Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2013

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013 22.10.2013 klo 12:00

Orionin liikevaihto tammi-syyskuulta 2013 oli 734 miljoonaa euroa (726 miljoonaa euroa vuoden 2012 tammi-syyskuussa).

 • Liikevoitto oli 202 (220) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 200 (219) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 52 % (59 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 39 % (50 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 41 % (46 %). 

 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,07 (1,17) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,56 (0,92) euroa. 

 • Näkymäarvio vuodelle 2013 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto on vuoden 2012 tasolla ja että liikevoitto laskee hieman vuodesta 2012. 

 • Lupaavia tuloksia ODM-201:n kliinisen vaiheen II tutkimuksista. 

 • Orion ja Endo ovat purkaneet yhteistyösopimuksensa koskien syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta. Mm. ODM-201:n kaikki oikeudet palautuvat Orionille. 

 • Orion ja Hospira ovat jatkaneet lisenssisopimusta koskien  Precedex®-tehohoitorauhoitetta Euroopan ulkopuolisilla alueilla. 

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

7-9/13 7-9/12 Muutos % 1-9/13 1-9/12 Muutos % 2012
Liikevaihto, milj. EUR 236,9 245,8 -3,6 % 734,3 726,0 +1,1 % 980,4
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 169,3 182,5 -7,3 % 531,2 536,0 -0,9 % 723,1
    % liikevaihdosta 71,5 % 74,3 % 72,3 % 73,8 % 73,8 %
Liikevoitto, milj. EUR 66,6 75,6 -11,9 % 201,8 219,5 -8,1 % 278,3
    % liikevaihdosta 28,1 % 30,8 % 27,5 % 30,2 % 28,4 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 65,3 75,3 -13,4 % 199,6 218,5 -8,7 % 276,6
    % liikevaihdosta 27,6 % 30,6 % 27,2 % 30,1 % 28,2 %
Tuloverot, milj. EUR 16,2 18,7 -13,4 % 49,1 54,0 -9,2 % 69,7
T&K-kulut, milj. EUR 21,2 26,3 -19,5 % 72,2 73,9 -2,3 % 105,8
    % liikevaihdosta 9,0 % 10,7 % 9,8 % 10,2 % 10,8 %
Investoinnit, milj. EUR 21,1 12,7 +66,1 % 57,8 36,0 +60,3 % 46,8
    % liikevaihdosta 8,9 % 5,2 % 7,9 % 5,0 % 4,8 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 926,8 782,7 +18,4 % 835,7
Omavaraisuusaste, % 51,5 % 58,9 % 61,0 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 20,5 % 7,7 % -1,7 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 270,8 149,9 +80,7 % 136,7
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 178,5 171,7 +3,9 % 189,5
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR 172,8 114,3 +51,2 % 145,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 39,4 % 49,9 % 45,9 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 40,7 % 45,6 % 41,0 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,40 -13,4 % 1,07 1,17 -8,6 % 1,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,40 -13,4 % 1,07 1,17 -8,6 % 1,47
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,29 0,42 -30,4 % 0,56 0,92 -38,9 % 1,23
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,38 3,27 +3,4 % 3,62
Henkilömäärä kauden lopussa 3 530 3 489 +1,2 % 3 486
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 550 3 500 +1,4 % 3 495
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 156,8 154,8 +1,3 % 214,8

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Vuosi edennyt ennakko-odotusten mukaan"

"Liikevaihtomme oli edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laski odotetusti hieman vuodesta 2012.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat selvästi viime vuoteen verrattuna. Kuluneena vuosineljänneksenä laskua voimisti vertailukaudella vuonna 2012 saadut noin 10 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset hinnoittelun tasausmaksut.  Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta pieneni hieman vertailukaudesta.

Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyy lokakuussa 2013 Yhdysvalloissa, jossa geneerinen kilpailu on jo alkanut huhtikuussa 2012. Orion on toimittanut geneerisiä entakaponi-tuotteita kumppaneilleen Yhdysvalloissa ja jatkaa näitä toimituksia myös patentin päättymisen jälkeen. Euroopassa Stalevo-tuotteen tietosuoja päättyy lokakuussa 2013, jonka jälkeen geneeriset kilpailijat voivat myyntilupahakemuksissaan viitata Orionin kliinisten tutkimusten tuloksiin. Geneerisen kilpailun kiihtymisestä huolimatta Parkinson-lääkkeet ovat jatkossakin merkittävä tuoteryhmä Orionille.

Parkinson-lääkkeiden myynnin selvästä laskusta huolimatta Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto laski vain hieman, koska dexdor® ja Precedex® jatkoivat vahvaa kasvua. Lisäksi katsauskauden jälkeen jatkoimme Hospiran kanssa lisenssisopimusta koskien Precedex-tehohoitorauhoitetta Euroopan ulkopuolisilla alueilla. Ilahduttavaa on myös se, että kaikki muut tulosyksiköt ovat kasvattaneet liikevaihtoaan vuoden aikana. Erityisesti lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin myynti on kehittynyt vahvasti.

Syyskuun lopussa raportoimme pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitettuun androgeenireseptoriantagonistiin (ODM-201) liittyen myönteisiä kliinisen vaiheen II tuloksia. ODM-201:n kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus Endo Pharmaceuticalsin kanssa on purettu, ODM-201:n kaikki oikeudet palautuvat Orionille ja Orion maksaa Endolle rojaltia. Yhteistyön päättyminen Endon kanssa ei vaikuta tutkimushankkeen etenemiseen. Olemme aloittaneet kliinisen vaiheen III tutkimuksen valmistelun ja jatkamme samalla neuvotteluja sopivan yhteistyökumppanin löytämiseksi tuotteen seuraavaan maailmanlaajuiseen kehitysvaiheeseen ja kaupallistamiseen. Yhtiöiden välinen laajempi yhteistyösopimus koskien syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta on myös purettu. Sopimuksen piirissä olleet lääkeaihiot ja kaikki niiden oikeudet palautuvat alkuperäisille omistajilleen.

