Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2014

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1­-6/2014 29.7.2014 klo 12:00

Orionin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2014 oli 522 miljoonaa euroa (497 miljoonaa euroa vuoden 2013 tammi-kesäkuussa).

 • Liikevoitto oli 153 (135) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 151 (134) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 51 % (48 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 42 % (41 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 49 % (43 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,86 (0,72) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,93 (0,27) euroa.
 • Orion ja Bayer yhteistyöhön ODM-201:n kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Orion sai 50 miljoonan euron allekirjoitusmaksun, josta 23 miljoonaa sisältyy katsauskauden tulokseen ja arviolta 27 miljoonaa euroa käytetään ODM-201:n kehitystyöhön.
 • Näkymäarvio vuodelle 2014 päivitettiin katsauskaudella. Nykyinen näkymäarvio on, että vuoden 2014 liikevaihto ja liikevoitto ovat vuoden 2013 tasolla.
 • Stalevo sai myyntiluvan Japanissa katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto, milj. EUR 276,7 248,0 +11,6 % 521,7 497,4 +4,9 % 1 006,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 204,7 180,4 +13,5 % 379,3 361,9 +4,8 % 732,3
    % liikevaihdosta 74,0 % 72,7 % 72,7 % 72,8 % 72,7 %
Liikevoitto, milj. EUR 86,0 61,1 +40,8 % 153,4 135,2 +13,4 % 267,7
    % liikevaihdosta 31,1 % 24,6 % 29,4 % 27,2 % 26,6 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 84,7 60,5 +40,0 % 151,2 134,3 +12,6 % 264,0
    % liikevaihdosta 30,6 % 24,4 % 29,0 % 27,0 % 26,2 %
Tuloverot, milj. EUR 16,7 14,6 +14,1 % 30,5 32,9 -7,0 % 57,8
T&K-kulut, milj. EUR 30,6 26,3 +16,1 % 56,9 50,9 +11,6 % 101,9
    % liikevaihdosta 11,0 % 10,6 % 10,9 % 10,2 % 10,1 %
Investoinnit, milj. EUR 13,5 17,3 -22,2 % 29,6 36,7 -19,4 % 77,9
    % liikevaihdosta 4,9 % 7,0 % 5,7 % 7,4 % 7,7 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 943,0 887,7 +6,2 % 979,0
Omavaraisuusaste, % 51,3 % 48,1 % 53,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 18,9 % 32,7 % 8,4 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 252,8 278,2 -9,1 % 257,8
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 226,0 182,1 +24,1 % 207,3
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR 164,9 138,6 +19,0 % 214,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 42,1 % 41,0 % 38,5 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 49,3 % 43,3 % 40,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,33 +48,7 % 0,86 0,72 +19,3 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,33 +48,7 % 0,86 0,72 +19,3 % 1,46
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,62 0,19 +221,2 % 0,93 0,27 +247,9 % 1,02
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,30 3,03 +8,9 % 3,66
Henkilömäärä kauden lopussa 3 594 3 663 -1,9 % 3 519
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 507 3 541 -1,0 % 3 540
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 114,0 110,9 +2,9 % 218,1

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Maksut partnereilta kasvattivat liikevaihtoa ja liikevoittoa"

"Vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi hieman ja liikevoittomme kasvoi vuodesta 2013. Sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvusta merkittävä osuus johtuu yhteistyökumppaneiltamme katsauskaudella saaduista etappimaksuista.

Kesäkuun alussa ilmoitimme aloittaneemme Bayerin kanssa maailmanlaajuisen yhteistyön ODM-201-lääkeaihion kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Orionin saamasta 50 miljoonan euron allekirjoitusmaksusta 27 miljoonaa euroa käytetään tämän hetkisen arvion mukaan ODM-201:n kehityskuluihin vuoden 2014 aikana ja 23 miljoonaa olemme kirjanneet tulokseen, jonka seurauksena päivitimme myös kuluvan vuoden näkymäarviotamme liikevoiton osalta.

Olemme tyytyväisiä Bayerin kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan Orion ja Bayer kehittävät yhdessä ODM-201:tä ja Bayer ottaa vastattavakseen pääosan tulevista kehityskuluista. Bayer kaupallistaa tuotteen maailmanlaajuisesti, mutta Orionilla on oikeus yhteismarkkinointiin Euroopassa ja olemme myös oikeutettuja saamaan Bayerilta tiettyjä onnistuneisiin kehitys-, teknologian siirto- ja kaupallistamisvaiheisiin liittyviä etappimaksuja sekä merkittäviä rojalteja tulevasta myynnistä. Lisäksi Orion vastaa tuotteen valmistuksesta.

