Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2014

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1­-9/2014 21.10.2014 klo 12:00

Orionin liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 760 miljoonaa euroa (734 miljoonaa euroa vuoden 2013 tammi-syyskuussa).

 • Liikevoitto oli 217 (202) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 214 (200) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 55 % (52 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 39 % (39 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 44 % (41 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,21 (1,07) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,34 (0,56) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2014 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2014 liikevaihto ja liikevoitto ovat vuoden 2013 tasolla.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto, milj. EUR 238,3 236,9 +0,6 % 760,0 734,3 +3,5 % 1 006,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 164,8 169,3 -2,6 % 544,1 531,2 +2,4 % 732,3
  % liikevaihdosta 69,2 % 71,5 %   71,6 % 72,3 %   72,7 %
Liikevoitto, milj. EUR 63,8 66,6 -4,3 % 217,2 201,8 +7,6 % 267,7
  % liikevaihdosta 26,8 % 28,1 %   28,6 % 27,5 %   26,6 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 62,8 65,3 -3,7 % 214,0 199,6 +7,2 % 264,0
  % liikevaihdosta 26,4 % 27,6 %   28,2 % 27,2 %   26,2 %
Tuloverot, milj. EUR 13,0 16,2 -19,5 % 43,6 49,1 -11,2 % 57,8
T&K-kulut, milj. EUR 21,0 21,2 -0,8 % 77,9 72,2 +8,0 % 101,9
  % liikevaihdosta 8,8 % 9,0 %   10,3 % 9,8 %   10,1 %
Investoinnit, milj. EUR 13,2 21,1 -37,3 % 42,8 57,8 -25,9 % 77,9
  % liikevaihdosta 5,6 % 8,9 %   5,6 % 7,9 %   7,7 %
Taseen loppusumma, milj. EUR       963,4 926,8 +4,0 % 979,0
Omavaraisuusaste, %       55,3 % 51,5 %   53,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       5,7 % 20,5 %   8,4 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       242,9 270,8 -10,3 % 257,8
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       204,9 178,5 +14,8 % 207,3
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       213,5 172,8 +23,5 % 214,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %       38,7 % 39,4 %   38,5 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       44,1 % 40,7 %   40,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,35 +1,8 % 1,21 1,07 +13,6 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,35 +1,8 % 1,21 1,07 +13,6 % 1,46
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,41 0,29 +39,4 % 1,34 0,56 +138,6 % 1,02
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       3,66 3,38 +8,3 % 3,66
Henkilömäärä kauden lopussa       3 474 3 530 -1,6 % 3 519
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 505 3 550 -1,3 % 3 540
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       161,1 156,8 +2,8 % 218,1

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Edistysaskeleita lääkekehityshankkeissa"

"Tammi-syyskuussa sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoi hieman vuodesta 2013. Liikevaihto ja liikevoitto sisältävät viime vuotta korkeammat yhteistyökumppaneilta saadut merkittävät etappimaksut.

Kolmannella vuosineljänneksellä otimme edistysaskeleita tärkeimmissä kliinisissä lääkekehityshankkeissamme. Eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun ODM-201-molekyylin kehityksessä yhteistyö Bayerin kanssa on käynnistynyt hyvin, ja potilasrekrytointi kolmannen kliinisen vaiheen tutkimuksiin on alkanut. Saimme päätökseen ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimukset kahdella Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetuilla COMT-estäjällä (ODM-103 ja ODM-104), ja tulosten perusteella olemme päättäneet jatkaa kehitystyötä ODM-104-lääkeaihiolla. Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset ODM-203-molekyylillä, joka on uusi kohdennettu FGFR+VEGFR inhibiittori. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-203 hidastaa tiettyjen kiinteiden syöpäkasvaimien kehitystä.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle sekä myynti Orionin oman myyntikentän kautta laskivat selvästi edellisestä vuodesta. Euroopassa geneerinen kilpailu Stalevon osalta on alkanut Saksassa. Ensi vuoden loppuun mennessä kilpailun oletetaan laajentuvan koko Euroopaan ja vaikuttavan alentavasti Orionin myyntiin. Myös Precedex®-tehohoitorauhoitteen geneerinen kilpailu Yhdysvalloissa on alkanut syksyn aikana, kun ensimmäiset geneeriset valmisteet tulivat markkinoille. Geneerisen kilpailun alkamisen myötä Hospiralta saatavat rojaltit laskevat edelleen.

Kokonaisuutena tuotemyynti pysyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Etenkin tehohoitorauhoite dexdor® sekä Easyhaler®-tuoteperhe jatkoivat vahvaa kasvuaan. Erityistuotteet-tulosyksikkö jatkoi vakaata kasvuaan. Erityisesti geneeristen entakaponi-tuotteiden liikevaihto kehittyi vahvasti, ja myös muun tuotteiston myynti kasvoi. Muiden tulosyksiköidemme osalta vuosi on sujunut ennakoidusti. Merkittävät investointi- ja tuotannon muutoshankkeemme ovat edenneet suunnitellusti.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2014' ja 'Näkymien perustelut', säilyy ennallaan. Arvioimme vuoden 2014 liikevaihtomme sekä liikevoittomme olevan vuoden 2013 tasolla."

