Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2012

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 31.7.2012 klo 12:00

Orionin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2012 oli 480 miljoonaa euroa (471 miljoonaa euroa vuoden 2011 tammi-kesäkuussa), ja se kasvoi kaksi prosenttia edellisen vuoden vertailukaudesta.

 • Liikevoitto oli 145 (158) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 145 (158) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 55 % (61 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 51 % (59 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 48 % (53 %). 

 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,77 (0,83) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,50 (0,54) euroa. 

 • Näkymäarvio vuodelle 2012 päivitettiin katsauskauden jälkeen. Nykyinen näkymäarvio on, että vuoden 2012 liikevaihto on hieman korkeampi kuin vuonna 2011 ja että liikevoitto on hieman korkeampi kuin vuonna 2010. 

 • Orionin taloudelliset tavoitteet on päivitetty. 

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

4-6/12 4-6/11 Muutos % 1-6/12 1-6/11 Muutos % 2011
Liikevaihto, milj. EUR 232,8 227,0 +2,5 % 480,2 471,2 +1,9 % 917,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 170,1 167,3 +1,7 % 353,5 352,3 +0,3 % 677,2
    % liikevaihdosta 73,1 % 73,7 % 73,6 % 74,8 % 73,8 %
Liikevoitto, milj. EUR 66,0 65,1 +1,4 % 145,2 158,0 -8,1 % 282,9
    % liikevaihdosta 28,3 % 28,7 % 30,2 % 33,5 % 30,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 65,2 64,8 +0,6 % 144,5 157,5 -8,2 % 282,0
    % liikevaihdosta 28,0 % 28,5 % 30,1 % 33,4 % 30,7 %
Tuloverot, milj. EUR 15,9 16,8 -5,1 % 35,6 41,0 -13,1 % 72,4
T&K-kulut, milj. EUR 24,2 22,9 +5,7 % 47,1 42,7 +10,1 % 87,5
    % liikevaihdosta 10,4 % 10,1 % 9,8 % 9,1 % 9,5 %
Investoinnit, milj. EUR 15,0 10,1 +49,3 % 23,3 17,3 +35,1 % 49,5
    % liikevaihdosta 6,5 % 4,4 % 4,9 % 3,7 % 5,4 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 746,1 668,5 +11,6 % 779,1
Omavaraisuusaste, % 55,1 % 60,7 % 64,2 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 23,2 % 11,2 % -6,9 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 157,6 105,7 +49,0 % 88,7
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 177,5 157,3 +12,8 % 190,5
Rahavarat, milj. EUR 62,1 60,4 +2,9 % 123,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 51,4 % 59,0 % 49,4 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 47,8 % 53,4 % 43,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,34 +2,6 % 0,77 0,83 -6,6 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,34 +2,6 % 0,77 0,83 -6,6 % 1,49
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,23 0,20 +15,7 % 0,50 0,54 -8,3 % 1,10
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,92 2,88 +1,3 % 3,55
Henkilömäärä kauden lopussa 3 609 3 435 +5,0 % 3 425
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 485 3 245 +7,4 % 3 328
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 105,7 94,0 +12,4 % 186,0

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Myynti kehittyi hyvin"

"Stalevon geneeristen kilpailijoiden tulo Yhdysvaltojen markkinoille huhtikuussa on ennakoidusti pienentänyt toimituksiamme Novartikselle. Olemme kuitenkin pystyneet korvaamaan osan tästä myynnin laskusta geneeristen entakaponi-tuotteiden toimituksilla. Muun tuotteistomme myynti kehittyi edelleen hyvin ja on kasvanut 10 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Myynnin kustannukset ovat alkuvuonna laskeneet jonkin verran vuoden takaisesta. Vertailukauden luvut sisälsivät 6 miljoonaa euroa tuoteoikeuksista tehtyjä aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksia, mikä selittää valtaosan laskusta. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin panostuksia on kohdistettu jonkin verran uudelleen. Tutkimuskustannukset puolestaan ovat kasvaneet kliinisen vaiheen projektien määrän kasvun ja niiden suunnitelmien mukaisen etenemisen seurauksena.

