Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 5.2.2013 klo 12:00

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa (918 miljoonaa euroa vuonna 2011), ja se kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta.

 • Liikevoitto oli 281 (283) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 279 (282) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 61 % (64 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 46 % (49 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 41 % (43 %). 

 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,48 (1,49) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,23 (1,10) euroa. 

 • Hallituksen ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi on 1,30 (1,30) euroa. 

 • Orion arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto on vuoden 2012 tasolla ja että liikevoitto laskee hieman vuodesta 2012. 

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

10-12/12 10-12/11 Muutos % 1-12/12 1-12/11 Muutos %
Liikevaihto, milj. EUR 254,4 236,1 +7,8 % 980,4 917,9 +6,8 %
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 187,1 174,3 +7,3 % 723,1 677,2 +6,8 %
    % liikevaihdosta 73,5 % 73,9 % 73,8 % 73,8 %
Liikevoitto, milj. EUR 59,4 59,6 -0,2 % 280,9 282,9 -0,7 %
    % liikevaihdosta 23,4 % 25,2 % 28,7 % 30,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 58,8 59,5 -1,2 % 279,3 282,0 -0,9 %
    % liikevaihdosta 23,1 % 25,2 % 28,5 % 30,7 %
Tuloverot, milj. EUR 15,8 14,3 +10,8 % 70,4 72,4 -2,8 %
T&K-kulut, milj. EUR 31,7 25,4 +24,7 % 104,8 87,5 +19,8 %
    % liikevaihdosta 12,4 % 10,8 % 10,7 % 9,5 %
Investoinnit, milj. EUR 10,8 12,9 -16,3 % 46,8 49,5 -5,3 %
    % liikevaihdosta 4,2 % 5,5 % 4,8 % 5,4 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 836,9 779,1 +7,4 %
Omavaraisuusaste, % 61,1 % 64,2 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -1,7 % -6,9 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 136,7 88,7 +54,1 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 189,0 190,5 -0,8 %
Rahavarat, milj. EUR 145,2 123,0 +18,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 46,2 % 49,4 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 41,3 % 43,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,30 0,32 -5,1 % 1,48 1,49 -0,4 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,30 0,32 -5,1 % 1,48 1,49 -0,4 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,32 0,33 -4,6 % 1,23 1,10 +12,1 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,63 3,55 +2,2 %
Ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi, EUR 1,30 1,30
Henkilömäärä kauden lopussa 3 486 3 425 +1,8 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 495 3 328 +5,0 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 212,1 186,0 +14,0 %

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Orionin tutkimushankkeissa merkittävää edistymistä"

"Liikevaihtomme kasvoi edellisestä vuodesta ja liikevoittomme oli vuoden 2011 tasolla huolimatta selvästi kasvaneista tutkimuskustannuksista.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat odotetusti edellisestä vuodesta. Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta kuitenkin kasvoi hieman. Pystyimme myös kattamaan merkittävän osan Novartis-toimitusten vähenemisestä geneeristen entakaponi-tuotteiden myynnillä Yhdysvaltoihin.

Muun lääketuotteistomme myynti kasvoi ilahduttavasti läpi vuoden. Pystyimme vahvistamaan markkina-asemaamme, sillä kasvumme oli useimmilla markkinoilla lääkemarkkinan yleistä kehitystä nopeampaa. Näin tapahtui muun muassa kaikilla Pohjoismaiden markkinoilla. Myös muiden yksiköidemme kuten lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin, sopimusvalmistuksen sekä Orion Diagnostican myynnit kasvoivat vahvasti.

Vuoden 2011 lopulla lanseeratun Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti kehittyi vuoden kuluessa odotuksia paremmin, ja tuote on nyt saatavilla valtaosassa Euroopan maita. Deksmedetomidiinin (Precedex®) hyvä menestys partnerimme Hospiran myymänä Euroopan ulkopuolella jatkui myös kuluneena vuonna.

Tutkimushankkeissamme tapahtui vuonna 2012 merkittävää edistymistä. Saimme positiivisia faasi I ja II-vaiheiden tuloksia Alzheimerin taudin hoitoon kehitettävällä alfa-2c-reseptorin antagonistilla, eturauhassyövän hoitoon kehitettävällä androgeenireseptoriantagonistilla sekä uudella tehokkaammalla levodopa-tuotteella. Hankkeemme Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi yhdistelmävalmisteisiin eteni vaiheeseen, jossa olemme valmistelemassa ensimmäisen tuotteen (budesonidi-formoteroli) myyntilupahakemusta, joka on tarkoitus jättää Euroopassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi aloitimme faasi I -tutkimuksen uudella Parkinsonin tautiin tarkoitetulla COMT-estäjällä. Tutkimushankkeiden määrän lisääntymisen seurauksena myös tutkimuskulumme olivat kuluneena vuonna selvästi vuotta 2011 suuremmat.

Viime vuosien myynnin kasvun seurauksena Orionin tuotantokapasiteetti saavutti lähes täyden käyttöasteen vuonna 2012. Tulevan kasvun, toimitusvarmuuden ja laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi käynnistimme vuoden 2012 aikana investointihankkeita, joista yksi merkittävä kohde on Saloon perustettava pakkaus- ja logistiikkakeskus.

Geneerisen kilpailun seurauksena Parkinson-lääkkeidemme myynti jatkaa laskuaan. Muu tuotteisto jatkaa kasvuaan, mutta myynti painottuu aiempaa matalakatteisempiin tuotteisiin.  Tutkimushankkeidemme etenemisen takia tutkimuskulumme kasvavat. Esimerkiksi näiden seikkojen takia arvioimme liikevaihtomme olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2012. Tarkempi näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 6-87"

Tapahtumia tilikaudella 2012

7.2. Orion ilmoitti jatkavansa inhaloitavan budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen kehitystä.

26.4. Orion ilmoitti haastavansa oikeuteen Mylan-yhtiön Yhdysvalloissa puolustaakseen Stalevo®-alkuperälääkettä suojaavia US-patenttejaan.

1.5. Alioikeus antoi päätöksensä Orionin Precedex®-alkuperälääkettä koskevassa
US-patenttioikeudenkäynnissä.

3.7. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2012.

