Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2014

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1­-3/2014 29.4.2014 klo 12:00

Orionin liikevaihto tammi-maaliskuulta 2014 oli 245 miljoonaa euroa (249 miljoonaa euroa vuoden 2013 tammi-maaliskuussa).

 • Liikevoitto oli 67 (74) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 66 (74) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 39 % (41 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 39 % (51 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 47 % (50 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,39) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,30 (0,07) euroa.
 • Orion sai katsauskauden jälkeen huhtikuussa ensimmäiset myyntiluvat Euroopassa Bufomix Easyhaler® -tuotteelle.
 • Näkymäarvio vuodelle 2014 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2014 liikevaihto on vuoden 2013 tasolla ja että liikevoitto laskee hieman vuodesta 2013.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto, milj. EUR 245,0 249,4 -1,8 % 1 006,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 174,6 181,6 -3,8 % 732,3
    % liikevaihdosta 71,3 % 72,8 % 72,7 %
Liikevoitto, milj. EUR 67,4 74,1 -9,1 % 267,7
    % liikevaihdosta 27,5 % 29,7 % 26,6 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 66,5 73,8 -9,9 % 264,0
    % liikevaihdosta 27,1 % 29,6 % 26,2 %
Tuloverot, milj. EUR 13,9 18,2 -24,0 % 57,8
T&K-kulut, milj. EUR 26,3 24,6 +6,8 % 101,9
    % liikevaihdosta 10,7 % 9,9 % 10,1 %
Investoinnit, milj. EUR 16,1 19,3 -16,9 % 77,9
    % liikevaihdosta 6,6 % 7,8 % 7,7 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 1 026,9 928,7 +10,6 % 979,0
Omavaraisuusaste, % 38,9 % 41,2 % 53,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -0,1 % -4,6 % 8,4 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 253,9 175,2 +45,0 % 257,8
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 381,0 371,2 +2,6 % 207,3
Rahavarat, milj. EUR 254,3 192,7 +31,9 % 214,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 38,9 % 50,6 % 38,5 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 46,5 % 49,8 % 40,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,37 0,39 -5,1 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,37 0,39 -5,1 % 1,46
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,30 0,07 +319,4 % 1,02
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,79 2,71 +2,8 % 3,66
Henkilömäärä kauden lopussa 3 482 3 514 -0,9 % 3 519
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 485 3 494 -0,2 % 3 540
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 54,7 54,0 +1,2 % 218,1


Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Bufomix Easyhaler® -tuotteelle ensimmäiset myyntiluvat Euroopassa"

"Liikevaihtomme oli edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laski odotetusti hieman vuodesta 2013. Liikevoiton lasku johtuu pääosin myynnin painottumisesta aiempaa heikompikatteiseen tuotteistoon.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat selvästi edellisestä vuodesta. Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta laski hieman edellisvuodesta. Euroopassa ensimmäiset kilpailevat Stalevon geneeriset versiot ovat saaneet myyntiluvan Saksassa.

Precedex®-tuotteen peruspatentti Yhdysvalloissa umpeutui tammikuussa, minkä seurauksena Orionin Hospiralta saamien rojaltien taso aleni ja siten Orionin kirjaama liikevaihto laski. Geneerinen kilpailu USA:n markkinoilla ei ole alkanut.

Muun tuotteistomme myynti kokonaisuudessaan kasvoi hieman ja pystyi siten lähes korvaamaan Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun. Erityistuotteet-tulosyksikkö jatkoi vakaata kasvuaan ja nousi liikevaihdolla mitattuna Orionin suurimmaksi tulosyksiköksi. Alkuperälääkkeistä tehohoitorauhoite dexdor® sekä Easyhaler®-tuoteperhe kasvoivat vahvasti. Ilahduttavaa oli myös se, että katsauskauden jälkeen huhtikuussa saimme Bufomix Easyhaler® -tuotteelle ensimmäiset myyntiluvat Euroopassa. Myös muiden tulosyksiköidemme vuosi on käynnistynyt ennakoidusti.

