Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2012

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2012 23.10.2012 klo 12:00

Orionin liikevaihto tammi-syyskuulta 2012 oli 726 miljoonaa euroa (682 miljoonaa euroa vuoden 2011 tammi-syyskuussa), ja se kasvoi seitsemän prosenttia edellisen vuoden vertailukaudesta.

 • Liikevoitto oli 222 (223) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 221 (222) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 59 % (64 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (53 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 46 % (48 %). 

 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,18 (1,17) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,92 (0,77) euroa. 

 • Näkymäarvio vuodelle 2012 päivitettiin katsauskauden jälkeen. Nykyinen arvio on, että vuoden 2012 liikevaihto on hieman korkeampi kuin vuonna 2011 ja että liikevoitto on vuoden 2011 tasolla. 

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

7-9/12 7-9/11 Muutos % 1-9/12 1-9/11 Muutos % 2011
Liikevaihto, milj. EUR 245,8 210,7 +16,7 % 726,0 681,8 +6,5 % 917,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 182,5 150,5 +21,2 % 536,0 502,8 +6,6 % 677,2
    % liikevaihdosta 74,3 % 71,5 % 73,8 % 73,8 % 73,8 %
Liikevoitto, milj. EUR 76,3 65,4 +16,6 % 221,5 223,4 -0,8 % 282,9
    % liikevaihdosta 31,0 % 31,1 % 30,5 % 32,8 % 30,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 76,0 65,0 +17,0 % 220,5 222,4 -0,9 % 282,0
    % liikevaihdosta 30,9 % 30,8 % 30,4 % 32,6 % 30,7 %
Tuloverot, milj. EUR 18,9 17,1 +10,4 % 54,5 58,1 -6,2 % 72,4
T&K-kulut, milj. EUR 26,1 19,4 +34,7 % 73,2 62,1 +17,8 % 87,5
    % liikevaihdosta 10,6 % 9,2 % 10,1 % 9,1 % 9,5 %
Investoinnit, milj. EUR 12,7 19,4 -34,5 % 36,0 36,7 -1,7 % 49,5
    % liikevaihdosta 5,2 % 9,2 % 5,0 % 5,4 % 5,4 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 791,9 706,9 +12,0 % 779,1
Omavaraisuusaste, % 59,2 % 64,2 % 64,2 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 7,6 % 2,9 % -6,9 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 149,9 99,9 +50,0 % 88,7
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 173,0 153,1 +13,0 % 190,5
Rahavarat, milj. EUR 114,3 87,0 +31,5 % 123,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 50,0 % 53,4 % 49,4 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 45,7 % 47,6 % 43,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,34 +19,3 % 1,18 1,17 +1,0 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,34 +19,3 % 1,18 1,17 +1,0 % 1,49
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,42 0,23 +84,8 % 0,92 0,77 +19,4 % 1,10
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,33 3,22 +3,2 % 3,55
Henkilömäärä kauden lopussa 3 489 3 410 +2,3 % 3 425
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 500 3 300 +6,1 % 3 328
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 152,8 134,3 +13,8 % 186,0

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Myynnin hyvä kehitys jatkunut"

"Stalevon geneeristen kilpailijoiden tulo Yhdysvaltojen markkinoille huhtikuussa on ennakoidusti vähentänyt toimituksiamme Novartikselle. Tätä laskua on kuitenkin pienentänyt kuluneella vuosineljänneksellä heiltä saamamme tuotteen hinnoitteluun liittyvä pidemmän aikavälin tasausmaksu. Olemme myös pystyneet korvaamaan osan tästä myynnin laskusta geneeristen entakaponi-tuotteiden toimituksilla. Muun tuotteistomme myynti on jatkunut hyvällä tasolla ja on kasvanut 11 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna. Myynnin kasvun myötä tulos on kehittynyt ennakoitua paremmin.

Vuosi sitten myyntiluvan saaneen tehohoitorauhoite Dexdorin lanseeraus Euroopassa on edennyt suunnitellusti. Orionin osuus Suomen lääkemarkkinoista on edelleen kasvanut, ja Erityistuotteet-yksikön liiketoiminta on kehittynyt hyvin lähes kaikilla markkinoilla. Fermionin, Orion Diagnostican ja sopimusvalmistuksen myynti on kasvanut yli 10 prosenttia vertailukaudesta.