5.9. Orion tiedotti, että The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä oli ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

9.10. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2012.

30.11. Orion kertoi, että yhtiö suunnittelee hakevansa myyntilupaa Easyhaler®-tuoteperheen budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteelle.

20.12. Orion ilmoitti päässeensä Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa sopimukseen Comtan®-alkuperälääkettä koskevassa patenttikiistassa.  

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 5.2.2013 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 927747 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista +1 866 803 8344
Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin tänään.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2013

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy to 14.3.2013 klo 10.00
Varsinainen yhtiökokous 2013 ti 19.3.2013 klo 14.00 Helsingissä
Osingonjaon täsmäytyspäivä pe 22.3.2013
Osingonmaksupäivä to 4.4.2013
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 ti 23.4.2013
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 ti 30.7.2013
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 ti 22.10.2013
Pääomamarkkinapäivä (CMD) Helsingissä ke 20.11.2013

Vuosikertomus vuodelta 2012 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2013.                        

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja   puh. 010 426 2883

www.orion.fi  
www.orion.fi/sijoittajille

Taloudellinen katsaus tilikaudelta 2012

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa (918 miljoonaa euroa vuonna 2011), ja se kasvoi 7 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 16 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 929 (871) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 6 % ja oli yhteensä 250 (267) miljoonaa euroa. Tämä oli 27 % (31 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston liikevaihto, mukaan lukien geneeristen entakaponi-tuotteiden 17 miljoonan euron liikevaihto, oli 679 (604) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Omaan tutkimukseen perustuvien brändituotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 429 (421) miljoonaa euroa eli 46 % (48 %).

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 54 (50) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 281 (283) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 289 (288) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa ja -voittoa paransivat yhteisvaikutukseltaan 10 miljoonan euron suuruiset partneritoimituksien hinnoitteluun liittyvät pidemmän aikavälin tasausmaksut. Vertailukauden liikevaihtoa ja -voittoa puolestaan paransi 7 miljoonan euron kertaluontoinen maksu. Bruttokateprosentti laski vertailukaudesta myynnin painottuessa aiempaa matalakatteisempiin tuotteisiin. Tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat ennakoidusti vertailukaudesta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,6 (4,9) miljoonaa euroa, ja se laski 47 % markkinointi- ja tuotekehityskulujen nousun takia huolimatta hyvin kehittyneestä myynnistä.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 206 (205) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 105 (88) miljoonaa euroa, ja ne nousivat 20 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 97 (81) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 45 (41) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 6 (3) miljoonaa euroa. Tuotot sisältävät 3 miljoonaa euroa Turun tehtaalla vuonna 2011 tapahtuneeseen tulipaloon liittyviä vakuutuskorvauksia.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 279 (282) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,48 (1,49) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,48 (1,49) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,63 (3,55) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 46 % (49 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 41 % (43 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -2 % (-7 %) ja omavaraisuusaste oli 61 % (64 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.12.2012 oli 326 (279) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 137 (89) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 107 (66) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 145 (123) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta parani vertailukaudesta ja oli 221 (199) miljoonaa euroa. Rahavirta parani, koska käyttöpääomaan sitoutunut rahamäärä kasvoi vähemmän kuin vertailukaudella ja maksettujen verojen määrä laski.

Investointien rahavirta oli -47 (-44) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -152 (-200) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta parani vertailukaudesta uusien pitkäaikaisten lainojen noston takia.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 47 (50) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 40 (30) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 7 (19) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2013

Liikevaihto on vuoden 2012 tasolla (vuonna 2012 liikevaihto oli 980 miljoonaa euroa).

Liikevoitto laskee hieman vuodesta 2012 (vuonna 2012 liikevoitto oli 281 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 80 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2012 konsernin investoinnit olivat 47 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Kilpailu Suomen markkinalla jatkuu kireänä myös vuonna 2013. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 on laskenut Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä. Vuonna 2013 tämä lasku tulee jatkumaan, koska geneerisiä tuotteita on markkinoilla koko vuoden ajan ja lisäksi kilpailijoiden määrä kasvaa vuodesta 2012. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 noin 33 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2012 geneeristen entakaponituotteiden myynti Yhdysvaltoihin oli noin 17 miljoonaa euroa.

Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyi marraskuussa 2012 Orionille merkittävissä Euroopan maissa, minkä seurauksena markkinoilla on vuonna 2013 geneerisiä kilpailijoita Comtan- ja Comtess-tuotteille. Stalevon tietosuoja Euroopan Unionin alueella on edelleen voimassa lokakuulle 2013, eikä geneerisen kilpailun odoteta alkavan Euroopassa kuluvan vuoden aikana huolimatta siitä, että ensimmäinen geneerinen myyntilupahakemus Euroopassa on jo jätetty. Orionin Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynnin oletetaan Euroopassa laskevan hieman vuodesta 2012. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntiin alkaneena vuonna.

Suhteellisen bruttokatteen arvioidaan hieman laskevan, koska geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä kasvaa ja hintakilpailu jatkuu kireänä monilla markkinoilla.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2013 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut kasvavat vuodesta 2012. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2013 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttaa olennaisesti myös se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Näkymäarviossa ei myöskään oleteta, että Orion saa yhteistyökumppaneiltaan olennaisia etappimaksuja vuonna 2013.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Orionin tuotantokapasiteetti on viime vuosien myynnin kasvun seurauksena lähes täysin käytössä. Tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi Orion tulee vuonna 2013 tekemään viime vuosia enemmän tuotannollisia investointeja. Yksi merkittävä kohde on Saloon perustettava pakkaus- ja logistiikkakeskus, mutta merkittäviä investointeja tehdään myös nykyisissä tuotantolaitoksissa esimerkiksi Easyhaler-lääkkeiden tuotantokapasiteetin nostamiseksi.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vuonna 2013 laskee geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Precedex-lääkkeen rojaltituotot saattavat pienentyä olennaisesti vuoden 2013 puolivälissä, mikäli Hospira ei saa tuotteelle hakemaansa kuuden kuukauden lisäsuojaa (pediatric exclusivity) Yhdysvalloissa.

