Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2013

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 23.4.2013 klo 12:00

Orionin liikevaihto tammi-maaliskuulta 2013 oli 249 miljoonaa euroa (247 miljoonaa euroa vuoden 2012 tammi-maaliskuussa).

 • Liikevoitto oli 74 (79) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 74 (79) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 41 % (39 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (60 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 50 % (58 %). 

 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,42) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,07 (0,27) euroa. 

 • Orion on muuttanut laskentakäytäntöään etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden osalta vastaamaan uudistetun IAS 19 "Työsuhde-etuudet" -standardin vaatimuksia. Standardia on sovellettu takautuvasti 1.1.2013 alkaen, minkä vuoksi vertailukauteen 2012 liittyviä tietoja on oikaistu. Muutos heikensi tilikauden 2012 liikevoittoa 2,6 miljoonaa euroa. Lisätietoja standardin vaikutuksista konsernin raportointiin on tämän osavuosikatsauksen liitteissä. 

 • Näkymäarvio vuodelle 2013 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto on vuoden 2012 tasolla ja että liikevoitto laskee hieman vuodesta 2012. 

 • Näkymien perusteluja ja näkymien toteutumiseen liittyviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on täsmennetty.  

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

1-3/13 1-3/12 Muutos % 2012
Liikevaihto, milj. EUR 249,4 247,4 +0,8 % 980,4
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 181,6 183,4 -1,0 % 723,1
    % liikevaihdosta 72,8 % 74,1 % 73,8 %
Liikevoitto, milj. EUR 74,1 78,6 -5,7 % 278,3
    % liikevaihdosta 29,7 % 31,8 % 28,4 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 73,8 78,7 -6,2 % 276,6
    % liikevaihdosta 29,6 % 31,8 % 28,2 %
Tuloverot, milj. EUR 18,2 19,5 -6,7 % 69,7
T&K-kulut, milj. EUR 24,6 23,1 +6,7 % 105,8
    % liikevaihdosta 9,9 % 9,3 % 10,8 %
Investoinnit, milj. EUR 19,3 8,3 +133,1 % 46,8
    % liikevaihdosta 7,8 % 3,4 % 4,8 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 928,7 880,1 +5,5 % 835,7
Omavaraisuusaste, % 41,2 % 38,8 % 61,0 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -4,6 % -21,2 % -1,7 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 175,2 163,6 +7,1 % 136,7
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 371,2 375,4 -1,1 % 189,5
Rahavarat, milj. EUR 192,7 235,9 -18,3 % 145,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 50,4 % 59,7 % 46,8 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 49,8 % 58,0 % 42,0 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,42 -6,1 % 1,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,42 -6,1 % 1,47
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,07 0,27 -73,5 % 1,23
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,71 2,42 +12,0 % 3,62
Henkilömäärä kauden lopussa 3 514 3 453 +1,8 % 3 486
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 494 3 439 +1,6 % 3 495
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 54,0 53,3 +1,5 % 214,8

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Alkuvuosi odotusten mukainen"

"Liikevaihtomme oli edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laski odotetusti hieman vuodesta 2012.

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle jatkoivat odotetusti laskuaan. Samoin Stalevo®- ja Comtess®-tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta laski hieman vertailukaudesta.

Muun tuotteistomme myynti kuitenkin kasvoi hieman ja pystyi siten korvaamaan Parkinson lääkkeiden myynnin laskun ja säilyttämään kokonaisliikevaihtomme edellisen vuoden tasolla. Pystyimme edelleen myös vahvistamaan markkina-asemaamme, sillä kasvumme oli useimmilla markkinoilla lääkemarkkinan yleistä kehitystä nopeampaa.

Vuoden 2011 lopulla lanseeratun dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynnin hyvä kehitys on jatkunut myös kuluvan vuoden alussa. Partnerimme Hospira sai maaliskuussa pidennystä Precedex®-tuotteen tuotesuojaan Yhdysvalloissa tammikuulle 2014 saakka, ja tuotteen hyvän myynnin uskotaan tämän perusteella jatkuvan läpi vuoden.

Otimme maaliskuussa merkittävän askeleen Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi yhdistelmävalmisteisiin, kun jätimme budesonidi-formoteroli-tuotteen myyntilupahakemuksen Euroopassa. Vuoden alkupuolella olemme esitelleet vuonna 2012 saatuja positiivisia faasi I ja II -vaiheiden tuloksia Alzheimerin taudin hoitoon kehitettävällä alfa-2c-reseptorin antagonistilla, eturauhassyövän hoitoon kehitettävällä androgeenireseptoriantagonistilla sekä uudella tehokkaammalla levodopa-tuotteella merkittävissä kansainvälissä tieteellisissä kokouksissa. Neuvottelut partnerien löytämiseksi näiden tuotteiden jatkokehitystä varten ovat meneillään.

Orion Diagnostica antoi katsauskauden jälkeen yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen toiminnan tehostamisesta, tuotannon uudelleenjärjestelemisestä ja mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Arvioitu vähentämistarve on enintään 80 henkilöä. Näiden harkittavana olevien toimenpiteiden tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja parantaa yhtiön kannattavuutta muun muassa yksinkertaistamalla tuotevalikoimaa ja samalla varmistaa yhtiön toimintaedellytykset ja kilpailukyky myös jatkossa.