Liiketoimintamme kulut ilman tutkimusmenoja ovat olleet edellisen vuoden tasolla. Panostukset tutkimukseen ovat kasvaneet suunnitellusti selkeästi vertailukaudesta. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyön lupaavia ensimmäisen kliinisen vaiheen tuloksia esiteltiin syyskuussa järjestetyssä Euroopan suurimmassa syöpäkongressissa ESMOssa. Olemme aloittaneet kliiniset tutkimukset uudella Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetutulla COMT-estäjällä. Lisäksi olemme saaneet myönteisiä faasi II -tuloksia uuden tehokkaamman levodopa-tuotteen kehittämisprojektista. Myös muut sekä kliinisessä että varhaisemmassa vaiheessa olevat tutkimushankkeemme ovat edenneet suunnitellusti.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivulta 6-7, päivitettiin katsauskauden jälkeen lokakuun alussa. Ennakoimme, että koko vuoden liikevaihtomme on hieman korkeampi kuin vuonna 2011 ja liikevoittomme on samalla tasolla kuin vuonna 2011."

Katsauskauden tapahtumia

3.7. Orion paransi näkymäarviota vuodelle 2012.

5.9. Orion tiedotti, että The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä oli ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

9.10. Orion paransi näkymäarviota vuodelle 2012.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 23.10.2012 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 914113 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista +1 334 323 6203

Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125


Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin tänään.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2013

Tilinpäätöstiedote 2012 ti 5.2.2013
Varsinainen yhtiökokous 2013 ti 19.3.2013
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 ti 23.4.2013
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 ti 30.7.2013
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 ti 22.10.2013

Vuosikertomus vuodelta 2012 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2013.                        

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja   puh. 010 426 2883

www.orion.fi  
www.orion.fi/sijoittajille

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-9/2012

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2012 tammi-syyskuussa oli 726 miljoonaa euroa (682 miljoonaa euroa vuoden 2011 tammi-syyskuussa) ja se kasvoi 7 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 13 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 687 (647) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 5 % ja oli yhteensä 192 (202) miljoonaa euroa. Tämä oli 28 % (31 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston kokonaisliikevaihto oli 495 (444) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % vertailukaudesta. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 319 (310) miljoonaa euroa eli 46 % (48 %).  

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 41 (37) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 222 (223) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 226 (226) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa ja -voittoa paransivat yhteisvaikutukseltaan 10 miljoonan euron suuruiset partneritoimituksien hinnoitteluun liittyvät pidemmän aikavälin tasausmaksut. Vertailukauden liikevaihtoa ja -voittoa puolestaan paransi 7 miljoonan euron kertaluontoinen maksu. Bruttokateprosentti laski vertailukaudesta myynnin painottuessa aiempaa matalakatteisempiin tuotteisiin.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,1 (4,2) miljoonaa euroa, ja se laski 27 % markkinointi- ja tuotekehityskulujen nousun takia huolimatta hyvin kehittyneestä myynnistä.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 148 (151) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 73 (62) miljoonaa euroa, ja ne nousivat 18 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (9 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 67 (58) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 32 (28) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 2 (3) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 221 (222) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,18 (1,17) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,18 (1,17) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,33 (3,22) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (53 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 46 % (48 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 8 % (3 %) ja omavaraisuusaste oli 59 % (64 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2012 oli 323 (253) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 150 (100) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 120 (77) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 114 (87) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 168 (143) miljoonaa euroa. Rahavirta parani, koska käyttöpääomaan sitoutunut rahamäärä kasvoi vähemmän kuin vertailukaudella ja lisäksi maksettujen verojen määrä laski.

Investointien rahavirta oli -38 (-35) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta oli -139 (-188) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta parani vertailukaudesta uusien pitkäaikaisten lainojen noston takia.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 36 (37) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 30 (20) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 6 (17) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2012

Liikevaihto on hieman korkeampi kuin vuonna 2011.

Liikevoitto on vuoden 2011 tasolla.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Näkymien perustelut

Tuotelanseeraukset tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana Suomessa. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin jatkuvan myös vuonna 2012.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 laskee Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä vuoden 2012 kuluessa. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntiin vuonna 2012.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2012 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut kasvavat vuodesta 2011. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2012 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2012 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä. Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä vuonna 2012 laskevan geneerisen kilpailun alkamisen vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu.