Lisäksi olemme jatkaneet neuvotteluja mahdollisten kumppaneiden kanssa Alzheimerin taudin hoitoon kehitettävän alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) jatkokehityksestä.

Meneillään olevat merkittävät investointi- ja tuotannon muutoshankkeet ovat edenneet suunnitellusti vuoden kuluessa. Tehtävillä toimenpiteillä kehitämme ja varmistamme tulevaa kasvua, toimitusvarmuutta sekä laatutasoa. Hankkeilla on kuitenkin ollut väliaikaisesti tuotantokustannuksia nostavia sekä tuotantokapasiteettia laskevia vaikutuksia, jotka ovat laskeneet katetasoamme vuoden kuluessa.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivulta 6-7, säilyy ennallaan. Arvioimme liikevaihtomme olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2012."

Katsauskauden tapahtumia

25.7. Orion ilmoitti päässeensä Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa sopimukseen Stalevo®-alkuperälääkettä koskevassa patenttikiistassa.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

21.10. Orion Oyj ja Hospira, Inc ilmoittivat jatkaneensa lisenssisopimusta koskien  Precedex®-tehohoitorauhoitetta Euroopan ulkopuolisilla alueilla.

22.10. Orion Oyj ja Phyxius Pharma, Inc. kertoivat sopineensa levosimendaani-injektiovalmisteen oikeuksien lisensioinnista Yhdysvalloissa ja Kanadassa Phyxius Pharmalle.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 22.10.2013 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi. Puhelinkonferenssin tunnus on 937158 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Suomesta         +358 (0)9 2313 9201
Soitettaessa Iso-Britanniasta        +44 (0)20 7162 0077
Soitettaessa Ruotsista        +46 (0)8 5052 0110
Soitettaessa Yhdysvalloista        +1 334 323 6201

Laajempi lista maakohtaisista puhelinnumeroista löytyy osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille.  

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin tänään.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2013-2014

Pääomamarkkinapäivä (CMD) Helsingissä ke 20.11.2013
Tilinpäätöstiedote 2013 ti 4.2.2014
Varsinainen yhtiökokous 2014 ti 25.3.2014
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014 ti 29.4.2014
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 ti 29.7.2014
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 ti 21.10.2014
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2014

 
Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                puh. 010 426 2883
Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö        puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

www.orion.fi  
www.orion.fi/sijoittajille

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-9/2013

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 734 miljoonaa euroa (726 miljoonaa euroa vuoden 2012 tammi-syyskuussa). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 9 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 693 (687) miljoonaa euroa. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 19 % ja oli yhteensä 156 (192) miljoonaa euroa. Tämä oli 22 % (28 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston liikevaihto oli 538 (495) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 43 (41) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 202 (220) miljoonaa euroa, ja se laski 8 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 205 (224) miljoonaa euroa ja se laski 9 %. Bruttokateprosentti laski vertailukaudesta johtuen myynnin painottumisesta matalakatteisempiin tuotteisiin, hintojen laskusta sekä tuotantokustannusten nousun vuoksi. Kustannukset ovat kasvaneet meneillään olevien laajojen investointi- ja tuotantotilojen muutoshankkeiden takia, jotka ovat laskeneet väliaikaisesti tuotantokapasiteettia ja samalla nostaneet kustannuksia. Liiketoiminnan kulut laskivat hieman. Vertailukauden liikevaihtoa ja -voittoa paransivat yhteisvaikutukseltaan 10 miljoonan euron suuruiset partneritoimituksien hinnoitteluun liittyvät pidemmän aikavälin tasausmaksut.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,9 (2,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 33 % myynnin hyvän kehityksen seurauksena. Tulokseen sisältyvät kesäkuussa kirjatut 1,6 miljoonan euron kulut liittyen tuotteiston karsimiseen, Turun tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 145 (148) miljoonaa euroa ja ne laskivat 2 %.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 72 (74) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 2 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 66 (68) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 32 (33) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 3 (2) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 200 (219) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,07 (1,17) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,07 (1,17) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,38 (3,27) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 39 % (50 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 41 % (46 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 21 % (8 %), ja omavaraisuusaste oli 52 % (59 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2013 oli 449 (322) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 271 (150) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 241 (120) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 173 (114) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vertailukaudesta ja oli 131 (168) miljoonaa euroa. Liikevoiton laskun lisäksi rahavirtaa heikensi käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän vertailukautta suurempi kasvu. Vaihto-omaisuuden määrän selkeä 20 miljoonan euron kasvu vuoden kuluessa johtuu lähinnä toimituskyvyn varmistamisesta tuotteiston sekä toimitusketjun laajentuessa. Käyttöpääomaa sitoutui vertailukautta hieman enemmän myös saamisiin ja erityisesti muihin saamisiin kuten lisensiointisopimuksiin liittyviin ennakkomaksuihin. Maksettujen verojen määrä on myös noussut 7 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Investointien rahavirta oli -52 (-38) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -51 (-139) miljoonaa euroa. Sen muutos johtuu pääasiassa kesäkuussa 2013 liikkeeseen lasketusta 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 58 (36) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 52 (30) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 6 (6) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2013

Liikevaihto on vuoden 2012 tasolla (vuonna 2012 liikevaihto oli 980 miljoonaa euroa).

Liikevoitto laskee hieman vuodesta 2012 (vuonna 2012 liikevoitto oli 278 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 80 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2012 konsernin investoinnit olivat 47 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Kilpailu Suomen markkinalla jatkuu kireänä myös vuonna 2013. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 on laskenut Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä. Vuonna 2013 tämä lasku jatkuu, koska geneerisiä tuotteita on markkinoilla koko vuoden ajan ja lisäksi kilpailijoiden määrä kasvaa vuodesta 2012. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 noin 33 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2012 geneeristen entakaponituotteiden myynti Yhdysvaltoihin oli noin 17 miljoonaa euroa.

Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyi marraskuussa 2012 Orionille merkittävissä Euroopan maissa, minkä seurauksena markkinoilla on vuonna 2013 geneerisiä kilpailijoita Comtan- ja Comtess-tuotteille. Stalevon tietosuoja Euroopan Unionin alueella päättyy lokakuussa 2013, eikä geneerisen kilpailun odoteta alkavan Euroopassa kuluvan vuoden aikana huolimatta siitä, että ensimmäinen geneerinen myyntilupahakemus Euroopassa on jo jätetty. Orionin Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynnin oletetaan Euroopassa laskevan hieman vuodesta 2012. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin kuluvana vuonna, mutta laskeva hintataso sekä Japanin jenin vaihtokurssin lasku suhteessa euroon heikentävät myyntiä.

Vuoden 2012 liikevaihto- ja liikevoitto sisälsivät lisäksi 10 miljoonan euron suuruiset kertaluontoiset partneritoimituksien hinnoitteluun liittyvät pidemmän aikavälin tasausmaksut.

Suhteellisen bruttokatteen arvioidaan hieman laskevan. Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä kasvaa ja hintakilpailu jatkuu kireänä monilla markkinoilla. Lisäksi meneillään olevat tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät merkittävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt laskevat väliaikaisesti tuotantokapasiteettia sekä nostavat tuotantokustannuksia.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2013 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat vuoden 2012 tasolla. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2013 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttaa olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vuonna 2013 laskee geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.  

Valuuttakurssiriskistä merkittävä osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen aiempaa haastavammaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla myös ainakin väliaikaisia toimitusvarmuutta heikentäviä vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu.

Nämä tavoitteet toteutetaan:

 • Kasvattamalla liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. 

 • Säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.  

 • Pitämällä omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
   

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.9.2013 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 42 172 816 (44 293 218) kappaletta ja B-osakkeita 99 085 012 (96 964 610) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Syyskuun 2013 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 188 991 (325 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.9.2013 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 942 352 341 (982 502 979) ääntä.

Orionilla oli syyskuun 2013 lopussa 56 142 (58 800) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-syyskuussa 2013 osakkeita muunnettiin yhteensä 1 094 402 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2013 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 628 miljoonaa euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja osakeantivaltuutus viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Orionin hallitus päätti 23.4.2013 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankkii 500 000 kpl yhtiön B-osaketta. Osakkeiden hankinta toteutetaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ehtojen mukaisesti.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutusta koskevalla päätöksellä kumottiin Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2010 antama osakeantivaltuutus siltä osin, kun valtuutusta ei ollut vielä käytetty.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2013

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2013 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2013, 2014 ja 2015. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 35 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmää on selostettu tarkemmin pörssitiedoteessa 5.2.2013.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli syyskuun 2013 lopussa 56 142 (58 800) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 46 % (50 %) ja kaikista äänistä 64 % (65 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 48 (44) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 34 % (31 %) ja 7 % (6 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli syyskuun 2013 lopussa 188 991 (325 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,1 % (0,2 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,02 % (0,03 %).

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2013 oli 3 550 (3 500). Syyskuun 2013 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 530 (3 489) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 820 (2 788) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 710 (701) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-syyskuulta olivat yhteensä 157 (155) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion kertoi 1.5.2012 saaneensa tiedon, että New Jerseyn alioikeus (United States District Court for the District of New Jersey) oli antanut päätöksensä Orionin ja Hospira, Inc. -yhtiön 4.9.2009 aloittamassa US-patentteja nrot 4,910,214 ja 6,716,867 koskevassa patenttiloukkausoikeudenkäynnissä. Vastaajina jutussa ovat Sandoz Inc., Sandoz International GmbH ja Sandoz Canada Inc. -yhtiöt (jäljempänä yhdessä "Sandoz").

Tuomioistuimen mukaan US-patentti nro 4,910,214 on pätevästi voimassa. Sandozilta kielletään geneeristen deksmedetomidiini-tuotteidensa kaupallinen valmistaminen, käyttäminen, myynti tai myyntiin tarjoaminen Yhdysvalloissa tai maahantuonti Yhdysvaltoihin siihen asti, kunnes patentin 4,910,214 voimassaolo päättyy, sisältäen mahdolliset patentin pidennykset. Lisäksi tuomioistuin määräsi, että Sandozin ANDA-myyntilupahakemuksen (Abbreviated New Drug Application) nro 91-465 voimaanastuminen ei voi tapahtua ennen kyseisen 4,910,214 patentin päättymistä, mahdolliset pidennykset sisältäen. Tuomioistuin totesi erikseen, että US-patentti nro 6,716,867 on puuttuvan keksinnöllisyyden vuoksi mitätön.

Orionin lisenssikumppani Hospira Inc. myy Precedex®-tuotetta Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla.

Orion ja Hospira sekä Sandoz ovat valittaneet päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen.