Olemme arvioineet uudelleen taloudellisia tavoitteitamme. Perustavoitteina ovat edelleen konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu. Tavoitteet toteutetaan kasvattamalla liikevaihtoa sekä säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla, jossa liikevoitto ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta. Näiden tavoitteiden toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. Konsernin vakavaraisuus pidetään jatkossakin vahvana, ja tavoitteena on vähintään 50 prosentin omavaraisuusaste.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivulta 6-7, päivitettiin katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa. Ennakoimme, että koko vuoden liikevaihtomme on hieman korkeampi kuin vuonna 2011 ja liikevoittomme on hieman korkeampi kuin vuonna 2010. Liikevaihtomme vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja liikevoittomme vuonna 2010 oli 254 miljoonaa euroa."

Katsauskauden tapahtumia

Huhtikuussa ensimmäiset Orionin lisensoimat geneeriset entakaponi-tuotteet tulivat markkinoille Yhdysvalloissa.

26.4. Orion ilmoitti aloittaneensa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Stalevo®-lääkettä Yhdysvalloissa suojaavia patenttejaan.

1.5. Orion kertoi saaneensa tiedon, että yhdysvaltalainen alioikeus oli antanut päätöksensä Orionin Precedex®-alkuperälääkettä koskevassa U.S.-patenttioikeudenkäynnissä.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

3.7. Orion paransi näkymäarviota vuodelle 2012.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 31.7.2012 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 914111 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista +1 334 323 6203

Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125


Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin tänään.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2012-2013

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 ti 23.10.2012
Tilinpäätöstiedote 2012 ti 5.2.2013
Varsinainen yhtiökokous 2013 ti 19.3.2013
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 ti 23.4.2013
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 ti 30.7.2013
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 ti 22.10.2013

Vuosikertomus vuodelta 2012 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2013.                        

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja   puh. 010 426 2883

www.orion.fi  
www.orion.fi/sijoittajille

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-6/2012


Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2012 tammi-kesäkuussa oli 480 miljoonaa euroa (471 miljoonaa euroa vuoden 2011 tammi-kesäkuussa). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 7 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 453 (447) miljoonaa euroa. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 17 % ja oli yhteensä 118 (143) miljoonaa euroa. Tämä oli 26 % (32 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston kokonaisliikevaihto oli 335 (304) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 % vertailukaudesta. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 205 (217) miljoonaa euroa eli 45 % (49 %).  

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 29 (25) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 145 (158) miljoonaa euroa, ja se laski 8 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 148 (159) miljoonaa euroa, ja se laski vertailukaudesta 7 %. Vertailukauden liikevaihtoa ja -voittoa paransi 7 miljoonan euron kertaluontoinen maksu. Liikevoittoa heikensi vertailukaudesta myynnin painottuminen aiempaa matalakatteisempiin tuotteisiin Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun seurauksena.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,1 (3,4) miljoonaa euroa, ja se laski 11 % kulujen nousun takia huolimatta hyvin kehittyneestä myynnistä.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut laskivat 8 % ja olivat 98 (107) miljoonaa euroa. Vertailukaudella kulut sisälsivät 6 miljoonaa euroa tuoteoikeuksista tehtyjä aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksia.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 47 (43) miljoonaa euroa, ja ne nousivat 10 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (9 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 43 (40) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut kasvoivat ja olivat 23 (20) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 1 (3) miljoonaa euroa. 

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 145 (158) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,77 (0,83) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,77 (0,83) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,92 (2,88) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 51 % (59 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 48 % (53 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 23 % (11 %) ja omavaraisuusaste oli 55 % (61 %).
Konsernitaseen vieras pääoma 30.6.2012 oli 335 (263) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 158 (106) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 127 (83) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 62 (60) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 93 (92) miljoonaa euroa. Rahavirta parani huolimatta liikevoiton laskusta, koska käyttöpääomaan sitoutunut rahamäärä kasvoi vähemmän kuin vertailukaudella.

Investointien rahavirta oli -23 (-16) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta oli -131 (-182) miljoonaa euroa. Kaudella nostettiin uusia pitkäaikaisia lainoja 75 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 23 (17) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 18 (11) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 5 (7) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2012

Liikevaihto on hieman korkeampi kuin vuonna 2011.