Nämä tavoitteet toteutetaan:

 • Kasvattamalla liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. 

 • Säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.  

 • Pitämällä omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
   

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.9.2012 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 44 293 218 (45 247 646) kappaletta ja B-osakkeita 96 964 610 (96 010 182) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Syyskuun 2012 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.9.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 982 502 979 (1 000 549 348) ääntä.

Orionilla oli syyskuun 2012 lopussa 58 800 (56 539) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-syyskuussa osakkeita muunnettiin yhteensä 700 000 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 342 miljoonaa euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla. Hallituksella oli 30.9.2012 jäljellä valtuudet luovuttaa 309 337 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Orion luovutti 12.3.2012 yhteensä 87 763 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2011 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen.

Omistuspohja

Orionilla oli syyskuun 2012 lopussa 58 800 (56 539) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 50 % (49 %) ja kaikista äänistä 65 % (65 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 44 (45) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 31 % (32 %) ja 6 % (6 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli syyskuun 2012 lopussa 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % (0,3 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 % (0,04 %).

Liputusilmoitukset

Orion tiedotti 5.9.2012, että The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä ylitti 3.9.2012 yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. Ilmoituksen mukaan Capital Group Companies, Inc. omistaa 8 313 900 Orionin B-osaketta, joka on 5,89 % osakekannasta ja 0,84 % Orionin äänimäärästä.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2012 oli 3 500 (3 300). Syyskuun 2012 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 489 (3 410) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 788 (2 680) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 701 (730) henkilöä. Henkilöstön määrä on lisääntynyt pääosin tuotannossa johtuen kasvaneista tuotantomääristä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-syyskuulta 2012 olivat yhteensä 153 (134) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion kertoi 1.5.2012 saaneensa tiedon, että New Jerseyn alioikeus (United States District Court for the District of New Jersey) oli antanut päätöksensä Orionin ja Hospira, Inc. -yhtiön 4.9.2009 aloittamassa US-patentteja nrot 4,910,214 ja 6,716,867 koskevassa patenttiloukkausoikeudenkäynnissä. Vastaajina jutussa ovat Sandoz Inc., Sandoz International GmbH ja Sandoz Canada Inc. -yhtiöt (jäljempänä yhdessä "Sandoz").

Tuomioistuimen mukaan US-patentti nro 4,910,214 on pätevästi voimassa. Sandozilta kielletään geneeristen deksmedetomidiini-tuotteidensa kaupallinen valmistaminen, käyttäminen, myynti tai myyntiin tarjoaminen Yhdysvalloissa tai maahantuonti Yhdysvaltoihin siihen asti, kunnes patentin 4,910,214 voimassaolo päättyy, sisältäen mahdolliset patentin pidennykset. Lisäksi tuomioistuin määräsi, että Sandozin ANDA-myyntilupahakemuksen (Abbreviated New Drug Application) nro 91-465 voimaanastuminen ei voi tapahtua ennen kyseisen '214 patentin päättymistä, mahdolliset pidennykset sisältäen. Tuomioistuin totesi erikseen, että US-patentti nro 6,716,867 on puuttuvan keksinnöllisyyden vuoksi mitätön.

Orionin lisenssikumppani Hospira Inc. myy Precedex®-tuotetta Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla.

Orion ja Hospira sekä Sandoz ovat valittaneet päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen.

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Juttu on jätetty lepäämään odottamaan edellä mainitun Sandoz-yhtiöitä vastaan olevan valitusprosessin päättymistä koskien patenttia 6,716,867.

Oikeudenkäynti Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 24.1.2011 ja 26.4.2012 patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nrot 5,446,194, 6,500,867 ja 6,797,732.

Mylan pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg kuten Orionin Comtan®-nimisessä alkuperälääkkeessä.  Comtania käytetään Parkinsonin tautia sairastavien, tilanvaihteluoireista kärsivien potilaiden hoitoon levodopa/karbidopa-lääkityksen lisänä. Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Comtan-lääkettä yksinoikeudella Yhdysvalloissa.