Toisen lääkekehityshankkeisiimme liittyvän myönteisen uutisen saimme heinäkuun alussa, kun yhteistyökumppanimme Novartis kertoi saaneensa myyntiluvan Stalevo®-tuotteelle Japanissa.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat selvästi edellisestä vuodesta. Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta laski vuoteen 2013 verrattuna. Euroopassa geneerinen kilpailu Stalevon osalta on alkanut Saksassa, mutta se ei ole vielä olennaisesti vaikuttanut myyntiimme.

Muista alkuperälääkkeistämme tehohoitorauhoite dexdor® sekä Easyhaler®-tuoteperhe jatkoivat vahvaa kasvuaan. Saimme katsauskaudella ensimmäiset kansalliset myyntiluvat Bufomix Easyhaler® -tuotteelle, ja olemme aloittaneet lanseeraukset. Lisäksi kirjasimme Takedalta 6 miljoonan euron etappimaksun liittyen Bufomix Easyhaler -tuotteelle saamiimme kansallisiin myyntilupiin. Precedex®-tehohoitorauhoitteen myynti laski selvästi johtuen Orionin Hospiralta saamien rojaltien tason alenemisesta. Geneerinen kilpailu USA:n markkinoilla ei ole alkanut.

Erityistuotteet-tulosyksikkö jatkoi vakaata kasvuaan. Erityisesti geneeristen entakaponi-tuotteiden liikevaihto kehittyi vahvasti, mutta myös muun tuotteiston myynti kasvoi hieman. Muiden tulosyksiköidemme osalta vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut ennakoidusti. Merkittävät investointi- ja tuotannon muutoshankkeemme ovat edenneet suunnitellusti.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2014' ja 'Näkymien perustelut', päivitettiin katsauskaudella. Arvioimme vuoden 2014 liikevaihtomme sekä liikevoittomme olevan vuoden 2013 tasolla."

Katsauskauden tapahtumia

14.4. Orion ilmoitti saaneensa ensimmäiset myyntiluvat Euroopassa Bufomix Easyhaler® -tuotteelle.

2.6. Orion ja Bayer sopivat uuden eturauhassyöpähoidon kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Samalla Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2014.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

4.7. Orionin kumppani Novartis sai myyntiluvan Stalevolle Japaniin.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 29.7.2014 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 945663 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista: +1 334 323 6203
Soitettaessa muista maista: +44 (0)20 7162 0125

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla tiistain 29.7.2014 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2014-2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 ti 21.10.2014
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 ke 4.2.2015
Varsinainen yhtiökokous 2015 Suunniteltu pidettäväksi 24.3.2015
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 ke 29.4.2015
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 ti 28.7.2015
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015 ti 27.10.2015

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2015.

                                                                

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö             puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat


Taloudellinen katsaus kaudelta 1-6/2014

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 522 miljoonaa euroa (497 miljoonaa euroa vuoden 2013 tammi-kesäkuussa), ja se kasvoi 5 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 9 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 494 (469) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Liikevaihto sisältää Bayerilta saadun 23 miljoonan euron ja Takedalta saadun 6 miljoonan euron etappimaksun. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 16 % ja oli yhteensä 93 (111) miljoonaa euroa. Tämä oli 19 % (24 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo® ja Comtess®/Comtan® -tuotteiston liikevaihto ilman merkittäviä etappimaksuja oli 373 (358) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 29 (30) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %. Lasku johtuu pääosin vuoden 2013 aikana lakkautettujen tuotteiden myynnin päättymisestä.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 153 (135) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 155 (138) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 %. Kasvu johtuu Bayerilta ja Takedalta saaduista 23 ja 6 miljoonan euron maksuista. Bruttokateprosentti ilman merkittäviä etappimaksuja pysyi edellisvuoden tasolla.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,9 (1,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 59 %. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 1,4 meur kulut liittyen tuotteiston karsimiseen, Turun tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 96 (100) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 4 %.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 57 (51) miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 12 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 53 (47) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 21 (23) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut paransivat tulosta 1 (2) miljoonaa euroa.
 

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 151 (134) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,86 (0,72) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,86 (0,72) euroa. Osakekohtaisen tuloksen liikevoittoa suurempi kasvu johtuu Suomen veroasteen alenemisesta. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,30 (3,03) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 42 % (41 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 49 % (43 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 19 % (33 %), ja omavaraisuusaste oli 51 % (48 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 30.6.2014 oli 479 (460) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 253 (278) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 227 (251) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 165 (139) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui vertailukaudesta ja oli 161 (70) miljoonaa euroa. Merkittävä parannus johtui lähinnä liikevoiton kasvusta ja käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän 19 miljoonaa euron laskusta. Vertailukaudella käyttöpääoma kasvoi 44 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman lasku johtui pääasiassa Bayerilta saadusta 27 miljoonan euron ennakkomaksusta, joka käytetään ODM-201-lääkeaihion tutkimus- ja kehityskuluihin.