Viime vuosien myynnin kasvun seurauksena Orionin tuotantokapasiteetti on saavuttanut korkean käyttöasteen. Tämän johdosta olemme käynnistäneet tulevan kasvun, toimitusvarmuuden ja laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi useita merkittäviä investointi- ja tuotannon muutoshankkeita. Näillä on kuitenkin aiemmin ennakoitua suurempia, väliaikaisesti tuotantokustannuksia nostavia sekä tuotantokapasiteettia laskevia vaikutuksia, jotka ovat vuoden alussa laskeneet katetasoamme.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivulta 6-7, säilyy ennallaan. Arvioimme liikevaihtomme olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoittomme laskevan hieman vuodesta 2012."

Katsauskauden tapahtumia

5.2. Orion Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä.

1.3. Orion luovutti yhteensä 137 000 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2010-2012 ja 2012 maksettavina osakepalkkioina.

19.3. Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa.

21.3. Orion ilmoitti jättäneensä myyntilupahakemuksen Easyhaler®-tuoteperheen budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteelle Euroopassa.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

10.4. Orion Diagnostica jätti neuvotteluesityksen toiminnan tehostamisesta ja enintään 80 henkilön vähentämisestä Suomessa.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 23.4.2013 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 930973 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista +1 334 323 6203
Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin tänään.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 ti 30.7.2013
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 ti 22.10.2013
Pääomamarkkinapäivä (CMD) Helsingissä ke 20.11.2013

     

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja        puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö   puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

www.orion.fi  
www.orion.fi/sijoittajille

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-3/2013

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 249 miljoonaa euroa (247 miljoonaa euroa vuoden 2012 tammi-maaliskuussa). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 1 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 234 (233) miljoonaa euroa. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 5 % ja oli yhteensä 60 (63) miljoonaa euroa. Tämä oli 26 % (27 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston liikevaihto oli 174 (169) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 16 (16) miljoonaa euroa.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 74 (79) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 74 (79) miljoonaa euroa ja se laski 6 %. Bruttokateprosentti laski vertailukaudesta johtuen osittain hintojen laskusta, mutta erityisesti tuotantokustannusten nousun vuoksi. Kustannukset ovat kasvaneet meneillään olevien laajojen investointi- ja tuotantotilojen muutoshankkeiden takia, jotka ovat laskeneet väliaikaisesti tuotantokapasiteettia ja samalla nostaneet kustannuksia. Tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat ennakoidusti hieman vertailukaudesta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,3 (2,5) miljoonaa euroa, ja se laski 8 % pääosin tutkimus- ja kehityskulujen nousun takia.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 49 (49) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 25 (23) miljoonaa euroa, ja ne nousivat 7 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (9 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 22 (21) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 11 (11) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 0,3 (2) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 74 (79) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,42) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,42) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,71 (2,42) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (60 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 50 % (58 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -5 % (-21 %), ja omavaraisuusaste oli 41 % (39 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2013 oli 546 (539) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 175 (164) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 103 (134) miljoonaa euroa. Koroton vieras pääoma sisältää sekä 2012 että 2013 maaliskuussa omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuun alussa maksetut osingot ja vuonna 2012 myös pääoman palautukset.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 193 (236) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vertailukaudesta ja oli 29 (50) miljoonaa euroa. Liikevoiton laskun lisäksi rahavirtaa heikensi käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän vertailukautta suurempi kasvu. Vaihto-omaisuuden määrä on edelleen noussut. Lisäksi taseen muut kuin myyntisaamiset ovat kasvaneet johtuen osittain väliaikaisista eristä kuten esimerkiksi arvonlisäveropalautusten ajoituksesta ja osittain Precedex-myynnin kasvun seurauksena kasvaneista rojaltisaamisista Hospiralta. Lisäksi maksettujen verojen määrä nousi hieman vertailukaudesta.

Investointien rahavirta oli -18 (-12) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli 38 (75) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 19 (8) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 18 (7) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 2 (1) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2013

Liikevaihto on vuoden 2012 tasolla (vuonna 2012 liikevaihto oli 980 miljoonaa euroa).

Liikevoitto laskee hieman vuodesta 2012 (vuonna 2012 liikevoitto oli 278 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 80 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2012 konsernin investoinnit olivat 47 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Kilpailu Suomen markkinalla jatkuu kireänä myös vuonna 2013. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 on laskenut Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä. Vuonna 2013 tämä lasku jatkuu, koska geneerisiä tuotteita on markkinoilla koko vuoden ajan ja lisäksi kilpailijoiden määrä kasvaa vuodesta 2012. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 noin 33 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2012 geneeristen entakaponituotteiden myynti Yhdysvaltoihin oli noin 17 miljoonaa euroa.

Entakaponin molekyylipatentin voimassaolo päättyi marraskuussa 2012 Orionille merkittävissä Euroopan maissa, minkä seurauksena markkinoilla on vuonna 2013 geneerisiä kilpailijoita Comtan- ja Comtess-tuotteille. Stalevon tietosuoja Euroopan Unionin alueella on edelleen voimassa lokakuulle 2013, eikä geneerisen kilpailun odoteta alkavan Euroopassa kuluvan vuoden aikana huolimatta siitä, että ensimmäinen geneerinen myyntilupahakemus Euroopassa on jo jätetty. Orionin Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynnin oletetaan Euroopassa laskevan hieman vuodesta 2012. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin alkaneena vuonna, mutta laskeva hintataso sekä Japanin jenin vaihtokurssin lasku suhteessa euroon heikentävät myyntiä.

