Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2012

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.4.2012 klo 12:00

Orionin liikevaihto tammi-maaliskuulta 2012 oli 247 miljoonaa euroa (244 miljoonaa euroa vuoden 2011 tammi-maaliskuussa), ja oli edellisen vuoden vertailukauden tasolla.

 • Liikevoitto oli 79 (93) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 79 (93) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 40 % (44 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 58 % (72 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 55 % (66 %). 

 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,49) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,27 (0,34) euroa. 

 • Näkymäarvio vuodelle 2012 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2012 liikevaihto on vuoden 2011 tasolla ja että liikevoitto on vuoden 2010 tasolla. 

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

1-3/12 1-3/11 Muutos % 2011
Liikevaihto, milj. EUR 247,4 244,1 +1,3 % 917,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 183,4 185,0 -0,9 % 677,2
    % liikevaihdosta 74,1 % 75,8 % 73,8 %
Liikevoitto, milj. EUR 79,3 92,9 -14,7 % 282,9
    % liikevaihdosta 32,0 % 38,0 % 30,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 79,3 92,7 -14,4 % 282,0
    % liikevaihdosta 32,1 % 38,0 % 30,7 %
Tuloverot, milj. EUR 19,7 24,2 -18,6 % 72,4
T&K-kulut, milj. EUR 22,8 19,8 +15,3 % 87,5
    % liikevaihdosta 9,2 % 8,1 % 9,5 %
Investoinnit, milj. EUR 8,3 7,2 +15,2 % 49,5
    % liikevaihdosta 3,4 % 2,9 % 5,4 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 905,2 812,3 +11,4 % 779,1
Omavaraisuusaste, % 39,8 % 44,1 % 64,2 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -20,0 % -29,3 % -6,9 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 163,6 110,1 +48,6 % 88,7
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 380,9 343,9 +10,8 % 190,5
Rahavarat, milj. EUR 235,9 214,9 +9,7 % 123,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 57,8 % 72,1 % 49,4 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 55,4 % 66,3 % 43,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,49 -13,0 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,49 -13,0 % 1,49
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,27 0,34 -22,0 % 1,10
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,56 2,54 +0,5 % 3,55
Henkilömäärä kauden lopussa 3 453 3 217 +7,3 % 3 425
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 439 3 179 +8,2 % 3 328
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 52,6 44,4 +18,5 % 186,0

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Orionin alkuvuosi sujui odotusten mukaan"

Orionin myynti vuoden alkukuukausina on kehittynyt hyvin. Kokonaisliikevaihtomme on hieman kasvanut huolimatta siitä, että Parkinson-lääkkeidemme myynti on odotetusti pienentynyt noin 14 prosenttia vuoden 2011 vastaavalta kaudelta, joka sisälsi myös kertaluonteisen 7 miljoonan euron suuruisen etappimaksun. Erityistuotteidemme myynti on kasvanut vahvasti kuten myös Fermionin ja Orion Diagnostican myynti. Teimme vuosineljänneksen kuluessa myös ensimmäiset geneeristen entakaponi-tuotteiden toimitukset Pohjois-Amerikkaan.

Tehohoitorauhoite Dexdorin lanseeraukset Euroopassa ovat edenneet suunnitellusti ja tuote on jo saatavilla yli kymmenessä Euroopan maassa. Useimmissa muissa Euroopan maissa tuote lanseerataan vuoden 2012 aikana sitä mukaa kuin hinnoittelu- ja korvattavuusprosessit etenevät maakohtaisesti.

Vuoden 2011 lopulla Turun tehtaalla tapahtuneen tulipalon seurauksena toimituskykymme on alkuvuonna ollut hieman normaalia heikompaa erityisesti Suomessa huolimatta siitä, että toiminta tehtaalla on saatu palautettua normaalille tasolle vuoden ensimmäisinä kuukausina. Tapahtuman taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin jääneet kohtuullisen pieniksi.

Tutkimushankkeemme ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2012 alussa saadut uuden Easyhaler budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmisteen tutkimustulokset olivat lupaavat, mutta eivät vielä riittävät myyntilupahakemuksen jättämiseksi. Jatkamme tämän sekä Easyhaler flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehitystä vuoden kuluessa samoin kuin muiden kliinisessä tutkimusvaiheessa olevien molekyylien kehitystä.