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen aiempaa haastavammaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla myös ainakin väliaikaisia toimitusvarmuutta heikentäviä vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja niiden rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu.

Nämä tavoitteet toteutetaan:

 • Kasvattamalla liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. 

 • Säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.  

 • Pitämällä omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
   

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko 1,30 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 246 624 622,55 euroa, josta tilikauden voittoa on 197 740 936,54 euroa.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 931 837 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 183 211 388,10 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2012 olisi 87,8 % (87,2 %). Osingon maksupäivä olisi 4.4.2013 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 22.3.2013.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 250 000 euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 63 163 234,45 euroa.

Strategia

Orionin hallituksen marraskuussa 2012 vuosille 2013-2017 vahvistaman strategian painopistealueet säilyivät ennallaan. Orionin strategisena päämääränä on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten.

Orionin strategiset painopisteet ovat jatkossakin:

 • liiketoiminnan kasvattaminen kilpailukykyisen tuotteiston avulla 

 • markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa 

 • toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 

Kaikilla Orionin tulosyksiköillä on tärkeä rooli konsernin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Keskeinen asema on kuitenkin kahdella suurimmalla eli Alkuperälääkkeet- ja Erityistuotteet-tulosyksiköillä. Orion pyrkii vahvistamaan synergiaetuja patenttisuojattujen alkuperälääkkeiden sekä patenttisuojattomien eli geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden välillä.

Kilpailukykyinen tuotteisto

Kasvun perustana on kilpailukykyinen tuotteisto, jota kehitetään oman tutkimus- ja kehitystoiminnan, tutkimusyhteistyön sekä aktiivisen tuotehankinnan avulla. Mahdollisia yritysostoja arvioidaan myös jatkuvasti.

Orionin ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet. Orionin oman tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on alkuvaiheen kehityksessä. Oman tutkimuksen ohella Orion panostaa varhaisen vaiheen tutkimusyhteistyöhön yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Kliinisen kehityksen loppuvaiheessa Orion pyrkii jakamaan kustannuksia muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Pääsääntöisesti Orion hakee kumppanuuksia viimeistään kliinisten tutkimusten kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa, erityisesti Euroopan ulkopuolisille markkinoille kohdistuvissa hankkeissa. Orion pyrkii myös hankkimaan uusia, varhaisen vaiheen tuoteaihioita sekä jo pidemmälle kehitettyjä tuotteita täydentämään omasta tutkimuksesta syntyvää tutkimusputkeaan.

Orion jatkaa työtä kilpailukykyisen tuotteiston rakentamiseksi. Alkuperälääkkeissä asiakkuuksissa keskitytään neurologeihin, urologeihin, keuhkolääkäreihin ja tehohoitoympäristössä toimiviin lääkäreihin sekä muihin terveydenhuollon ammattilaisiin näillä erikoisaloilla. Erityistuotteissa esimerkiksi Suomessa tärkeitä asiakasryhmiä ovat yleislääkärit ja apteekkihenkilöstö. Orion pyrkii ensisijaisesti hyödyntämään kaikki liiketoimintamahdollisuudet nykyisessä tuotteistossa olevien lääkkeiden, kuten Dexdor®-, Stalevo®- ja Simdax®-lääkkeiden sekä Easyhaler-tuoteperheen osalta. Orionin seuraavat loppuvaiheen kehitys- ja kaupallistamisvaiheessa olevat hankkeet ovat inhaloitavien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden kehittäminen, Parkinson-lääke Stalevon kehittäminen Japanin markkinoille, tehokkaamman levodopa-tuotteen (ODM-101) kehittäminen sekä Alzheimerin taudin hoitoon tarkoitetun lääkkeen (ORM-12741) kehittäminen. Varhaisemmissa kliinisissä vaiheissa Orion kehittää lääkkeitä pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon (ODM-201) sekä Parkinsonin taudin hoitoon (ODM-103, uusi tehokkaampi COMT-estäjä). Orion pyrkii myös varmistamaan kliinisten tutkimusten jatkuvuuden aktiivisella alkuvaiheen tutkimustyöllä.

Geneeristen eli patenttisuojattomien reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden sektorilla menestyksen kannalta erityisen tärkeää on laaja ja jatkuvasti uudistuva tuotteisto. Orion tavoittelee jatkuvaa tuotelanseerauksien virtaa sekä aktiivisen tuotehankinnan että oman kehitystyön kautta. Orion määrittelee tuotteistot markkinakohtaisesti. Suomessa Orionin tavoitteena on ylläpitää laaja reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden valikoima. Muilla keskeisillä markkinoilla kuten Skandinaviassa, itäisessä Euroopassa ja Venäjällä Orionin tuotteisto keskittyy geneerisiin reseptilääkkeisiin tietyillä terapia-alueilla.

Markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa

Erikoissairaanhoidossa Orion keskittyy lähinnä tiettyihin asiakasryhmiin Euroopan laajuisesti oman myyntiverkoston ja maailmanlaajuisesti partnerien kautta. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden markkinoinnissa Orionin pääpaino on Pohjoismaissa ja itäisessä Euroopassa oman myyntiverkoston kautta. Orionin tavoitteena on vahvistaa markkinajohtajuutta Suomessa sekä luoda vahva kotimarkkina-asema Skandinavian maissa. Orionin päämääränä kaikissa Pohjoismaissa on olla läsnä laajalla tuotetarjonnalla. Keski- ja Etelä-Euroopassa painopiste on alkuperälääkkeissä ja itäisessä Euroopassa geneerisissä tuotteissa. Euroopan ulkopuolella Orion toimii pääsääntöisesti kumppanien kanssa.

Joustavat ja tehokkaat toiminnot

Koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ovat toimintojen ketteryys ja joustavuus tulevaisuudessa yhtä tärkeitä tekijöitä kuin kustannustehokkuus. Orionin keskeisimpiä toiminnan tehostamishankkeita ovat olleet uuden tutkimus- ja kehitystoimintamallin käyttöönotto, partneruusmallien rakentaminen alkuvaiheen tutkimustoimintaan, toimitusketjun toimitusvarmuuden pitäminen korkeana kustannustehokkaasti, kapasiteetin uudelleenjärjestelyt (mm. investointi Saloon), monimuotoisuuden hallinta, myyntitoimintojen kilpailukyvyn parantaminen sekä yleinen toimintatapojen yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen.