Kliinisessä tutkimusvaiheessa olevan Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) jatkokehitykseen liittyvä yhteistyö Janssen Pharmaceuticalsin kanssa  on käynnistynyt. Eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) osalta jatkamme kliinisen vaiheen III tutkimuksen valmistelua sekä neuvotteluja sopivan kumppanin löytämiseksi tuotteen seuraavaan maailmanlaajuiseen kehitysvaiheeseen ja kaupallistamiseen.

Merkittävät investointi- ja tuotannon muutoshankkeemme etenevät suunnitellusti. Tehtävillä toimenpiteillä kehitämme ja varmistamme tulevaa kasvua, toimitusvarmuutta sekä laatutasoa. Katsauskaudella vietimme avajaisia Salon tehtaalla, jonne olemme keskittämässä tablettien pakkaustoimintoja sekä logistiikkatoimintojamme.  

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2014' ja 'Näkymien perustelut', säilyy ennallaan. Arvioimme vuoden 2014 liikevaihtomme olevan vuoden 2013 tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2013."

Katsauskauden tapahtumia

3.3. Orion luovutti yhteensä 119 326 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2011-2013 ja 2013 maksettavina osakepalkkioina.

25.3. Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

14.4. Orion ilmoitti saaneensa ensimmäiset myyntiluvat Euroopassa Bufomix Easyhaler® -tuotteelle.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 29.4.2014 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 943080 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista: +1 334 323 6201
Soitettaessa muista maista: +44 (0)20 7162 0025

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla tiistain 29.4.2014 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2014

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 ti 29.7.2014
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 ti 21.10.2014

                                                                

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö             puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

www.orion.fi  
www.orion.fi/sijoittajille


Taloudellinen katsaus kaudelta 1-3/2014

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 245 miljoonaa euroa (249 miljoonaa euroa vuoden 2013 tammi-maaliskuussa). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 4 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 229 (234) miljoonaa euroa. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 22 % ja oli yhteensä 47 (60) miljoonaa euroa. Tämä oli 21 % (26 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Lääkeliiketoiminnan muun tuotteiston liikevaihto oli 182 (174) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 16 (16) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 67 (74) miljoonaa euroa, ja se laski 9 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 67 (74) miljoonaa euroa ja se laski 10 %. Bruttokateprosentti laski vertailukaudesta johtuen myynnin painottumisesta matalakatteisempiin tuotteisiin Parkinson-lääkkeiden ja Precedexin myynnin laskun seurauksena.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,6 (2,3) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 % lähinnä liiketoiminnan kulujen laskun seurauksena.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 46 (49) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 26 (25) miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 7 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 24 (22) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 9 (11) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut olivat vertailukauden tavoin pieniä.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 66 (74) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,39) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,39) euroa. Osakekohtaisen tuloksen liikevoittoa pienempi lasku johtuu Suomen veroasteen alenemiseesta. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,79 (2,71) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 39 % (51 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 47 % (50 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 0 % (-5 %), ja omavaraisuusaste oli 39 % (41 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2014 oli 635 (546) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 254 (175) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 229 (103) miljoonaa euroa. Koroton vieras pääoma sisältää sekä 2013 että 2014 maaliskuussa omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuun alussa maksetut osingot.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 254 (193) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui vertailukaudesta ja oli 59 (29) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto laski, mutta käyttöpääomaan sitoutui alkuvuonna lisää rahaa vain 6 miljoonaa euroa, joka on selkeästi vähemmän kuin vertailukauden 38 miljoonaa euroa.

Investointien rahavirta oli -16 (-18) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -4 (38) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 16 (19) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 15 (18) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 1 (2) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2014

Liikevaihto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevaihto oli 1 007 miljoonaa euroa).

Liikevoitto laskee hieman vuodesta 2013 (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2013 konsernin investoinnit olivat 78 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Kilpailu Suomen markkinalla jatkuu kireänä myös vuonna 2014. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 on laskenut Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa, vuonna 2012 noin 33 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2013 geneeristen entakaponituotteiden myynti Yhdysvaltoihin oli noin 9 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 myynnin ennakoidaan vielä laskevan hieman.

Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyi marraskuussa 2012 Orionille merkittävissä Euroopan maissa, minkä seurauksena markkinoille tuli vuonna 2013 geneerisiä kilpailijoita Comtan- ja Comtess-tuotteille. Stalevon tietosuoja Euroopan Unionin alueella puolestaan päättyi lokakuussa 2013, jonka jälkeen usea geneerinen lääkeyhtiö on hakenut omalle tuotteelleen myyntilupaa eri Euroopan maissa. Ensimmäiset Stalevon geneeriset myyntiluvat on myönnetty Saksassa maaliskuussa 2014.

Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin kuluvana vuonna.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä kasvaa, ja hintakilpailu jatkuu kireänä monilla markkinoilla. Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt jatkuvat edelleen. Niiden väliaikaisesti tuotantokapasiteettia laskevat sekä tuotantokustannuksia nostavat vaikutukset ovat pienempiä kuin vuonna 2013, mutta eivät vielä ole kokonaan poistuneet.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2014 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman suurempia kuin vuonna 2013. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2014 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttaa olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vuonna 2014 laskee geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan Euroopassa liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen.

Precedexin peruspatentti päättyi Yhdysvalloissa tammikuussa. Näkymäarvio sisältää jo arvion vaikutuksesta, joka syntyy kun Orionin tuotteesta saama rojaltimaksu tämän seurauksena pienenee sekä myös olettamuksen, että geneerinen kilpailu alkaa vuoden 2014 kuluessa. Geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys. 

Valuuttakurssiriskistä merkittävä osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen aiempaa haastavammaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla myös ainakin väliaikaisia toimitusvarmuutta heikentäviä vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin saattaa myös sisältyä liikevaihtoon kirjattavia ennakkomaksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu.

Nämä tavoitteet toteutetaan:

 • Kasvattamalla liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
 • Säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pitämällä omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2014 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 42 022 816 (43 235 318) kappaletta ja B-osakkeita 99 235 012 (98 022 510) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun 2014 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 569 665 (188 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 939 121 667 (962 539 879) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2014 lopussa 55 473 (54 961) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-maaliskuussa 2014 ei muunnettu osakkeita.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 3 078 miljoonaa euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2013 aikana. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 19.3.2013.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ja omien osakkeiden luovutus

Orionilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, joista on tiedotettu 18.2.2010 ja 5.2.2013 annetuilla pörssitiedotteilla.

Orion luovutti 3.3.2014 yhteensä 119 326 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmiin kuuluville, Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2011-2013 ja 2013 maksettavina osakepalkkioina.

Luovutus perustuu yhtiökokouksen 19.3.2013 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 23,4802 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 3.3.2014. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 2 801 798,35 euroa.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli maaliskuun 2014 lopussa 55 473 (54 961) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 45 % (48 %) ja kaikista äänistä 62 % (64 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 49 (47) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 35 % (33 %) ja 7 % (7 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2014 lopussa 569 665 (188 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,4 % (0,1 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,06 % (0,02 %).
 

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 25.3.2014. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1-31.12.2013

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2013.

Osakekohtainen osinko 1,25 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,25 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 28.3.2014 ja maksupäivä 4.4.2014.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3-4.4.2014 on hankittu Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Mikael Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 12§:n muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 12§:ää päätettiin muuttaa siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Ylpön.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2014 oli 3 485 (3 494). Maaliskuun 2014 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 482 (3 514) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 797 (2 820) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 685 (694) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2014 olivat yhteensä 55 (54) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa koskien patenttia nro 6,716,867

Orion ja Hospira, Inc. -yhtiö ovat aloittaneet 12.11.2010 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. ja Gland Pharma Ltd. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867, joka suojaa Precedex® -nimistä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkettä.

Lisäksi Yhdysvalloissa on vireillä muitakin patenttia nro 6,716,867 koskevia huhtikuussa 2014 aloitettuja patenttiloukkausoikeudenkäyntejä, joissa kantajina ovat Orion ja Hospira.