Näkymäarviomme, joka perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivulta 5-6, säilyy ennallaan. Ennakoimme liikevaihtomme olevan vuoden 2011 tasolla ja liikevoittomme vuoden 2010 tasolla. Liikevaihtomme vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja liikevoittomme vuonna 2010 oli 254 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tapahtumia

7.2. Orion ilmoitti, että vuoden 2012 alussa saadut inhaloitavaa budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmistetta koskevat tutkimustulokset olivat lupaavat, mutta eivät vielä riittävät myyntilupahakemuksen jättämiseksi. Yhtiö jatkaa tuotteen kehittämistä edelleen vuonna 2012.

12.3. Orion luovutti yhteensä 87 763 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2011 maksettavina osakepalkkioina.

20.3. Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa.

26.3. Orion kommentoi Stalevo® -alkuperälääkkeen (karbidopa, levodopa ja entakaponi) geneeristä versiota koskevaa Mylan Pharmaceuticals Inc:n USA:n myyntilupahakemusta.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Huhtikuussa ensimmäiset Orionin lisensoimat geneeriset entakaponi-tuotteet tulivat markkinoille Yhdysvalloissa.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 24.4.2012 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 914103 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista +1 334 323 6203

Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125


Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin tänään.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2012

Pääomamarkkinapäivä (CMD) Helsingissä to 24.5.2012
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012 ti 31.7.2012
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 ti 23.10.2012

     

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja   puh. 010 426 2883

www.orion.fi  
www.orion.fi/sijoittajille

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-3/2012


Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2012 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 247 miljoonaa euroa (244 miljoonaa euroa vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 3 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 233 (231) miljoonaa euroa. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 14 % ja oli yhteensä 63 (74) miljoonaa euroa. Tämä oli 27 % (32 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston kokonaisliikevaihto oli 169 (158) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % vertailukaudesta. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 105 (114) miljoonaa euroa eli 45 % (49 %).  

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 16 (14) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 79 (93) miljoonaa euroa, ja se laski 15 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 79 (92) miljoonaa euroa, ja se laski vertailukaudesta 14 %. Vertailukauden liikevaihtoa ja -voittoa paransi 7 miljoonan euron kertaluontoinen maksu. Tämän lisäksi liikevoittoa heikensi vertailukaudesta myynnin painottuminen aiempaa matalakatteisempiin tuotteisiin Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun seurauksena.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,5 (2,8) miljoonaa euroa, ja se laski 9 % kulujen nousun takia huolimatta hyvin kehittyneestä myynnistä.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut laskivat 6 % ja olivat 49 (52) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 23 (20) miljoonaa euroa, ja ne nousivat 15 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (8 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 21 (18) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut kasvoivat ja olivat 11 (9) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 2 (2) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 79 (93) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,49) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,49) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,56 (2,54) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 58 % (72 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 55 % (66 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -20 % (-29 %) ja omavaraisuusaste oli 40 % (44 %).
Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2012 oli 545 (454) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 164 (110) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 134 (88) miljoonaa euroa. Koroton vieras pääoma sisältää myös maaliskuussa omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuun alussa maksetut osingot ja pääoman palautukset.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 236 (215) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vertailukaudesta ja oli 50 (58) miljoonaa euroa. Liikevoitto laski alkuvuonna 2012. Käyttöpääomaan sitoutui lisää rahaa, kuitenkin vähemmän kuin vertailukaudella eli 23 (34) miljoonaa euroa.

Investointien rahavirta oli -12 (-9) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta oli 75 (-0,2) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 8 (7) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 7 (5) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 1 (3) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2012

Liikevaihto on vuoden 2011 tasolla.

Liikevoitto on vuoden 2010 tasolla.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Näkymien perustelut

Tuotelanseeraukset tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana Suomessa. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin jatkuvan myös vuonna 2012.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 laskee Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä vuoden 2012 kuluessa. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntiin alkaneena vuonna.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2012 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut kasvavat hieman vuodesta 2011. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2012 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2012 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä. Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä vuonna 2012 laskevan geneerisen kilpailun alkamisen vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pidemmän aikavälin kannattava kasvu.

Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

 • liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla 

 • toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta 

 • rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla 

Nykyisin noin neljännes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo®- ja Comtess®/Comtan®-lääkkeiden myynnistä. Näiden Parkinson-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-2013, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion tuo jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.

Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2012 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 44 993 218 (47 483 699) kappaletta ja B-osakkeita 96 264 610 (93 774 129) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun 2012 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 995 802 979 (1 043 034 355) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2012 lopussa 61 442 (60 388) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-maaliskuussa 2012 ei tehty muuntoja.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 089 miljoonaa euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla. Hallituksella oli 31.3.2012 jäljellä valtuudet luovuttaa 309 337 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Orion luovutti 12.3.2012 yhteensä 87 763 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2011 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 16,3848 euroa, joka oli Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 12.3.2012.  Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 1 437 979,20 euroa.

Omistuspohja

Orionilla oli maaliskuun 2012 lopussa 61 442 (60 388) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 52 % (53 %) ja kaikista äänistä 65 % (65 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 41 (37) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 29 % (26 %) ja 6 % (5 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2012 lopussa 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % (0,3 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 % (0,04 %).

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 20.3.2012. Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1-31.12.2011

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2011.

Osakekohtainen osinko 1,30 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 23.3.2012 ja maksupäivä 4.4.2012.

Pääoman palautus 0,12 euroa osaketta kohden

Osakkeenomistajille päätettiin jakaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena 0,12 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä oli 23.3.2012 ja maksupäivä 4.4.2012.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.-30.3.2012 on hankittu Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2012. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Timo Maasilta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Ylpön.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2012 oli 3 439 (3 179). Maaliskuun 2012 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 453 (3 217) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 740 (2 515) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 713 (702) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-maaliskuulta 2012 olivat yhteensä 53 (44) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International GmbH ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Sandoz Canada Inc. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Jutun pääkäsittely on pidetty, ja seuraavaksi jutussa annetaan tuomio. Orionilla ei ole tietoa ajankohdasta, jolloin tuomioistuin antaa päätöksensä asiassa.

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Tuomioistuimen vahvistaman aikataulun mukaan jutun pääkäsittely on siirretty alkamaan 19.2.2013.

Oikeudenkäynti Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 24.1.2011 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa patenttiaan nro 5,446,194.

Mylan pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg kuten Orionin Comtan®-nimisessä alkuperälääkkeessä.  Comtania käytetään Parkinsonin tautia sairastavien, tilanvaihteluoireista kärsivien potilaiden hoitoon levodopa/karbidopa-lääkityksen lisänä. Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Comtan-lääkettä yksinoikeudella Yhdysvalloissa.

Stalevo®-alkuperälääkkeen geneeristä versiota koskeva Mylan Pharmaceuticals Inc:n USA:n myyntilupahakemus

Orion Oyj on saanut tietoonsa, että Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiö (Mylan) on jättänyt Yhdysvaltain lääkeviranomaiselle FDA:lle (Food and Drug Administration) hakemuksen, jolla se hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneerisiä, annosvahvuudeltaan 12,5/50/200 mg:n; 18,75/75/200 mg:n; 25/100/200 mg:n; 31,25/125/200 mg:n; 37,5/150/200 mg:n ja 50/200/200 mg:n tablettivalmisteita, joissa vaikuttavina aineina ovat karbidopa, levodopa ja entakaponi samassa suhteessa kuin Orionin Stalevo® -nimisessä, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetussa alkuperälääkkeessä. Stalevo on tehostettu levodopahoito, jota Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.

Tällä hetkellä Mylanin hakemuksen käsittely on vasta alkamassa Yhdysvalloissa, joten geneerisestä kilpailusta ei tämän myyntilupahakemuksen pohjalta ole välitöntä uhkaa. Orion arvioi yhdessä Novartiksen kanssa oikeudellisia vaihtoehtojaan suojella oikeuksiaan.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2012 oli yhteensä 493 (474) miljoonaa euroa, ja se nousi 4 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa oli yhteensä 54 (49) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 669 miljoonaa dollaria (922 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 28 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 955 (1 043) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 8 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vakaana kokonaismarkkinan laskiessa selvästi. Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 181 (180 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta) miljoonaa dollaria. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti säilyi vakaana 156 (158) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 18 prosenttia 56 (47) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 27 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 206 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joulukuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (155 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 33 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 161 (132) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 22 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 233 (231) miljoonaa euroa, ja se kasvoi prosentin edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 79 (92) miljoonaa euroa, ja se laski 14 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 34 % (40 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 119 (124) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 51 % (54 %).