Investointien rahavirta oli -30 (-32) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -182 (-43) miljoonaa euroa. Muutos johtuu pääosin vertailukaudella liikkeeseen lasketusta 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 30 (37) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 27 (32) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 2 (5) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2014 (päivitetty 2.6.2014)

Liikevaihto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevaihto oli 1 007 miljoonaa euroa).

Liikevoitto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2013 konsernin investoinnit olivat 78 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Kilpailu Suomen markkinalla jatkuu kireänä myös vuonna 2014. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 on laskenut Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa, vuonna 2012 noin 33 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2013 geneeristen entakaponituotteiden myynti Yhdysvaltoihin oli noin 9 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 myynnin ennakoidaan vielä laskevan hieman.

Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyi marraskuussa 2012 Orionille merkittävissä Euroopan maissa, minkä seurauksena markkinoille tuli vuonna 2013 geneerisiä kilpailijoita Comtan- ja Comtess-tuotteille. Stalevon tietosuoja Euroopan Unionin alueella puolestaan päättyi lokakuussa 2013, jonka jälkeen usea geneerinen lääkeyhtiö on hakenut omalle tuotteelleen myyntilupaa eri Euroopan maissa. Ensimmäiset Stalevon geneeriset myyntiluvat on myönnetty Saksassa maaliskuussa 2014, jossa geneerinen kilpailu on alkanut. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin kuluvana vuonna.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä kasvaa, ja hintakilpailu jatkuu kireänä monilla markkinoilla. Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt jatkuvat edelleen. Niiden väliaikaisesti tuotantokapasiteettia laskevat sekä tuotantokustannuksia nostavat vaikutukset ovat pienempiä kuin vuonna 2013, mutta eivät vielä ole kokonaan poistuneet.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2014 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana. Markkinointikuluihin kirjatut Simdax-oikeuksien takaisinhankintaan liittyneet rojaltien maksut AbbVielle päättyivät huhtikuussa. Vuonna 2013 rojalteja maksettiin noin 10 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman suurempia kuin vuonna 2013. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2014 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttaa olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimuksen kulut vuoden 2014 osalta katetaan pääosin Bayerilta saadulla allekirjoitusmaksulla.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vuonna 2014 laskee geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan ja voimakkuuteen Euroopassa liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen.

Precedexin peruspatentti päättyi Yhdysvalloissa tammikuussa. Näkymäarvio sisältää jo arvion vaikutuksesta, joka syntyy kun Orionin tuotteesta saama rojaltimaksu tämän seurauksena pienenee sekä myös olettamuksen, että geneerinen kilpailu alkaa vuoden 2014 kuluessa. Geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys. 

Valuuttakurssiriskistä merkittävä osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen aiempaa haastavammaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla myös ainakin väliaikaisia toimitusvarmuutta heikentäviä vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin saattaa myös sisältyä liikevaihtoon kirjattavia ennakkomaksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu.

Nämä tavoitteet toteutetaan:

 • Kasvattamalla liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
 • Säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pitämällä omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.6.2014 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 41 522 816 (42 272 816) kappaletta ja B-osakkeita 99 735 012 (98 985 012) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Kesäkuun 2014 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 569 665 (188 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.6.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 929 621 667 (944 252 341) ääntä.

Orionilla oli kesäkuun 2014 lopussa 53 666 (53 942) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-kesäkuussa 2014 osakkeita muunnettiin yhteensä 500 000 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 3 827 miljoonaa euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2013 aikana. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 19.3.2013.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Orionilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, joista on tiedotettu 18.2.2010 ja 5.2.2013 annetuilla pörssitiedotteilla.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli kesäkuun 2014 lopussa 53 666 (53 942) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 44 % (45 %) ja kaikista äänistä 61 % (64 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 54 (50) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 38 % (36 %) ja 4 % (7 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli kesäkuun 2014 lopussa 569 665 (188 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,4 % (0,1 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,06 % (0,02 %).

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-kesäkuussa 2014 oli 3 507 (3 541). Kesäkuun 2014 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 594 (3 663) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 908 (2  953) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 686 (710) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2014 olivat yhteensä 114 (111) miljoonaa euroa.


Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa koskien patenttia nro 6,716,867

Orion ja Hospira, Inc. -yhtiö ovat aloittaneet 12.11.2010 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. ja Gland Pharma Ltd. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867, joka suojaa Precedex® -nimistä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkettä.

Lisäksi Yhdysvalloissa on vireillä muitakin patenttia nro 6,716,867 koskevia huhtikuussa 2014 aloitettuja patenttiloukkausoikeudenkäyntejä, joissa kantajina ovat Orion ja Hospira.