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2013 oli yhteensä 1 520 (1 489) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2013 oli yhteensä 172 (162) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 791 miljoonaa dollaria (731 miljoonaa dollaria edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 8 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti oli 969 (951) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 2 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 2 % prosenttia 553 (562) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 175 (193) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 153 (156) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin viidesosan konsernin liikevaihdosta. Näiden tuotteiden myynti laski selvästi Yhdysvalloissa ja hieman Euroopassa. Japanissa myynti kehittyi edelleen kokonaismarkkinan kehitystä paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 71 (177) miljoonaa dollaria, ja se laski 60 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 3 prosenttia 152 (156) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 63 (62) miljoonaa euroa. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 9 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 321 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (231 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 39 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 262 (180) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 46 %.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 474 (475) miljoonaa euroa. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 18 (5) miljoonaa euroa kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 259 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 693 (687) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 205 (224) miljoonaa euroa, ja se laski 9 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 30 % (33 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 334 (347) miljoonaa euroa. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 48 % (50 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 285 (300) miljoonaa euroa, ja se laski 5 %.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut brändätyt lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 156 (192) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 19 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 22 % (28 %). Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 87 (119) miljoonaa euroa, ja se laski 27 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle laskivat 24 prosenttia 60 (78) miljoonaan euroon, ja Comtan-toimitukset laskivat 34 prosenttia 27 (41) miljoonaan euroon. Orionin oman myyntiorganisaation yhteenlaskettu liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä laski 6 prosenttia ja oli yhteensä 69 (73) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 62 (63) miljoonaa euroa ja Comtessin myynti laski 36 prosenttia 6 (10) miljoonaan euroon. Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyy lokakuussa 2013 Yhdysvalloissa, jossa geneerinen kilpailu on jo alkanut huhtikuussa 2012. Orion on toimittanut geneerisiä entakaponi-tuotteita kumppaneilleen Yhdysvalloissa ja jatkaa näitä toimituksia myös patentin päättymisen jälkeen. Euroopassa Stalevo-tuotteen tietosuoja päättyy lokakuussa 2013, jonka jälkeen geneeriset kilpailijat voivat myyntilupahakemuksissaan viitata Orionin kliinisten tutkimusten tuloksiin.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat tehneet epidemiologisia tutkimuksia, joiden tuloksia on toimitettu viranomaisten arvioitavaksi vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 kasvoi 3 prosenttia 33 (32) miljoonaan euroon.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 21 (20) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi edelleen vahvaa kasvuaan. Vuoden 2012 aikana toteutettu Easyhaler-tuotteiden oikeuksien kotiuttaminen erityisesti Puolassa ja osin Saksassa, ja tähän liittyvä siirtymävaihe on hidastanut myynnin kehitystä kuluneen vuoden aikana.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 41 (28) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 43 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta. Katsauskauden jälkeen Orion ja Hospira ilmoittivat jatkaneensa lisenssisopimusta koskien Precedex-tehohoitorauhoitetta Euroopan ulkopuolisilla alueilla.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 18 (8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 125 prosenttia. Tuote on edelleen lanseerausvaiheessa, mikä näkyy vuosineljänneskohtaisena myynnin vaihteluna.  

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 279 (270) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti oli 7 (13) miljoonaa euroa, ja se laski 47 %. Muun tuotteiston myynti kasvoi 6 %.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-syyskuussa 2013 oli 188 (175) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa ja Venäjällä tammi-syyskuussa 2013 oli yhteensä 50 (44) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden kansainvälisten yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 53 (52) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 34 % (32 %) eli 18 (16) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-syyskuussa 2013 kasvoi 27 % ja oli 46 (36) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Fermionin tehtaiden käyttöaste jatkui katsauskaudella erittäin korkeana. Normaalin tuotteiston valmistuksen lisäksi käyttöastetta kohotti Orionin omien alkuperälääkkeiden kehitystyössä tarvittavien vaikuttavien aineiden valmistus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-syyskuussa 2013 laskivat 2 % ja olivat 72 (74) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 66 (68) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin (ODM-201) kliinisen vaiheen II tutkimus osoitti, että varhaiset tulokset tehosta olivat lupaavia, tuote on hyvin siedetty ja havaitut haittavaikutukset olivat vähäisiä. Tuloksia raportoitiin kansainvälisessä ECCO-syöpäkongressissa syyskuun 2013 lopussa. Orion ja Endo Health Solutions Inc. -yhtiöön kuuluva Endo Pharmaceuticals ovat purkaneet ODM-201:n kehitystyötä koskevan yhteistyösopimuksensa. ODM-201:n kaikki oikeudet palautuvat Orionille ja Orion maksaa Endolle rojaltia. Yhteistyön päättyminen Endon kanssa ei vaikuta tutkimushankkeen etenemiseen. Orion on aloittanut kliinisen vaiheen III tutkimuksen valmistelun ja jatkaa samalla neuvotteluja sopivan yhteistyökumppanin löytämiseksi tuotteen seuraavaan maailmanlaajuiseen kehitysvaiheeseen ja kaupallistamiseen. Yhtiöiden välinen laajempi yhteistyösopimus koskien syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta on myös purettu. Sopimuksen piirissä olleet lääkeaihiot ja niiden oikeudet palautuvat alkuperäisille omistajilleen.

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion jätti maaliskuussa myyntilupahakemuksen budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmisteelle Euroopassa, ja hakemuksen käsittely on meneillään. Valmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis jätti myyntilupahakemuksen tuotteelle kesäkuussa.

Orion on saanut päätökseen toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa-2c-reseptorin antagonistilla (ORM-12741).  Tutkimuksissa selvitettiin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Kliinisen vaiheen IIa myönteisiä tutkimustuloksia esiteltiin maaliskuun 2013 puolivälissä American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa. Neuvottelut sopivan partnerin löytämiseksi seuraavaan kehitysvaiheeseen ovat meneillään. Lisäksi Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I farmakokineettiset tutkimukset toisella alfa-2c-reseptorin antagonistilla (ODM-102), joka on ORM-12741:n varamolekyyli.  

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta (ODM-101), joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Vuonna 2012 saadut kliinisen vaiheen II tutkimustulokset olivat myönteisiä, ja niitä esiteltin maaliskuun 2013 puolivälissä American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa. Sopivan yhteistyömallin hakeminen seuraavaan kehitysvaiheeseen on meneillään.

Orionilla on meneillään kesällä 2012 aloitetut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-103). Lisäksi Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset toisella uudella COMT-estäjällä (ODM-104). ODM-103 ja ODM-104 ovat uusia molekyylejä, jotka tehostavat Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ne ovat tehokkaampia kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Katsauskauden jälkeen Orion ja Phyxius Pharma, Inc. sopivat levosimendaani-injektiovalmisteen oikeuksien lisensioinnista Phyxius Pharmalle. Sopimuksen mukaan Phyxius Pharma kehittää ja kaupallistaa levosimendaanin Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. syöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 43 (41) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti jatkui vahvana. QuikRead go® hsCRP+Hb-testin lanseeraus eteni suunnitelmien mukaisesti. Testillä saadaan kaksi tulosta - CRP ja hemoglobiini - yhdestä näytteestä.