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 105 (114) miljoonaa euroa, ja se laski 8 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 45 % (49 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 99 (113) miljoonaa euroa, ja se laski 13 %.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 63 (74) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti laski 14 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 27 % (32 %). Myynnin lasku johtuu pääosin geneerisen kilpailun alkamisesta Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012, mikä vähensi toimituksia Novartikselle tammi-maaliskuussa. Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 40 (49) miljoonaa euroa, ja se laski 20 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle laskivat 22 %, ja Comtan-toimitukset 16 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä säilyi edellisvuoden tasolla ja oli yhteensä 24 (25) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 21 (20) miljoonaa euroa ja Comtessin 3 (4) miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat päättäneet tehdä kaksi epidemiologista tutkimusta, joiden pitää valmistua heinäkuuhun 2012 mennessä, ja joista raportoidaan viranomaisille kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 10 (11) miljoonaa euroa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 7 (9) miljoonaa euroa, ja se laski 19 %. Liikevaihtoa laski pääosin toimitusten ajoituksesta johtuva vertailukautta pienempi myynti partnereille. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi edelleen kasvuaan.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 10 (8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 25 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) lanseeraukset etenevät suunnitellusti, ja tuote on jo saatavilla yli kymmenessä Euroopan maassa. Useimmissa muissa Euroopan maissa tuote lanseerataan vuoden 2012 aikana sitä mukaa kuin hinnoittelu- ja korvattavuusprosessit etenevät maakohtaisesti. Alkuvuonna 2012 Orion solmi yhteistyösopimuksen Baxterin kanssa dexdor®-tehohoitorauhoitteen markkinoinnista Ranskassa.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 90 (80) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13 %. Kasvua vauhdittivat Orionin geneeriset entakaponi-tuotteet, joiden vuoden alussa alkanut myynti raportoidaan osana Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihtoa.

Yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi voimakkaasti vuoden 2011 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden lanseeraukset pysyivät edellisvuoden tammi-maaliskuun tasolla.

Marraskuussa 2011 Orionin Turun lääketehtaalla sattunut tulipalo ja sitä seurannut tuotantokatkos aiheuttivat odotetusti etenkin Suomen markkinalla jonkin verran toimitusvaikeuksia vielä alkuvuoden 2012 aikana. Tapahtuman taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin jääneet kohtuullisen pieniksi.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-maaliskuussa 2012 oli 59 (54) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan etenkin reseptilääkkeissä.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-maaliskuussa oli 14 (12) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 15 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä.

Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 6 prosenttia 18 (17) miljoonaan euroon. Tulosyksikön liikevaihdosta 35 % (39 %) eli 6 (7) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

Lääketeollisuus ry:n tilastoinnin mukaan eläinlääkkeiden kokonaismarkkina vuoden 2012 tammi-maaliskuussa Suomessa oli noin 12 (11) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Orion oli toiseksi suurin toimija 17 % (19 %) markkinaosuudella.

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-maaliskuussa 2012 oli 16 (13) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Fermionin tehtaiden käyttöaste oli katsauskaudella erittäin korkea. Normaalin tuotteiston valmistuksen lisäksi käyttöastetta kohotti Orionin omien alkuperälääkkeiden kehitystyössä tarvittavien vaikuttavien aineiden valmistus.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa 2012 olivat 23 (20) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 21 (18) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (8 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Vuoden 2012 alussa saadut tutkimustulokset olivat lupaavat, mutta eivät vielä riittävät myyntilupahakemuksen jättämiseksi. Yhtiö jatkaa tuotteen kehittämistä edelleen vuonna 2012. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis arvioi parhaillaan uudelleen myyntilupahakemuksen jättämisen aikataulua.

Orion jatkaa yhdessä Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kehitystyö on kliinisen tutkimuksen vaiheessa I/II.

Orionilla on käynnissä toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin hoidossa.

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta, joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Tuotteen kehitys on kliinisen vaiheen tutkimuksissa.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 16 (14) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Kehitys päämarkkinoilla Kiinassa ja Pohjoismaissa jatkui positiivisena.

QuikRead®-tulehdustestien myynti jatkui katsauskaudella vahvana, ja QuikRead 101 -järjestelmän helppokäyttöisyyttä lisäävän esitäytetyn tuoteversion myynti kehittyi suotuisasti. Uuden sukupolven mittalaitteen QuikRead go®'n lanseeraukset etenivät katsauskaudella suunnitellusti.  

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 2,5 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 9 % ja oli 16 % (20 %) segmentin liikevaihdosta. Tulosta painoivat lisäpanostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin.