Vuoden 2012 liikevaihto- ja liikevoitto sisälsivät lisäksi 10 miljoonan euron suuruiset kertaluontoiset partneritoimituksien hinnoitteluun liittyvät pidemmän aikavälin tasausmaksut.

Suhteellisen bruttokatteen arvioidaan hieman laskevan. Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä kasvaa ja hintakilpailu jatkuu kireänä monilla markkinoilla. Lisäksi meneillään olevat tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät merkittävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt laskevat väliaikaisesti tuotantokapasiteettia sekä nostavat tuotantokustannuksia.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2013 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut kasvavat hieman vuodesta 2012. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2013 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttaa olennaisesti myös se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vuonna 2013 laskee geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.  

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen aiempaa haastavammaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla myös ainakin väliaikaisia toimitusvarmuutta heikentäviä vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja niiden rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu.

Nämä tavoitteet toteutetaan:

 • Kasvattamalla liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. 

 • Säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.  

 • Pitämällä omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
   

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2013 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 43 235 318 (44 993 218) kappaletta ja B-osakkeita 98 022 510 (96 264 610) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun 2013 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 188 991 (325 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2013 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 962 539 879 (995 802 979) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2013 lopussa 54 961 (61 442) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-maaliskuussa 2013 osakkeita muunnettiin yhteensä 31 900 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2013 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 883 miljoonaa euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja osakeantivaltuutus viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutusta koskevalla päätöksellä kumottiin Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2010 antama osakeantivaltuutus siltä osin, kun valtuutusta ei ollut vielä käytetty.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2010

Orion luovutti 1.3.2013 yhteensä 137 000 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2010-2012 ja 2012 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustui yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 22,7936 euroa, joka oli Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2013. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli 3 122 723,20 euroa.

Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2013

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2013 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2013, 2014 ja 2015. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 35 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmää on selostettu tarkemmin pörssitiedoteessa 5.2.2013.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli maaliskuun 2013 lopussa 54 961 (61 442) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 48 % (52 %) ja kaikista äänistä 64 % (65 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 47 (41) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 33 % (29 %) ja 7 % (6 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2013 lopussa 188 991 (325 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,1 % (0,2 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,02 % (0,03 %).

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 19.3.2013. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1-31.12.2012

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2012.

Osakekohtainen osinko 1,30 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 22.3.2013 ja maksupäivä 4.4.2013.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 25.-28.3.2013 on hankittu Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2013. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Ylpön.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2013 oli 3 494 (3 439). Maaliskuun 2013 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 514 (3 453) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 820 (2 740) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 694 (713) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-maaliskuulta olivat yhteensä 54 (53) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion kertoi 1.5.2012 saaneensa tiedon, että New Jerseyn alioikeus (United States District Court for the District of New Jersey) oli antanut päätöksensä Orionin ja Hospira, Inc. -yhtiön 4.9.2009 aloittamassa US-patentteja nrot 4,910,214 ja 6,716,867 koskevassa patenttiloukkausoikeudenkäynnissä. Vastaajina jutussa ovat Sandoz Inc., Sandoz International GmbH ja Sandoz Canada Inc. -yhtiöt (jäljempänä yhdessä "Sandoz").

Tuomioistuimen mukaan US-patentti nro 4,910,214 on pätevästi voimassa. Sandozilta kielletään geneeristen deksmedetomidiini-tuotteidensa kaupallinen valmistaminen, käyttäminen, myynti tai myyntiin tarjoaminen Yhdysvalloissa tai maahantuonti Yhdysvaltoihin siihen asti, kunnes patentin 4,910,214 voimassaolo päättyy, sisältäen mahdolliset patentin pidennykset. Lisäksi tuomioistuin määräsi, että Sandozin ANDA-myyntilupahakemuksen (Abbreviated New Drug Application) nro 91-465 voimaanastuminen ei voi tapahtua ennen kyseisen 4,910,214 patentin päättymistä, mahdolliset pidennykset sisältäen. Tuomioistuin totesi erikseen, että US-patentti nro 6,716,867 on puuttuvan keksinnöllisyyden vuoksi mitätön.

Orionin lisenssikumppani Hospira Inc. myy Precedex®-tuotetta Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla.

Orion ja Hospira sekä Sandoz ovat valittaneet päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen.

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Juttu on jätetty lepäämään odottamaan edellä mainitun Sandoz-yhtiöitä vastaan olevan valitusprosessin päättymistä koskien patenttia 6,716,867.

Oikeudenkäynnit Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 26.4.2012 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nrot 5,446,194, 6,500,867 ja 6,797,732.