Liikevoitto on hieman korkeampi kuin vuonna 2010.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Näkymien perustelut

Tuotelanseeraukset tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana Suomessa. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin jatkuvan myös vuonna 2012.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 laskee Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä vuoden 2012 kuluessa. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntiin vuonna 2012.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2012 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut kasvavat vuodesta 2011. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2012 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2012 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä. Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä vuonna 2012 laskevan geneerisen kilpailun alkamisen vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja kannattava kasvu.

Nämä tavoitteet toteutetaan:

 • Kasvattamalla liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. 

 • Säilyttämällä kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.  

 • Pitämällä omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
   

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.6.2012 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 44 693 218 (46 183 877) kappaletta ja B-osakkeita 96 564 610 (95 073 951) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Kesäkuun 2012 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.6.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 990 102 979 (1 018 337 737) ääntä.

Orionilla oli kesäkuun 2012 lopussa 60 321 (56 655) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-kesäkuussa osakkeita muunnettiin yhteensä 300 000 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 110 miljoonaa euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla. Hallituksella oli 30.6.2012 jäljellä valtuudet luovuttaa 309 337 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Orion luovutti 12.3.2012 yhteensä 87 763 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2011 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen.

Omistuspohja

Orionilla oli kesäkuun 2012 lopussa 60 321 (56 655) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (94 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 51 % (50 %) ja kaikista äänistä 65 % (64 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 43 (43) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 30 % (31 %) ja 6 % (6 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli kesäkuun 2012 lopussa 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % (0,3 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 % (0,04 %).

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-kesäkuussa 2012 oli 3 485 (3 245). Kesäkuun 2012 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 609 (3 435) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 888 (2 729) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 721 (706) henkilöä. Henkilöstön määrä on lisääntynyt pääosin tuotannossa johtuen kasvaneista tuotantomääristä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-kesäkuulta 2012 olivat yhteensä 106 (94) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion kertoi 1.5.2012 saaneensa tiedon, että New Jerseyn alioikeus (United States District Court for the District of New Jersey) oli antanut päätöksensä Orionin ja Hospira, Inc. -yhtiön 4.9.2009 aloittamassa US-patentteja nrot 4,910,214 ja 6,716,867 koskevassa patenttiloukkausoikeudenkäynnissä. Vastaajina jutussa ovat Sandoz Inc., Sandoz International GmbH ja Sandoz Canada Inc. -yhtiöt (jäljempänä yhdessä "Sandoz").

Tuomioistuimen mukaan US-patentti nro 4,910,214 on pätevästi voimassa. Sandozilta kielletään geneeristen deksmedetomidiini-tuotteidensa kaupallinen valmistaminen, käyttäminen, myynti tai myyntiin tarjoaminen Yhdysvalloissa tai maahantuonti Yhdysvaltoihin siihen asti, kunnes patentin 4,910,214 voimassaolo päättyy, sisältäen mahdolliset patentin pidennykset. Lisäksi tuomioistuin määräsi, että Sandozin ANDA-myyntilupahakemuksen (Abbreviated New Drug Application) nro 91-465 voimaanastuminen ei voi tapahtua ennen kyseisen '214 patentin päättymistä, mahdolliset pidennykset sisältäen. Tuomioistuin totesi erikseen, että US-patentti nro 6,716,867 on puuttuvan keksinnöllisyyden vuoksi mitätön.

Orionin lisenssikumppani Hospira Inc. myy Precedex®-tuotetta Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla.

Orion ja Hospira sekä Sandoz ovat valittaneet päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen.

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Juttu on jätetty lepäämään odottamaan edellä mainitun Sandoz-yhtiöitä vastaan olevan valitusprosessin päättymistä koskien patenttia 6,716,867.

Oikeudenkäynti Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 24.1.2011 ja 26.4.2012 patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nrot 5,446,194, 6,500,867 ja 6,797,732.

Mylan pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg kuten Orionin Comtan®-nimisessä alkuperälääkkeessä.  Comtania käytetään Parkinsonin tautia sairastavien, tilanvaihteluoireista kärsivien potilaiden hoitoon levodopa/karbidopa-lääkityksen lisänä. Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Comtan-lääkettä yksinoikeudella Yhdysvalloissa.