Espoossa 24.4.2012

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 1-3/12 1-3/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 247,4 244,1 +1,3 % 917,9
Myytyjen suoritteiden kulut -86,6 -72,7 +19,1 % -305,1
Bruttokate 160,8 171,4 -6,2 % 612,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1,5 2,1 -26,2 % 3,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -49,2 -52,1 -5,7 % -204,8
T&K-kulut -22,8 -19,8 +15,3 % -87,5
Hallinnon kulut -11,1 -8,7 +27,4 % -40,6
Liikevoitto 79,3 92,9 -14,7 % 282,9
Rahoitustuotot 1,1 1,3 -14,0 % 5,0
Rahoituskulut -1,1 -1,5 -25,4 % -6,0
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista 0,1 0,0 0,0
Voitto ennen veroja 79,3 92,7 -14,4 % 282,0
Tuloverot -19,7 -24,2 -18,6 % -72,4
Tilikauden voitto 59,6 68,5 -12,9 % 209,5
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,1 -0,5 -1,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,1 -0,3
Muuntoerot 0,3 -0,6 0,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 -1,2 -1,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 59,9 67,3 -11,0 % 208,4
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 59,6 68,5 -12,9 % 209,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille 59,9 67,3 -11,0 % 208,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,42 0,49 -13,0 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,42 0,49 -13,0 % 1,49
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 8,9 12,9 -30,8 % 42,5
Palkat ja muut henkilöstökulut 52,6 44,4 +18,5 % 186,0
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.  

KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR 3/12 3/11 Muutos % 12/11
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 191,5 185,1 +3,5 % 190,7
Liikearvo 13,5 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 65,0 61,0 +6,5 % 66,6
Muut aineettomat hyödykkeet 4,6 4,4 +4,6 % 4,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,4 1,4 +4,8 % 1,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,1 1,3 -18,7 % 1,1
Eläkesaaminen 38,0 32,7 +16,4 % 37,4
Laskennalliset verosaamiset 1,2 2,7 -56,3 % 1,4
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 2,3 -30,1 % 1,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 318,0 304,4 +4,5 % 318,6
Vaihto-omaisuus 156,9 136,9 +14,6 % 151,4
Myyntisaamiset 165,1 131,7 +25,4 % 155,3
Muut saamiset 29,3 24,5 +19,7 % 30,8
Rahavarat 235,9 214,9 +9,7 % 123,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 587,2 507,9 +15,6 % 460,5
Varat yhteensä 905,2 812,3 +11,4 % 779,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR 3/12 3/11 Muutos % 12/11
Osakepääoma 92,2 92,2 92,2
Ylikurssirahasto 17,8
Käyttörahasto 0,5 0,5 0,5
Muut rahastot 0,7 0,9 -28,3 % 17,6
Kertyneet voittovarat 267,1 246,9 +8,2 % 389,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 360,5 358,3 +0,6 % 499,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +20,6 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 360,5 358,4 +0,6 % 500,0
Laskennalliset verovelat 41,6 44,3 -6,1 % 42,2
Eläkevelvoitteet 0,5 0,7 -30,5 % 0,5
Varaukset 0,2 0,3 -16,8 % 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 134,0 87,5 +53,1 % 66,0
Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,1 +248,1 % 0,3
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 176,8 132,9 +33,0 % 109,3
Ostovelat 52,1 41,4 +25,8 % 66,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 11,2 23,9 -53,4 % 6,4
Muut lyhytaikaiset velat 274,9 233,1 +17,9 % 74,5
Varaukset 0,0 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 29,6 22,6 +31,3 % 22,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 367,8 321,1 +14,6 % 169,9
Velat yhteensä 544,6 454,0 +20,0 % 279,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 905,2 812,3 +11,4 % 779,1

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Käyttörahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuus
h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2011 92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4
Tilikauden tulos 68,5 68,5
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,5 -0,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,1 -0,1
Muuntoerot -0,6 -0,6
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -8,5 -169,0 -177,5
Osakekannustinjärjestelmä 1,3 1,3
Muut muutokset -0,2 -0,2
Oma pääoma 31.3.2011 92,2 17,8 0,5 0,9 -5,0 251,9 0,0 358,4
Oma pääoma 1.1.2012 92,2 0,5 17,6 -3,8 393,4 0,0 500,0
Tilikauden tulos 59,6 59,6
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,1 -0,1
Muuntoerot 0,3 0,3
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -16,9 -183,2 -200,1
Osakekannustinjärjestelmä 1,1 1,1
Muut muutokset -0,3 -0,3
Oma pääoma 31.3.2012 92,2 0,5 0,7 -3,4 270,5 0,0 360,5