Katsauskaudella Orion Diagnostica jatkoi suunnitellussa aikataulussa toimintansa tehostamista yt-neuvottelujen perusteella päätetyillä toimenpiteillä.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,9 (2,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 33 % myynnin hyvän kehityksen seurauksena. Tulokseen sisältyvät kesäkuussa kirjatut 1,6 miljoonan euron kulut liittyen tuotteiston karsimiseen, Turun tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Espoossa 22.10.2013

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 7-9/13 7-9/12 Muutos % 1-9/13 1-9/12 Muutos % 2012
Liikevaihto 236,9 245,8 -3,6 % 734,3 726,0 +1,1 % 980,4
Myytyjen suoritteiden kulut -96,3 -85,4 +12,7 % -286,9 -254,4 +12,8 % -350,8
Bruttokate 140,6 160,4 -12,3 % 447,4 471,6 -5,1 % 629,6
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1,7 0,7 +123,4 % 3,4 2,1 +64,2 % 6,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -45,1 -49,5 -8,9 % -144,7 -147,8 -2,0 % -206,1
T&K-kulut -21,2 -26,3 -19,5 % -72,2 -73,9 -2,3 % -105,8
Hallinnon kulut -9,4 -9,7 -2,9 % -32,1 -32,5 -1,3 % -45,7
Liikevoitto 66,6 75,6 -11,9 % 201,8 219,5 -8,1 % 278,3
Rahoitustuotot 0,6 1,4 -59,9 % 3,4 4,8 -29,3 % 4,9
Rahoituskulut -1,9 -1,7 +12,0 % -5,9 -5,9 +0,5 % -6,6
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista 0,3 0,1 +314,1 % 0,1
Voitto ennen veroja 65,3 75,3 -13,4 % 199,6 218,5 -8,7 % 276,6
Tuloverot -16,2 -18,7 -13,4 % -49,1 -54,0 -9,2 % -69,7
Tilikauden voitto 49,1 56,6 -13,3 % 150,5 164,5 -8,5 % 206,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0 0,1 -0,3 -0,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,0 0,3 0,3
Muuntoerot 0,8 0,6 -1,0 1,8 1,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiksi 0,8 0,6 -0,9 1,9 1,1
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 6,4 0,0 19,2 25,6
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 6,4 0,0 19,2 25,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,8 7,0 -0,9 21,1 26,7
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 49,9 63,6 -21,6 % 149,6 185,5 -19,3 % 233,7
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 49,1 56,6 -13,3 % 150,5 164,5 -8,5 % 206,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 49,9 63,6 -21,6 % 149,6 185,5 -19,3 % 233,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,35 0,40 -13,4 % 1,07 1,17 -8,6 % 1,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,35 0,40 -13,4 % 1,07 1,17 -8,6 % 1,47
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,2 10,7 -14,7 % 27,6 28,6 -3,7 % 40,0
Palkat ja muut henkilöstökulut 45,9 47,8 -3,9 % 156,8 154,8 +1,3 % 214,8
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.        

KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR 9/13 9/12 Muutos % 12/12
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 236,3 201,7 +17,1 % 205,3
Liikearvo 13,5 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 56,1 62,4 -10,0 % 58,0
Muut aineettomat hyödykkeet 3,4 4,6 -25,8 % 4,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,7 1,4 +19,1 % 1,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,5 1,1 -55,6 % 0,5
Eläkesaaminen 38,6 30,1 +28,3 % 38,4
Laskennalliset verosaamiset 1,3 1,9 -27,9 % 2,0
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,3 1,6 -20,6 % 1,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 352,7 318,2 +10,8 % 325,0
Vaihto-omaisuus 199,6 170,2 +17,3 % 179,2
Myyntisaamiset 157,9 147,6 +7,0 % 151,5
Muut saamiset 43,7 32,3 +35,2 % 34,8
Rahamarkkinasijoitukset 15,0
Rahavarat 157,8 114,3 +38,0 % 145,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 574,1 464,5 +23,6 % 510,7
Varat yhteensä 926,8 782,7 +18,4 % 835,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR 9/13 9/12 Muutos % 12/12
Osakepääoma 92,2 92,2 92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5 0,5
Muut rahastot 1,6 0,8 +99,7 % 0,8
Kertyneet voittovarat 383,1 367,6 +4,2 % 416,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 477,4 461,1 +3,5 % 509,5
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +6,4 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 477,4 461,1 +3,5 % 509,6
Laskennalliset verovelat 41,3 39,6 +4,5 % 42,5
Eläkevelvoitteet 1,3 1,4 -5,3 % 1,4
Varaukset 0,1 0,1 -34,2 % 0,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 240,8 119,7 +101,2 % 107,4
Muut pitkäaikaiset velat 0,5 0,8 -43,7 % 0,8
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 284,0 161,6 +75,8 % 152,2
Ostovelat 62,1 51,9 +19,6 % 59,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,2 10,2 -98,2 % 8,0
Muut lyhytaikaiset velat 72,9 67,8 +7,6 % 77,4
Varaukset 0,1 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 30,1 30,2 -0,5 % 29,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 165,3 160,0 +3,3 % 173,9
Velat yhteensä 449,3 321,6 +39,7 % 326,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 926,8 782,7 +18,4 % 835,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Käyttörahasto
c. Muut rahastot
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuus
h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 31.12.2011 ennen laatimisperiaatteiden muutosta 92,2 0,5 17,6 -3,8 393,4 0,0 500,0
Laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutus -25,4 -25,4
Oma pääoma 1.1.2012 92,2 0,5 17,6 -25,4 -3,8 393,4 0,0 474,6
Tilikauden tulos 164,5 164,5
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,3 -0,3
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos 0,3 0,3
Muuntoerot 1,8 1,8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 19,2 19,2
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -16,9 -183,2 -200,1
Osakekannustinjärjestelmä 1,3 1,3
Muut muutokset -0,3 -0,3
Oma pääoma 30.9.2012 92,2 0,5 0,8 -6,1 -2,0 375,7 0,0 461,1
Oma pääoma 31.12.2012 ennen laatimisperiaatteiden muutosta 92,2 0,5 0,8 -2,7 420,5 0,0 511,3
Laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutus 0,2 -2,0 -1,8
Oma pääoma 31.12.2012 92,2 0,5 0,8 0,2 -2,7 418,5 0,0 509,6
Tilikauden tulos 150,5 150,5
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,1 0,1
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos 0,0
Muuntoerot -1,0 -1,0
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -183,4 -183,4
Osakekannustinjärjestelmä 2,0 2,0
Muut muutokset 0,6 -0,9 0,0 -0,3
Oma pääoma 30.9.2013 92,2 0,5 1,6 0,2 -3,7 386,6 0,0 477,4

