Siirry pääsisältöön

Orion ja Bayer sopimukseen uuden eturauhassyöpähoidon kehittämisestä ja kaupallistamisesta - Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2014

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.6.2014 KLO 08.00

ORION OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                      2.6.2014            KLO 08.00

Orion ja Bayer sopimukseen uuden eturauhassyöpähoidon kehittämisestä ja kaupallistamisesta - Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2014

Orion Oyj (Nasdaq OMX Helsinki: ORNAV and ORNBV) ja Bayer ovat aloittaneet maailmanlaajuisen yhteistyön kokeellisen, uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän ODM-201-lääkeaihion kehitystyössä ja kaupallistamisessa. ODM-201 on kliinisessä kehityksessä eturauhassyöpäpotilaiden hoitoon. Bayer sekä Orion  aloittavat yhdessä vuoden 2014 kuluessa kliinisen Faasi III -tutkimuksen arvioidakseen edelleen ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilaila, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC). Sopimuksesta johtuen Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2014.

Sopimuksen mukaan Orion ja Bayer kehittävät yhdessä ODM-201:tä ja Bayer ottaa vastattavakseen pääosan tulevista kehityskuluista. Bayer kaupallistaa tuotteen maailmanlaajuisesti, Orionilla on oikeus yhteismarkkinointiin Euroopassa ja Orion on oikeutettu saamaan merkittäviä rojalteja tuotteen myynnistä. Orion vastaa tuotteen valmistuksesta.


Orionin tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salonen kommentoi:

"Uskon, että yhdessä Bayerin kanssa olemme Orionissa jälleen saavuttaneet yhteistyömallin, joka hyödyttää kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla", toteaa Orionin tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salonen. "Bayer on viime aikoina omistautunut uusien syöpähoitojen kehittämiseen etenkin eturauhassyövän alueella. Orion puolestaan jatkaa ansiokasta työtään innovatiivisten lääkemolekyylien löytämisessä. Ja mikä tärkeintä, yhteistyömme voi tuottaa eturauhassyöpäpotilaille lääkkeen, jolla on merkittävä vaikutus potilaiden elämään."

Bayer HealthCaren kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Dr. Joerg Moeller kommentoi:

"Uskomme, että ODM-201 on potentiaalinen uusi hoitomuoto etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastaville potilaille, ja odotamme innolla  tämän lääkeaihion kehittämistä", sanoo Bayer HealthCaren kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Dr. Joerg Moeller. "Potilashoidon näkökulmasta ODM-201:n avulla meillä on mahdollisuus täydentää tuotevalikoimaamme eturauhassyövän hoidossa ja tuoda uusia hoitovaihtoehtoja potilaille, jotka kipeästi niitä kaipaavat."

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion saa 50 miljoonan euron allekirjoitusmaksun ja on oikeutettu saamaan Bayerilta tiettyjä onnistuneisiin kehitys-, teknologian siirto- ja kaupallistamisvaiheisiin liittyviä etappimaksuja sekä merkittäviä rojalteja tulevasta myynnistä. Orion käyttää merkittävän osan allekirjoitusmaksusta kuluvan vuoden aikana rahoittaakseen Faasi III -tutkimusta, joka alkaa tänä vuonna. 

Sopimuksesta johtuen Orion parantaa 4.2.2014 annettua näkymäarviota vuodelle 2014. Yhtiö arvioi, että liikevoitto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).

Uusi, 2.6.2014 annettu näkymäarvio vuodelle 2014

Liikevaihto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevaihto oli 1 007 miljoonaa euroa).

Liikevoitto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2013 konsernin investoinnit olivat 78 miljoonaa euroa)

Vanha, 4.2.2014 annettu näkymäarvio vuodelle 2014

Liikevaihto on vuoden 2013 tasolla (vuonna 2013 liikevaihto oli 1 007 miljoonaa euroa).

Liikevoitto laskee hieman vuodesta 2013 (vuonna 2013 liikevoitto oli 268 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2013 konsernin investoinnit olivat 78 miljoonaa euroa)

Eturauhassyöpä
Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

ODM-201
ODM-201 on uudenlainen, kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään kastraatioresistentin eturauhassyövän eteneminen. ODM-201 sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa estämällä reseptorin kulkeutumisen solun tumaan. Muista antiandrogeeneista poiketen ODM-201 ei kulkeudu aivoihin non-kliinisissä malleissa.

Bayer HealthCare
Bayer on kansainvälinen konserni, jonka ydinosaaminen on terveydenhoidon, maatalouden ja huipputeknologiaa hyödyntävän materiaalituotannon aloilla. Bayer AG:n liiketoimintayksikkö Bayer HealthCare on maailman johtavia innovaatioyrityksiä terveydenhoidon alalla. Saksan Leverkusenissa toimivan Bayer HealthCaren myynti oli 18,9 miljardia euroa vuonna 2013. Yritys koostuu
Animal Health, Consumer Care, Medical Care ja Pharmaceuticals -yksiköistä. Bayer HealthCare tutkii, kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ja terveyttä edistäviä tuotteita. Näillä sairauksien diagnosointiin, ehkäisemiseen ja hoitamiseen tarkoitetuilla tuotteilla lisätään hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Bayer HealthCare työllisti 56 000 ihmistä vuonna 2013 ja toimii yli 100 maassa. Lisätietoja saatavilla verkkosivuilta www.healthcare.bayer.com.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
   Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  

Puhelinkonferenssi analyytikoille, medialle ja institutionaalisille sijoitajille

Tänään maanantaina  2.6.2014 klo 11.00 järjestetään tiedotetta koskeva puhelinkonferenssi, jossa toimitusjohtaja Timo Lappalainen ja talousjohtaja Jari Karlson vastaavat puhelimitse esitettyihin kysymyksiin sekä suomeksi että englanniksi.

Tallenne puhelinkonferenssista on saatavissa myöhemmin päivällä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi

Puhelinkonferenssin tunnus on 945173  ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista: +1 334 323 6201
Soitettaessa Suomesta: +358 (0)9 2313 9201
Soitettaessa Ruotsista: +46 (0)8 5052 0110
Soitettaessa Iso-Britanniasta ja muista maista: +44 (0)20 7162 0077

                                                                                                              
Yhteyshenkilöt:
Tuukka Hirvonen,
viestintäpäällikkö, sijoittaviestintä, Orion Oyj
Puh. 050 966 2712
Sähköposti: tuukka.hirvonen@orion.fi


Yhteyshenkilö tiedotusvälineille
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
Sähköposti: terhi.ormio@orion.fi

Bayer Pharma AG:n yhteyshenkilö:
Astrid Kranz, Corporate Communications & Public Affairs
Puh. +49 30 468 12057
Sähköposti: astrid.kranz@bayer.com

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.