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-3/2012 1-3/2011 2011
Liikevoitto 79,3 92,9 282,9
Oikaisut 9,2 12,0 39,0
Käyttöpääoman muutos -22,7 -33,9 -42,6
Maksetut korot -1,0 -1,3 -6,2
Saadut korot 1,1 1,4 5,0
Saadut osingot 0,1
Maksetut verot -15,7 -13,4 -79,3
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 50,2 57,7 198,9
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -11,3 -6,0 -25,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,3 -3,7 -19,9
Osakkuusyrityksen hankinta -0,0 -0,0
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,3 0,3
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,2 0,1 1,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -12,3 -9,2 -43,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,1 0,1 0,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,3 -2,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 75,0 19,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -40,1
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 -0,0 -177,5
Rahoituksen rahavirta yhteensä 74,9 -0,2 -199,7
Rahavarojen muutos 112,7 48,3 -44,7
Rahavarat kauden alussa 123,0 167,2 167,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,2 -0,5 0,5
Rahavarojen muutos 112,7 48,3 -44,7
Rahavarat kauden lopussa 235,9 214,9 123,0

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 3/12 3/11 12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 190,7 187,1 187,1
Lisäykset 7,0 4,7 30,3
Vähennykset -0,2 -0,3 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset -6,0 -6,4 -25,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 191,5 185,1 190,7


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 3/12 3/11 12/11
Kirjanpitoarvo kauden alussa 71,3 69,5 69,5
Lisäykset 1,3 2,5 19,1
Vähennykset -0,0 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -6,5 -17,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 69,6 65,4 71,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 3/12 3/11 12/11
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset, 41,0 41,0 41,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0 9,0
Takaukset 1,5 1,2 1,6
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 5,7 3,8 4,5
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 3/12 3/11 12/11
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR 0,3 0,7 -0,4
Nimellisarvo, milj. EUR 44,7 49,4 40,7
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR 0,2 0,6 -0,2
Nimellisarvo, milj. EUR 49,9 41,2 63,1
CROSS CURRENCY SWAPIT
Käypä arvo, milj. EUR -0,1 0,3
Nimellisarvo, milj. EUR 19,1 19,1
SÄHKÖJOHDANNAISET
Käypä arvo, milj. EUR -0,5 1,2 -0,4
Nimellismäärä, GWh 151 183 153

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-3/12 1-3/11 2011
Johdon työsuhde-etuudet 2,7 3,0 4,8

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 1-3/12 1-3/11 Muutos % 2011
Lääkeliiketoiminta 232,5 231,0 +0,6 % 870,6
          Alkuperälääkkeet 99,0 113,4 -12,7 % 408,9
          Erityistuotteet 90,2 80,2 +12,5 % 320,8
          Eläinlääkkeet 18,2 17,1 +6,3 % 67,8
          Fermion 16,0 12,9 +24,0 % 43,3
          Sopimusvalmistus ja muut 9,2 7,4 +23,7 % 29,7
Diagnostiikkaliiketoiminta 15,5 13,7 +13,6 % 49,5
Konsernierät -0,6 -0,6 +16,3 % -2,2
Konserni yhteensä 247,4 244,1 +1,3 % 917,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 1-3/12 1-3/11 Muutos % 2011
Lääkeliiketoiminta 79,4 92,3 -13,9 % 287,6
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,5 2,8 -9,1 % 4,9
Konsernierät -2,7 -2,1 +23,7 % -9,5
Konserni yhteensä 79,3 92,9 -14,7 % 282,9


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 232,5 223,8 199,8 215,9 231,0 203,7 203,2 196,0
Diagnostiikkaliiketoiminta 15,5 12,9 11,3 11,7 13,7 11,8 10,5 12,1
Konsernierät -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,7
Konserni yhteensä 247,4 236,1 210,7 227,0 244,1 214,9 213,2 207,4


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 79,4 61,4 66,8 67,1 92,3 49,9 71,5 60,4
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,5 0,7 0,8 0,7 2,8 1,0 1,0 1,9
Konsernierät -2,7 -2,5 -2,1 -2,7 -2,1 1,7 -1,8 -2,3
Konserni yhteensä 79,3 59,6 65,4 65,1 92,9 52,6 70,6 60,0