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-9/13 1-9/12 2012
Liikevoitto 201,8 219,5 278,3
Oikaisut 29,6 29,7 41,5
Käyttöpääoman muutos -39,4 -28,8 -28,9
Maksetut korot -4,9 -5,6 -6,1
Saadut korot 2,7 4,6 4,9
Saadut osingot 0,3
Maksetut verot -58,8 -51,9 -68,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 131,4 167,6 221,0
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -47,8 -32,7 -42,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -6,1 -6,5 -6,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 1,6 0,9 2,0
Aineettomien hyödykkeiden myynnit -0,1
Investointien rahavirta yhteensä -52,4 -38,3 -47,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot 40,8 0,7 1,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -40,8 -0,8 -2,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 148,9 75,0 75,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -15,9 -14,1 -26,4
Maksetut osingot ja muu voitonjako -183,7 -200,0 -199,9
Rahoituksen rahavirta yhteensä -50,7 -139,1 -152,4
Rahavarojen muutos 28,3 -9,9 21,5
Rahavarat kauden alussa 145,2 123,0 123,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,7 1,3 0,8
Rahavarojen muutos 28,3 -9,9 21,5
Rahavarat kauden lopussa 172,8 114,3 145,2
Täsmäytys taseen rahavaroihin
Taseen rahavarat kauden lopussa 157,8 114,3 145,2
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa 15,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 172,8 114,3 145,2

Uudistuneen IAS 19 "Työsuhde-etuudet" -standardin takautuvan soveltamisen vuoksi vertailukauden 1-9/2012 liikevoittoa on oikaistu -2,0 miljoonalla eurolla ja Oikaisut-erää 2,0 miljoonalla eurolla. Vertailukauden 2012 liikevoittoa on oikaistu -2,6 miljoonalla eurolla ja Oikaisut-erää 2,6 miljoonalla eurolla.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 9/13 9/12 12/12
Kirjanpitoarvo kauden alussa 205,3 190,7 190,7
Lisäykset 51,5 29,7 40,1
Vähennykset -1,4 -0,7 -1,1
Poistot ja arvonalentumiset -19,0 -18,1 -24,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 236,3 201,7 205,3


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 9/13 9/12 12/12
Kirjanpitoarvo kauden alussa 62,3 71,3 71,3
Lisäykset 6,0 6,3 6,6
Vähennykset -0,3 -0,0 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -8,6 -10,6 -15,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 59,5 67,0 62,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 9/13 9/12 12/12
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset, 32,0 41,0 41,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0
Takaukset 1,9 1,4 1,5
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 6,2 5,7 6,5
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 9/13 9/12 12/12
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR 0,6 0,6 0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 53,2 51,3 52,0
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR 0,1 0,1 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 41,7 59,1 51,3
KORONVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR -0,2 -0,3 -0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 19,6 23,2 22,3
VALUUTAN- JA KORONVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR 0,0 -0,1 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 4,8 14,3 9,6
SÄHKÖJOHDANNAISET
Käypä arvo, milj. EUR -0,4 -0,5 -0,6
Nimellismäärä, GWh 70 125 110

JOHDANNAISSOPIMUSTEN LUOKITTELU KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKIAA KÄYTTÄEN

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 0,6 0,6
Valuuttaoptiot 0,1 0,1
Koronvaihtosopimukset -0,2 -0,2
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 0,0 0,0
Sähköjohdannaiset -0,4 -0,4
Kaikki johdannaiset ovat OTC-johdannaisia ja niiden käypänä arvona on käytetty tiliinpäätöspäivänä saatavilla olevia markkinanoteerauksia.
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-9/13 1-9/12 2012
Johdon työsuhde-etuudet 5,4 3,9 4,4

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 7-9/13 7-9/12 Muutos % 1-9/13 1-9/12 Muutos % 2012
Lääkeliiketoiminta 224,1 234,2 -4,3 % 693,3 686,8 +0,9 % 928,9
          Alkuperälääkkeet 91,9 106,8 -14,0 % 285,0 299,9 -5,0 % 403,7
          Erityistuotteet 91,3 92,7 -1,5 % 279,0 269,6 +3,5 % 367,2
          Eläinlääkkeet 18,0 17,5 +3,3 % 52,6 51,6 +1,8 % 69,2
          Fermion 11,9 8,1 +47,0 % 46,2 36,4 +26,9 % 48,4
          Sopimusvalmistus ja    
          muut
11,0 9,2 +20,0 % 30,6 29,3 +4,5 % 40,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,5 12,1 +11,3 % 43,4 41,1 +5,6 % 54,1
Konsernierät -0,7 -0,5 +25,1 % -2,3 -1,9 +21,9 % -2,7
Konserni yhteensä 236,9 245,8 -3,6 % 734,3 726,0 +1,1 % 980,4


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 7-9/13 7-9/12 Muutos % 1-9/13 1-9/12 Muutos % 2012
Lääkeliiketoiminta 66,7 78,0 -14,4 % 205,0 224,3 -8,6 % 286,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,0 0,0 3,9 2,9 +33,0 % 2,3
Konsernierät -2,2 -2,3 +7,3 % -7,1 -7,7 -8,2 % -10,6
Konserni yhteensä 66,6 75,6 -11,9 % 201,8 219,5 -8,1 % 278,3


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2013 2012 2011
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 224,1 235,0 234,2 242,1 234,2 220,1 232,5 223,8
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,5 14,0 15,9 13,1 12,1 13,4 15,5 12,9
Konsernierät -0,7 -0,9 -0,8 -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -0,6
Konserni yhteensä 236,9 248,0 249,4 254,4 245,8 232,8 247,4 236,1