Mylan hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneerisiä, annosvahvuudeltaan 12,5/50/200 mg:n; 18,75/75/200 mg:n; 25/100/200 mg:n; 31,25/125/200 mg:n; 37,5/150/200 mg:n ja 50/200/200 mg:n tablettivalmisteita, joissa vaikuttavina aineina ovat karbidopa, levodopa ja entakaponi samassa suhteessa kuin Orionin Stalevo® -nimisessä, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetussa alkuperälääkkeessä. Stalevo on tehostettu levodopahoito, jota Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2013 oli yhteensä 497 (493) miljoonaa euroa.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2013 oli yhteensä 57 (54) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 771 miljoonaa dollaria (716 miljoonaa dollaria edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 8 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti oli 963 (954) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 1 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi 13 prosenttia 593 (523) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 197 (191) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 157 (156) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Näiden tuotteiden myynti laski Yhdysvalloissa. Euroopassa myynti kasvoi hieman ja Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 134 (191) miljoonaa dollaria, ja se laski 30 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti oli 157 (156) miljoonaa euroa ja Japanissa myynti kasvoi 21 prosenttia 67 (56) miljoonaan euroon. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 17 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 270 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (206 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 31 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 213 (161) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 32 %.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 474 (489) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 12 miljoonaa euroa joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 234 (233) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 74 (79) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 32 % (34 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 118 (117) miljoonaa euroa. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 50 % (50 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 100 (99) miljoonaa euroa.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut brändätyt lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 60 (63) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 5 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 26 % (27 %). Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 38 (40) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 9 prosenttia 25 (23) miljoonaan euroon, ja Comtan-toimitukset laskivat 20 prosenttia 13 (16) miljoonaan euroon. Orionin oman myyntiorganisaation yhteenlaskettu liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä laski 8 prosenttia ja oli yhteensä 22 (24) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta laski 4 prosenttia 20 (21) miljoonaan euroon ja Comtessin laski 34 prosenttia 2 (3) miljoonaan euroon.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat tehneet epidemiologisia tutkimuksia, joiden tuloksia on toimitettu viranomaisten arvioitavaksi vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 kasvoi 4 prosenttia ja oli 11 (10) miljoonaa euroa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 6 (7) miljoonaa euroa, ja se laski 11 %. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi edelleen vahvaa kasvuaan. Vuoden 2012 aikana toteutettu Easyhaler-tuotteiden oikeuksien kotiuttaminen Euroopassa, ja tähän liittyvä siirtymävaihe heijastui vielä katsauskauden myyntiin, jonka vuoksi Easyhaler-tuoteperheen kokonaismyynti oli vertailukautta matalammalla tasolla.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 12 (10) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 16 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta. Hospira kertoi maaliskuussa saaneensa Precedexille hakemansa kuuden kuukauden lisäsuojan (pediatric exclusivity) Yhdysvalloissa, minkä vuoksi geneerisen kilpailun odotetaan alkavan Yhdysvalloissa aikaisintaan tammikuussa 2014.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 6 (2) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 156 prosenttia. Tuote lanseerattiin alkuvuonna Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa, ja se on nyt saatavilla lähes kaikissa Euroopan maissa.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 96 (90) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-maaliskuussa 2013 oli 63 (59) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa ja Venäjällä tammi-maaliskuussa 2013 oli yhteensä 15 (14) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden kansainvälisten yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 15 (18) miljoonaa euroa, ja se laski 19 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 33 % (35 %) eli 5 (6) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-maaliskuussa 2013 laski 16 % ja oli 13 (16) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Fermionin tehtaiden käyttöaste oli katsauskaudella erittäin korkea. Normaalin tuotteiston valmistuksen lisäksi käyttöastetta kohotti Orionin omien alkuperälääkkeiden kehitystyössä tarvittavien vaikuttavien aineiden valmistus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa 2013 kasvoivat 7 % ja olivat 25 (23) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 22 (21) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (9 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion jätti maaliskuussa myyntilupahakemuksen budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmisteelle Euroopassa, ja hakemuksen käsittely on meneillään. Valmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis käynnisti tarvittavan tutkimuksen (clinical bioavailability study) marraskuun 2012 aikana.

Orion jatkaa yhdessä Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin (ODM-201) kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kliinisen vaiheen I/II turvallisuus-, teho- ja farmakokineettinen tutkimus osoitti, että varhaiset tulokset tehosta olivat lupaavia, tuote on hyvin siedetty ja havaitut haittavaikutukset olivat vähäisiä. Tuloksia on raportoitu kansainvälisessä ESMO-syöpäkongressissa syyskuun 2012 lopussa sekä ASCO GU 2013 symposiumissa helmikuun 2013 puolivälissä. Tuotteen kehitystyö on nyt kliinisen tutkimuksen vaiheessa II. Neuvottelut sopivan partnerin löytämiseksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolisille markkinoille ovat meneillään.

Orion on saanut päätökseen toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa-2c -reseptorin antagonistilla (ORM-12741).  Tutkimuksissa selvitettiin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Kliinisen vaiheen IIa myönteisiä tutkimustuloksia esiteltiin maaliskuun 2013 puolivälissä American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa. Neuvottelut sopivan partnerin löytämiseksi seuraavaan kehitysvaiheeseen ovat meneillään.

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta (ODM-101), joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Vuonna 2012 saadut kliinisen vaiheen II tutkimustulokset olivat myönteisiä, ja niitä esiteltin maaliskuun 2013 puolivälissä American Academy of Neurologyn vuosikokouksessa. Sopivan yhteistyömallin hakeminen seuraavaan kehitysvaiheeseen on meneillään.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-103). Kyseessä on uusi molekyyli, joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella uusi molekyyli on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 16 (16) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti jatkui katsauskaudella vahvana. QuikRead 101 -järjestelmän helppokäyttöisyyttä lisäävän esitäytetyn tuoteversion sekä uuden sukupolven mittalaitteen QuikRead go®'n myynnit kehittyivät suotuisasti.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,3 (2,5) miljoonaa euroa, ja se laski 8 % pääosin tutkimus- ja kehityskulujen nousun takia.