Katsauskauden tapahtumia

22.9. Orion ilmoitti, että Precedex®-alkuperälääkettä koskevaa sovintosopimusta oli muutettu.

24.9. Orion ilmoitti saaneensa The Capital Group Companies, Inc:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä alitti 22.9.2014 viiden (5) prosentin osuuden Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 21.10.2014 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 948474 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista: +1 334 323 6203
Soitettaessa muista maista: +44 (0)20 7162 0125

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla tiistain 21.10.2014 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2015

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 ke 4.2.2015
Varsinainen yhtiökokous 2015 Suunniteltu pidettäväksi 24.3.2015
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 ke 29.4.2015
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 ti 28.7.2015
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015 ti 27.10.2015

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2015.

                                                                

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö             puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat


Taloudellinen katsaus kaudelta 1-9/2014

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 760 miljoonaa euroa (734 miljoonaa euroa vuoden 2013 tammi-syyskuussa), ja se kasvoi 4 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 10 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 721 (693) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 17 % ja oli yhteensä 130 (156) miljoonaa euroa. Tämä oli 18 % (22 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo® ja Comtess®/Comtan® -tuotteiston liikevaihto ilman merkittäviä etappimaksuja oli 559 (538) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 42 (43) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %. Lasku johtuu pääosin vuoden 2013 aikana lakkautettujen tuotteiden myynnin päättymisestä.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 217 (202) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 219 (205) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Kasvu johtuu yhteistyökumppaneilta saaduista ja liikevaihtoon kirjatuista viime vuotta selvästi korkeammista, yhteensä 32 miljoonan euron merkittävistä etappimaksuista. Tuotemyynnin bruttokateprosentti pysyi edellisvuoden tasolla.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,9 (3,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 25 %. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 1,6 miljoonan euron kulut liittyen tuotteiston karsimiseen, Turun tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 138 (145) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 5 %.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 78 (72) miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 8 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 73 (66) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 31 (32) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 3 %.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut olivat -0,3 (3) miljoonaa euroa.
 

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 214 (200) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,21 (1,07) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,21 (1,07) euroa. Osakekohtaisen tuloksen liikevoittoa suurempi kasvu johtuu Suomen veroasteen alenemisesta. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,66 (3,38) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 39 % (39 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 44 % (41 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 6 % (21 %), ja omavaraisuusaste oli 55 % (52 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2014 oli 448 (449) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 243 (271) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 218 (241) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 214 (173) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui vertailukaudesta ja oli 233 (131) miljoonaa euroa. Merkittävä parannus johtui lähinnä liikevoiton kasvusta ja käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän 32 miljoonaa euron laskusta. Vertailukaudella käyttöpääoma kasvoi 39 miljoonaa euroa. Sekä saatavat että varastot ovat pienentyneet vuoden kuluessa, ja lisäksi käyttöpääomaa laski Bayerilta saatu ennakkomaksu, joka käytetään ODM-201-lääkeaihion tutkimus- ja kehityskuluihin.

Investointien rahavirta oli -45 (-52) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -192 (-51) miljoonaa euroa. Muutos johtuu pääosin vertailukaudella liikkeeseen lasketusta 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 43 (58) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 39 (52) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 4 (6) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2014 (ennallaan)

Liikevaihto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevaihto oli 1 007 miljoonaa euroa).

Liikevoitto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2013 konsernin investoinnit olivat 78 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Kilpailu Suomen markkinalla on jatkunut kireänä myös vuonna 2014. Tuotelanseeraukset ovat kuitenkin tukeneet edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 on laskenut Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa, vuonna 2012 noin 33 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2013 geneeristen entakaponituotteiden myynti Yhdysvaltoihin oli noin 9 miljoonaa euroa.

Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyi marraskuussa 2012 Orionille merkittävissä Euroopan maissa, minkä seurauksena markkinoille tuli vuonna 2013 geneerisiä kilpailijoita Comtan- ja Comtess-tuotteille. Stalevon tietosuoja Euroopan Unionin alueella puolestaan päättyi lokakuussa 2013, jonka jälkeen usea geneerinen lääkeyhtiö on hakenut omalle tuotteelleen myyntilupaa eri Euroopan maissa. Ensimmäiset Stalevon geneeriset myyntiluvat on myönnetty Saksassa maaliskuussa 2014, jossa geneerinen kilpailu on alkanut. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin kuluvana vuonna. Vuonna 2011 Euroopan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 142 miljoonaa euroa, vuonna 2012 noin 141 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 noin 137 miljoonaa euroa.