Orionin arvion mukaan edellä mainittujen oikeudenkäyntien kustannukset eivät tule olemaan yhtiölle olennaisia.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2014 oli yhteensä 1 048 (1 011) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2014 oli yhteensä 121 (116) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 792 miljoonaa dollaria (730 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 8 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 993 (965) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 3 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 15 prosenttia 494 (580) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 138 (173) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 151 (155) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin viidesosan konsernin liikevaihdosta. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 26 (81) miljoonaa dollaria, ja se laski 68 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 5 prosenttia 128 (134) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 55 (66) miljoonaa euroa. Japanissa myynnin lasku johtuu jenin kurssin heikkenemisestä. Paikallisessa valuutassa mitattuna sekä kokonaismarkkina että Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoivat. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 3 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 13 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 378 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (310 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 22 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 316 (252) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 26 %. IMS Health -lääkemyyntitilastojen raportointi on muuttunut kattavammaksi Precedexin osalta, minkä seurauksena raportoidun kauden ja vertailukauden luvut ovat aiempaa suuremmat.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 479 (472) miljoonaa euroa. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 22 (15) miljoonaa euroa maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 46 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 494 (469) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 % edellisvuoteen verrattuna. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 155 (138) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 31 % (30 %) segmentin liikevaihdosta. Sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvusta merkittävä osuus johtuu Bayerilta saadusta 23 miljoonan euron ja Takedalta saadusta 6 miljoonan euron maksuista.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 215 (223) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 43 % (47 %).
 

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 204 (193) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää Bayerilta ja Takedalta saadut maksut.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 93 (111) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 16 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 19 % (24 %). Stalevo-toimitukset Novartikselle laskivat 12 prosenttia 40 (45) miljoonaan euroon, ja Comtan-toimitukset laskivat 36 prosenttia 13 (20) miljoonaan euroon. Stalevon myynti Orionin oman myyntiverkoston kautta oli 37 (41) miljoonaa euroa, ja se laski 12 %. Comtessin myynti laski 18 prosenttia 4 (4) miljoonaan euroon. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita, ja Stalevon osalta geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Kilpailun alkamisella ei toistaiseksi ole ollut olennaista vaikutusta Orionin myyntiin.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat tehneet epidemiologisia tutkimuksia, joiden tuloksia on toimitettu viranomaisten arvioitavaksi vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana sekä tutkimusraportit vuoden 2014 alussa.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 23 (23) miljoonaa euroa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 16 (14) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 22 %. Tuoteperheen uusi yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) sai ensimmäiset myyntiluvat Euroopassa huhtikuussa, ja tuote on jo lanseerattu useassa maassa. Kansallinen myyntilupa on myönnetty Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Maltalla, Norjassa, Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Suomessa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa ja Virossa. Myyntilupahakemuksen kansallinen käsittelyprosessi on meneillään seuraavissa EU-maissa: Bulgaria, Italia, Kreikka, Kypros, Luxemburg ja Portugali. Lisäksi kirjasimme Takedalta 6 miljoonan euron etappimaksun liittyen Bufomix Easyhaler -tuotteelle saamiimme kansallisiin myyntilupiin.  

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 16 (23) miljoonaa euroa, ja se laski 29 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin peruspatentti Yhdysvalloissa umpeutui tammikuussa, minkä seurauksena Orionin Hospiralta saamien rojaltien taso aleni ja siten Orionin kirjaama myynti on laskenut. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta, jossa geneerinen kilpailu ei ole alkanut.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 17 (12) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 38 %.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 204 (188) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti kasvoi 180 % ja oli 14 (5) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 4 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-kesäkuussa oli 122 (115) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 25 % 25 (20) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti laski 6 prosenttia 23 (25) miljoonaan euroon. Myynnin lasku itäisessä Euroopassa ja Venäjällä johtuu pääosin ruplan kurssin heikkenemisestä.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden kansainvälisten yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 laski 7 %, ja se oli 32 (35) miljoonaa euroa. Tulosyksikön liikevaihdosta 28 % (32 %) eli 9 (11) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-kesäkuussa 2014 kasvoi 2 % ja oli 35 (34) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Fermionin tehtaiden käyttöaste oli katsauskaudella korkea. Normaalin tuotteiston valmistuksen lisäksi käyttöastetta kohotti Orionin omien alkuperälääkkeiden kehitystyössä tarvittavien vaikuttavien aineiden valmistus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-kesäkuussa 2014 kasvoivat 12 % ja olivat 57 (51) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 53 (47) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer ovat aloittaneet maailmanlaajuisen yhteistyön kokeellisen, uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. ODM-201 on kliinisessä kehityksessä eturauhassyöpäpotilaiden hoitoon. Bayer sekä Orion ovat aloittaneet yhdessä kliinisen Faasi III -tutkimuksen arvioidakseen edelleen ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC). Ensimmäiset potilaat rekrytoidaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Orionilla on meneillään hanke inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion valmistautuu aloittamaan lisätutkimukset Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteella (budesonidi-formoteroli). Tavoitteena on saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Orion valmistautuu aloittamaan seuraavan kliinisen vaiheen IIa-lisätutkimuksen.