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2013 2012 2011
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 66,7 64,4 73,9 62,2 78,0 67,5 78,8 61,4
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,0 -0,4 2,3 -0,6 0,0 0,5 2,5 0,7
Konsernierät -2,2 -2,9 -2,0 -2,9 -2,3 -2,7 -2,7 -2,5
Konserni yhteensä 66,6 61,1 74,1 58,8 75,6 65,3 78,6 59,6


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2013 2012 2011
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Suomi 67,6 67,7 67,8 67,3 63,3 62,7 64,0 61,7
Skandinavia 30,7 34,5 32,5 33,3 30,3 30,3 32,4 28,5
Muu Eurooppa 77,6 83,6 75,7 68,1 76,5 79,2 78,7 79,6
Pohjois-Amerikka 32,7 33,6 34,5 54,7 27,1 30,4 38,4 36,0
Muut maat 28,2 28,8 38,8 31,0 48,6 30,2 33,9 30,3
Konserni yhteensä 236,9 248,0 249,4 254,4 245,8 232,8 247,4 236,1

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 7-9/13 7-9/12 Muutos % 1-9/13 1-9/12 Muutos % 2012
Liikevaihto 224,1 234,2 -4,3 % 693,3 686,8 +0,9 % 928,9
Liikevoitto 66,7 78,0 -14,4 % 205,0 224,3 -8,6 % 286,5
    % liikevaihdosta 29,8 % 33,3 % 29,6 % 32,7 % 30,8 %
T&K-kulut 19,7 24,4 -19,2 % 66,2 68,0 -2,5 % 97,6
    % liikevaihdosta 8,8 % 10,4 % 9,6 % 9,9 % 10,5 %
Investoinnit 20,0 11,7 +70,3 % 55,1 32,6 +69,1 % 42,0
    % liikevaihdosta 8,9 % 5,0 % 8,0 % 4,7 % 4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 98,3 114,0 -13,8 % 304,6 318,7 -4,4 % 429,0
Varat 688,0 605,9 627,3
Velat 125,6 112,5 128,4
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 193 3 120 3 123


KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 7-9/13 7-9/12 Muutos % 1-9/13 1-9/12 Muutos % 2012
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 45,0 74,1 -39,3 % 155,8 192,2 -19,0 % 250,1
Precedex® (tehohoitorauhoite) 17,6 7,2 +143,0 % 40,5 28,4 +42,5 % 45,3
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 10,6 10,3 +2,7 % 33,2 32,1 +3,4 % 43,6
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 7,4 6,2 +19,9 % 20,9 20,4 +2,6 % 26,8
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 7,0 6,4 +10,7 % 18,0 16,4 +9,8 % 22,8
dexdor® (tehohoitorauhoite) 6,1 3,2 +92,3 % 18,0 8,0 +125,0 % 13,0
Burana® (tulehdus, kipu) 5,9 6,1 -3,5 % 17,1 17,5 -2,3 % 23,3
Marevan® (verenohennus) 3,7 3,9 -4,9 % 11,8 12,2 -2,8 % 15,8
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 3,1 3,4 -7,8 % 10,5 11,5 -8,9 % 15,5
Trexan® (nivelreuma, syöpä) 3,0 3,1 -3,3 % 8,6 8,0 +7,8 % 10,7
Yhteensä 109,4 123,9 -11,7 % 334,4 346,7 -3,5 % 466,9
Osuus lääkeliikevaihdosta 49 % 53 % 48 % 50 % 50 %


DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 7-9/13 7-9/12 Muutos % 1-9/13 1-9/12 Muutos % 2012
Liikevaihto 13,5 12,1 +11,3 % 43,4 41,1 +5,6 % 54,1
Liikevoitto 2,0 0,0 3,9 2,9 +33,0 % 2,3
    % liikevaihdosta 15,1 % 0,1 % 9,0 % 7,1 % 4,3 %
T&K-kulut 1,6 2,0 -18,7 % 6,1 5,9 +3,2 % 8,3
    % liikevaihdosta 12,0 % 16,4 % 14,2 % 14,5 % 15,4 %
Investoinnit 0,8 0,6 +28,1 % 2,1 2,9 -29,1 % 4,2
    % liikevaihdosta 6,0 % 5,2 % 4,8 % 7,1 % 7,7 %
Varat 48,8 45,7 47,2
Velat 15,1 15,3 16,2
Henkilöstömäärä kauden lopussa 314 346 340

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.9.2013

A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 27,5 64,7 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 42 172 816 99 085 012 141 257 828
% koko osakekannasta 30 % 70 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 188 991 188 991
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 42 172 816 98 896 021 141 068 837
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 843 456 320 98 896 021 942 352 341
% kaikista äänistä 90 % 10 % 100 %
Osakkeenomistajia 18 323 44 017 56 142
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-30.9.2013

A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 2 362 006 63 061 262 65 423 268
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 5,5 % 64,0 % 46,3 %
Vaihto, milj. EUR 49,1 1 283,8 1 332,9
Päätöskurssi 31.12.2012, EUR 22,05 22,18
Alin kurssi, EUR  (A 24.6.2013, B 4.9.2013) 17,30 17,28
Keskikurssi, EUR 20,80 20,36
Ylin kurssi, EUR (A ja B 8.3.2013) 24,42 24,58
Päätöskurssi 30.9.2013, EUR 18,66 18,62
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2013
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 786,9 1 841,4 2 628,4


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

7-9/13 7-9/12 Muutos % 1-9/13 1-9/12 Muutos % 2012
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,40 -13,4 % 1,07 1,17 -8,6 % 1,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,40 -13,4 % 1,07 1,17 -8,6 % 1,47
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,29 0,42 -30,4 % 0,56 0,92 -38,9 % 1,23
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,38 3,27 +3,4 % 3,62
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 141 069 140 932 141 039 140 909 140 915

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012, lukuun ottamatta 1.1.2013 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. IFRS-standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IAS 19 -standardin uudistuksen vaikutukset konsernitilinpäätökseen on kuvattu tarkemmin alla.