Verkostoituminen ja partnereiden etsiminen kaikissa arvoketjun toiminnoissa mahdollistaa kilpailukyvyn parantamisen ja pohjan rakentamisen kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa. Tutkimus- ja kehitysyhteistyöllä ja aktiivisella verkostoitumisella Orion mahdollistaa uusien tutkimusprojektien määrän kasvun ja tasapainottaa tutkimusputkessa olevien projektien riskitasoa. Toimitusketjun partneruuksien avulla Orion tehostaa toimintaansa määrittelemällä, mitä tuotteita se valmistaa itse ja missä määrin tuotteita tai puolivalmisteita hankitaan yhteistyöverkoston kautta. Myynnin ja markkinoinnin partneruudet varmistavat laajan jakelukanavien verkoston, jonka avulla Orionin kehittämät alkuperälääkkeet pääsevät maailmanlaajuiseen jakeluun. Lisäksi partnerien kautta voidaan laajentaa tuotteistoa myymällä niiden valmisteita Orionin oman myyntiverkoston kautta.

Näiden strategisten toimien avulla Orion pyrkii vahvistamaan kykyään toimia tulevaisuudessakin uusia tuotteita tarjoavana, tutkimusta ja kehitystä tekevänä lääke- ja diagnostiikkayrityksenä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.12.2012 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 43 267 218 (44 993 218) kappaletta ja B-osakkeita 97 990 610 (96 264 610) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Joulukuun 2012 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 963 008 979 (995 715 216) ääntä.

Orionilla oli joulukuun 2012 lopussa 56 519 (57 188) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Vuoden 2012 aikana osakkeita muunnettiin yhteensä 1 726 000 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 3 120 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 aikana Orionin A-osaketta vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä yhteensä 4 054 722 kappaletta ja B-osakkeita 84 056 278 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 1 435 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 9 % ja B-osakkeista 87 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 62 %.

Orionin A-osakkeen kurssi nousi vuoden 2012 aikana 45 % ja B-osakkeen 47 %. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2012 oli 22,05 euroa ja B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2012 oli 22,18 euroa. Orionin A-osakkeen vuoden korkein kurssi oli 22,57 euroa ja alin kurssi 13,31 euroa. B-osakkeen korkein kurssi vuoden 2012 aikana oli 22,74 euroa ja alin kurssi 13,31 euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Orionin A-osakkeiden vaihdon volyymi NASDAQ OMX Helsingissä oli noin 95 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2012. Orionin B-osakkeiden vaihdon volyymi NASDAQ OMX Helsingissä oli noin 50 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2012. (lähde: Fidessa Fragmentation Index).

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla. Hallituksella oli 31.12.2012 jäljellä valtuudet luovuttaa 309 337 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus on päättänyt vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetetut tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Orion luovutti 12.3.2012 yhteensä 87 763 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2011 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustui yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 16,3848 euroa, joka oli Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 12.3.2012. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli 1 437 979,20 euroa.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli joulukuun 2012 lopussa 56 519 (57 188) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 48 % (50 %) ja kaikista äänistä 64 % (65 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 47 (44) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 33 % (31 %) ja 7 % (6 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli joulukuun 2012 lopussa 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % (0,3 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 % (0,04 %).

Liputusilmoitukset

Orion tiedotti 5.9.2012, että The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä ylitti 3.9.2012 yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. Ilmoituksen mukaan Capital Group Companies, Inc. omisti 8 313 900 Orionin B-osaketta, joka oli 5,89 % osakekannasta ja 0,84 % Orionin äänimäärästä.

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2012 lopussa hallituksen yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 2 161 100 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 1 825 264 oli A-osakkeita ja 335 836 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2012 lopussa 44 750 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja poislukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeita yhteensä 126 565 kappaletta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 1,65 % yhtiön koko osakekannasta ja 3,84 % yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Hallinto

Muutoksia johtoryhmässä

DI, MBA Virve Laitinen aloitti 1.1.2012 Toimitusketju-linjatoiminnosta vastaavana johtajana sekä Orion-konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hän toimi aiemmin Orion Business Planning and Control -toiminnon johtajana.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Orion julkistaa vuoden 2012 vuosikertomuksen, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012, sekä erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2012 oli 3 495 (3 328). Joulukuun 2012 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 486 (3 425) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 783 (2 705) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 703 (720) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut vuonna 2012 olivat yhteensä 212 (186) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion kertoi 1.5.2012 saaneensa tiedon, että New Jerseyn alioikeus (United States District Court for the District of New Jersey) oli antanut päätöksensä Orionin ja Hospira, Inc. -yhtiön 4.9.2009 aloittamassa US-patentteja nrot 4,910,214 ja 6,716,867 koskevassa patenttiloukkausoikeudenkäynnissä. Vastaajina jutussa ovat Sandoz Inc., Sandoz International GmbH ja Sandoz Canada Inc. -yhtiöt (jäljempänä yhdessä "Sandoz").

Tuomioistuimen mukaan US-patentti nro 4,910,214 on pätevästi voimassa. Sandozilta kielletään geneeristen deksmedetomidiini-tuotteidensa kaupallinen valmistaminen, käyttäminen, myynti tai myyntiin tarjoaminen Yhdysvalloissa tai maahantuonti Yhdysvaltoihin siihen asti, kunnes patentin 4,910,214 voimassaolo päättyy, sisältäen mahdolliset patentin pidennykset. Lisäksi tuomioistuin määräsi, että Sandozin ANDA-myyntilupahakemuksen (Abbreviated New Drug Application) nro 91-465 voimaanastuminen ei voi tapahtua ennen kyseisen 4,910,214 patentin päättymistä, mahdolliset pidennykset sisältäen. Tuomioistuin totesi erikseen, että US-patentti nro 6,716,867 on puuttuvan keksinnöllisyyden vuoksi mitätön.

