0
Muut saamiset 46,1 46,3 -0,4 % 41,2
Rahamarkkinasijoitukset   3,0 -100,0 % 73,0
Rahavarat 169,4 161,9 +4,6 % 185,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 593,7 582,4 +1,9 % 652,4
         
Varat yhteensä 944,1 943,0 +0,1 % 1 001,5
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
milj. EUR 6/15 6/14 Muutos % 12/14
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5   0,5
Muut rahastot 6,8 5,1 +34,9 % 5,9
Kertyneet voittovarat 361,4 366,3 -1,3 % 416,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 461,0 464,1 -0,7 % 514,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -82,2 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 461,0 464,1 -0,7 % 514,9
         
Laskennalliset verovelat 31,4 31,1 +0,8 % 30,1
Eläkevelvoitteet 36,7 1,5   31,1
Varaukset 0,3 0,4 -31,0 % 0,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 204,3 227,4 -10,1 % 210,0
Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,3 -64,2 % 0,2
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 272,9 260,8 +4,6 % 271,8
         
Ostovelat 67,3 59,9 +12,4 % 66,6
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 7,1 4,3 +64,4 % 1,1
Muut lyhytaikaiset velat 110,7 128,4 -13,8 % 122,5
Varaukset 0,0 0,1 -53,9 %  
Lyhytaikaiset korolliset velat 25,2 25,4 -0,6 % 24,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 210,3 218,0 -3,5 % 214,7
         
Velat yhteensä 483,2 478,8 +0,9 % 486,5
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 944,1 943,0 +0,1 % 1 001,5

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,9 433,0 0,0 513,9
Tilikauden tulos           120,7   120,7
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   -0,0         -0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     3,3         3,3
Muuntoerot       0,0 0,6     0,6
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -175,9   -175,9
Osakekannustinjärjestelmä           1,7   1,7
Muut muutokset     0,2     -0,4 0,0 -0,2
Oma pääoma 30.6.2014 92,2 0,5 5,1 -9,5 -3,3 379,1 0,0 464,1
                 
Oma pääoma 1.1.2015 92,2 0,5 5,9 -50,8 -3,3 470,4 0,0 514,9
Tilikauden tulos           123,4   123,4
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,0         0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     1,0         1,0
Muuntoerot         3,1     3,1
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
      -0,3       -0,3
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,1   -183,1
Osakekannustinjärjestelmä           2,1   2,1
Muut muutokset     0,0     -0,3 0,0 -0,2
Oma pääoma 30.6.2015 92,2 0,5 6,8 -51,1 -0,2 412,7 0,0 461,0

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-6/15 1-6/14 1-12/14
Liikevoitto 157,1 153,4 272,4
Oikaisut 26,6 22,2 47,8
Käyttöpääoman muutos -44,3 19,2 43,2
Maksetut korot -9,3 -7,0 -9,6
Saadut korot 5,5 2,3 3,5
Saadut osingot 0,2 0,2 0,2
Maksetut verot -20,4 -29,6 -60,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 115,3 160,7 296,7
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -18,8 -28,7 -51,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,5 -2,4 -4,9
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,5 0,8 1,5
Aineettomien hyödykkeiden myynnit   0,0  
Investointien rahavirta yhteensä -20,8 -30,3 -54,9
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,4 1,9 1,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,2 -1,6 -3,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,3    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,8 -5,8 -23,0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -183,1 -175,9 -176,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä -188,4 -181,5 -200,5
       
Rahavarojen muutos -93,9 -51,1 41,2
       
Rahavarat kauden alussa 258,5 214,7 214,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4,8 1,3 2,6
Rahavarojen muutos -93,9 -51,1 41,2
Rahavarat kauden lopussa 169,4 164,9 258,5
       
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat kauden lopussa 169,4 161,9 185,5
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa   3,0 73,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 169,4 164,9 258,5

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR   6/15 6/14 12/14
Kirjanpitoarvo kauden alussa   269,1 247,3 247,3
Lisäykset   16,7 26,8 51,5
Vähennykset   -0,5 -0,7 -1,7
Poistot ja arvonalentumiset   -15,2 -13,5 -27,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   270,0 259,9 269,1


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR   6/15 6/14 12/14
Kirjanpitoarvo kauden alussa   50,4 57,3 57,3
Lisäykset   2,2 2,4 5,1
Vähennykset     -0,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset   -5,9 -5,2 -11,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   46,7 54,4 50,4


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR   6/15 6/14 12/14
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Annetut kiinteistökiinnitykset   32,0 32,0 32,0
Takaukset   4,1 2,6 2,7
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)   7,8 5,8 8,1
Muut vastuut   0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR   6/15 6/14 12/14
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR   0,4 0,4 1,1
Nimellisarvo, milj. EUR   48,3 47,0 51,3
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR   0,0 0,0 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR   36,6 54,5 39,7
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,1 -0,2 -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR   13,4 17,0 15,2
         