Katsauskauden jälkeen 10.4.2013 Orion Diagnostica antoi yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen toiminnan tehostamisesta, tuotannon uudelleenjärjestelemisestä ja mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Harkittujen toimenpiteiden tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja parantaa yhtiön kannattavuutta muun muassa yksinkertaistamalla tuotevalikoimaa. Harkittavilla toimenpiteillä Orion Diagnostica varautuu varmistamaan toimintaedellytyksensä ja kilpailukykynsä myös jatkossa.

Espoossa 23.4.2013

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 1-3/13 1-3/12 Muutos % 2012
Liikevaihto 249,4 247,4 +0,8 % 980,4
Myytyjen suoritteiden kulut -91,8 -86,8 +5,8 % -350,8
Bruttokate 157,6 160,6 -1,9 % 629,6
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,3 1,5 -78,3 % 6,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -48,5 -49,3 -1,5 % -206,1
T&K-kulut -24,6 -23,1 +6,7 % -105,8
Hallinnon kulut -10,6 -11,2 -5,0 % -45,7
Liikevoitto 74,1 78,6 -5,7 % 278,3
Rahoitustuotot 1,6 1,1 +45,1 % 4,9
Rahoituskulut -2,3 -1,1 +100,1 % -6,6
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista 0,3 0,1 +314,1 % 0,1
Voitto ennen veroja 73,8 78,7 -6,2 % 276,6
Tuloverot -18,2 -19,5 -6,7 % -69,7
Tilikauden voitto 55,6 59,1 -6,0 % 206,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 -0,1 -0,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,3
Muuntoerot -0,7 0,3 1,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiksi -0,7 0,2 1,1
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 6,4 25,6
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 6,4 25,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,7 6,6 26,7
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 54,9 65,8 -16,6 % 233,7
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 55,6 59,1 -6,0 % 206,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 54,9 65,8 -16,6 % 233,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,39 0,42 -6,1 % 1,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,39 0,42 -6,1 % 1,47
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,2 8,9 +3,2 % 40,0
Palkat ja muut henkilöstökulut 54,0 53,3 +1,5 % 214,8
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      

KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR 3/13 3/12 Muutos % 12/12
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 216,3 191,5 +13,0 % 205,3
Liikearvo 13,5 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 57,4 65,0 -11,7 % 58,0
Muut aineettomat hyödykkeet 3,8 4,6 -18,4 % 4,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,7 1,4 +19,1 % 1,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,5 1,1 -55,6 % 0,5
Eläkesaaminen 38,5 13,0 +195,7 % 38,4
Laskennalliset verosaamiset 1,1 1,2 -7,0 % 2,0
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,5 1,6 -5,8 % 1,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 334,2 292,9 +14,1 % 325,0
Vaihto-omaisuus 189,2 156,9 +20,6 % 179,2
Myyntisaamiset 164,4 165,1 -0,4 % 151,5
Muut saamiset 48,2 29,3 +64,6 % 34,8
Rahavarat 192,7 235,9 -18,3 % 145,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 594,5 587,2 +1,3 % 510,7
Varat yhteensä 928,7 880,1 +5,5 % 835,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR 3/13 3/12 Muutos % 12/12
Osakepääoma 92,2 92,2 92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5 0,5
Muut rahastot 0,9 0,7 +31,9 % 0,8
Kertyneet voittovarat 288,7 247,7 +16,6 % 416,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 382,3 341,1 +12,1 % 509,5
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -3,6 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 382,4 341,1 +12,1 % 509,6
Laskennalliset verovelat 41,5 35,3 +17,5 % 42,5
Eläkevelvoitteet 1,4 1,2 +14,4 % 1,4
Varaukset 0,1 0,2 -68,4 % 0,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 103,4 134,0 -22,8 % 107,4
Muut pitkäaikaiset velat 0,6 0,5 +38,0 % 0,8
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 147,0 171,1 -14,1 % 152,2
Ostovelat 60,2 52,1 +15,5 % 59,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 9,0 11,2 -19,6 % 8,0
Muut lyhytaikaiset velat 258,5 274,9 -6,0 % 77,4
Varaukset 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 71,7 29,6 +141,9 % 29,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 399,4 367,8 +8,6 % 173,9
Velat yhteensä 546,4 539,0 +1,4 % 326,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 928,7 880,1 +5,5 % 835,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Käyttörahasto
c. Muut rahastot
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen arvostamisesta johtuvat erät
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuus
h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 31.12.2011 ennen laatimisperiaatteiden muutosta 92,2 0,5 17,6 -3,8 393,4 0,0 500,0
Laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutus -25,4 -25,4
Oma pääoma 31.12.2011 92,2 0,5 17,6 -25,4 -3,8 393,4 0,0 474,6
Tilikauden tulos 59,1 59,1
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,1 -0,1
Muuntoerot 0,3 0,3
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen arvostamisesta johtuvat erät 6,4 6,4
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -16,9 -183,2 -200,1
Osakekannustinjärjestelmä 1,1 1,1
Muut muutokset -0,3 -0,3
Oma pääoma 31.3.2012 92,2 0,5 0,7 -19,0 -3,4 270,1 0,0 341,1
Oma pääoma 31.12.2012 ennen laatimisperiaatteiden muutosta 92,2 0,5 0,8 -2,7 420,5 0,0 511,3
Laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutus 0,2 -2,0 -1,8
Oma pääoma 31.12.2012 92,2 0,5 0,8 0,2 -2,7 418,5 0,0 509,6
Tilikauden tulos 55,6 55,6
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0
Muuntoerot 0,0 -0,7 -0,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen arvostamisesta johtuvat erät 0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -183,4 -183,4
Osakekannustinjärjestelmä 1,6 1,6
Muut muutokset -0,3 -0,3
Oma pääoma 31.3.2013 92,2 0,5 0,9 0,2 -3,4 292,0 0,0 382,4