Orionin lisenssikumppani Hospira Inc. myy Precedex®-tuotetta Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla.

Orion ja Hospira sekä Sandoz ovat valittaneet päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen.

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Juttu on jätetty lepäämään odottamaan edellä mainitun Sandoz-yhtiöitä vastaan olevan valitusprosessin päättymistä koskien patenttia 6,716,867.

Oikeudenkäynnit Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

Orion kertoi 20.12.2012, että Orion Oyj ja Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiö ovat solmineet keskenään sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion oli patenttiaan puolustaakseen haastanut Mylanin oikeuteen Yhdysvalloissa Mylanin jätettyä Orionin Comtan®-valmisteen geneeristä, annosvahvuudeltaan 200 mg:n versiota koskevan myyntilupahakemuksen.

Orion aloitti oikeudenkäynnin Mylania vastaan Yhdysvalloissa vuonna 2011. Sovintosopimuksen ehtojen mukaan Mylan voi tuoda Yhdysvaltain markkinoille Comtan-valmisteen geneerisen, annosvahvuudeltaan 200 mg:n version aikaisintaan 1.4.2013.

Edellyttäen, että tuomioistuin hyväksyy ratkaisun, oikeudenkäynti lopetetaan ja sen kohteena oleva Orionin US-patentti Nro 5,446,194 pysyy voimassa.

Lisäksi Orion Oyj on aloittanut 26.4.2012 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylania vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nrot 5,446,194, 6,500,867 ja 6,797,732.

Mylan hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneerisiä, annosvahvuudeltaan 12,5/50/200 mg:n; 18,75/75/200 mg:n; 25/100/200 mg:n; 31,25/125/200 mg:n; 37,5/150/200 mg:n ja 50/200/200 mg:n tablettivalmisteita, joissa vaikuttavina aineina ovat karbidopa, levodopa ja entakaponi samassa suhteessa kuin Orionin Stalevo® -nimisessä, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetussa alkuperälääkkeessä. Stalevo on tehostettu levodopahoito, jota Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2012 oli yhteensä 2 031 (1 972) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2012 oli yhteensä 219 (202) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 751 miljoonaa dollaria (727 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 3 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 954 (987) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 3 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Entakaponi-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vakaana, ja Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan entakaponi-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 195 (190 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta) miljoonaa dollaria. Stalevo- ja Comtan-valmisteiden osuus tästä myynnistä oli 83 % ja Orionin toimittamien geneeristen entakaponi-tuotteiden osuus oli 17 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti säilyi vakaana 157 (157) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 23 prosenttia 66 (53) miljoonaan euroon. Entakaponi-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 26 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 248 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria syyskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (194 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 27 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 193 (153) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 27 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2012 oli 929 (871) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuoden tasolla, ja oli 289 (288) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 31 % (33 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto vuonna 2012 oli 473 (451) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 51 % (52 %).

Omaan tutkimukseen perustuvien brändituotteiden liikevaihto vuonna 2012 oli 429 (421) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 46 % (48 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2012 oli edellisvuoden tasolla, ja se oli 404 (409) miljoonaa euroa.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli 250 (267) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 6 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 27 % (31 %). Myynnin lasku johtuu pääosin geneerisen kilpailun alkamisesta Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012, mikä vähensi toimituksia Novartikselle. Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 152 (171) miljoonaa euroa, ja se laski 11 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle laskivat 8 prosenttia 95 (103) miljoonaan euroon, ja Comtan-toimitukset 17 prosenttia 56 (68) miljoonaan euroon. Orionin oman myyntiorganisaation yhteenlaskettu liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä kasvoi hieman ja oli yhteensä 98 (96) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta kasvoi 6 prosenttia 86 (81) miljoonaan euroon ja Comtessin laski 16 prosenttia 13 (15) miljoonaan euroon.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat tehneet epidemiologisia tutkimuksia, joiden tuloksia on toimitettu viranomaisten arvioitavaksi vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto vuonna 2012 oli edellisvuoden tasolla, ja se oli 44 (44) miljoonaa euroa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli 27 (31) miljoonaa euroa, ja se laski 12 %. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi edelleen vahvaa kasvuaan, mutta myynti partnereille oli edellisvuotta pienempi. Orion jatkoi vuonna 2012 Easyhaler-tuotteiden oikeuksien kotiuttamista, ja tähän liittyvä siirtymävaihe vaikutti heikentävästi tilikauden partnerimyyntiin.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto vuonna 2012 oli 45 (33) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 38 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto vuonna 2012 oli 13 (1) miljoonaa euroa. Tuotteen lanseeraukset etenivät suunnitellusti vuonna 2012, ja se on jo saatavilla yli viidessätoista Euroopan maassa. Etelä-Euroopassa ja Ranskassa tuote lanseerataan arvioiden mukaan kuluvana vuonna.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2012 oli 367 (321) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Kasvua vauhdittivat muun muassa Orionin geneeriset entakaponi-tuotteet, joiden vuoden alussa alkanut myynti, yhteensä 17 miljoonaa euroa, raportoidaan osana Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihtoa.

Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden lanseeraukset painottuivat aiempaa enemmän reseptilääkkeisiin, jonka seurauksena lanseerausten kokonaismäärä laski vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2012 tuotelanseerauksia (tuote/markkina) tehtiin yhteensä 116 (135) kappaletta.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa vuonna 2012 oli 238 (220) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa ja Venäjällä vuonna 2012 oli yhteensä 63 (54) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 16 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden kansainvälisten yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto vuonna 2012 oli 69 (68) miljoonaa euroa. Tulosyksikön liikevaihdosta 33 % (34 %) eli 23 (23) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön vuonna 2012 kasvoi 12 % ja oli 48 (43) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Fermionin tehtaiden käyttöaste oli katsauskaudella erittäin korkea. Normaalin tuotteiston valmistuksen lisäksi käyttöastetta kohotti Orionin omien alkuperälääkkeiden kehitystyössä tarvittavien vaikuttavien aineiden valmistus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut vuonna 2012 kasvoivat 20 % ja olivat 105 (88) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 97 (81) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Tämän Easyhaler-kehitysohjelman farmakokineettisissä  tutkimuksissa vuoden 2012 lopulla saatujen myönteisten tulosten perusteella Orion suunnittelee hakevansa budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteelle myyntilupaa. Orion arvioi, että myyntilupahakemus Euroopassa voitaisiin jättää vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis käynnisti tarvittavan tutkimuksen (clinical bioavailability study) marraskuun 2012 aikana.