SÄHKÖJOHDANNAISET        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,2 -0,5 -0,3
Nimellismäärä, GWh   11 40 22

 

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,7   0,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet 6,4   0,3 6,7
Varat yhteensä 6,4 0,7 0,3 7,4
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,2   -0,2
  Koronvaihtosopimukset   -0,1   -0,1
  Sähköjohdannaiset -0,2     -0,2
Velat yhteensä -0,2 -0,3   -0,5
         
         
Tason 1 rahoitusinstrumenttien käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteraattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
         
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR   1-6/15 1-6/14 1-12/14
Johdon työsuhde-etuudet   5,6 4,6 6,8


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR   4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14
Lääkeliiketoiminta   242,0 264,8 -8,6 % 486,5 494,3 -1,6 % 962,0
  Alkuperälääkkeet   82,3 115,4 -28,7 % 171,5 203,6 -15,8 % 373,4
  Erityistuotteet   114,8 101,6 +13,0 % 223,4 203,7 +9,7 % 427,1
  Eläinlääkkeet   22,2 16,6 +33,2 % 43,7 32,0 +36,5 % 70,2
  Fermion   13,9 19,9 -30,0 % 28,7 34,8 -17,6 % 56,9
  Sopimusvalmistus ja muut 8,8 11,3 -21,7 % 19,1 20,2 -5,2 % 34,3
Diagnostiikkaliiketoiminta   13,9 12,7 +9,1 % 30,1 29,1 +3,5 % 56,4
Konsernierät   -0,9 -0,9 +0,7 % -1,7 -1,7 +0,7 % -3,1
Konserni yhteensä   255,0 276,7 -7,8 % 514,9 521,7 -1,3 % 1 015,3

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR   4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14
Lääkeliiketoiminta   75,8 88,3 -14,2 % 157,1 155,0 +1,4 % 275,7
Diagnostiikkaliiketoiminta   1,6 0,6 +173,8 % 5,6 3,2 +77,2 % 6,4
Konsernierät   -3,5 -2,9 +20,1 % -5,7 -4,7 +20,1 % -9,6
Konserni yhteensä   74,0 86,0 -14,0 % 157,1 153,4 +2,4 % 272,4

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014 2013
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Lääkeliiketoiminta 242,0 244,5 241,5 226,2 264,8 229,5 259,8 224,1
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,9 16,2 14,5 12,8 12,7 16,3 13,7 13,5
Konsernierät -0,9 -0,8 -0,8 -0,6 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7
Konserni yhteensä 255,0 259,9 255,3 238,3 276,7 245,0 272,6 236,9


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014 2013
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Lääkeliiketoiminta 75,8 81,4 56,9 63,8 88,3 66,7 67,9 66,7
Diagnostiikkaliiketoiminta 1,6 4,0 1,5 1,7 0,6 2,6 0,7 2,0
Konsernierät -3,5 -2,2 -3,1 -1,8 -2,9 -1,9 -2,8 -2,2
Konserni yhteensä 74,0 83,1 55,3 63,8 86,0 67,4 65,8 66,6


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014 2013
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Suomi 76,9 78,4 79,6 73,5 72,0 70,4 71,5 67,6
Skandinavia 40,9 36,9 35,6 31,7 34,6 33,3 33,0 30,7
Muu Eurooppa 77,5 86,6 89,1 81,3 104,9 79,1 91,9 77,6
Pohjois-Amerikka 20,6 21,6 24,5 15,2 34,0 30,7 45,2 32,7
Muut maat 39,1 36,4 26,5 36,6 31,2 31,5 31,0 28,2
Konserni yhteensä 255,0 259,9 255,3 238,3 276,7 245,0 272,6 236,9

 

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 242,0 264,8 -8,6 % 486,5 494,3 -1,6 % 962,0
Liikevoitto 75,8 88,3 -14,2 % 157,1 155,0 +1,4 % 275,7
  % liikevaihdosta 31,3 % 33,3 %   32,3 % 31,4 %   28,7 %
T&K-kulut 26,1 28,8 -9,4 % 49,5 53,2 -7,0 % 99,1
  % liikevaihdosta 10,8 % 10,9 %   10,2 % 10,8 %   10,3 %
Investoinnit 10,2 12,4 -17,9 % 17,2 30,2 -42,8 % 51,3
  % liikevaihdosta 4,2 % 4,7 %   3,5 % 6,1 %   5,3 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 94,4 90,1 +4,8 % 190,7 182,5 +4,5 % 363,3
Varat       704,0 716,5   669,4
Velat       172,9 179,2   180,7
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 218 3 277   3 131