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-3/2013 1-3/2012 2012
Liikevoitto 74,1 78,6 278,3
Oikaisut 10,9 9,9 41,5
Käyttöpääoman muutos -38,3 -22,7 -28,9
Maksetut korot -1,7 -1,0 -6,1
Saadut korot 1,5 1,1 4,9
Maksetut verot -17,8 -15,7 -68,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 28,7 50,2 221,0
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -16,7 -11,3 -42,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,9 -1,3 -6,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,2 0,2 2,0
Aineettomien hyödykkeiden myynnit -0,0
Investointien rahavirta yhteensä -18,4 -12,3 -47,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot 40,1 0,1 1,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,3 -2,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 75,0 75,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,8 -26,4
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0 -199,9
Rahoituksen rahavirta yhteensä 38,0 74,9 -152,4
Rahavarojen muutos 48,3 112,7 21,5
Rahavarat kauden alussa 145,2 123,0 123,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,8 0,2 0,8
Rahavarojen muutos 48,3 112,7 21,5
Rahavarat kauden lopussa 192,7 235,9 145,2

Uudistuneen IAS 19 "Työsuhde-etuudet" -standardin takautuvan soveltamisen vuoksi vertailukauden 1-3/2012 liikevoittoa on oikaistu -0,7 miljoonalla eurolla ja Oikaisut-erää 0,7 miljoonalla eurolla. Vertailukauden 2012 liikevoittoa on oikaistu -2,6 miljoonalla eurolla ja Oikaisut-erää 2,6 miljoonalla eurolla.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 3/13 3/12 12/12
Kirjanpitoarvo kauden alussa 205,3 190,7 190,7
Lisäykset 17,5 7,0 40,1
Vähennykset -0,3 -0,2 -1,1
Poistot ja arvonalentumiset -6,2 -6,0 -24,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 216,3 191,5 205,3


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 3/13 3/12 12/12
Kirjanpitoarvo kauden alussa 62,3 71,3 71,3
Lisäykset 1,8 1,3 6,6
Vähennykset -0,0 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -3,0 -2,9 -15,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 61,2 69,6 62,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 3/13 3/12 12/12
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset, 41,0 41,0 41,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0 9,0
Takaukset 1,8 1,5 1,5
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 6,2 5,7 6,5
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 3/13 3/12 12/12
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR -0,8 0,3 0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 53,1 44,7 52,0
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR -0,4 0,2 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 54,6 49,9 51,3
KORONVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR -0,2 -0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 21,4 22,3
VALUUTAN- JA KORONVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR -0,1 -0,1 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 9,6 19,1 9,6
SÄHKÖJOHDANNAISET
Käypä arvo, milj. EUR -0,5 -0,5 -0,6
Nimellismäärä, GWh 97 151 110

JOHDANNAISSOPIMUSTEN LUOKITTELU KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKIAA KÄYTTÄEN

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset -0,8 -0,8
Valuuttaoptiot -0,4 -0,4
Koronvaihtosopimukset -0,2 -0,2
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset -0,1 -0,1
Sähköjohdannaiset -0,5 -0,5
Kaikki johdannaiset ovat OTC-johdannaisia ja niiden käypänä arvona on käytetty tiliinpäätöspäivänä saatavilla olevia markkinanoteerauksia.
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-3/13 1-3/12 2012
Johdon työsuhde-etuudet 4,1 2,7 4,4

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 1-3/13 1-3/12 Muutos % 2012
Lääkeliiketoiminta 234,2 232,5 +0,7 % 928,9
          Alkuperälääkkeet 100,3 99,0 +1,4 % 403,7
          Erityistuotteet 95,7 90,2 +6,1 % 367,2
          Eläinlääkkeet 14,8 18,2 -19,0 % 69,2
          Fermion 13,4 16,0 -16,4 % 48,4
          Sopimusvalmistus ja muut 10,1 9,2 +9,9 % 40,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 15,9 15,5 +2,3 % 54,1
Konsernierät -0,8 -0,6 +16,3 % -2,7
Konserni yhteensä 249,4 247,4 +0,8 % 980,4


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 1-3/13 1-3/12 Muutos % 2012
Lääkeliiketoiminta 73,9 78,8 -6,3 % 286,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,3 2,5 -8,1 % 2,3
Konsernierät -2,0 -2,7 +26,0 % -10,6
Konserni yhteensä 74,1 78,6 -5,7 % 278,3


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2013 2012 2011
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 234,2 242,1 234,2 220,1 232,5 223,8 199,8 215,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 15,9 13,1 12,1 13,4 15,5 12,9 11,3 11,7
Konsernierät -0,8 -0,8 -0,5 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6
Konserni yhteensä 249,4 254,4 245,8 232,8 247,4 236,1 210,7 227,0