Orionilla on meneillään kesällä 2012 aloitetut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-103) ja kesällä 2013 aloitetut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset toisella uudella COMT-estäjällä (ODM-104). ODM-103 ja ODM-104 ovat uusia molekyylejä, jotka tehostavat Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ne ovat tehokkaampia kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orion ja Phyxius Pharma, Inc. sopivat lokakuussa 2013 levosimendaani-injektiovalmisteen oikeuksien lisensioinnista Phyxius Pharmalle, joka siirsi oikeudet edelleen Oxygen Biotherapeutics, Inc. -yhtiölle. Oxygen Biotherapeutics kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiö on aloittanut kliinisen vaiheen III tutkimuksen.

Orionin kumppani Recro Pharma, Inc. kehittää nenään annosteltavaa deksmedetomidiinia kivun hoitoon. Recro on aloittanut kliinisen vaiheen IIb tutkimuksen potilailla, jotka kärsivät leikkauksen jälkeisistä kivuista.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.


Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2014 oli 29 (30) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %. Lasku johtuu pääosin vuoden 2013 aikana lakkautettujen tuotteiden myynnin päättymisestä.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti jatkui vahvana. Vuoden 2013 aikana markkinoille tuotujen uusien QuikRead go® -testien lanseeraus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. QuikRead go® hsCRP+Hb-testillä saadaan kaksi tulosta - CRP ja hemoglobiini - yhdestä näytteestä. Kvantitatiivinen QuikRead go® iFOBT-testi (Faecal Occult Blood) puolestaan auttaa seulomaan ruoansulatuskanavan häiriöitä. Lisäksi katsauskaudella Orion Diagnostica vapautti myyntiin ensimmäisen SIBA®-teknologiaan pohjautuvan reagenssipakkauksen, joka on tarkoitettu yleiseen laboratoriokäyttöön sekä edistämään lisensointi- ja partnerointikeskusteluja potentiaalisten kumppanien kanssa.   

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,9 (1,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 59 %. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 1,4 miljoonan euron kulut liittyen tuotteiston karsimiseen, Turun tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Espoossa 29.7.2014

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 276,7 248,0 +11,6 % 521,7 497,4 +4,9 % 1 006,9
Myytyjen suoritteiden kulut -99,5 -98,9 +0,6 % -195,3 -190,6 +2,4 % -393,5
Bruttokate 177,2 149,2 +18,8 % 326,4 306,8 +6,4 % 613,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,5 1,4 -67,2 % 0,7 1,7 -61,8 % 5,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -49,2 -51,1 -3,8 % -95,5 -99,7 -4,2 % -204,9
T&K-kulut -30,6 -26,3 +16,1 % -56,9 -50,9 +11,6 % -101,9
Hallinnon kulut -11,9 -12,0 -0,6 % -21,3 -22,7 -6,0 % -44,5
Liikevoitto 86,0 61,1 +40,8 % 153,4 135,2 +13,4 % 267,7
Rahoitustuotot 1,4 1,2 +22,7 % 2,5 2,8 -12,9 % 4,4
Rahoituskulut -2,7 -1,8 +52,8 % -5,1 -4,0 +26,3 % -8,3
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista 0,4 0,3 +55,6 % 0,3
Voitto ennen veroja 84,7 60,5 +40,0 % 151,2 134,3 +12,6 % 264,0
Tuloverot -16,7 -14,6 +14,1 % -30,5 -32,9 -7,0 % -57,8
Tilikauden voitto 68,0 45,9 +48,3 % 120,7 101,4 +18,9 % 206,2
               
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA          
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,0 0,1 -0,0 0,1 0,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 3,3 3,3
Muuntoerot 0,4 -1,1 0,6 -1,8 -1,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 3,7 -1,0 3,9 -1,7 -1,2
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,7
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 3,8 -1,0 3,9 -1,7 -10,9
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 71,8 44,9 +59,9 % 124,6 99,8 +24,9 % 195,3
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 68,0 45,9 +48,3 % 120,7 101,4 +18,9 % 206,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 71,8 44,9 +59,9 % 124,6 99,8 +24,9 % 195,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,48 0,33 +48,7 % 0,86 0,72 +19,3 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,48 0,33 +48,7 % 0,86 0,72 +19,3 % 1,46
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,4 9,2 +1,9 % 18,7 18,4 +1,7 % 38,5
Palkat ja muut henkilöstökulut 59,3 56,8 +4,4 % 114,0 110,9 +2,9 % 218,1
               
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.        