Lisäksi Mylan hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneerisiä, annosvahvuudeltaan 12,5/50/200 mg:n; 18,75/75/200 mg:n; 25/100/200 mg:n; 31,25/125/200 mg:n; 37,5/150/200 mg:n ja 50/200/200 mg:n tablettivalmisteita, joissa vaikuttavina aineina ovat karbidopa, levodopa ja entakaponi samassa suhteessa kuin Orionin Stalevo® -nimisessä, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetussa alkuperälääkkeessä. Stalevo on tehostettu levodopahoito, jota Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2012 oli yhteensä 1 489 (1 453) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa oli yhteensä 162 (150) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 679 miljoonaa dollaria (760 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 11 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 952 (1 014) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 6 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Entakaponi-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vakaana kokonaismarkkinan laskiessa selvästi. Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan entakaponi-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 182 (181 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta) miljoonaa dollaria. Stalevo- ja Comtan-valmisteiden osuus myynnistä oli 92% ja Orionin toimittamien geneeristen entakaponi-tuotteiden osuus oli 8%. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti säilyi vakaana 157 (158) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 21 prosenttia 62 (52) miljoonaan euroon. Entakaponi-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 27 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 17 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 230 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (180 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 27 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 178 (146) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 22 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 687 (647) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli vertailuajankohdan tasolla, ja oli 226 (226) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 33 % (35 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 353 (339) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 51 % (52 %).

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 319 (310) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 46 % (48 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 300 (306) miljoonaa euroa, ja se laski 2 %.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 192 (202) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 5 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 28 % (31 %). Myynnin lasku johtuu pääosin geneerisen kilpailun alkamisesta Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012, mikä vähensi toimituksia Novartikselle. Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 119 (130) miljoonaa euroa, ja se laski 8 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle laskivat 2 %, ja Comtan-toimitukset 19 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä säilyi edellisvuoden vertailukauden tasolla ja oli yhteensä 73 (72) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 63 (60) miljoonaa euroa ja Comtessin 10 (12) miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat tehneet epidemiologisia tutkimuksia, joiden tuloksia on toimitettu viranomaisten arvioitavaksi vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 32 (31) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 20 (23) miljoonaa euroa, ja se laski 12 %. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi edelleen vahvaa kasvuaan, mutta myynti partnereille oli vertailukautta pienempi. Orion jatkaa Easyhaler-tuotteiden oikeuksien kotiuttamisstrategiaa, ja tähän liittyvä siirtymävaihe vaikuttaa heikentävästi kuluvan vuoden partnerimyyntiin.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 28 (22) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 27 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 8 (0) miljoonaa euroa. Tuotteen lanseeraukset etenevät suunnitellusti, ja se on jo saatavilla yli viidessätoista Euroopan maassa. Etelä-Euroopassa ja Ranskassa tuote lanseerataan sitä mukaa kun hinnoittelu- ja korvattavuusprosessit etenevät maakohtaisesti.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 270 (238) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13 %. Kasvua vauhdittivat Orionin geneeriset entakaponi-tuotteet, joiden vuoden alussa alkanut myynti raportoidaan osana Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihtoa.

Yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi voimakkaasti vuoden 2011 tammi-syyskuuhun verrattuna. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden lanseeraukset pysyivät edellisvuoden tammi-syyskuun tasolla.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-syyskuussa 2012 oli 175 (164) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan etenkin reseptilääkkeissä.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-syyskuussa oli 44 (40) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden kansainvälisten yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto oli tammi-syyskuussa 52 (49) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 32 % (30 %) eli 16 (14) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-syyskuussa 2012 kasvoi 16 % ja oli 36 (32) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Fermionin tehtaiden käyttöaste oli katsauskaudella erittäin korkea. Normaalin tuotteiston valmistuksen lisäksi käyttöastetta kohotti Orionin omien alkuperälääkkeiden kehitystyössä tarvittavien vaikuttavien aineiden valmistus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-syyskuussa 2012 olivat 73 (62) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 67 (58) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (9 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis käynnistää tarvittavan tutkimuksen (clinical bioavailability study) marraskuun 2012 aikana.

Orion jatkaa yhdessä Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin (ODM-201) kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kliinisen vaiheen I/II turvallisuus-, teho- ja farmakokineettinen tutkimus osoitti, että varhaiset tulokset tehosta olivat lupaavia, tuote on hyvin siedetty ja havaitut haittavaikutukset olivat vähäisiä. Tulokset raportoitiin kansainvälisessä ESMO-syöpäkongressissa syyskuun lopussa. Tuotteen kehitystyö on nyt kliinisen tutkimuksen vaiheessa II.  