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2013 2012 2011
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 73,9 62,2 78,0 67,5 78,8 61,4 66,8 67,1
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,3 -0,6 0,0 0,5 2,5 0,7 0,8 0,7
Konsernierät -2,0 -2,9 -2,3 -2,7 -2,7 -2,5 -2,1 -2,7
Konserni yhteensä 74,1 58,8 75,6 65,3 78,6 59,6 65,4 65,1


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2013 2012 2011
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Suomi 67,8 67,3 63,3 62,7 64,0 61,7 60,1 59,8
Skandinavia 32,5 33,3 30,3 30,3 32,4 28,5 28,1 30,3
Muu Eurooppa 75,7 68,1 76,5 79,2 78,7 79,6 71,5 77,2
Pohjois-Amerikka 34,5 54,7 27,1 30,4 38,4 36,0 24,0 29,2
Muut maat 38,8 31,0 48,6 30,2 33,9 30,3 26,9 30,6
Konserni yhteensä 249,4 254,4 245,8 232,8 247,4 236,1 210,7 227,0

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/13 1-3/12 Muutos % 2012
Liikevaihto 234,2 232,5 +0,7 % 928,9
Liikevoitto 73,9 78,8 -6,3 % 286,5
    % liikevaihdosta 31,5 % 33,9 % 30,8 %
T&K-kulut 22,4 21,3 +5,1 % 97,6
    % liikevaihdosta 9,5 % 9,1 % 10,5 %
Investoinnit 18,5 7,2 +155,7 % 42,0
    % liikevaihdosta 7,9 % 3,1 % 4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 108,0 106,7 +1,2 % 429,0
Varat 667,6 583,4 627,3
Velat 124,4 118,2 128,4
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 141 3 095 3 123


KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 1-3/13 1-3/12 Muutos % 2012
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 60,3 63,2 -4,7 % 250,1
Precedex® (tehohoitorauhoite) 12,0 10,3 +16,3 % 45,3
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 10,8 10,4 +4,4 % 43,6
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 6,2 7,0 -11,2 % 26,8
Burana® (tulehdus, kipu) 5,8 5,8 +0,4 % 23,3
dexdor® (tehohoitorauhoite) 5,7 2,2 +156,2 % 13,0
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 4,9 6,4 -23,1 % 22,8
Fareston® (rintasyöpä) 4,7 3,5 +35,5 % 11,9
Marevan® (verenohennus) 4,0 4,4 -7,4 % 15,8
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 3,5 3,8 -9,6 % 15,5
Yhteensä 117,8 116,9 +0,8 % 468,2
Osuus lääkeliikevaihdosta 50 % 50 % 50 %


DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/13 1-3/12 Muutos % 2012
Liikevaihto 15,9 15,5 +2,3 % 54,1
Liikevoitto 2,3 2,5 -8,1 % 2,3
    % liikevaihdosta 14,2 % 15,8 % 4,3 %
T&K-kulut 2,3 1,8 +27,6 % 8,3
    % liikevaihdosta 14,6 % 11,7 % 15,4 %
Investoinnit 0,8 1,1 -26,4 % 4,2
    % liikevaihdosta 4,9 % 6,9 % 7,7 %
Varat 51,0 44,6 47,2
Velat 17,2 16,3 16,2
Henkilöstömäärä kauden lopussa 349 335 340

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2013

A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 28,2 64,0 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 43 235 318 98 022 510 141 257 828
% koko osakekannasta 31 % 69 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 188 991 188 991
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 43 235 318 97 833 519 141 068 837
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 864 706 360 97 833 519 962 539 879
% kaikista äänistä 90 % 10 % 100 %
Osakkeenomistajia 18 462 42 726 54 961
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-31.3.2013

A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 1 264 860 26 596 960 27 861 820
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 2,9 % 27,1 % 19,7 %
Vaihto, milj. EUR 28,0 586,9 614,9
Päätöskurssi 31.12.2012, EUR 22,05 22,18
Alin kurssi, EUR  (A ja B 21.1.2013) 19,96 20,01
Keskikurssi, EUR 22,11 22,07
Ylin kurssi, EUR (A ja B 8.3.2013) 24,42 24,58
Päätöskurssi 31.3.2013, EUR 20,31 20,49
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2013
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 878,1 2 004,6 2 882,7


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

1-3/13 1-3/12 Muutos % 2012
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,42 -6,1 % 1,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,42 -6,1 % 1,47
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,07 0,26 -72,5 % 1,22
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,71 2,42 +12,0 % 3,62
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 978 140 862 140 915

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012, lukuun ottamatta 1.1.2013 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. IFRS-standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IAS 19 -standardin uudistuksen vaikutukset konsernitilinpäätökseen on kuvattu tarkemmin alla.

IAS 19 "Työsuhde-etuudet" -standardin muutoksen vaikutus Orion-konsernin tilinpäätökseen

Orion-konserni on muuttanut laskentakäytäntöään etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden osalta vastaamaan uudistetun IAS 19 "Työsuhde-etuudet" -standardin vaatimuksia. Konserni on lopettanut putkimenetelmän soveltamisen ja kirjaa uuden standardin mukaisesti kaikki etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät uudelleen arvostuksesta johtuvat erät suoraan muihin laajan tuloksen eriin. Konserni jatkaa edelleen laskentakäytäntöä, jossa järjestelyistä aiheutuvat nettokorot kirjataan toimintokohtaisesti osana työsuoritukseen perustuvia menoja liikevoiton yläpuolelle. Muuttuneen standardin mukaista laskentaperiaatetta sovelletaan takautuvasti 1.1.2013 alkaen.