Orion jatkaa yhdessä Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin (ODM-201) kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kliinisen vaiheen I/II turvallisuus-, teho- ja farmakokineettinen tutkimus osoitti, että varhaiset tulokset tehosta olivat lupaavia, tuote on hyvin siedetty ja havaitut haittavaikutukset olivat vähäisiä. Tulokset raportoitiin kansainvälisessä ESMO-syöpäkongressissa syyskuun 2012 lopussa. Tuotteen kehitystyö on nyt kliinisen tutkimuksen vaiheessa II. Neuvottelut sopivan partnerin löytämiseksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolisille markkinoille ovat meneillään.

Orion on saanut päätökseen toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa-2c -reseptorin antagonistilla (ORM-12741).  Tutkimuksissa selvitettiin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Kliinisen vaiheen II tutkimustulokset olivat myönteisiä, ja neuvottelut sopivan partnerin löytämiseksi seuraavaan kehitysvaiheeseen ovat meneillään.

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta (ODM-101), joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Vuonna 2012 saadut kliinisen vaiheen II tutkimustulokset olivat myönteisiä. Neuvottelut sopivan partnerin löytämiseksi seuraavaan kehitysvaiheeseen ovat meneillään.

Orion aloitti vuonna 2012 kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-103). Kyseessä on uusi molekyyli, joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella uusi molekyyli on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto 2012 oli 54 (50) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti jatkui katsauskaudella vahvana. QuikRead 101 -järjestelmän helppokäyttöisyyttä lisäävän esitäytetyn tuoteversion sekä uuden sukupolven mittalaitteen QuikRead go®'n myynnit kehittyivät suotuisasti. Katsauskaudella aloitettiin QuikRead 101 -järjestelmälle tarkoitetun kvantitatiivisen FOB-määrityksen (Faecal Occult Blood) lanseeraus. Uusi tuoteversio auttaa seulomaan ruoansulatuskanavan häiriöitä.

Edelleen katsauskaudella käynnistettiin kahden QuikRead go  -järjestelmälle tarkoitetun QuikRead go -testin lanseeraukset. QuikRead go CRP+Hb -testillä voidaan yhdestä verinäytteestä määrittää sekä potilaan CRP- että hemoglobiiniarvo. QuikRead go Strep A -testi puolestaan auttaa tunnistamaan nielutulehduspotilaat, jotka hyötyvät antibioottihoidosta.

Myynnin kehitys oli voimakkainta Kiinassa, Japanissa ja Saksassa. Pohjoismaissa myynti kehittyi vahvasti Norjassa ja jatkui muissa Pohjoismaissa edellisvuoden tasolla. Vuoden 2012 kuluessa Orion Diagnostica panosti voimakkaasti edellisvuonna hankitun varhaisvaiheen teknologian ottamiseksi täysimittaisesti tutkimus- ja tuotekehitysohjelmien käyttöön.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,6 (4,9) miljoonaa euroa. Tuloskehitykseen vaikuttivat muun muassa edellämainitut lisäpanostukset tuotekehitykseen ja myyntiin.

Espoossa 5.2.2013

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 10-12/12 10-12/11 Muutos % 1-12/12 1-12/11 Muutos %
Liikevaihto 254,4 236,1 +7,8 % 980,4 917,9 +6,8 %
Myytyjen suoritteiden kulut -96,2 -85,2 +12,9 % -350,0 -305,1 +14,7 %
Bruttokate 158,2 150,8 +4,9 % 630,4 612,8 +2,9 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 4,3 0,5 +774,3 % 6,3 3,0 +108,8 %
Myynnin ja markkinoinnin kulut -58,2 -53,7 +8,6 % -205,7 -204,8 +0,4 %
T&K-kulut -31,7 -25,4 +24,7 % -104,8 -87,5 +19,8 %
Hallinnon kulut -13,1 -12,7 +3,3 % -45,3 -40,6 +11,5 %
Liikevoitto 59,4 59,6 -0,2 % 280,9 282,9 -0,7 %
Rahoitustuotot 0,1 1,9 -96,5 % 4,9 5,0 -3,2 %
Rahoituskulut -0,7 -1,9 -64,2 % -6,6 -6,0 +9,7 %
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,1 0,0
Voitto ennen veroja 58,8 59,5 -1,2 % 279,3 282,0 -0,9 %
Tuloverot -15,8 -14,3 +10,8 % -70,4 -72,4 -2,8 %
Tilikauden voitto 43,0 45,2 -5,0 % 208,9 209,5 -0,3 %
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 -0,3 -0,2 -1,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,0 -0,1 0,3 -0,3
Muuntoerot -0,8 1,1 1,1 0,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,7 0,7 1,1 -1,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 42,2 45,9 -8,0 % 210,1 208,4 +0,8 %
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 43,0 45,3 -5,0 % 208,9 209,5 -0,3 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 42,2 45,9 -8,0 % 210,1 208,4 +0,8 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,30 0,32 -5,1 % 1,48 1,49 -0,4 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,30 0,32 -5,1 % 1,48 1,49 -0,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 11,4 9,5 +19,9 % 40,0 42,5 -6,0 %
Palkat ja muut henkilöstökulut 59,3 51,7 +14,7 % 212,1 186,0 +14,0 %
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      

KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR 12/12 12/11 Muutos %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 205,3 190,7 +7,7 %
Liikearvo 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 58,0 66,6 -12,9 %
Muut aineettomat hyödykkeet 4,3 4,8 -8,6 %
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,4 1,4 +4,8 %
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,5 1,1 -55,6 %
Eläkesaaminen 39,6 37,4 +5,9 %
Laskennalliset verosaamiset 2,0 1,4 +42,2 %
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,8 -12,8 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 326,2 318,6 +2,4 %
Vaihto-omaisuus 179,2 151,4 +18,4 %
Myyntisaamiset 151,5 155,3 -2,5 %
Muut saamiset 34,8 30,8 +12,9 %
Rahavarat 145,2 123,0 +18,1 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 510,7 460,5 +10,9 %
Varat yhteensä 836,9 779,1 +7,4 %
OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR 12/12 12/11 Muutos %
Osakepääoma 92,2 92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5
Muut rahastot 0,8 17,6 -95,4 %
Kertyneet voittovarat 417,7 389,6 +7,2 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 511,2 499,9 +2,3 %
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 511,3 500,0 +2,3 %
Laskennalliset verovelat 43,1 42,2 +2,0 %
Eläkevelvoitteet 0,3 0,5 -32,6 %
Varaukset 0,1 0,3 -54,8 %
Pitkäaikaiset korolliset velat 107,4 66,0 +62,8 %
Muut pitkäaikaiset velat 0,8 0,3 +184,5 %
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 151,8 109,3 +38,9 %
Ostovelat 59,3 66,3 -10,6 %
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 8,0 6,4 +24,0 %
Muut lyhytaikaiset velat 77,4 74,5 +4,0 %
Varaukset 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 29,3 22,7 +29,0 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 173,9 169,9 +2,4 %
Velat yhteensä 325,7 279,1 +16,7 %
Oma pääoma ja velat yhteensä 836,9 779,1 +7,4 %

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Käyttörahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuus
h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2011 92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4
Tilikauden tulos 209,5 209,5
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1,4 -1,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,3 -0,3
Muuntoerot 0,6 0,6
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -8,5 -169,0 -177,5
Osakekannustinjärjestelmä 1,7 1,7
Siirto oman pääoman erien välillä -17,8 17,8
Muut muutokset 0,0 -0,1 -0,1
Oma pääoma 31.12.2011 92,2 0,5 17,6 -3,8 393,4 0,0 500,0
Tilikauden tulos 208,9 208,9
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,2 -0,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,3 0,3
Muuntoerot 1,1 1,1
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -16,9 -183,2 -200,1
Osakekannustinjärjestelmä 1,5 1,5
Muut muutokset 0,0 -0,1 -0,1
Oma pääoma 31.12.2012 92,2 0,5 0,8 -2,7 420,5 0,0 511,3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-12/12 1-12/11
Liikevoitto 280,9 282,9
Oikaisut 38,9 39,0
Käyttöpääoman muutos -28,9 -42,6
Maksetut korot -6,1 -6,2
Saadut korot 4,9 5,0
Saadut osingot 0,1
Maksetut verot -68,6 -79,3
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 221,0 198,9
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -42,4 -25,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -6,7 -19,9
Osakkuusyrityksen hankinta -0,0
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,3
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 2,0 1,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -47,1 -43,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,0 0,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,2 -2,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 75,0 19,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -26,4 -40,1
Maksetut osingot ja muu voitonjako -199,9 -177,5
Rahoituksen rahavirta yhteensä -152,4 -199,7
Rahavarojen muutos 21,5 -44,7
Rahavarat kauden alussa 123,0 167,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,8 0,5
Rahavarojen muutos 21,5 -44,7
Rahavarat kauden lopussa 145,2 123,0

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 12/12 12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 190,7 187,1
Lisäykset 40,1 30,3
Vähennykset -1,1 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset -24,5 -25,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 205,3 190,7


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 12/12 12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 71,3 69,5
Lisäykset 6,6 19,1
Vähennykset -0,0 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -15,5 -17,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 62,3 71,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 12/12 12/11
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset, 41,0 41,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0
Takaukset 1,5 1,6
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 6,5 4,5
Muut vastuut 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 12/12 12/11
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR 0,3 -0,4
Nimellisarvo, milj. EUR 52,0 40,7
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR 0,2 -0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 51,3 63,1
KORONVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR -0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 22,3
VALUUTAN- JA KORONVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR 0,2 0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 9,6 19,1
SÄHKÖJOHDANNAISET
Käypä arvo, milj. EUR -0,6 -0,4
Nimellismäärä, GWh 110 153


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-12/12 1-12/11
Johdon työsuhde-etuudet 4,4 4,8

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 10-12/12 10-12/11 Muutos % 1-12/12 1-12/11 Muutos %
Lääkeliiketoiminta 242,1 223,8 +8,2 % 928,9 870,6 +6,7 %
          Alkuperälääkkeet 103,9 103,4 +0,5 % 403,7 408,9 -1,3 %
          Erityistuotteet 97,6 82,5 +18,3 % 367,2 320,8 +14,4 %
          Eläinlääkkeet 17,5 19,3 -9,3 % 69,2 67,8 +2,0 %
          Fermion 12,0 11,8 +1,4 % 48,4 43,3 +11,7 %
          Sopimusvalmistus ja muut 11,2 6,8 +64,2 % 40,5 29,7 +36,1 %
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,1 12,9 +1,6 % 54,1 49,5 +9,3 %
Konsernierät -0,8 -0,6 +28,7 % -2,7 -2,2 +20,3 %
Konserni yhteensä 254,4 236,1 +7,8 % 980,4 917,9 +6,8 %


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 10-12/12 10-12/11 Muutos % 1-12/12 1-12/11 Muutos %
Lääkeliiketoiminta 62,8 61,4 +2,2 % 288,9 287,6 +0,5 %
Diagnostiikkaliiketoiminta -0,5 0,7 -178,5 % 2,6 4,9 -46,9 %
Konsernierät -2,9 -2,5 +13,1 % -10,6 -9,5 +10,7 %
Konserni yhteensä 59,4 59,6 -0,2 % 280,9 282,9 -0,7 %


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 242,1 234,2 220,1 232,5 223,8 199,8 215,9 231,0
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,1 12,1 13,4 15,5 12,9 11,3 11,7 13,7
Konsernierät -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6
Konserni yhteensä 254,4 245,8 232,8 247,4 236,1 210,7 227,0 244,1


