Siirry pääsisältöön

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2012 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Orion Oyj Pörssitiedote 30.1.2012 klo 12.35

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 30.1.2012 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2012 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2012:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä diplomi-insinööri Timo Maasilta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Matti Kavetvuo on täyttänyt 67 vuotta, joten häntä ei yhtiöjärjestyksen mukaan voida enää valita hallituksen jäseneksi.

DI Timo Maasilta, s. 1954, on sijoitusyhtiö Tukinvest Oy:n toimitusjohtaja sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnanjohtaja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus yritysten johto- ja hallitustehtävistä. Maasilta toimii useissa luottamustehtävissä, ja on muun muassa Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ja Tuen Kiinteistöt Oy:n hallitusten puheenjohtaja. Vuosina 1991-2002 Maasilta toimi Orion-yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa ja vuosina 2004-2011 Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Muita hänen aikaisempia luottamustehtäviään ovat muun muassa hallitusjäsenyydet Amer Sports Oyj ja Ompus Inc. -yhtiöissä sekä Amerin Kulttuurisäätiössä.

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen varapuheen­johtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.-30.3.2012 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30.400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20.400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15.200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2012. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositusta hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Matti Kavetvuo, puheenjohtaja, Kari Jussi Aho, Timo Ritakallio, Seppo Salonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli HuotariJohtaja, Esikuntatoiminnot

       

Yhteyshenkilö:

Matti Kavetvuo, Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, puh. +358 50 591 0744

Julkaisija:
Orion Oyj
/www.orion.fi/

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 86 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput muissa maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.