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

2012 2011 2010
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Suomi 64,0 61,7 60,1 59,8 59,1 61,0 57,6 53,7
Skandinavia 32,4 28,5 28,1 30,3 33,4 28,6 28,4 28,1
Muu Eurooppa 78,7 79,6 71,5 77,2 80,2 77,4 70,0 72,7
Pohjois-Amerikka 38,4 36,0 24,0 29,2 38,7 22,1 31,1 26,3
Muut maat 33,9 30,3 26,9 30,6 32,8 25,8 26,0 26,7
Konserni yhteensä 247,4 236,1 210,7 227,0 244,1 214,9 213,2 207,4

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/12 1-3/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 232,5 231,0 +0,6 % 870,6
Liikevoitto 79,4 92,3 -13,9 % 287,6
    % liikevaihdosta 34,2 % 39,9 % 33,0 %
T&K-kulut 21,0 18,2 +15,3 % 81,1
    % liikevaihdosta 9,0 % 7,9 % 9,3 %
Investoinnit 7,2 6,8 +6,6 % 38,8
    % liikevaihdosta 3,1 % 2,9 % 4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 104,5 114,1 -8,4 % 420,2
Varat 605,6 542,4 597,5
Velat 117,5 88,8 132,2
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 095 2 884 3 079

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 1-3/12 1-3/11 Muutos % 2011
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 63,2 73,6 -14,1 % 266,7
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 10,4 10,6 -1,8 % 44,0
Precedex® (tehohoitorauhoite) 10,3 8,3 +24,5 % 33,0
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 7,0 8,5 -18,5 % 30,5
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 6,4 6,6 -4,0 % 23,2
Burana® (tulehdus, kipu) 5,8 5,8 +0,2 % 23,5
Marevan® (verenohennus) 4,4 3,8 +16,0 % 15,6
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 4,2
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 3,8 3,4 +12,9 % 13,2
Fareston® (rintasyöpä) 3,5 3,2 +9,6 % 9,6
Yhteensä 118,8 123,6 -3,9 % 459,3
Osuus lääkeliikevaihdosta 51 % 54 % 53 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/12 1-3/11 Muutos % 2011
Liikevaihto 15,5 13,7 +13,6 % 49,5
Liikevoitto 2,5 2,8 -9,1 % 4,9
    % liikevaihdosta 16,2 % 20,2 % 9,9 %
T&K-kulut 1,8 1,6 +14,6 % 6,4
    % liikevaihdosta 11,6 % 11,5 % 12,9 %
Investoinnit 1,1 0,3 +217,6 % 10,4
    % liikevaihdosta 6,9 % 2,5 % 21,1 %
Varat 47,5 36,6 44,4
Velat 16,3 7,7 17,4
Henkilöstömäärä kauden lopussa 335 309 322

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2012

A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 29,4 62,8 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 44 993 218 96 264 610 141 257 828
% koko osakekannasta 32 % 68 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 325 991 325 991
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 44 993 218 95 938 619 140 931 837
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 899 864 360 95 938 619 995 802 979
% kaikista äänistä 90 % 10 % 100 %
Osakkeenomistajia 19 907 48 239 61 442
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 1.1.-31.3.2012

A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 1 231 394 26 754 150 27 985 544
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 2,7 % 27,8 % 19,8 %
Vaihto, milj. EUR 19,2 414,9 434,1
Päätöskurssi 31.12.2011, EUR 15,18 15,05
Alin kurssi, EUR  (A ja B 17.1.2012) 14,59 14,45
Keskikurssi, EUR 15,60 15,51
Ylin kurssi, EUR (A 19. ja 20.3.2012, B 16.3.2012) 17,00 16,82
Päätöskurssi 31.3.2012, EUR 14,83 14,82
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2012
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 667,2 1 421,8 2 089,1


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

1-3/12 1-3/11 Muutos % 2011
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,49 -13,0 % 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,49 -13,0 % 1,49
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,27 0,34 -22,0 % 1,10
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,56 2,54 +0,5 % 3,55
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 862 140 775 140 827

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011, lukuun ottamatta 1.1.2012 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.


Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
=
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden voitto x 100
=
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
=
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % Korollinen vieras pääoma - rahavarat x 100
=
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakkeen keskikurssi, EUR Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
=
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.