IAS 19 "Työsuhde-etuudet" -standardin muutoksen vaikutus Orion-konsernin tilinpäätökseen

Orion-konserni on muuttanut laskentakäytäntöään etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden osalta vastaamaan uudistetun IAS 19 "Työsuhde-etuudet" -standardin vaatimuksia. Konserni on lopettanut putkimenetelmän soveltamisen ja kirjaa uuden standardin mukaisesti kaikki etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät uudelleen arvostuksesta johtuvat erät suoraan muihin laajan tuloksen eriin. Konserni jatkaa edelleen laskentakäytäntöä, jossa järjestelyistä aiheutuvat nettokorot kirjataan toimintokohtaisesti osana työsuoritukseen perustuvia menoja liikevoiton yläpuolelle. Muuttuneen standardin mukaista laskentaperiaatetta sovelletaan takautuvasti 1.1.2013 alkaen.

Orion-konsernin oikaistut tuloslaskelman ja taseen luvut sekä keskeiset tunnusluvut tilikaudelta 2012 on esitetty vuosineljänneksittäin tämän osavuosikatsauksen liitteenä olevassa taulukossa. IAS 19-standardin muutos heikensi tilikauden 2012 liikevoittoa 2,6 miljoonaa euroa. Muutoksen nettovaikutus omaan pääomaan 31.12.2012 on -1,8 miljoonaa euroa. Muutos alensi omaa pääomaa 1.1.2012 25,4 miljoonaa euroa, mutta kasvatti omaa pääomaa tilikauden 2012 aikana 23,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.

Oikaistut tuloslaskelman ja taseen luvut sekä muut tunnusluvut vuodelta 2012

1-3/12 1-6/12
Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu
Liikevoitto, milj. EUR 79,3 78,6 145,2 143,9
    % liikevaihdosta 32,0 % 31,8 % 30,2 % 30,0 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 79,3 78,7 144,5 143,2
    % liikevaihdosta 32,1 % 31,8 % 30,1 % 29,8 %
Tuloverot, milj. EUR 19,7 19,5 35,6 35,3
T&K-kulut, milj. EUR 22,8 23,1 47,1 47,5
    % liikevaihdosta 9,2 % 9,3 % 9,8 % 9,9 %
Myytyjen suoritteiden kulut, milj. EUR 86,6 86,8 168,5 169,0
    % liikevaihdosta 35,0 % 35,1 % 35,1 % 35,2 %
Myynnin ja markkinoinnin kulut, milj. EUR 49,2 49,3 98,1 98,3
    % liikevaihdosta 19,9 % 19,9 % 20,4 % 20,5 %
Hallinnon kulut, milj. EUR 11,1 11,2 22,6 22,8
    % liikevaihdosta 4,5 % 4,5 % 4,7 % 4,7 %
Tilikauden voitto, milj. EUR 59,6 59,1 108,8 107,8
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, milj. EUR 0,2 6,6 1,3 14,1
Eläkesaaminen, milj. EUR 38,0 13,0 38,7 21,5
Eläkevelvoitteet, milj. EUR 0,5 1,2 0,5 1,3
Laskennalliset verovelat, milj. EUR 41,6 35,3 42,4 38,0
Oma pääoma yhteensä, milj. EUR 360,5 341,1 410,9 397,4
Taseen loppusumma, milj. EUR 905,2 880,1 746,1 729,0
Omavaraisuusaste, % 39,8 % 38,8 % 55,1 % 54,5 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -20,0 % -21,2 % 23,2 % 24,0 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 380,9 375,4 177,5 174,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 57,8 % 58,4 % 51,4 % 51,6 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 55,4 % 56,2 % 47,8 % 48,1 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,42 0,77 0,77
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,42 0,77 0,77
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,56 2,42 2,92 2,82
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 52,6 53,3 105,7 107,0

1-9/12 1-12/12
Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu
Liikevoitto, milj. EUR 221,5 219,5 280,9 278,3
    % liikevaihdosta 30,5 % 30,2 % 28,7 % 28,4 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 220,5 218,5 279,3 276,6
    % liikevaihdosta 30,4 % 30,1 % 28,5 % 28,2 %
Tuloverot, milj. EUR 54,5 54,0 70,4 69,7
T&K-kulut, milj. EUR 73,2 73,9 104,8 105,8
    % liikevaihdosta 10,1 % 10,2 % 10,7 % 10,8 %
Myytyjen suoritteiden kulut, milj. EUR 253,7 254,4 350,0 350,8
    % liikevaihdosta 34,9 % 35,0 % 35,7 % 35,8 %
Myynnin ja markkinoinnin kulut, milj. EUR 147,5 147,8 205,7 206,1
    % liikevaihdosta 20,3 % 20,4 % 21,0 % 21,0 %
Hallinnon kulut, milj. EUR 32,2 32,5 45,3 45,7
    % liikevaihdosta 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,7 %
Tilikauden voitto, milj. EUR 166,0 164,5 208,9 206,9
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, milj. EUR 1,9 21,1 1,1 26,7
Eläkesaaminen, milj. EUR 39,3 30,1 39,6 38,4
Eläkevelvoitteet, milj. EUR 0,5 1,4 0,3 1,4
Laskennalliset verovelat, milj. EUR 42,1 39,6 43,1 42,5
Oma pääoma yhteensä, milj. EUR 468,7 461,1 511,3 509,6
Taseen loppusumma, milj. EUR 791,9 782,7 836,9 835,7
Omavaraisuusaste, % 59,2 % 58,9 % 61,1 % 61,0 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 7,6 % 7,7 % -1,7 % -1,7 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 173,0 171,7 189,0 189,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 50,0 % 49,9 % 46,2 % 45,9 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 45,7 % 45,6 % 41,3 % 41,0 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,18 1,17 1,48 1,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1,18 1,17 1,48 1,47
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,33 3,27 3,63 3,62
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 152,8 154,8 212,1 214,8

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
www.orion.fi/
www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.