Orionilla on käynnissä toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla (ORM-12741).  Tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin hoidossa.

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta (ODM-101), joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Kliinisen vaiheen II tutkimustulokset olivat myönteisiä. Neuvottelut sopivan partnerin löytämiseksi seuraavaan kehitysvaiheeseen ovat meneillään.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-103). Kyseessä on uusi molekyyli, joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella uusi molekyyli on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 41 (37) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Kehitys Pohjoismaissa jatkui positiivisena, ja myynnin kasvu oli vahvaa erityisesti Kiinassa ja Japanissa.

QuikRead®-tulehdustestien myynti jatkui katsauskaudella vahvana. QuikRead 101 -järjestelmän helppokäyttöisyyttä lisäävän esitäytetyn tuoteversion sekä uuden sukupolven mittalaitteen QuikRead go®'n myynnit kehittyivät suotuisasti. Katsauskaudella aloitettiin myös QuikRead 101 -järjestelmälle tarkoitetun kvantitatiivisen FOB-määrityksen (Faecal Occult Blood) lanseeraus. Uusi tuoteversio auttaa seulomaan ruoansulatuskanavan häiriöitä.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,1 (4,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 27 % ja oli 8 % (12 %) segmentin liikevaihdosta. Tulosta painoivat lisäpanostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin.

Espoossa 23.10.2012

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 7-9/12 7-9/11 Muutos % 1-9/12 1-9/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 245,8 210,7 +16,7 % 726,0 681,8 +6,5 % 917,9
Myytyjen suoritteiden kulut -85,2 -72,4 +17,7 % -253,7 -219,8 +15,4 % -305,1
Bruttokate 160,6 138,3 +16,2 % 472,2 462,0 +2,2 % 612,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,7 -0,5 +256,8 % 2,1 2,5 -18,5 % 3,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -49,4 -44,6 +10,7 % -147,5 -151,2 -2,4 % -204,8
T&K-kulut -26,1 -19,4 +34,7 % -73,2 -62,1 +17,8 % -87,5
Hallinnon kulut -9,6 -8,4 +14,1 % -32,2 -27,9 +15,3 % -40,6
Liikevoitto 76,3 65,4 +16,6 % 221,5 223,4 -0,8 % 282,9
Rahoitustuotot 1,4 0,5 +158,4 % 4,8 3,1 +53,6 % 5,0
Rahoituskulut -1,7 -1,0 +69,3 % -5,9 -4,1 +44,6 % -6,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Voitto ennen veroja 76,0 65,0 +17,0 % 220,5 222,4 -0,9 % 282,0
Tuloverot -18,9 -17,1 +10,4 % -54,5 -58,1 -6,2 % -72,4
Tilikauden voitto 57,1 47,8 +19,4 % 166,0 164,3 +1,0 % 209,5
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 -0,2 -0,3 -1,1 -1,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,0 0,0 0,3 -0,2 -0,3
Muuntoerot 0,6 0,6 1,8 -0,5 0,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,6 0,4 1,9 -1,8 -1,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 57,7 48,2 +19,6 % 167,8 162,5 +3,3 % 208,4
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 57,1 47,8 +19,4 % 166,0 164,3 +1,0 % 209,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 57,7 48,2 +19,6 % 167,8 162,5 +3,3 % 208,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,41 0,34 +19,3 % 1,18 1,17 +1,0 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,41 0,34 +19,3 % 1,18 1,17 +1,0 % 1,49
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 10,7 9,2 +17,4 % 28,6 33,1 -13,4 % 42,5
Palkat ja muut henkilöstökulut 47,1 40,3 +16,9 % 152,8 134,3 +13,8 % 186,0
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      

KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR 9/12 9/11 Muutos % 12/11
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 201,7 186,9 +7,9 % 190,7
Liikearvo 13,5 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 62,4 67,8 -8,0 % 66,6
Muut aineettomat hyödykkeet 4,6 4,5 +1,4 % 4,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,4 1,4 +4,8 % 1,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,1 1,2 -7,3 % 1,1
Eläkesaaminen 39,3 34,7 +13,0 % 37,4
Laskennalliset verosaamiset 1,9 2,6 -28,1 % 1,4
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,8 -9,7 % 1,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 327,4 314,4 +4,1 % 318,6
Vaihto-omaisuus 170,2 147,7 +15,2 % 151,4
Myyntisaamiset 147,6 134,4 +9,8 % 155,3
Muut saamiset 32,3 23,4 +38,4 % 30,8
Rahavarat 114,3 87,0 +31,5 % 123,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 464,5 392,5 +18,3 % 460,5
Varat yhteensä 791,9 706,9 +12,0 % 779,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR 9/12 9/11 Muutos % 12/11
Osakepääoma 92,2 92,2 92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5 0,5
Muut rahastot 0,8 18,1 -95,6 % 17,6
Kertyneet voittovarat 375,2 343,0 +9,4 % 389,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 468,7 453,8 +3,3 % 499,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +9,7 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 468,7 453,8 +3,3 % 500,0
Laskennalliset verovelat 42,1 44,3 -5,0 % 42,2
Eläkevelvoitteet 0,5 0,7 -30,2 % 0,5
Varaukset 0,1 0,3 -43,3 % 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 119,7 76,8 +55,8 % 66,0
Muut pitkäaikaiset velat 0,8 0,1 +721,7 % 0,3
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 163,1 122,1 +33,7 % 109,3
Ostovelat 51,9 43,0 +20,7 % 66,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 10,2 11,3 -10,3 % 6,4
Muut lyhytaikaiset velat 67,8 53,5 +26,6 % 74,5
Varaukset 0,0 0,0  -26,3% 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 30,2 23,1 +30,5 % 22,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 160,0 131,0 +22,2 % 169,9
Velat yhteensä 323,2 253,1 +27,7 % 279,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 791,9 706,9 +12,0 % 779,1

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Käyttörahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuus
h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2011 92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4
Tilikauden tulos 164,3 164,3
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1,1 -1,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,2 -0,2
Muuntoerot -0,5 -0,5
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -8,5 -169,0 -177,5
Osakekannustinjärjestelmä 1,5 1,5
Siirto oman pääoman erien välillä -17,8 17,8
Muut muutokset  0,0 -0,2 -0,2
Oma pääoma 30.9.2011 92,2 0,5 18,1 -4,9 347,8 0,0 453,8
Oma pääoma 1.1.2012 92,2 0,5 17,6 -3,8 393,4 0,0 500,0
Tilikauden tulos 166,0 166,0
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,3 -0,3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,3 0,3
Muuntoerot 1,8 1,8
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -16,9 -183,2 -200,1
Osakekannustinjärjestelmä 1,3 1,3
Muut muutokset 0,0 -0,3 -0,3
Oma pääoma 30.9.2012 92,2 0,5 0,8 -2,0 377,2 0,0 468,7

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-9/12 1-9/11 2011
Liikevoitto 221,5 223,4 282,9
Oikaisut 27,7 32,7 39,0
Käyttöpääoman muutos -28,8 -52,6 -42,6
Maksetut korot -5,6 -4,0 -6,2
Saadut korot 4,6 3,0 5,0
Saadut osingot 0,1 0,1
Maksetut verot -51,9 -60,1 -79,3
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 167,6 142,7 198,9
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -32,7 -17,5 -25,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -6,5 -18,0 -19,9
Osakkuusyrityksen hankinta -0,0 -0,0
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,3 0,3
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,9 0,7 1,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -38,3 -34,5 -43,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,7 0,7 0,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,8 -0,9 -2,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 75,0 19,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -14,1 -10,5 -40,1
Maksetut osingot ja muu voitonjako -200,0 -177,4 -177,5
Rahoituksen rahavirta yhteensä -139,1 -188,1 -199,7
Rahavarojen muutos -9,9 -79,9 -44,7
Rahavarat kauden alussa 123,0 167,2 167,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,3 -0,3 0,5
Rahavarojen muutos -9,9 -79,9 -44,7
Rahavarat kauden lopussa 114,3 87,0 123,0

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 9/12 9/11 12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 190,7 187,1 187,1
Lisäykset 29,7 19,6 30,3
Vähennykset -0,7 -0,8 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset -18,1 -18,9 -25,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 201,7 186,9 190,7