Yhdysvalloissa kaksi kilpailevaa yhtiötä on saanut myyntiluvan omille geneerisille versioilleen Precedexistä. Lisäksi Sandozin kanssa aiemmin tehtyä sopimusta on muutettu syyskuussa siten, että myös Sandoz pääsee myymään geneeristä tuotettaan aikaisemmin kuin aiemmin oli sovittu. Orionin Precedexistä saamat rojaltit ovat loppuvuonna alempia kuin tammi-syyskuun kuluessa.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on kasvanut, ja hintakilpailu on jatkunut kireänä monilla markkinoilla. Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt jatkuvat edelleen. Niiden väliaikaisesti tuotantokapasiteettia laskevat sekä tuotantokustannuksia nostavat vaikutukset ovat pienempiä kuin vuonna 2013, mutta eivät vielä ole kokonaan poistuneet.

Markkinointipanostukset laskevat hieman edellisestä vuodesta. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2014 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana. Markkinointikuluihin kirjatut Simdax-oikeuksien takaisinhankintaan liittyneet rojaltien maksut AbbVielle päättyivät huhtikuussa. Vuonna 2013 rojalteja maksettiin noin 10 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman suurempia kuin vuonna 2013. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2014 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttaa olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimuksen kulut vuoden 2014 osalta katetaan pääosin Bayerilta saadulla allekirjoitusmaksulla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vuonna 2014 laskee geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan ja voimakkuuteen Euroopassa liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Vuoden 2015 loppuun mennessä kilpailun oletetaan kuitenkin laajentuvan koko Euroopaan ja siten vaikuttavan alentavasti Orionin Stalevo-myyntiin.

Precedexin peruspatentti päättyi Yhdysvalloissa tammikuussa, ja geneerinen kilpailu on alkanut. Kuluvan vuoden näkymäarvio sisältää jo arvion vaikutuksesta, joka syntyy kun Orionin tuotteesta saamat rojaltit tämän seurauksena alenevat.  Geneerinen kilpailu alentaa Orionin saamia Precedex-rojalteja koko vuoden 2015 ajan.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys. 

Valuuttakurssiriskistä merkittävä osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen aiempaa haastavammaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla myös ainakin väliaikaisia toimitusvarmuutta heikentäviä vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia merkittäviä maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuonna 2014 merkittäviä maksuja on saatu syyskuun loppuun mennessä yhteensä 32 miljoonaa euroa, joka on selvästi enemmän kuin Orionin keskimäärin aikaisempina vuosina saamat merkittävät maksut. Maksut on usein sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. 

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu.

Nämä tavoitteet toteutetaan:

 • Kasvattamalla liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
 • Säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pitämällä omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. Vuodelta 2013 osinkoa maksettiin 1,25 euroa osakkeelta.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.9.2014 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 40 962 816 (42 172 816) kappaletta ja B-osakkeita 100 295 012 (99 085 012) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Syyskuun 2014 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 569 665 (188 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.9.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 918 981 667 (942 352 341) ääntä.

Orionilla oli syyskuun 2014 lopussa 52 399 (56 142) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-syyskuussa 2014 osakkeita muunnettiin yhteensä 1 060 000 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 4 353 miljoonaa euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2013 aikana. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 19.3.2013.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Orionilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, joista on tiedotettu 18.2.2010 ja 5.2.2013 annetuilla pörssitiedotteilla.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli syyskuun 2014 lopussa 52 399 (56 142) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 43 % (46 %) ja kaikista äänistä 61 % (64 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 55 (48) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 39 % (34 %) ja 4 % (7 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli syyskuun 2014 lopussa 569 665 (188 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,4 % (0,1 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,06 % (0,02 %).

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2014 oli 3 505 (3 550). Syyskuun 2014 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 474 (3 530) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 780 (2  820) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 694 (710) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2014 olivat yhteensä 161 (157) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa koskien patenttia nro 6,716,867

Orion ja Hospira, Inc. -yhtiö ovat aloittaneet 12.11.2010 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. ja Gland Pharma Ltd. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867, joka suojaa Precedex® -nimistä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkettä.

Lisäksi Yhdysvalloissa on vireillä muitakin patenttia nro 6,716,867 koskevia patenttiloukkaus-oikeudenkäyntejä, joissa kantajina ovat Orion ja Hospira.

Orionin arvion mukaan edellä mainittujen oikeudenkäyntien kustannukset eivät tule olemaan yhtiölle olennaisia.

Orion on saanut tietoonsa, että Par Sterile Products, LLC -niminen yhtiö on nostanut Hospira, Inc. -yhtiötä ja Orionia vastaan kanteen New Jerseyn alioikeudessa (US District Court for the District of New Jersey).  Oikeudenkäynti koskee Orionin osalta Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

Precedex®-alkuperälääkettä koskevaa sovintosopimusta on muutettu

Orion tiedotti 22.9.2014, että Orion ja Hospira, Inc. -yhtiö sekä Sandoz Inc. ja Sandoz Canada Inc. -yhtiöt (jäljempänä yhdessä "Sandoz") ovat muuttaneet 5.12.2013 julkistettua sovintosopimusta koskien Sandozin markkinoilletuloa Yhdysvalloissa Orionin Precedex®-valmisteen geneerisellä versiolla.