KONSERNITASE

VARAT        
         
milj. EUR 6/14 6/13 Muutos % 12/13
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 259,9 223,5 +16,3 % 247,3
Liikearvo 13,5 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 51,5 57,3 -10,2 % 54,0
Muut aineettomat hyödykkeet 2,9 3,7 -20,3 % 3,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,1 1,7 +25,0 % 1,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat 4,6 0,5 +859,4 % 0,5
Eläkesaaminen 24,1 38,5 -37,5 % 26,6
Laskennalliset verosaamiset 1,0 1,3 -22,0 % 1,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,9 1,3 -26,7 % 1,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 360,5 341,3 +5,7 % 349,2
         
Vaihto-omaisuus 196,2 196,2 195,5
Myyntisaamiset 175,1 163,8 +6,9 % 169,9
Muut saamiset 46,3 47,9 -3,5 % 49,7
Rahamarkkinasijoitukset 3,0 15,0 -80,0 %
Rahavarat 161,9 123,6 +31,0 % 214,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 582,4 546,5 +6,6 % 629,8
Varat yhteensä 943,0 887,7 +6,2 % 979,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
milj. EUR 6/14 6/13 Muutos % 12/13
Osakepääoma 92,2 92,2 92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5 0,5
Muut rahastot 5,1 1,4 +272,6 % 1,6
Kertyneet voittovarat 366,3 333,3 +9,9 % 419,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 464,1 427,4 +8,6 % 513,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +17,8 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 464,1 427,4 +8,6 % 513,9
         
Laskennalliset verovelat 31,1 42,5 -26,7 % 32,1
Eläkevelvoitteet 1,5 1,3 +11,0 % 1,6
Varaukset 0,4 0,1 +260,8 % 0,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 227,4 250,5 -9,2 % 233,3
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,6 -43,9 % 0,5
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 260,8 295,1 -11,6 % 267,6
         
Ostovelat 59,9 62,7 -4,5 % 60,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 4,3 0,3 1,7
Muut lyhytaikaiset velat 128,4 74,5 +72,4 % 111,2
Varaukset 0,1 0,0 +35,1 % 0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat 25,4 27,7 -8,3 % 24,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 218,0 165,2 +32,0 % 197,5
Velat yhteensä 478,8 460,3 +4,0 % 465,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 943,0 887,7 +6,2 % 979,0

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 31.12.2012 ennen laatimisperiaatteiden muutosta 92,2 0,5 0,8 -2,6 420,5 0,0 511,3
Laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutus     0,2   -2,0   -1,8
Oma pääoma 1.1.2013 92,2 0,5 0,8 0,2 -2,6 418,4 0,0 509,6
Tilikauden tulos 101,4 101,4
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,1 0,1
Muuntoerot 0,0 -1,8 -1,8
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus       -183,4   -183,4
Osakekannustinjärjestelmä 1,8 1,8
Muut muutokset 0,4 -0,7 -0,3
Oma pääoma 30.6.2013 92,2 0,5 1,4 0,2 -4,5 337,6 0,0 427,4
                 
Oma pääoma 1.1.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,9 433,0 0,0 513,9
Tilikauden tulos 120,7 120,7
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,0 -0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 3,3 3,3
Muuntoerot 0,0 0,6 0,6
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -175,9 -175,9
Osakekannustinjärjestelmä 1,7 1,7
Muut muutokset 0,2 -0,4 0,0 -0,2
Oma pääoma 30.6.2014 92,2 0,5 5,1 -9,5 -3,3 379,1 0,0 464,1

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-6/14 1-6/13 1-12/13
Liikevoitto 153,4 135,2 267,7
Oikaisut 22,2 21,6 42,2
Käyttöpääoman muutos 19,2 -44,4 -21,9
Maksetut korot -7,0 -3,7 -6,1
Saadut korot 2,3 2,7 3,7
Saadut osingot 0,2 0,2 0,3
Maksetut verot -29,6 -41,8 -70,8
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 160,7 69,9 215,2
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -28,7 -28,6 -65,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,4 -4,4 -7,4
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,8 0,7 2,0
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 -0,1 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -30,3 -32,3 -71,3
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,9 40,7 41,6
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,6 -40,5 -42,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 148,9 149,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,8 -8,4 -28,1
Omat osakkeet -9,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako -175,9 -183,5 -183,7
Rahoituksen rahavirta yhteensä -181,5 -42,7 -73,5
       
Rahavarojen muutos -51,1 -5,1 70,3
Rahavarat kauden alussa 214,7 145,2 145,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,3 -1,5 -0,9
Rahavarojen muutos -51,1 -5,1 70,3
Rahavarat kauden lopussa 164,9 138,6 214,7
       