Orionin arvion mukaan edellä mainittujen oikeudenkäyntien kustannukset eivät tule olemaan yhtiölle olennaisia.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2014 oli yhteensä 513 (497) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2014 oli yhteensä 59 (57) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (12 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 763 miljoonaa dollaria (720 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 6 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 986 (965) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 2 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 17 prosenttia 494 (593) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 144 (181) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 152 (157) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin viidesosan konsernin liikevaihdosta. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 31 (118) miljoonaa dollaria, ja se laski 74 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 5 prosenttia 130 (136) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 55 (67) miljoonaa euroa. Japanissa myynnin lasku johtuu jenin kurssin heikkenemisestä. Paikallisessa valuutassa mitattuna sekä kokonaismarkkina että Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 4 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 13 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 327 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (269 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 22 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 266 (211) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 26 %.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 475 (473) miljoonaa euroa. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 21 (12) miljoonaa euroa joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 82 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 229 (234) miljoonaa euroa, ja se laski 2 % edellisvuoteen verrattuna. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 67 (74) miljoonaa euroa, ja se laski 10 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 29 % (32 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 108 (115) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 47 % (49 %).
 

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 88 (100) miljoonaa euroa, ja se laski 12 % edellisvuoteen verrattuna. Lasku johtuu pääosin Parkinson-lääkkeiden myynnin pienenemisestä, jota muiden tuotteiden kasvu ei täysin pystynyt korvaamaan.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 47 (60) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 22 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 21 % (26 %). Stalevo-toimitukset Novartikselle laskivat 25 prosenttia 19 (25) miljoonaan euroon, ja Comtan-toimitukset laskivat 47 prosenttia 7 (13) miljoonaan euroon. Stalevon myynti Orionin oman myyntiverkoston kautta oli 20 (20) miljoonaa euroa. Comtessin myynti laski 14 prosenttia 2 (2) miljoonaan euroon. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita, ja Stalevon osalta ensimmäiset geneeriset kilpailijat ovat saaneet myyntiluvan Saksassa.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat tehneet epidemiologisia tutkimuksia, joiden tuloksia on toimitettu viranomaisten arvioitavaksi vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana sekä tutkimusraportit vuoden 2014 alussa.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 11 (11) miljoonaa euroa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 8 (6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 27 %. Tuoteperheen uusi yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) sai ensimmäiset myyntiluvat Euroopassa katsauskauden jälkeen huhtikuussa. Irlannin, Unkarin, Ruotsin, Slovakian ja Suomen myyntiluvat on myönnetty EU:n hajautetussa myyntilupamenettelyssä, jossa oli mukana 22 maata, ja jossa Ruotsi toimi viitejäsenvaltiona. Lisäksi kansallinen myyntilupa on myönnetty Norjassa ja Islannissa. Myyntilupahakemuksen kansallinen käsittelyprosessi on meneillään seuraavissa EU-maissa: Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Tanska, Tsekin tasavalta ja Viro.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 9 (12) miljoonaa euroa, ja se laski 25 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin peruspatentti Yhdysvalloissa umpeutui tammikuussa, minkä seurauksena Orionin Hospiralta saamien rojaltien taso aleni ja siten Orionin kirjaama myynti laski. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta, jossa geneerinen kilpailu ei ole alkanut.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 8 (6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 40 %.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 102 (96) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti kasvoi 165 % ja oli 7 (3) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 2 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-maaliskuussa oli 61 (58) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 24 % 12 (10) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti oli 11 (11) miljoonaa.