Lisäksi Mylan hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneerisiä, annosvahvuudeltaan 12,5/50/200 mg:n; 18,75/75/200 mg:n; 25/100/200 mg:n; 31,25/125/200 mg:n; 37,5/150/200 mg:n ja 50/200/200 mg:n tablettivalmisteita, joissa vaikuttavina aineina ovat karbidopa, levodopa ja entakaponi samassa suhteessa kuin Orionin Stalevo® -nimisessä, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetussa alkuperälääkkeessä. Stalevo on tehostettu levodopahoito, jota Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2012 oli yhteensä 1 000 (967) miljoonaa euroa, ja se nousi 3 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa oli yhteensä 108 (100) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 664 miljoonaa dollaria (838 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 21 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 951 (1 033) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 8 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vakaana kokonaismarkkinan laskiessa selvästi. Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 180 (180 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta) miljoonaa dollaria. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti säilyi vakaana 157 (158) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 16 prosenttia 58 (50) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 27 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 217 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maaliskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (158 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 28 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 168 (141) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 19 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 453 (447) miljoonaa euroa, ja se kasvoi prosentin edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 148 (159) miljoonaa euroa, ja se laski 7 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 33 % (36 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 226 (237) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 50 % (53 %).

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 205 (217) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 45 % (49 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 193 (214) miljoonaa euroa, ja se laski 10 %.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 118 (143) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 17 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 26 % (32 %). Myynnin lasku johtuu pääosin geneerisen kilpailun alkamisesta Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012, mikä vähensi toimituksia Novartikselle. Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 70 (95) miljoonaa euroa, ja se laski 26 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle laskivat 22 %, ja Comtan-toimitukset 32 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä säilyi edellisvuoden vertailukauden tasolla ja oli yhteensä 48 (48) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 41 (40) miljoonaa euroa ja Comtessin 7 (8) miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat tehneet kaksi epidemiologista tutkimusta, joista raportoidaan viranomaisille vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 22 (21) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 14 (17) miljoonaa euroa, ja se laski 15 %. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi edelleen vahvaa kasvuaan, mutta myynti partnereille oli vertailukautta pienempi. Orion jatkaa Easyhaler-tuotteiden oikeuksien kotiuttamisstrategiaa, ja tähän liittyvä siirtymävaihe vaikuttaa heikentävästi kuluvan vuoden partnerimyyntiin.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 21 (14) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 48 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 5 (0) miljoonaa euroa. Tuotteen lanseeraukset etenevät suunnitellusti, ja se on jo saatavilla yli kymmenessä Euroopan maassa. Useimmissa muissa Euroopan maissa tuote lanseerataan vuoden 2012 aikana sitä mukaa kuin hinnoittelu- ja korvattavuusprosessit etenevät maakohtaisesti.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 177 (158) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 %. Kasvua vauhdittivat Orionin geneeriset entakaponi-tuotteet, joiden vuoden alussa alkanut myynti raportoidaan osana Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihtoa.

Yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi voimakkaasti vuoden 2011 tammi-kesäkuuhun verrattuna. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden lanseeraukset pysyivät edellisvuoden tammi-kesäkuun tasolla.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-kesäkuussa 2012 oli 117 (109) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan etenkin reseptilääkkeissä.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-kesäkuussa oli 29 (25) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä.

Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto oli tammi-kesäkuussa edellisvuoden vertailukauden tasolla, ja oli 34 (34) miljoonaa euroa. Tulosyksikön liikevaihdosta 29 % (32 %) eli 10 (11) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

Lääketeollisuus ry:n tilastoinnin mukaan eläinlääkkeiden kokonaismarkkina vuoden 2012 tammi-kesäkuussa Suomessa oli noin 28 (26) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %. Orion oli toiseksi suurin toimija 17 prosentin (20 %) markkinaosuudella.

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-kesäkuussa 2012 oli 28 (25) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Fermionin tehtaiden käyttöaste oli katsauskaudella erittäin korkea. Normaalin tuotteiston valmistuksen lisäksi käyttöastetta kohotti Orionin omien alkuperälääkkeiden kehitystyössä tarvittavien vaikuttavien aineiden valmistus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-kesäkuussa 2012 olivat 47 (43) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 43 (40) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (9 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis arvioi parhaillaan uudelleen myyntilupahakemuksen jättämisen aikataulua.