Sopimusta on muutettu siten, että Sandoz saa tuoda Yhdysvaltain markkinoille Orionin Precedex®-valmisteen geneerisen version välittömästi.

Osapuolet eivät julkista sovintosopimuksen muita ehtoja.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2014 oli yhteensä 1 581 (1 520) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2014 oli yhteensä 183 (172) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 805 miljoonaa dollaria (738 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 9 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 995 (969) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 3 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 11 prosenttia 491 (554) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 130 (161) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 149 (154) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat vajaan viidesosan konsernin liikevaihdosta. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 23 (57) miljoonaa dollaria, ja se laski 60 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 3 prosenttia 129 (132) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 53 (63) miljoonaa euroa. Japanissa myynnin lasku johtuu jenin kurssin heikkenemisestä. Paikallisessa valuutassa mitattuna sekä kokonaismarkkina että Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoivat. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 3 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 13 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 397 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (340 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 17 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 332 (279) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 19 %. IMS Health -lääkemyyntitilastojen raportointi on muuttunut kattavammaksi Precedexin osalta, minkä seurauksena raportoidun kauden ja vertailukauden luvut ovat aiempaa suuremmat.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 485 (474) miljoonaa euroa. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 24 (18) miljoonaa euroa kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 34 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 721 (693) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edellisvuoteen verrattuna. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 219 (205) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 30 % (30 %) segmentin liikevaihdosta. Sekä liikevaihto että liikevoitto sisältävät alkuperälääkeliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyneet viime vuotta selvästi korkeammat, yhteensä 32 miljoonan euron merkittävät etappimaksut yhteistyökumppaneilta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 314 (333) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 44 % (48 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 285 (285) miljoonaa euroa.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 130 (156) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 17 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 18 % (22 %). Stalevo-toimitukset Novartikselle laskivat 9 prosenttia 55 (60) miljoonaan euroon, ja Comtan-toimitukset laskivat 29 prosenttia 19 (27) miljoonaan euroon. Stalevon myynti Orionin oman myyntiverkoston kautta oli 51 (62) miljoonaa euroa, ja se laski 19 %. Comtessin myynti laski 19 prosenttia 5 (6) miljoonaan euroon. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita, ja Stalevon osalta geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Katsauskaudella Orion kirjasi Novartikselta 3 miljoonan euron etappimaksun liittyen Stalevon myyntilupaan Japanissa.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat tehneet epidemiologisia tutkimuksia, joiden tuloksia on toimitettu viranomaisten arvioitavaksi vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana sekä tutkimusraportit vuoden 2014 alussa.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 35 (33) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 25 (21) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Kasvu johtuu pääosin pitkään markkinoilla olleiden monotuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä. Tuoteperheen uusi yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) on saanut kansallisen myyntiluvan 21 Euroopan maassa. Myyntilupahakemuksen kansallinen käsittelyprosessi on meneillään vielä Italiassa, Kreikassa ja Kyproksessa. Bufomix Easyhalerin myynti on käynnistynyt, mutta koska kyseessä ei ole apteekeissa geneerisen vaihdon piirissä oleva tuote, on kasvu varsinkin lanseerausvaiheessa tavallisia geneerisiä tuotteita hitaampaa. Orion ja Takeda ovat purkaneet yhteistyösopimuksensa koskien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinointia Euroopassa. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan aluetta koskeva yhteistyö jatkuu ennallaan, ja sopimusta on laajennettu myös tiettyihin muihin Afrikan maihin.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 25 (41) miljoonaa euroa, ja se laski 39 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin peruspatentti Yhdysvalloissa umpeutui tammikuussa, minkä seurauksena Orionin Hospiralta saamat rojaltit ovat alentuneet. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa on tullut Yhdysvaltojen markkinalta, jossa ensimmäiset geneeriset kilpailijat tulivat markkinoille katsauskaudella.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 25 (18) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 37 %.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 310 (279) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 %. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti kasvoi 187 % ja oli 20 (7) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 7 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-syyskuussa oli 186 (173) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 20 % 37 (31) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti kasvoi 3 prosenttia 39 (38) miljoonaan euroon. Myynnin kasvuun itäisessä Euroopassa ja Venäjällä vaikutti heikentävästi ruplan kurssin lasku.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 laski 5 %, ja se oli 50 (53) miljoonaa euroa. Tulosyksikön liikevaihdosta 32 % (34 %) eli 16 (18) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-syyskuussa 2014 oli 46 (46) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-syyskuussa 2014 kasvoivat 8 % ja olivat 78 (72) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 73 (66) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer ovat aloittaneet maailmanlaajuisen yhteistyön kokeellisen, uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. ODM-201 on kliinisessä kehityksessä eturauhassyöpäpotilaiden hoitoon. Bayer sekä Orion ovat aloittaneet yhdessä kliinisen Faasi III -tutkimuksen arvioidakseen edelleen ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC).