Orion on lanseerannut ensimmäisen biosimilaarivalmisteensa Norjassa ja Suomessa. Remsima® (infliksimabi) on mm. nivelreuman ja Crohnin taudin hoidossa käytetty lääke, jonka on kehittänyt korealainen lääkeyhtiö Celltrion. Orion markkinoi tuotetta Skandinaviassa, Suomessa ja Virossa.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden kansainvälisten yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 kasvoi 4 %, ja se oli 15 (15) miljoonaa euroa. Tulosyksikön liikevaihdosta 32 % (33 %) eli 5 (5) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-maaliskuussa 2014 kasvoi 11 % ja oli 15 (13) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Fermionin tehtaiden käyttöaste oli katsauskaudella erittäin korkea. Normaalin tuotteiston valmistuksen lisäksi käyttöastetta kohotti Orionin omien alkuperälääkkeiden kehitystyössä tarvittavien vaikuttavien aineiden valmistus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa 2014 kasvoivat 7 % ja olivat 26 (25) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 24 (22) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kliinisen vaiheen II tutkimus osoitti, että varhaiset tulokset tehosta olivat lupaavia, tuote on hyvin siedetty ja havaitut haittavaikutukset olivat vähäisiä. Tuloksia on raportoitu useissa kansainvälisissä syöpäkongresseissa. Orion on aloittanut kliinisen vaiheen III tutkimuksen valmistelun ja jatkaa samalla neuvotteluja sopivan yhteistyökumppanin löytämiseksi tuotteen seuraavaan maailmanlaajuiseen kehitysvaiheeseen ja kaupallistamiseen.

Orionilla on meneillään hanke inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis jätti myyntilupahakemuksen tuotteelle kesäkuussa 2013.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Orion valmistautuu aloittamaan seuraavan kliinisen vaiheen IIa-lisätutkimuksen.

Orionilla on meneillään kesällä 2012 aloitetut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-103) ja kesällä 2013 aloitetut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset toisella uudella COMT-estäjällä (ODM-104). ODM-103 ja ODM-104 ovat uusia molekyylejä, jotka tehostavat Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ne ovat tehokkaampia kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orion ja Phyxius Pharma, Inc. sopivat lokakuussa 2013 levosimendaani-injektiovalmisteen oikeuksien lisensioinnista Phyxius Pharmalle, joka siirsi oikeudet edelleen Oxygen Biotherapeutics, Inc. -yhtiölle. Oxygen Biotherapeutics kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 16 (16) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti jatkui vahvana. Vuoden 2013 aikana markkinoille tuotujen uusien QuikRead go® -testien lanseeraus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. QuikRead go® hsCRP+Hb-testillä saadaan kaksi tulosta - CRP ja hemoglobiini - yhdestä näytteestä. Kvantitatiivinen QuikRead go® iFOBT-testi (Faecal Occult Blood) puolestaan auttaa seulomaan ruoansulatuskanavan häiriöitä.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,6 (2,3) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 % lähinnä liiketoiminnan kulujen laskun seurauksena.

Espoossa 29.4.2014

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 245,0 249,4 -1,8 % 1 006,9
Myytyjen suoritteiden kulut -95,8 -91,8 +4,4 % -393,5
Bruttokate 149,2 157,6 -5,3 % 613,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,2 0,3 -38,9 % 5,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -46,3 -48,5 -4,6 % -204,9
T&K-kulut -26,3 -24,6 +6,8 % -101,9
Hallinnon kulut -9,4 -10,6 -12,0 % -44,5
Liikevoitto 67,4 74,1 -9,1 % 267,7
Rahoitustuotot 1,0 1,6 -38,4 % 4,4
Rahoituskulut -2,4 -2,3 +5,3 % -8,3
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista 0,4 0,3 0,3
Voitto ennen veroja 66,5 73,8 -9,9 % 264,0
Tuloverot -13,9 -18,2 -24,0 % -57,8
Tilikauden voitto 52,6 55,6 -5,3 % 206,2
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA        
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0 0,1
Muuntoerot 0,2 -0,7 -1,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,2 -0,7 -1,2
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0 -9,7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0 -9,7
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 -0,7 -10,9
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 52,8 54,9 -3,8 % 195,3
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 52,6 55,6 -5,3 % 206,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 52,8 54,9 -3,8 % 195,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,37 0,39 -5,1 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,37 0,39 -5,1 % 1,46
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,3 9,2 +1,5 % 38,5
Palkat ja muut henkilöstökulut 54,7 54,0 +1,2 % 218,1
         