Täsmäytys taseen rahavaroihin
Taseen rahavarat kauden lopussa 161,9 123,6 214,7
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa 3,0 15,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 164,9 138,6 214,7

 
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 6/14 6/13 12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa 247,3 205,3 205,3
Lisäykset 26,8 31,9 70,1
Vähennykset -0,7 -1,0 -1,8
Poistot ja arvonalentumiset -13,5 -12,6 -26,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 259,9 223,5 247,3


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 6/14 6/13 12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa 57,3 62,3 62,3
Lisäykset 2,4 4,5 7,5
Vähennykset -0,0 -0,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset   -5,2 -5,8 -12,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 54,4 61,1 57,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 6/14 6/13 12/13
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset   32,0 32,0 32,0
Takaukset 2,6 1,7 2,4
         
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 5,8 6,2 6,4
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 6/14 6/13 12/13
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR 0,4 -0,1 0,5
Nimellisarvo, milj. EUR 47,0 48,3 67,8
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR 0,0 0,1 0,1
Nimellisarvo, milj. EUR 54,5 56,3 47,2
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR -0,2 -0,1 -0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 17,0 20,5 18,8
         
VALUUTAN- JA KORONVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR 4,8
         
SÄHKÖJOHDANNAISET      
Käypä arvo, milj. EUR -0,5 -0,7 -0,7
Nimellismäärä, GWh 40 83 57


JOHDANNAISSOPIMUSTEN LUOKITTELU KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKIAA KÄYTTÄEN

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset   0,4
Valuuttaoptiot 0,0
Koronvaihtosopimukset -0,2
Sähköjohdannaiset -0,5
         
Kaikki johdannaiset ovat OTC-johdannaisia ja niiden käypänä arvona on käytetty tiliinpäätöspäivänä saatavilla olevia markkinanoteerauksia.
         
Tason 1 johdannaisten käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin noteerauksiin. Tason 2 johdannaisten käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin tietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-6/14 1-6/13 1-12/13
Johdon työsuhde-etuudet 4,6 4,6 6,4


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13
Lääkeliiketoiminta 264,8 235,0 +12,7 % 494,3 469,2 +5,4 % 953,0
          Alkuperälääkkeet 115,4 92,7 +24,5 % 203,6 193,1 +5,5 % 390,4
          Erityistuotteet 101,6 92,0 +10,4 % 203,7 187,7 +8,5 % 384,9
          Eläinlääkkeet 16,6 19,8 -15,8 % 32,0 34,5 -7,2 % 70,8
          Fermion 19,9 20,9 -4,8 % 34,8 34,3 +1,5 % 63,5
          Sopimusvalmistus ja muut 11,3 9,6 +18,0 % 20,2 19,6 +2,8 % 43,3
Diagnostiikkaliiketoiminta 12,7 14,0 -8,8 % 29,1 29,9 -2,6 % 57,1
Konsernierät -0,9 -0,9 -2,7 % -1,7 -1,7 +1,5 % -3,2
Konserni yhteensä 276,7 248,0 +11,6 % 521,7 497,4 +4,9 % 1 006,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13
Lääkeliiketoiminta 88,3 64,4 +37,0 % 155,0 138,3 +12,1 % 272,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,4 -0,4 +191,3 % 2,9 1,9 +58,6 % 4,6
Konsernierät -2,6 -2,9 +10,1 % -4,5 -4,9 +8,3 % -9,9
Konserni yhteensä 86,0 61,1 +40,8 % 153,4 135,2 +13,4 % 267,7


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Lääkeliiketoiminta 264,8 229,5 259,8 224,1 235,0 234,2 242,1 234,2
Diagnostiikkaliiketoiminta 12,7 16,3 13,7 13,5 14,0 15,9 13,1 12,1
Konsernierät -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9 -0,8 -0,8 -0,5
Konserni yhteensä 276,7 245,0 272,6 236,9 248,0 249,4 254,4 245,8


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Lääkeliiketoiminta 88,3 66,7 67,9 66,7 64,4 73,9 62,2 78,0
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,4 2,6 0,7 2,0 -0,4 2,3 -0,6 0,0
Konsernierät -2,6 -1,9 -2,8 -2,2 -2,9 -2,0 -2,9 -2,3
Konserni yhteensä 86,0 67,4 65,8 66,6 61,1 74,1 58,8 75,6


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Suomi 72,0 70,4 71,5 67,6 67,7 67,8 67,3 63,3
Skandinavia 34,6 33,3 33,0 30,7 34,5 32,5 33,3 30,3
Muu Eurooppa 104,9 79,1 91,9 77,6 83,6 75,7 68,1 76,5
Pohjois-Amerikka 34,0 30,7 45,2 32,7 33,6 34,5 54,7 27,1
Muut maat 31,2 31,5 31,0 28,2 28,8 38,8 31,0 48,6
Konserni yhteensä 276,7 245,0 272,6 236,9 248,0 249,4 254,4 245,8