Orionilla on meneillään hanke inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion valmistautuu aloittamaan lisätutkimukset Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteella (budesonidi-formoteroli). Tavoitteena on saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Orion valmistautuu aloittamaan seuraavan kliinisen vaiheen IIa-lisätutkimuksen.

Orion on saanut päätökseen kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uusilla COMT-estäjillä (ODM-103 ja ODM-104). Saatujen tulosten perusteella Orion on päättänyt valita ODM-104:n jatkokehitykseen ja valmistautuu aloittamaan molekyylillä kliinisen vaiheen II tutkimukset. ODM-104 on uusi molekyyli, joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten ja farmakokineettisten tutkimustulosten perusteella se on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-203 hidastaa tiettyjen kiinteiden syöpäkasvaimien kehitystä.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. (entinen Oxygen Biotherapeutics, Inc.) kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiö on aloittanut kliinisen vaiheen III tutkimuksen.

Orionin kumppani Recro Pharma, Inc. kehittää nenään annosteltavaa deksmedetomidiinia kivun hoitoon. Recro on ilmoittanut lopettavansa nykyisen ja aloittavansa uuden kliinisen vaiheen IIb tutkimuksen potilailla, jotka kärsivät leikkauksen jälkeisistä kivuista.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 42 (43) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %. Lasku johtuu pääosin vuoden 2013 aikana lakkautettujen tuotteiden myynnin päättymisestä.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi. Vuoden 2013 aikana markkinoille tuotujen uusien QuikRead go® -testien lanseeraus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. QuikRead go® hsCRP+Hb-testillä saadaan kaksi tulosta - CRP ja hemoglobiini - yhdestä näytteestä. Kvantitatiivinen QuikRead go® iFOBT-testi (Faecal Occult Blood) puolestaan auttaa seulomaan ruoansulatuskanavan häiriöitä.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,9 (3,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 25 %. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 1,6 miljoonan euron kulut liittyen tuotteiston karsimiseen, Turun tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Espoossa 21.10.2014

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 238,3 236,9 +0,6 % 760,0 734,3 +3,5 % 1 006,9
Myytyjen suoritteiden kulut -100,2 -96,3 +4,1 % -295,5 -286,9 +3,0 % -393,5
Bruttokate 138,1 140,6 -1,8 % 464,5 447,4 +3,8 % 613,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1,0 1,7 -158,6 % -0,3 3,4 -109,4 % 5,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -42,5 -45,1 -5,8 % -137,9 -144,7 -4,7 % -204,9
T&K-kulut -21,0 -21,2 -0,8 % -77,9 -72,2 +8,0 % -101,9
Hallinnon kulut -9,9 -9,4 +4,8 % -31,2 -32,1 -2,8 % -44,5
Liikevoitto 63,8 66,6 -4,3 % 217,2 201,8 +7,6 % 267,7
Rahoitustuotot 1,6 0,6 +198,8 % 4,1 3,4 +21,7 % 4,4
Rahoituskulut -2,6 -1,9 +36,6 % -7,7 -5,9 +29,5 % -8,3
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista       0,4 0,3 +55,6 % 0,3
Voitto ennen veroja 62,8 65,3 -3,7 % 214,0 199,6 +7,2 % 264,0
Tuloverot -13,0 -16,2 -19,5 % -43,6 -49,1 -11,2 % -57,8
Tilikauden voitto 49,8 49,1 +1,5 % 170,4 150,5 +13,2 % 206,2
               
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA          
               
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0   -0,0 0,1   0,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,3     3,7      
Muuntoerot 0,9 0,8   1,5 -1,0   -1,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 1,3 0,8   5,2 -0,9   -1,2
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,0 0,0   -0,0 0,0   -9,7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0   0,0 0,0   -9,7
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,3 0,8   5,2 -0,9   -10,9
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 51,1 49,9 +2,4 % 175,7 149,6 +17,4 % 195,3
               
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN              
Emoyhtiön omistajille 49,8 49,1 +1,5 % 170,5 150,5 +13,3 % 206,2
Määräysvallattomille omistajille -0,0 0,0   -0,0 0,0   0,0
               
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN            
Emoyhtiön omistajille 51,1 49,9 +2,4 % 175,7 149,6 +17,4 % 195,3
Määräysvallattomille omistajille -0,0 0,0   -0,0 0,0   0,0
               
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,35 0,35 +1,8 % 1,21 1,07 +13,6 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,35 0,35 +1,8 % 1,21 1,07 +13,6 % 1,46
               
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 10,2 9,2 +11,3 % 28,9 27,6 +4,9 % 38,5
Palkat ja muut henkilöstökulut 47,1 45,9 +2,5 % 161,1 156,8 +2,8 % 218,1
               
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.        