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      

 
KONSERNITASE

VARAT        
         
milj. EUR 3/14 3/13 Muutos % 12/13
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 254,8 216,3 +17,8 % 247,3
Liikearvo 13,5 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 52,6 57,4 -8,3 % 54,0
Muut aineettomat hyödykkeet 3,1 3,8 -18,7 % 3,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,1 1,7 +25,0 % 1,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,5 0,5 0,5
Eläkesaaminen 25,1 38,5 -34,6 % 26,6
Laskennalliset verosaamiset 1,0 1,1 -6,3 % 1,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,2 1,5 -25,4 % 1,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 354,0 334,2 +5,9 % 349,2
         
Vaihto-omaisuus 198,0 189,2 +4,6 % 195,5
Myyntisaamiset 168,3 164,4 +2,4 % 169,9
Muut saamiset 52,4 48,2 +8,8 % 49,7
Rahavarat 254,3 192,7 +31,9 % 214,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 673,0 594,5 +13,2 % 629,8
Varat yhteensä 1 026,9 928,7 +10,6 % 979,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
milj. EUR 3/14 3/13 Muutos % 12/13
Osakepääoma 92,2 92,2 92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5 0,5
Muut rahastot 1,6 0,9 +86,3 % 1,6
Kertyneet voittovarat 297,7 288,7 +3,1 % 419,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 392,0 382,3 +2,5 % 513,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +22,9 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 392,0 382,4 +2,5 % 513,9
         
Laskennalliset verovelat 29,7 41,5 -28,3 % 32,1
Eläkevelvoitteet 1,5 1,4 +13,2 % 1,6
Varaukset 0,4 0,1 +533,1 % 0,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 229,3 103,4 +121,6 % 233,3
Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,6 -35,4 % 0,5
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 261,4 147,0 +77,8 % 267,6
         
Ostovelat 63,4 60,2 +5,3 % 60,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,6 9,0 -71,5 % 1,7
Muut lyhytaikaiset velat 282,8 258,5 +9,4 % 111,2
Varaukset 0,1 0,0 +127,4 % 0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat 24,7 71,7 -65,6 % 24,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 373,5 399,4 -6,5 % 197,5
Velat yhteensä 634,9 546,4 +16,2 % 465,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 026,9 928,7 +10,6 % 979,0

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma  
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 31.12.2012 ennen laatimisperiaatteiden muutosta 92,2 0,5 0,8 -2,6 420,5 0,0 511,3
Laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutus     0,2   -2,0   -1,8
Oma pääoma 1.1.2013 92,2 0,5 0,8 0,2 -2,6 418,4 0,0 509,6
Tilikauden tulos 55,6 55,6
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0
Muuntoerot 0,0 -0,7 -0,7
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus       -183,4   -183,4
Osakekannustinjärjestelmä 1,6 1,6
Muut muutokset -0,3 -0,3
Oma pääoma 31.3.2013 92,2 0,5 0,9 0,2 -3,4 292,0 0,0 382,4
                 
Oma pääoma 1.1.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,9 433,0 0,0 513,9
Tilikauden tulos 52,6 52,6
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0
Muuntoerot -0,0 0,2 0,2
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -175,9 -175,9
Osakekannustinjärjestelmä 1,4 1,4
Muut muutokset 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Oma pääoma 31.3.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,7 310,9 0,0 392,0

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-3/14 1-3/13 1-12/13
Liikevoitto 67,4 74,1 267,7
Oikaisut 12,6 10,9 42,2
Käyttöpääoman muutos -5,7 -38,3 -21,9
Maksetut korot -1,3 -1,7 -6,1
Saadut korot 1,0 1,5 3,7
Saadut osingot 0,0 0,3
Maksetut verot -15,0 -17,8 -70,8
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 59,1 28,7 215,2
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -15,6 -16,7 -65,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,1 -1,9 -7,4
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,4 0,2 2,0
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 -0,0 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -16,3 -18,4 -71,3
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,9 40,1 41,6
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,1 -0,3 -42,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 149,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,1 -1,8 -28,1
Omat osakkeet -9,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0 -183,7
Rahoituksen rahavirta yhteensä -4,3 38,0 -73,5
       