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 264,8 235,0 +12,7 % 494,3 469,2 +5,4 % 953,0
Liikevoitto 88,3 64,4 +37,0 % 155,0 138,3 +12,1 % 272,9
    % liikevaihdosta 33,3 % 27,4 % 31,4 % 29,5 % 28,6 %
T&K-kulut 28,8 24,2 +18,9 % 53,2 46,6 +14,3 % 93,9
    % liikevaihdosta 10,9 % 10,3 % 10,8 % 9,9 % 9,9 %
Investoinnit 12,4 16,7 -25,8 % 30,2 35,2 -14,3 % 73,8
    % liikevaihdosta 4,7 % 7,1 % 6,1 % 7,5 % 7,7 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 90,1 98,2 -8,3 % 182,5 206,3 -11,5 % 418,5
Varat 716,5 681,8 704,3
Velat 179,2 127,8 160,1
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 277 3 298 3 208

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 45,5 50,5 -9,9 % 92,7 110,8 -16,3 % 206,8
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 12,0 11,7 +2,4 % 22,7 22,6 +0,6 % 46,0
dexdor® (tehohoitorauhoite) 8,5 6,2 +37,1 % 16,5 11,9 +38,4 % 25,3
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 8,6 7,3 +17,0 % 16,4 13,5 +21,5 % 28,9
Precedex® (tehohoitorauhoite) 7,4 11,0 -32,8 % 16,4 23,0 -28,5 % 59,1
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 7,5 2,6 +195,1 % 14,3 5,1 +179,8 % 10,2
Burana® (tulehdus, kipu) 5,5 5,4 +0,3 % 11,0 11,2 -2,4 % 23,2
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 4,1 6,1 -32,5 % 9,0 11,0 -18,3 % 24,8
Marevan® (verenohennus) 3,6 4,1 -11,6 % 8,5 8,1 +4,3 % 16,1
Trexan® (nivelreuma, syöpä) 3,7 2,7 +38,7 % 7,1 5,6 +26,3 % 11,4
Yhteensä 106,4 107,6 -1,1 % 214,6 222,8 -3,7 % 451,9
Osuus lääkeliikevaihdosta 40 % 46 % 43 % 47 % 47 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 12,7 14,0 -8,8 % 29,1 29,9 -2,6 % 57,1
Liikevoitto 0,4 -0,4 +191,3 % 2,9 1,9 +58,6 % 4,6
    % liikevaihdosta 2,9 % 2,9 % 10,1 % 6,2 % 8,1 %
T&K-kulut 1,8 2,2 -16,3 % 3,7 4,5 -18,0 % 8,3
    % liikevaihdosta 14,5 % 15,8 % 12,8 % 15,1 % 14,5 %
Investoinnit 1,0 0,5 +110,2 % 1,6 1,3 +29,1 % 3,3
    % liikevaihdosta 8,1 % 3,5 % 5,7 % 4,3 % 5,8 %
Varat 45,9 49,7 47,3
Velat 9,1 16,0 16,6
Henkilöstömäärä kauden lopussa 293 341 287

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.6.2014

A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 27,1 65,1 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 41 522 816 99 735 012 141 257 828
% koko osakekannasta 29 % 71 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 569 665 569 665
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 41 522 816 99 165 347 140 688 163
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake     20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 830 456 320 99 165 347 929 621 667
% kaikista äänistä     89 % 11 % 100 %
Osakkeenomistajia 17 838 41 859 53 666
         
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-30.6.2014

A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl     1 355 211 38 455 890 39 811 101
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 3,2 % 38,7 % 28,2 %
Vaihto, milj. EUR 31,8 892,7 924,5
Päätöskurssi 31.12.2013, EUR 20,35 20,42
Alin kurssi, EUR  (A ja B 4.2.2014) 19,13 19,07
Keskikurssi, EUR 23,48 23,21
Ylin kurssi, EUR (A ja B 23.6.2014) 28,10 28,30
Päätöskurssi 30.6.2014, EUR 27,13 27,23
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2014          
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 1 126,5 2 700,3 3 826,8


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

4-6/14 4-6/13 Muutos % 1-6/14 1-6/13 Muutos % 1-12/13
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,33 +48,7 % 0,86 0,72 +19,3 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,33 +48,7 % 0,86 0,72 +19,3 % 1,46
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,62 0,19 +221,2 % 0,93 0,27 +247,9 % 1,02
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,30 3,03 +8,9 % 3,66
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 688 141 069 140 647 141 023 141 006

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013, lukuun ottamatta 1.1.2014 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.