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 9/12 9/11 12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 71,3 69,5 69,5
Lisäykset 6,3 17,1 19,1
Vähennykset -0,0 -0,0 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -10,6 -14,2 -17,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 67,0 72,3 71,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 9/12 9/11 12/11
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset, 41,0 41,0 41,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0 9,0
Takaukset 1,4 1,2 1,6
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 5,7 3,5 4,5
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 9/12 9/11 12/11
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR 0,6 -0,2 -0,4
Nimellisarvo, milj. EUR 51,3 21,4 40,7
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR 0,1 -0,2 -0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 59,1 43,7 63,1
CROSS CURRENCY SWAPIT
Käypä arvo, milj. EUR -0,1 0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 14,3 19,1
KORKOSWAPIT
Käypä arvo, milj. EUR -0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 23,2
SÄHKÖJOHDANNAISET
Käypä arvo, milj. EUR -0,5 0,4 -0,4
Nimellismäärä, GWh 125 156 153


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-9/12 1-9/11 2011
Johdon työsuhde-etuudet 3,9 4,3 4,8

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 7-9/12 7-9/11 Muutos % 1-9/12 1-9/11 Muutos % 2011
Lääkeliiketoiminta 234,2 199,8 +17,2 % 686,8 646,8 +6,2 % 870,6
          Alkuperälääkkeet 106,8 91,9 +16,2 % 299,9 305,5 -1,9 % 408,9
          Erityistuotteet 92,7 80,5 +15,2 % 269,6 238,3 +13,1 % 320,8
          Eläinlääkkeet 17,5 14,0 +24,5 % 51,6 48,5 +6,5 % 67,8
          Fermion 8,1 6,6 +22,9 % 36,4 31,5 +15,5 % 43,3
          Sopimusvalmistus ja muut 9,2 6,9 +33,3 % 29,3 22,9 +27,8 % 29,7
Diagnostiikkaliiketoiminta 12,1 11,3 +7,3 % 41,1 36,7 +12,0 % 49,5
Konsernierät -0,5 -0,5 +12,2 % -1,9 -1,6 +17,2 % -2,2
Konserni yhteensä 245,8 210,7 +16,7 % 726,0 681,8 +6,5 % 917,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 7-9/12 7-9/11 Muutos % 1-9/12 1-9/11 Muutos % 2011
Lääkeliiketoiminta 78,6 66,8 +17,7 % 226,1 226,1 287,6
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,0 0,8 -94,1 % 3,1 4,2 -26,5 % 4,9
Konsernierät -2,3 -2,1 +9,2 % -7,7 -7,0 +9,9 % -9,5
Konserni yhteensä 76,3 65,4 +16,6 % 221,5 223,4 -0,8 % 282,9


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 234,2 220,1 232,5 223,8 199,8 215,9 231,0 203,7
Diagnostiikkaliiketoiminta 12,1 13,4 15,5 12,9 11,3 11,7 13,7 11,8
Konsernierät -0,5 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6
Konserni yhteensä 245,8 232,8 247,4 236,1 210,7 227,0 244,1 214,9


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Lääkeliiketoiminta 78,6 68,1 79,4 61,4 66,8 67,1 92,3 49,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,0 0,5 2,5 0,7 0,8 0,7 2,8 1,0
Konsernierät -2,3 -2,7 -2,7 -2,5 -2,1 -2,7 -2,1 1,7
Konserni yhteensä 76,3 66,0 79,3 59,6 65,4 65,1 92,9 52,6


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Suomi 63,3 62,7 64,0 61,7 60,1 59,8 59,1 61,0
Skandinavia 30,3 30,3 32,4 28,5 28,1 30,3 33,4 28,6
Muu Eurooppa 76,5 79,2 78,7 79,6 71,5 77,2 80,2 77,4
Pohjois-Amerikka 27,1 30,4 38,4 36,0 24,0 29,2 38,7 22,1
Muut maat 48,6 30,2 33,9 30,3 26,9 30,6 32,8 25,8
Konserni yhteensä 245,8 232,8 247,4 236,1 210,7 227,0 244,1 214,9

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 7-9/12 7-9/11 Muutos % 1-9/12 1-9/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 234,2 199,8 +17,2 % 686,8 646,8 +6,2 % 870,6
Liikevoitto 78,6 66,8 +17,7 % 226,1 226,1 287,6
    % liikevaihdosta 33,6 % 33,4 % 32,9 % 35,0 % 33,0 %
T&K-kulut 24,1 17,9 +34,8 % 67,3 57,5 +17,0 % 81,1
    % liikevaihdosta 10,3 % 9,0 % 9,8 % 8,9 % 9,3 %
Investoinnit 11,7 10,2 +14,9 % 32,6 26,4 +23,4 % 38,8
    % liikevaihdosta 5,0 % 5,1 % 4,7 % 4,1 % 4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 114,0 92,7 +23,0 % 318,7 309,7 +2,9 % 421,1
Varat 614,1 558,0 +10,0 % 597,5
Velat 111,6 90,1 +23,9 % 132,2
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 120 3 070 +1,6 % 3 079