Rahavarojen muutos 38,6 48,3 70,3
Rahavarat kauden alussa 214,7 145,2 145,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,0 -0,8 -0,9
Rahavarojen muutos 38,6 48,3 70,3
Rahavarat kauden lopussa 254,3 192,7 214,7

 
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 3/14 3/13 12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa 247,3 205,3 205,3
Lisäykset 14,6 17,5 70,1
Vähennykset -0,3 -0,3 -1,8
Poistot ja arvonalentumiset -6,7 -6,2 -26,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 254,8 216,3 247,3


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 3/14 3/13 12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa 57,3 62,3 62,3
Lisäykset 1,1 1,8 7,5
Vähennykset -0,0 -0,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset   -2,6 -3,0 -12,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 55,7 61,2 57,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 3/14 3/13 12/13
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset,   32,0 41,0 32,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0
Takaukset 2,6 1,8 2,4
         
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 6,2 6,2 6,4
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 3/14 3/13 12/13
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR 0,3 -0,8 0,5
Nimellisarvo, milj. EUR 58,3 53,1 67,8
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR -0,0 -0,4 0,1
Nimellisarvo, milj. EUR 63,0 54,6 47,2
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR -0,2 -0,2 -0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 17,9 21,4 18,8
         
VALUUTAN- JA KORONVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR 9,6
         
SÄHKÖJOHDANNAISET      
Käypä arvo, milj. EUR -0,8 -0,5 -0,7
Nimellismäärä, GWh 48 97 57


JOHDANNAISSOPIMUSTEN LUOKITTELU KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKIAA KÄYTTÄEN

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset   0,3
Valuuttaoptiot 0,0
Koronvaihtosopimukset -0,2
Sähköjohdannaiset -0,8
         
Kaikki johdannaiset ovat OTC-johdannaisia ja niiden käypänä arvona on käytetty tiliinpäätöspäivänä saatavilla olevia markkinanoteerauksia.
         
Tason 1 johdannaisten käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin noteerauksiin. Tason 2 johdannaisten käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin tietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-3/14 1-3/13 1-12/13
Johdon työsuhde-etuudet 4,1 4,1 6,4


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13
Lääkeliiketoiminta 229,5 234,2 -2,0 % 953,0
          Alkuperälääkkeet 88,2 100,3 -12,1 % 390,4
          Erityistuotteet 102,1 95,7 +6,7 % 384,9
          Eläinlääkkeet 15,4 14,8 +4,4 % 70,8
          Fermion 14,9 13,4 +11,3 % 63,5
          Sopimusvalmistus ja muut 8,9 10,1 -11,7 % 43,3
Diagnostiikkaliiketoiminta 16,3 15,9 +2,8 % 57,1
Konsernierät -0,8 -0,8 +6,5 % -3,2
Konserni yhteensä 245,0 249,4 -1,8 % 1 006,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13
Lääkeliiketoiminta 66,7 73,9 -9,7 % 272,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,6 2,3 +14,0 % 4,6
Konsernierät -1,9 -2,0 +5,5 % -9,9
Konserni yhteensä 67,4 74,1 -9,1 % 267,7


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 229,5 259,8 224,1 235,0 234,2 242,1 234,2 220,1
Diagnostiikkaliiketoiminta 16,3 13,7 13,5 14,0 15,9 13,1 12,1 13,4
Konsernierät -0,8 -0,8 -0,7 -0,9 -0,8 -0,8 -0,5 -0,7
Konserni yhteensä 245,0 272,6 236,9 248,0 249,4 254,4 245,8 232,8


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 66,7 67,9 66,7 64,4 73,9 62,2 78,0 67,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,6 0,7 2,0 -0,4 2,3 -0,6 0,0 0,5
Konsernierät -1,9 -2,8 -2,2 -2,9 -2,0 -2,9 -2,3 -2,7
Konserni yhteensä 67,4 65,8 66,6 61,1 74,1 58,8 75,6 65,3