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 38,1 45,5 -16,4 % 80,5 92,7 -13,2 % 169,2
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 13,1 12,0 +9,0 % 25,8 22,7 +13,7 % 47,1
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 12,7 8,6 +47,7 % 25,2 16,4 +53,1 % 35,3
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 10,7 8,5 +26,6 % 21,9 16,5 +32,9 % 35,2
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 9,1 4,1 +123,1 % 16,0 9,0 +78,8 % 24,7
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 6,2 7,5 -18,0 % 12,3 14,3 -13,8 % 25,5
Burana® (tulehdus, kipu) 5,4 5,5 -0,7 % 11,0 11,0 +0,4 % 23,1
Marevan® (verenohennus) 5,4 3,6 +48,4 % 10,4 8,5 +22,6 % 17,2
Remsima® (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet) 5,5 1,0 +462,7 % 8,3 1,7 +391,0 % 5,6
Precedex® (tehohoitorauhoite) 3,6 7,4 -50,6 % 8,3 16,4 -49,7 % 29,8
Yhteensä 109,9 103,7 +6,0 % 219,7 209,2 +5,0 % 412,8
Osuus lääkeliikevaihdosta 45 % 39 %   45 % 42 %   43 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 13,9 12,7 +9,1 % 30,1 29,1 +3,5 % 56,4
Liikevoitto 1,6 0,6 +173,8 % 5,6 3,2 +77,2 % 6,4
  % liikevaihdosta 11,8 % 4,7 %   18,6 % 10,9 %   11,3 %
T&K-kulut 1,8 1,8 -1,5 % 3,5 3,7 -5,6 % 7,2
  % liikevaihdosta 13,1 % 14,5 %   11,6 % 12,8 %   12,8 %
Investoinnit 1,0 1,0 -0,8 % 1,9 1,6 +15,6 % 6,3
  % liikevaihdosta 7,3 % 8,1 %   6,3 % 5,7 %   11,3 %
Varat       50,0 45,9   48,9
Velat       11,8 9,1   16,5
Henkilöstömäärä kauden lopussa       296 293   296

KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) 1) Astma, keuhkoahtaumatauti I II III*  
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti I II III*  
ODM-201 (androgeenireseptorin estäjä) 2) Eturauhassyöpä I II III*  
Levosimendaani 3) Sydänlihaslama I II III*  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 4) Alzheimerin tauti I IIa*    
Deksmedetomidiini 5) (nenään annosteltava) Kivun hoito I IIb    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II*    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I      
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I*      
ODM-204 (CYP17+androgeenireseptorin estäjä) Eturauhassyöpä I*      
ODM-106 (GABA-B-reseptorin positiivinen allosteerinen säätelijä) Essentiaali vapina I*      
ODM-108 (TRPA1-ionikanavan negatiivinen allosteerinen säätelijä) Neuropaattinen kipu I*      
1) Tavoitteena saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä.

2) Yhteistyössä Bayerin kanssa  3) Partneri: Tenax Therapeutics, Inc.

4) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa 5) Partneri: Recro Pharma, Inc.
* = Vaihe meneillään
   
   

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.6.2015

    A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ Helsingissä   ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi   4500 4500  
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR   25,9 66,4 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl   39 625 774 101 632 054 141 257 828
% koko osakekannasta   28 % 72 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl   427 716  427 716
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   39 625 774 101 204 338 140 830 112
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 500 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 792 515 480 101 204 338 893 719 818
% kaikista äänistä   89 % 11 % 100 %
Osakkeenomistajia   16 877 38 842 49 987

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-30.6.2015

    A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl   1 687 920 38 987 141 40 675 061
Vaihdon osuus osakemäärästä, %   4,2 % 38,6 % 28,8 %
Vaihto, milj. EUR   48,9 1 125,3 1 174,2
Päätöskurssi 31.12.2014, EUR   25,03 25,77  
Alin kurssi, EUR  (A 2.1. ja B 7.1.2015)   24,90 25,47  
Keskikurssi, EUR   28,95 28,86  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 25.6.2015)   32,56 32,80  
Päätöskurssi 30.6.2015, EUR   31,50 31,38  
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2015, milj. EUR 1 248,2 3 175,8 4 424,0

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  4-6/15 4-6/14 Muutos % 1-6/15 1-6/14 Muutos % 1-12/14
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,48 -15,3 % 0,88 0,86 +2,2 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,48 -15,3 % 0,88 0,86 +2,2 % 1,50
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,29 0,62 -53,0 % 0,67 0,93 -27,6 % 1,72
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       3,27 3,30 -0,8 % 3,66
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 830 140 688   140 782 140 647   140 668

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014, lukuun ottamatta 1.1.2015 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.