Orion jatkaa yhdessä Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kehitystyö on kliinisen tutkimuksen vaiheessa I/II.

Orionilla on käynnissä toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin hoidossa.

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta, joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Tuotteen kehitys on kliinisen vaiheen tutkimuksissa.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 29 (25) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Kehitys Pohjoismaissa jatkui positiivisena, ja myynnin kasvu oli vahvaa erityisesti Kiinassa ja Japanissa.

QuikRead®-tulehdustestien myynti jatkui katsauskaudella vahvana, ja etenkin QuikRead 101 -järjestelmän helppokäyttöisyyttä lisäävän esitäytetyn tuoteversion myynti kehittyi suotuisasti. Uuden sukupolven mittalaitteen QuikRead go®'n lanseeraukset etenivät katsauskaudella suunnitellusti.  

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,1 (3,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 11 % ja oli 11 % (14 %) segmentin liikevaihdosta. Tulosta painoivat lisäpanostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä myyntiportfolion vertailukautta heikompi katerakenne.

Espoossa 31.7.2012

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 4-6/12 4-6/11 Muutos % 1-6/12 1-6/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 232,8 227,0 +2,5 % 480,2 471,2 +1,9 % 917,9
Myytyjen suoritteiden kulut -82,0 -74,8 +9,6 % -168,5 -147,5 +14,3 % -305,1
Bruttokate 150,8 152,3 -1,0 % 311,6 323,7 -3,7 % 612,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -0,2 1,0 -121,2 % 1,3 3,0 -56,2 % 3,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -48,9 -54,4 -10,1 % -98,1 -106,6 -8,0 % -204,8
T&K-kulut -24,2 -22,9 +5,7 % -47,1 -42,7 +10,1 % -87,5
Hallinnon kulut -11,5 -10,8 +6,5 % -22,6 -19,5 +15,8 % -40,6
Liikevoitto 66,0 65,1 +1,4 % 145,2 158,0 -8,1 % 282,9
Rahoitustuotot 2,3 1,3 +80,0 % 3,4 2,6 +31,9 % 5,0
Rahoituskulut -3,1 -1,6 +96,5 % -4,2 -3,1 +36,7 % -6,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Voitto ennen veroja 65,2 64,8 +0,6 % 144,5 157,5 -8,2 % 282,0
Tuloverot -15,9 -16,8 -5,1 % -35,6 -41,0 -13,1 % -72,4
Tilikauden voitto 49,2 48,0 +2,6 % 108,8 116,4 -6,5 % 209,5
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,1 -0,4 -0,2 -0,9 -1,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,3 -0,1 0,3 -0,2 -0,3
Muuntoerot 0,9 -0,5 1,2 -1,0 0,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,0 -0,9 1,3 -2,2 -1,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 50,2 47,0 +6,8 % 110,1 114,3 -3,6 % 208,4
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 49,2 48,0 +2,6 % 108,8 116,4 -6,5 % 209,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 50,2 47,0 +6,8 % 110,1 114,3 -3,6 % 208,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,35 0,34 +2,6 % 0,77 0,83 -6,6 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,35 0,34 +2,6 % 0,77 0,83 -6,6 % 1,49
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,0 11,0 -18,6 % 17,9 23,9 -25,1 % 42,5
Palkat ja muut henkilöstökulut 53,1 49,6 +7,0 % 105,7 94,0 +12,4 % 186,0
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      

KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR 6/12 6/11 Muutos % 12/11
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 196,6 184,6 +6,5 % 190,7
Liikearvo 13,5 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 65,7 60,3 +8,9 % 66,6
Muut aineettomat hyödykkeet 4,6 4,5 +3,3 % 4,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,4 1,4 +4,8 % 1,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,1 1,2 -9,8 % 1,1
Eläkesaaminen 38,7 33,7 +14,7 % 37,4
Laskennalliset verosaamiset 1,4 2,7 -47,5 % 1,4
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 2,0 -20,9 % 1,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 324,7 303,9 +6,8 % 318,6
Vaihto-omaisuus 168,3 143,0 +17,7 % 151,4
Myyntisaamiset 158,0 137,3 +15,1 % 155,3
Muut saamiset 33,0 23,9 +37,7 % 30,8
Rahavarat 62,1 60,4 +2,9 % 123,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 421,4 364,5 +15,6 % 460,5
Varat yhteensä 746,1 668,5 +11,6 % 779,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR 6/12 6/11 Muutos % 12/11
Osakepääoma 92,2 92,2 92,2
Ylikurssirahasto 17,8
Käyttörahasto 0,5 0,5 0,5
Muut rahastot 0,8 0,5 +79,0 % 17,6
Kertyneet voittovarat 317,3 294,5 +7,7 % 389,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 410,8 405,5 +1,3 % 499,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +20,6 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 410,9 405,5 +1,3 % 500,0
Laskennalliset verovelat 42,4 44,7 -5,2 % 42,2
Eläkevelvoitteet 0,5 0,7 -30,7 % 0,5
Varaukset 0,1 0,3 -43,3 % 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 127,3 82,6 +54,2 % 66,0
Muut pitkäaikaiset velat 0,5 0,1 +351,8 % 0,3
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 171,0 128,3 +33,2 % 109,3
Ostovelat 54,4 40,5 +34,1 % 66,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 5,8 13,5 -56,8 % 6,4
Muut lyhytaikaiset velat 73,8 57,5 +28,4 % 74,5
Varaukset 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 30,2 23,1 +30,7 % 22,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 164,2 134,7 +22,0 % 169,9
Velat yhteensä 335,2 263,0 +27,5 % 279,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 746,1 668,5 +11,6 % 779,1

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Käyttörahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuus
h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2011 92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4
Tilikauden tulos 116,4 116,4
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,9 -0,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,2 -0,2
Muuntoerot -1,0 -1,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -8,5 -169,0 -177,5
Osakekannustinjärjestelmä 1,4 1,4
Muut muutokset -0,2 -0,2
Oma pääoma 30.6.2011 92,2 17,8 0,5 0,5 -5,4 299,9 0,0 405,5
Oma pääoma 1.1.2012 92,2 0,5 17,6 -3,8 393,4 0,0 500,0
Tilikauden tulos 108,8 108,8
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,2 -0,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,3 0,3
Muuntoerot 1,2 1,2
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -16,9 -183,2 -200,1
Osakekannustinjärjestelmä 1,2 1,2
Muut muutokset -0,3 -0,3
Oma pääoma 30.6.2012 92,2 0,5 0,8 -2,6 320,0 0,0 410,9

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-6/12 1-6/11 2011
Liikevoitto 145,2 158,0 282,9
Oikaisut 17,8 24,2 39,0
Käyttöpääoman muutos -33,2 -50,1 -42,6
Maksetut korot -3,7 -3,0 -6,2
Saadut korot 3,5 2,7 5,0
Saadut osingot 0,1 0,1
Maksetut verot -36,6 -40,4 -79,3
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 93,0 91,5 198,9
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -18,5 -8,5 -25,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -5,2 -7,6 -19,9
Osakkuusyrityksen hankinta -0,0 -0,0
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,3 0,3
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,4 0,3 1,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -23,2 -15,5 -43,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,7 0,7 0,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5 -0,6 -2,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 75,0 19,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,6 -4,8 -40,1
Maksetut osingot ja muu voitonjako -199,8 -177,4 -177,5
Rahoituksen rahavirta yhteensä -131,2 -182,1 -199,7
Rahavarojen muutos -61,5 -106,1 -44,7
Rahavarat kauden alussa 123,0 167,2 167,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,6 -0,7 0,5
Rahavarojen muutos -61,5 -106,1 -44,7
Rahavarat kauden lopussa 62,1 60,4 123,0

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 6/12 6/11 12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 190,7 187,1 187,1
Lisäykset 18,3 10,6 30,3
Vähennykset -0,4 -0,4 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset -12,0 -12,7 -25,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 196,6 184,6 190,7


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 6/12 6/11 12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 71,3 69,5 69,5
Lisäykset 5,0 6,6 19,1
Vähennykset -0,0 -0,0 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -5,9 -11,3 -17,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 70,4 64,8 71,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 6/12 6/11 12/11
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset, 41,0 41,0 41,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0 9,0
Takaukset 1,5 1,2 1,6
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 5,6 3,6 4,5
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 6/12 6/11 12/11
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR -0,1 -0,2 -0,4
Nimellisarvo, milj. EUR 46,8 47,6 40,7
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR 0,0 0,1 -0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 38,9 37,9 63,1
CROSS CURRENCY SWAPIT
Käypä arvo, milj. EUR -0,1 0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 14,3 19,1
KORKOSWAPIT
Käypä arvo, milj. EUR -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR 24,1
SÄHKÖJOHDANNAISET
Käypä arvo, milj. EUR -0,6 0,6 -0,4
Nimellismäärä, GWh 140 170 153