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 62,8 78,6 68,1 79,4 61,4 66,8 67,1 92,3
Diagnostiikkaliiketoiminta -0,5 0,0 0,5 2,5 0,7 0,8 0,7 2,8
Konsernierät -2,9 -2,3 -2,7 -2,7 -2,5 -2,1 -2,7 -2,1
Konserni yhteensä 59,4 76,3 66,0 79,3 59,6 65,4 65,1 92,9


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Suomi 67,3 63,3 62,7 64,0 61,7 60,1 59,8 59,1
Skandinavia 33,3 30,3 30,3 32,4 28,5 28,1 30,3 33,4
Muu Eurooppa 68,1 76,5 79,2 78,7 79,6 71,5 77,2 80,2
Pohjois-Amerikka 54,7 27,1 30,4 38,4 36,0 24,0 29,2 38,7
Muut maat 31,0 48,6 30,2 33,9 30,3 26,9 30,6 32,8
Konserni yhteensä 254,4 245,8 232,8 247,4 236,1 210,7 227,0 244,1

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/12 10-12/11 Muutos % 1-12/12 1-12/11 Muutos %
Liikevaihto 242,1 223,8 +8,2 % 928,9 870,6 +6,7 %
Liikevoitto 62,8 61,4 +2,2 % 288,9 287,6 +0,5 %
    % liikevaihdosta 25,9 % 27,5 % 31,1 % 33,0 %
T&K-kulut 29,4 23,6 +24,3 % 96,6 81,1 +19,1 %
    % liikevaihdosta 12,1 % 10,6 % 10,4 % 9,3 %
Investoinnit 9,4 12,4 -24,4 % 42,0 38,8 +8,4 %
    % liikevaihdosta 3,9 % 5,6 % 4,5 % 4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 110,4 111,3 -0,9 % 429,0 421,1 +1,9 %
Varat 628,5 597,5 +5,2 %
Velat 127,3 132,2 -3,7 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 123 3 079 +1,4 %

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 10-12/12 10-12/11 Muutos % 1-12/12 1-12/11 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 57,9 64,3 -10,0 % 250,1 266,7 -6,2 %
Precedex® (tehohoitorauhoite) 16,9 10,6 +59,1 % 45,3 33,0 +37,5 %
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 11,5 12,7 -9,4 % 43,6 44,0 -0,9 %
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 6,5 7,5 -13,4 % 26,8 30,5 -12,1 %
Burana® (tulehdus, kipu) 5,8 6,1 -4,3 % 23,3 23,5 -0,6 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 6,4 8,9 -28,2 % 22,8 23,2 -1,9 %
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 4,2 0,3 17,0 0,3
Marevan® (verenohennus) 3,6 4,0 -9,2 % 15,8 15,6 +1,1 %
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 4,0 3,4 +17,1 % 15,5 13,2 +17,2 %
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 5,0 0,9 +466,3 % 13,0 0,9
Yhteensä 121,8 118,6 +2,7 % 473,2 450,9 +5,0 %
Osuus lääkeliikevaihdosta 50 % 53 % 51 % 52 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/12 10-12/11 Muutos % 1-12/12 1-12/11 Muutos %
Liikevaihto 13,1 12,9 +1,6 % 54,1 49,5 +9,3 %
Liikevoitto -0,5 0,7 -178,5 % 2,6 4,9 -46,9 %
    % liikevaihdosta 3,9 % 5,1 % 4,8 % 9,9 %
T&K-kulut 2,4 1,8 +32,9 % 8,3 6,4 +29,2 %
    % liikevaihdosta 18,3 % 14,0 % 15,3 % 12,9 %
Investoinnit 1,2 0,3 +260,2 % 4,2 10,4 -60,1 %
    % liikevaihdosta 9,4 % 2,6 % 7,7 % 21,1 %
Varat 47,3 44,4 +6,5 %
Velat 16,2 17,4 -6,6 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 340 322 +5,5 %

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.12.2012

A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 28,2 64,0 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 43 267 218 97 990 610 141 257 828
% koko osakekannasta 31 % 69 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 325 991 325 991
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 43 267 218 97 664 619 140 931 837
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 865 344 360 97 664 619 963 008 979
% kaikista äänistä 90 % 10 % 100 %
Osakkeenomistajia 18 946 43 937 56 519
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-31.12.2012

A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 4 054 722 84 056 278 88 111 000
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 9,1 % 86,9 % 62,4 %
Vaihto, milj. EUR 68,2 1 366,5 1 434,7
Päätöskurssi 31.12.2011, EUR 15,18 15,05
Alin kurssi, EUR  (A ja B 5.6.2012) 13,31 13,31
Keskikurssi, EUR 16,82 16,26
Ylin kurssi, EUR (A ja B 7.12.2012) 22,57 22,74
Päätöskurssi 31.12.2012, EUR 22,05 22,18
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2012
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 954,0 2 166,2 3 120,2


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

10-12/12 10-12/11 Muutos % 1-12/12 1-12/11 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,30 0,32 -5,1 % 1,48 1,49 -0,4 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,30 0,32 -5,1 % 1,48 1,49 -0,4 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,32 0,33 -4,6 % 1,23 1,10 +12,1 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,63 3,55 +2,2 %
Ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi, EUR 1,30 1,30 -100,0 %
Ehdotuksen mukainen osingonjakosuhde, % 87,8 % 87,2 %
Ehdotuksen mukaiset osingot yhteensä, milj. EUR 183,2 183,1 +0,1 %
Ehdotuksen mukainen efektiivinen osinkotuotto, %
          A-osake 5,9 % 8,6 %
          B-osake 5,9 % 8,6 %
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)
          A-osake 14,90 10,19 +46,2 %
          B-osake 14,99 10,10 +48,4 %
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 932 140 844 140 915 140 827

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Orion-konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimassa 31.12.2012.

Seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2012 alkaen. Niillä ei ole kuitenkaan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen:

 • IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - taseesta pois kirjaaminen 

 • IAS 12 (muutos), Tuloverot 

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.


Muut

Tämän katsauksen tiedot on tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.