Orion-konsernin oikaistut tuloslaskelman ja taseen luvut sekä keskeiset tunnusluvut tilikaudelta 2012 on esitetty vuosineljänneksittäin tämän osavuosikatsauksen liitteenä olevassa taulukossa. IAS 19-standardin muutos heikensi tilikauden 2012 liikevoittoa 2,6 miljoonaa euroa. Muutoksen nettovaikutus omaan pääomaan 31.12.2012 on -1,8 miljoonaa euroa. Muutos alensi omaa pääomaa 1.1.2012 25,4 miljoonaa euroa, mutta kasvatti omaa pääomaa tilikauden 2012 aikana 23,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.

Oikaistut tuloslaskelman ja taseen luvut sekä muut tunnusluvut vuodelta 2012

1-3/12 1-6/12
Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu
Liikevoitto, milj. EUR 79,3 78,6 145,2 143,9
    % liikevaihdosta 32,0 % 31,8 % 30,2 % 30,0 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 79,3 78,7 144,5 143,2
    % liikevaihdosta 32,1 % 31,8 % 30,1 % 29,8 %
Tuloverot, milj. EUR 19,7 19,5 35,6 35,3
T&K-kulut, milj. EUR 22,8 23,1 47,1 47,5
    % liikevaihdosta 9,2 % 9,3 % 9,8 % 9,9 %
Myytyjen suoritteiden kulut, milj. EUR 86,6 86,8 168,5 169,0
    % liikevaihdosta 35,0 % 35,1 % 35,1 % 35,2 %
Myynnin ja markkinoinnin kulut, milj. EUR 49,2 49,3 98,1 98,3
    % liikevaihdosta 19,9 % 19,9 % 20,4 % 20,5 %
Hallinnon kulut, milj. EUR 11,1 11,2 22,6 22,8
    % liikevaihdosta 4,5 % 4,5 % 4,7 % 4,7 %
Tilikauden voitto, milj. EUR 59,6 59,1 108,8 107,8
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, milj. EUR 0,2 6,6 1,3 14,1
Eläkesaaminen, milj. EUR 38,0 13,0 38,7 21,5
Eläkevelvoitteet, milj. EUR 0,5 1,2 0,5 1,3
Laskennalliset verovelat, milj. EUR 41,6 35,3 42,4 38,0
Oma pääoma yhteensä, milj. EUR 360,5 341,1 410,9 397,4
Taseen loppusumma, milj. EUR 905,2 880,1 746,1 729,0
Omavaraisuusaste, % 39,8 % 38,8 % 55,1 % 54,5 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -20,0 % -21,2 % 23,2 % 24,0 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 380,9 375,4 177,5 174,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 57,8 % 59,7 % 51,4 % 52,7 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 55,4 % 58,0 % 47,8 % 49,5 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,42 0,77 0,77
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,42 0,77 0,77
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,56 2,42 2,92 2,82
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 52,6 53,3 105,7 107,0

1-9/12 1-12/12
Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu
Liikevoitto, milj. EUR 221,5 219,5 280,9 278,3
    % liikevaihdosta 30,5 % 30,2 % 28,7 % 28,4 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 220,5 218,5 279,3 276,6
    % liikevaihdosta 30,4 % 30,1 % 28,5 % 28,2 %
Tuloverot, milj. EUR 54,5 54,0 70,4 69,7
T&K-kulut, milj. EUR 73,2 73,9 104,8 105,8
    % liikevaihdosta 10,1 % 10,2 % 10,7 % 10,8 %
Myytyjen suoritteiden kulut, milj. EUR 253,7 254,4 350,0 350,8
    % liikevaihdosta 34,9 % 35,0 % 35,7 % 35,8 %
Myynnin ja markkinoinnin kulut, milj. EUR 147,5 147,8 205,7 206,1
    % liikevaihdosta 20,3 % 20,4 % 21,0 % 21,0 %
Hallinnon kulut, milj. EUR 32,2 32,5 45,3 45,7
    % liikevaihdosta 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,7 %
Tilikauden voitto, milj. EUR 166,0 164,5 208,9 206,9
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, milj. EUR 1,9 21,1 1,1 26,7
Eläkesaaminen, milj. EUR 39,3 30,1 39,6 38,4
Eläkevelvoitteet, milj. EUR 0,5 1,4 0,3 1,4
Laskennalliset verovelat, milj. EUR 42,1 39,6 43,1 42,5
Oma pääoma yhteensä, milj. EUR 468,7 461,1 511,3 509,6
Taseen loppusumma, milj. EUR 791,9 782,7 836,9 835,7
Omavaraisuusaste, % 59,2 % 58,9 % 61,1 % 61,0 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 7,6 % 7,7 % -1,7 % -1,7 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 173,0 171,7 189,0 189,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 50,0 % 50,9 % 46,2 % 46,8 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 45,7 % 46,9 % 41,3 % 42,0 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,18 1,17 1,48 1,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1,18 1,17 1,48 1,47
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,33 3,27 3,63 3,62
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 152,8 154,8 212,1 214,8

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
www.orion.fi/
www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.