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-6/12 1-6/11 1-12/11
Johdon työsuhde-etuudet 3,5 3,8 4,8

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 4-6/12 4-6/11 Muutos % 1-6/12 1-6/11 Muutos % 2011
Lääkeliiketoiminta 220,1 215,9 +1,9 % 452,6 447,0 +1,3 % 870,6
          Alkuperälääkkeet 94,1 100,2 -6,1 % 193,1 213,6 -9,6 % 408,9
          Erityistuotteet 86,7 77,7 +11,6 % 176,9 157,9 +12,1 % 320,8
          Eläinlääkkeet 15,9 17,3 -7,8 % 34,2 34,4 -0,8 % 67,8
          Fermion 12,3 12,0 +2,3 % 28,3 24,9 +13,5 % 43,3
          Sopimusvalmistus ja muut 11,0 8,7 +26,9 % 20,2 16,1 +25,4 % 29,7
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,4 11,7 +14,7 % 28,9 25,4 +14,1 % 49,5
Konsernierät -0,7 -0,6 +22,0 % -1,4 -1,2 +19,3 % -2,2
Konserni yhteensä 232,8 227,0 +2,5 % 480,2 471,2 +1,9 % 917,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 4-6/12 4-6/11 Muutos % 1-6/12 1-6/11 Muutos % 2011
Lääkeliiketoiminta 68,1 67,1 +1,5 % 147,5 159,4 -7,4 % 287,6
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,5 0,7 -17,5 % 3,1 3,4 -10,7 % 4,9
Konsernierät -2,7 -2,7 +0,5 % -5,4 -4,9 +10,2 % -9,5
Konserni yhteensä 66,0 65,1 +1,4 % 145,2 158,0 -8,1 % 282,9


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Lääkeliiketoiminta 220,1 232,5 223,8 199,8 215,9 231,0 203,7 203,2
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,4 15,5 12,9 11,3 11,7 13,7 11,8 10,5
Konsernierät -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5
Konserni yhteensä 232,8 247,4 236,1 210,7 227,0 244,1 214,9 213,2


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Lääkeliiketoiminta 68,1 79,4 61,4 66,8 67,1 92,3 49,9 71,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,5 2,5 0,7 0,8 0,7 2,8 1,0 1,0
Konsernierät -2,7 -2,7 -2,5 -2,1 -2,7 -2,1 1,7 -1,8
Konserni yhteensä 66,0 79,3 59,6 65,4 65,1 92,9 52,6 70,6


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Suomi 62,7 64,0 61,7 60,1 59,8 59,1 61,0 57,6
Skandinavia 30,3 32,4 28,5 28,1 30,3 33,4 28,6 28,4
Muu Eurooppa 79,2 78,7 79,6 71,5 77,2 80,2 77,4 70,0
Pohjois-Amerikka 30,4 38,4 36,0 24,0 29,2 38,7 22,1 31,1
Muut maat 30,2 33,9 30,3 26,9 30,6 32,8 25,8 26,0
Konserni yhteensä 232,8 247,4 236,1 210,7 227,0 244,1 214,9 213,2

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 4-6/12 4-6/11 Muutos % 1-6/12 1-6/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 220,1 215,9 +1,9 % 452,6 447,0 +1,3 % 870,6
Liikevoitto 68,1 67,1 +1,5 % 147,5 159,4 -7,4 % 287,6
    % liikevaihdosta 31,0 % 31,1 % 32,6 % 35,7 % 33,0 %
T&K-kulut 22,1 21,4 +3,4 % 43,2 39,6 +8,9 % 81,1
    % liikevaihdosta 10,0 % 9,9 % 9,5 % 8,9 % 9,3 %
Investoinnit 13,7 9,4 +44,6 % 20,9 16,2 +28,7 % 38,8
    % liikevaihdosta 6,2 % 4,4 % 4,6 % 3,6 % 4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 97,9 102,9 -4,9 % 204,6 217,0 -5,7 % 420,2
Varat 620,3 553,9 +12,0 % 597,5
Velat 119,3 91,2 +30,7 % 132,2
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 245 3 096 +4,8 % 3 079