KONSERNITASE

VARAT        
         
milj. EUR 9/14 9/13 Muutos % 12/13
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 264,2 236,3 +11,8 % 247,3
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 50,1 56,1 -10,6 % 54,0
Muut aineettomat hyödykkeet 2,8 3,4 -18,9 % 3,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,1 1,7 +25,0 % 1,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5,1 0,5 +946,3 % 0,5
Eläkesaaminen 23,0 38,6 -40,4 % 26,6
Laskennalliset verosaamiset 1,2 1,3 -11,5 % 1,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 1,3 -40,9 % 1,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 362,7 352,7 +2,8 % 349,2
         
Vaihto-omaisuus 185,2 199,6 -7,2 % 195,5
Myyntisaamiset 164,1 157,9 +3,9 % 169,9
Muut saamiset 37,9 43,7 -13,4 % 49,7
Rahamarkkinasijoitukset 35,0 15,0 +133,3 %  
Rahavarat 178,6 157,8 +13,1 % 214,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 600,7 574,1 +4,6 % 629,8
         
Varat yhteensä 963,4 926,8 +4,0 % 979,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
milj. EUR 9/14 9/13 Muutos % 12/13
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5   0,5
Muut rahastot 5,4 1,6 +243,0 % 1,6
Kertyneet voittovarat 417,4 383,1 +9,0 % 419,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 515,5 477,4 +8,0 % 513,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -35,8 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 515,6 477,4 +8,0 % 513,9
         
Laskennalliset verovelat 31,7 41,3 -23,3 % 32,1
Eläkevelvoitteet 1,4 1,3 +8,7 % 1,6
Varaukset 0,4 0,1 +348,6 % 0,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 217,5 240,8 -9,7 % 233,3
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,5 -43,2 % 0,5
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 251,3 284,0 -11,5 % 267,6
         
Ostovelat 51,2 62,1 -17,5 % 60,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,7 0,2   1,7
Muut lyhytaikaiset velat 117,2 72,9 +60,7 % 111,2
Varaukset 0,0 0,1 -85,6 % 0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat 25,4 30,1 -15,5 % 24,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 196,5 165,3 +18,8 % 197,5
         
Velat yhteensä 447,8 449,3 -0,3 % 465,1
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 963,4 926,8 +4,0 % 979,0

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 31.12.2012 ennen laatimisperiaatteiden muutosta 92,2 0,5 0,8   -2,6 420,5 0,0 511,3
Laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutus     0,2   -2,0   -1,8
Oma pääoma 1.1.2013 92,2 0,5 0,8 0,2 -2,6 418,4 0,0 509,6
Tilikauden tulos           150,5   150,5
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,1         0,1
Muuntoerot       0,0 -1,0     -1,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,4   -183,4
Osakekannustinjärjestelmä           2,0   2,0
Muut muutokset     0,6     -0,9 0,0 -0,3
Oma pääoma 30.9.2013 92,2 0,5 1,6 0,2 -3,7 386,6 0,0 477,4
                 
Oma pääoma 1.1.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,9 433,0 0,0 513,9
Tilikauden tulos           170,5   170,5
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   -0,0         -0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     3,7         3,7
Muuntoerot       -0,0 1,5     1,5
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -175,9   -175,9
Osakekannustinjärjestelmä           2,1   2,1
Muut muutokset     0,2     -0,4 -0,0 -0,3
Oma pääoma 30.9.2014 92,2 0,5 5,4 -9,5 -2,4 429,3 0,0 515,6

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-9/14 1-9/13 1-12/13
Liikevoitto 217,2 201,8 267,7
Oikaisut 33,5 29,6 42,2
Käyttöpääoman muutos 31,5 -39,4 -21,9
Maksetut korot -8,6 -4,9 -6,1
Saadut korot 3,6 2,7 3,7
Saadut osingot 0,2 0,3 0,3
Maksetut verot -44,2 -58,8 -70,8
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 233,1 131,4 215,2
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -42,4 -47,8 -65,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,7 -6,1 -7,4
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 1,1 1,6 2,0
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 -0,1 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -45,1 -52,4 -71,3
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,9 40,8 41,6
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,0 -40,8 -42,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot   148,9 149,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -15,6 -15,9 -28,1
Omat osakkeet     -9,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako -176,0 -183,7 -183,7
Rahoituksen rahavirta yhteensä -191,6 -50,7 -73,5
       
Rahavarojen muutos -3,6 28,3 70,3
       
Rahavarat kauden alussa 214,7 145,2 145,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,4 -0,7 -0,9
Rahavarojen muutos -3,6 28,3 70,3
Rahavarat kauden lopussa 213,5 172,8 214,7
       