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013 2012
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Suomi 70,4 71,5 67,6 67,7 67,8 67,3 63,3 62,7
Skandinavia 33,3 33,0 30,7 34,5 32,5 33,3 30,3 30,3
Muu Eurooppa 79,1 91,9 77,6 83,6 75,7 68,1 76,5 79,2
Pohjois-Amerikka 30,7 45,2 32,7 33,6 34,5 54,7 27,1 30,4
Muut maat 31,5 31,0 28,2 28,8 38,8 31,0 48,6 30,2
Konserni yhteensä 245,0 272,6 236,9 248,0 249,4 254,4 245,8 232,8

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 229,5 234,2 -2,0 % 953,0
Liikevoitto 66,7 73,9 -9,7 % 272,9
    % liikevaihdosta 29,1 % 31,5 % 28,6 %
T&K-kulut 24,5 22,4 +9,4 % 93,9
    % liikevaihdosta 10,7 % 9,5 % 9,9 %
Investoinnit 17,8 18,5 -3,9 % 73,8
    % liikevaihdosta 7,7 % 7,9 % 7,7 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 92,4 108,0 -14,5 % 418,5
Varat 709,9 667,6 704,3
Velat 158,0 124,4 160,1
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 181 3 141 3 208

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 47,2 60,3 -21,7 % 206,8
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 10,7 10,8 -1,5 % 46,0
Precedex® (tehohoitorauhoite) 9,0 12,0 -24,5 % 59,1
dexdor® (tehohoitorauhoite) 8,0 5,7 +39,7 % 25,3
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 7,8 6,2 +26,9 % 28,9
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 6,8 2,6 +164,6 % 10,2
Burana® (tulehdus, kipu) 5,5 5,8 -5,1 % 23,2
Marevan® (verenohennus) 4,9 4,0 +20,6 % 16,1
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 4,9 4,9 -0,8 % 24,8
Trexan® (nivelreuma, syöpä) 3,4 2,9 +15,1 % 11,4
Yhteensä 108,1 115,2 -6,1 % 451,9
Osuus lääkeliikevaihdosta 47 % 49 % 47 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13
Liikevaihto 16,3 15,9 +2,8 % 57,1
Liikevoitto 2,6 2,3 +14,0 % 4,6
    % liikevaihdosta 15,7 % 14,2 % 8,1 %
T&K-kulut 1,9 2,3 -19,6 % 8,3
    % liikevaihdosta 11,4 % 14,6 % 14,5 %
Investoinnit 0,6 0,8 -21,3 % 3,3
    % liikevaihdosta 3,8 % 4,9 % 5,8 %
Varat 46,8 51,0 47,3
Velat 9,5 17,2 16,6
Henkilöstömäärä kauden lopussa 278 349 287

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2014

A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 27,4  64,8  92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 42 022 816 99 235 012 141 257 828
% koko osakekannasta 30 % 70 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 569 665 569 665
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 42 022 816 98 665 347 140 688 163
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 840 456 320 98 665 347 939 121 667
% kaikista äänistä   89 % 11 % 100 %
Osakkeenomistajia 18 244 43 367 55 473
       
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.  


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-31.3.2014

A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 688 372 19 923 841 20 612 213
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 1,6 % 20,1 % 14,6 %
Vaihto, milj. EUR 15,6 443,2 458,8
Päätöskurssi 31.12.2013, EUR 20,35 20,42
Alin kurssi, EUR  (A ja B 28.2.2014) 19,13 19,07
Keskikurssi, EUR 22,68 22,25
Ylin kurssi, EUR (A 5.3. ja 6.3.2014, B 6.3.2014) 24,67 24,77
Päätöskurssi 31.3.2014, EUR 21,80 21,91
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2014      
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 916,1 2 161,8 3 077,9


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

1-3/14 1-3/13 Muutos % 1-12/13
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,37 0,39 -5,1 % 1,46
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,37 0,39 -5,1 % 1,46
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,30 0,07 +319,4 % 1,02
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,79 2,71 3,66
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 606 140 978 141 006

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013, lukuun ottamatta 1.1.2014 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.