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 4-6/12 4-6/11 Muutos % 1-6/12 1-6/11 Muutos % 2011
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 54,9 69,0 -20,5 % 118,1 142,5 -17,2 % 266,7
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 11,4 10,7 +6,9 % 21,8 21,2 +2,6 % 44,0
Precedex® (tehohoitorauhoite) 10,9 6,1 +78,7 % 21,2 14,4 +47,5 % 33,0
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 7,3 8,2 -11,7 % 14,2 16,8 -15,2 % 30,5
Burana® (tulehdus, kipu) 5,7 5,7 11,4 11,4 +0,2 % 23,5
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 3,7 4,4 -16,2 % 10,0 11,0 -8,9 % 23,2
Marevan® (verenohennus) 3,9 4,3 -8,2 % 8,3 8,1 +3,1 % 15,6
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 4,3 3,4 +25,0 % 8,1 6,8 +18,9 % 13,2
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 2,6 6,8 0,0
Fareston® (rintasyöpä) 2,9 1,1 +159,9 % 6,4 4,3 +48,7 % 9,6
Yhteensä 107,5 112,8 -4,7 % 226,4 236,5 -4,3 % 459,3
Osuus lääkeliikevaihdosta 49 % 52 % 50 % 53 % 53 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 4-6/12 4-6/11 Muutos % 1-6/12 1-6/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 13,4 11,7 +14,7 % 28,9 25,4 +14,1 % 49,5
Liikevoitto 0,5 0,7 -17,5 % 3,1 3,4 -10,7 % 4,9
    % liikevaihdosta 4,1 % 5,6 % 10,6 % 13,5 % 9,9 %
T&K-kulut 2,1 1,6 +36,1 % 3,9 3,1 +25,3 % 6,4
    % liikevaihdosta 15,8 % 13,3 % 13,6 % 12,3 % 12,9 %
Investoinnit 1,2 0,6 +97,1 % 2,3 1,0 +139,1 % 10,4
    % liikevaihdosta 9,2 % 5,4 % 8,0 % 3,8 % 21,1 %
Varat 47,4 35,9 +32,1 % 44,4
Velat 16,0 6,7 +140,1 % 17,4
Henkilöstömäärä kauden lopussa 338 315 +7,3 % 322

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.6.2012

A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 29,2 63,0 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 44 693 218 96 564 610 141 257 828
% koko osakekannasta 32 % 68 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 325 991 325 991
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 44 693 218 96 238 619 140 931 837
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 893 864 360 96 238 619 990 102 979
% kaikista äänistä 90 % 10 % 100 %
Osakkeenomistajia 19 828 47 147 60 321
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-30.6.2012

A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 1 975 731 49 393 439 51 369 170
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 4,4 % 51,2 % 36,4 %
Vaihto, milj. EUR 30,0 745,9 775,9
Päätöskurssi 31.12.2011, EUR 15,18 15,05
Alin kurssi, EUR  (A ja B 5.6.2012) 13,31 13,31
Keskikurssi, EUR 15,19 15,10
Ylin kurssi, EUR (A 19. ja 20.3.2012, B 16.3.2012) 17,00 16,82
Päätöskurssi 30.6.2012, EUR 15,00 14,96
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2012
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 670,4 1 439,7 2 110,1


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

4-6/12 4-6/11 Muutos % 1-6/12 1-6/11 Muutos % 2011
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,34 +2,6 % 0,77 0,83 -6,6 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,34 +2,6 % 0,77 0,83 -6,6 % 1,49
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,23 0,20 +15,7 % 0,50 0,54 -8,3 % 1,10
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,92 2,88 +1,3 % 3,55
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 932 140 844 140 897 140 810 140 827

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011, lukuun ottamatta 1.1.2012 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.


Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
=
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden voitto x 100
=
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
=
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % Korollinen vieras pääoma - rahavarat x 100
=
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakkeen keskikurssi, EUR Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
=
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.