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat kauden lopussa 178,6 157,8 214,7
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa 35,0 15,0  
Rahavirtalaskelman rahavarat 213,5 172,8 214,7

 
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR   9/14 9/13 12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa   247,3 205,3 205,3
Lisäykset   38,9 51,5 70,1
Vähennykset   -0,9 -1,4 -1,8
Poistot ja arvonalentumiset   -21,1 -19,0 -26,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   264,2 236,3 247,3


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR   9/14 9/13 12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa   57,3 62,3 62,3
Lisäykset   3,5 6,0 7,5
Vähennykset   -0,0 -0,3 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset   -7,9 -8,6 -12,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   52,9 59,5 57,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR   9/14 9/13 12/13
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Annetut kiinteistökiinnitykset   32,0 32,0 32,0
Takaukset   2,7 1,9 2,4
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)   5,9 6,2 6,4
Muut vastuut   0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR   9/14 9/13 12/13
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR   0,1 0,6 0,5
Nimellisarvo, milj. EUR   55,5 53,2 67,8
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,3 0,1 0,1
Nimellisarvo, milj. EUR   47,6 41,7 47,2
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,2 -0,2 -0,2
Nimellisarvo, milj. EUR   16,1 19,6 18,8
         
VALUUTAN- JA KORONVAIHTOSOPIMUKSET        
Käypä arvo, milj. EUR     0,0  
Nimellisarvo, milj. EUR     4,8  
         
SÄHKÖJOHDANNAISET        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,3 -0,4 -0,7
Nimellismäärä, GWh   31 70 57


JOHDANNAISSOPIMUSTEN LUOKITTELU KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKIAA KÄYTTÄEN

milj. EUR   Taso 1 Taso 2 Taso 3
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset     0,1  
Valuuttaoptiot     -0,3  
Koronvaihtosopimukset     -0,2  
Sähköjohdannaiset   -0,3    
         
Kaikki johdannaiset ovat OTC-johdannaisia ja niiden käypänä arvona on käytetty tiliinpäätöspäivänä saatavilla olevia markkinanoteerauksia.
         
Tason 1 johdannaisten käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin noteerauksiin. Tason 2 johdannaisten käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin tietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
         
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR   1-9/14 1-9/13 1-12/13
Johdon työsuhde-etuudet   5,1 5,4 6,4

  

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR   7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13
Lääkeliiketoiminta   226,2 224,1 +0,9 % 720,5 693,3 +3,9 % 953,0
  Alkuperälääkkeet   81,3 91,9 -11,5 % 284,9 285,0   390,4
  Erityistuotteet   106,6 91,3 +16,8 % 310,3 279,0 +11,2 % 384,9
  Eläinlääkkeet   18,0 18,0   50,1 52,6 -4,7 % 70,8
  Fermion   11,2 11,9 -6,2 % 45,9 46,2 -0,5 % 63,5
  Sopimusvalmistus ja muut 9,0 11,0 -17,6 % 29,2 30,6 -4,6 % 43,3
Diagnostiikkaliiketoiminta   12,8 13,5 -5,4 % 41,9 43,4 -3,5 % 57,1
Konsernierät   -0,6 -0,7 -3,9 % -2,3 -2,3   -3,2
Konserni yhteensä   238,3 236,9 +0,6 % 760,0 734,3 +3,5 % 1 006,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR   7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13
Lääkeliiketoiminta   63,8 66,7 -4,4 % 218,8 205,0 +6,7 % 272,9
Diagnostiikkaliiketoiminta   1,7 2,0 -16,2 % 4,9 3,9 +25,4 % 4,6
Konsernierät   -1,8 -2,2 +18,2 % -6,5 -7,1 +7,9 % -9,9
Konserni yhteensä   63,8 66,6 -4,3 % 217,2 201,8 +7,6 % 267,7


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 226,2 264,8 229,5 259,8 224,1 235,0 234,2 242,1
Diagnostiikkaliiketoiminta 12,8 12,7 16,3 13,7 13,5 14,0 15,9 13,1
Konsernierät -0,6 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9 -0,8 -0,8
Konserni yhteensä 238,3 276,7 245,0 272,6 236,9 248,0 249,4 254,4


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 63,8 88,3 66,7 67,9 66,7 64,4 73,9 62,2
Diagnostiikkaliiketoiminta 1,7 0,6 2,6 0,7 2,0 -0,4 2,3 -0,6
Konsernierät -1,8 -2,9 -1,9 -2,8 -2,2 -2,9 -2,0 -2,9
Konserni yhteensä 63,8 86,0 67,4 65,8 66,6 61,1 74,1 58,8