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 7-9/12 7-9/11 Muutos % 1-9/12 1-9/11 Muutos % 2011
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 74,1 59,8 +23,9 % 192,2 202,4 -5,0 % 266,7
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 10,3 10,1 +2,5 % 32,1 31,3 +2,6 % 44,0
Precedex® (tehohoitorauhoite) 7,2 8,0 -9,4 % 28,4 22,4 +27,2 % 33,0
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 6,2 6,3 -2,5 % 20,4 23,1 -11,7 % 30,5
Burana® (tulehdus, kipu) 6,1 6,0 +1,7 % 17,5 17,4 +0,7 % 23,5
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 6,4 3,3 +91,6 % 16,4 14,3 +14,4 % 23,2
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 5,9 12,8 0,3
Marevan® (verenohennus) 3,9 3,6 +8,2 % 12,2 11,6 +4,7 % 15,6
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 3,4 3,0 +13,4 % 11,5 9,8 +17,3 % 13,2
Fareston® (rintasyöpä) 3,3 2,2 +49,7 % 9,7 6,5 +49,1 % 9,6
Yhteensä 126,8 102,3 +24,0 % 353,1 338,7 +4,2 % 459,6
Osuus lääkeliikevaihdosta 54 % 51 % 51 % 52 % 53 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 7-9/12 7-9/11 Muutos % 1-9/12 1-9/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 12,1 11,3 +7,3 % 41,1 36,7 +12,0 % 49,5
Liikevoitto 0,0 0,8 -94,1 % 3,1 4,2 -26,5 % 4,9
    % liikevaihdosta 0,4 % 7,1 % 7,6 % 11,5 % 9,9 %
T&K-kulut 2,0 1,5 +32,9 % 5,9 4,6 +27,7 % 6,4
    % liikevaihdosta 16,2 % 13,1 % 14,3 % 12,6 % 12,9 %
Investoinnit 0,6 9,1 -93,1 % 2,9 10,1 -70,9 % 10,4
    % liikevaihdosta 5,2 % 80,7 % 7,1 % 27,5 % 21,1 %
Varat 46,7 44,4 +5,2 % 44,4
Velat 15,3 15,2 +0,5 % 17,4
Henkilöstömäärä kauden lopussa 346 317 +9,1 % 322

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.9.2012

A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 28,9 63,2 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 44 293 218 96 964 610 141 257 828
% koko osakekannasta 31 % 69 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 325 991 325 991
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 44 293 218 96 638 619 140 931 837
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 885 864 360 96 638 619 982 502 979
% kaikista äänistä 90 % 10 % 100 %
Osakkeenomistajia 19 512 45 842 58 800
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-30.9.2012

A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 2 620 327 66 258 606 68 878 933
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 5,9 % 68,6 % 48,8 %
Vaihto, milj. EUR 40,5 1 019,7 1 060,1
Päätöskurssi 31.12.2011, EUR 15,18 15,05
Alin kurssi, EUR  (A ja B 5.6.2012) 13,31 13,31
Keskikurssi, EUR 15,44 15,39
Ylin kurssi, EUR (A 19. ja 20.3.2012, B 16.3.2012) 17,00 16,82
Päätöskurssi 30.9.2012, EUR 16,54 16,65
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2012
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 732,6 1 609,0 2 341,6


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

7-9/12 7-9/11 Muutos % 1-9/12 1-9/11 Muutos % 2011
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,34 +19,3 % 1,18 1,17 +1,0 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,34 +19,3 % 1,18 1,17 +1,0 % 1,49
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,42 0,23 +84,8 % 0,92 0,77 +19,4 % 1,10
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,33 3,22 +3,2 % 3,55
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 932 140 844 140 909 140 821 140 827

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011, lukuun ottamatta 1.1.2012 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.


Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
=
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden voitto x 100
=
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
=
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % Korollinen vieras pääoma - rahavarat x 100
=
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakkeen keskikurssi, EUR Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
=
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.