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Suomi 73,5 72,0 70,4 71,5 67,6 67,7 67,8 67,3
Skandinavia 31,7 34,6 33,3 33,0 30,7 34,5 32,5 33,3
Muu Eurooppa 81,3 104,9 79,1 91,9 77,6 83,6 75,7 68,1
Pohjois-Amerikka 15,2 34,0 30,7 45,2 32,7 33,6 34,5 54,7
Muut maat 36,6 31,2 31,5 31,0 28,2 28,8 38,8 31,0
Konserni yhteensä 238,3 276,7 245,0 272,6 236,9 248,0 249,4 254,4

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 226,2 224,1 +0,9 % 720,5 693,3 +3,9 % 953,0
Liikevoitto 63,8 66,7 -4,4 % 218,8 205,0 +6,7 % 272,9
  % liikevaihdosta 28,2 % 29,8 %   30,4 % 29,6 %   28,6 %
T&K-kulut 19,5 19,7 -0,8 % 72,8 66,2 +9,8 % 93,9
  % liikevaihdosta 8,6 % 8,8 %   10,1 % 9,6 %   9,9 %
Investoinnit 9,1 20,0 -54,5 % 39,2 55,1 -28,8 % 73,8
  % liikevaihdosta 4,0 % 8,9 %   5,4 % 8,0 %   7,7 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 87,8 98,3 -10,7 % 270,2 304,6 -11,3 % 418,5
Varat       686,5 688,0   704,3
Velat       158,4 125,6   160,1
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 162 3 193   3 208

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 37,2 45,0 -17,3 % 130,0 155,8 -16,6 % 206,8
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 12,0 10,6 +12,9 % 34,7 33,2 +4,5 % 46,0
Precedex® (tehohoitorauhoite) 8,5 17,6 -51,7 % 24,9 40,5 -38,5 % 59,1
dexdor® (tehohoitorauhoite) 8,2 6,1 +35,6 % 24,7 18,0 +37,4 % 25,3
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 8,1 7,4 +10,5 % 24,6 20,9 +17,6 % 28,9
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 5,2 1,7 +210,7 % 19,5 6,8 +187,4 % 10,2
Burana® (tulehdus, kipu) 5,9 5,9   16,8 17,1 -1,6 % 23,2
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 6,9 7,0 -1,8 % 15,9 18,0 -11,9 % 24,8
Marevan® (verenohennus) 4,1 3,7 +11,9 % 12,6 11,8 +6,7 % 16,1
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 4,0 3,1 +25,9 % 10,1 10,5 -3,4 % 14,8
Yhteensä 100,1 108,0 -7,3 % 313,8 332,6 -5,7 % 455,2
Osuus lääkeliikevaihdosta 44 % 48 %   44 % 48 %   48 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 12,8 13,5 -5,4 % 41,9 43,4 -3,5 % 57,1
Liikevoitto 1,7 2,0 -16,2 % 4,9 3,9 +25,4 % 4,6
  % liikevaihdosta 13,4 % 15,1 %   11,6 % 9,0 %   8,1 %
T&K-kulut 1,5 1,6 -4,4 % 5,3 6,1 -14,4 % 8,3
  % liikevaihdosta 12,1 % 12,0 %   12,6 % 14,2 %   14,5 %
Investoinnit 2,6 0,8 +228,0 % 4,3 2,1 +106,0 % 3,3
  % liikevaihdosta 20,7 % 6,0 %   10,2 % 4,8 %   5,8 %
Varat       47,6 48,8   47,3
Velat       9,2 15,1   16,6
Henkilöstömäärä kauden lopussa       288 314   287

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.9.2014

    A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä   ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi   4500 4500  
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR   26,7 65,5 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl   40 962 816 100 295 012 141 257 828
% koko osakekannasta   29 % 71 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl     569 665 569 665
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   40 962 816 99 725 347 140 688 163
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita   819 256 320 99 725 347 918 981 667
% kaikista äänistä   89 % 11 % 100 %
Osakkeenomistajia   17 509 40 834 52 399
         
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-30.9.2014

    A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl   1 987 858 57 827 068 59 814 926
Vaihdon osuus osakemäärästä, %   4,8 % 58,1 % 42,3 %
Vaihto, milj. EUR   50,0 1 446,9 1 496,8
Päätöskurssi 31.12.2013, EUR   20,35 20,42  
Alin kurssi, EUR  (A ja B 4.2.2014)   19,13 19,07  
Keskikurssi, EUR   25,13 25,02  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 30.9.2014)   31,11 31,33  
Päätöskurssi 30.9.2014, EUR   30,79 31,00  
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2014        
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR   1 261,2 3 091,5 4 352,7


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  7-9/14 7-9/13 Muutos % 1-9/14 1-9/13 Muutos % 1-12/13
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,35 +1,8 % 1,21 1,07 +13,6 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,35 +1,8 % 1,21 1,07 +13,6 % 1,46
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,41 0,29 +39,4 % 1,34 0,56 +138,6 % 1,02
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       3,66 3,38 +8,3 % 3,66
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 688 141 069   140 661 141 039   141 006

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013, lukuun ottamatta 1.1.2014 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.