Siirry pääsisältöön

Orion jatkaa inhaloitavan budesonidi­-formoteroli-yhdistelmävalmisteen kehitystä

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2012 klo 9.35
               

Orion Oyj kehittää inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Vuoden 2012 alussa saadut tutkimustulokset olivat lupaavat, mutta eivät vielä riittävät myyntilupahakemuksen jättämiseksi. Yhtiö jatkaa tuotteen kehittämistä edelleen vuonna 2012.

Tutkimukset osoittivat, että Easyhaler-inhalaattorissa käytettynä Orionin kehittämällä yhdistelmävalmisteella on hyvä annostarkkuus. Tutkimuksissa ei kuitenkaan saavutettu Euroopan lääkeviranomaisen ohjeistuksen edellyttämää samankaltaisuutta referenssituotteen kanssa.

Tutkimusohjelmassa saavutetun edistyksen kannustamana Orion jatkaa budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen kehittämistä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja aloittaa tuotteella uudet tutkimukset, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä vuoden 2013 alkupuolella.

Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion Oyj

Timo Lappalainen        Olli Huotari
Toimitusjohtaja        Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:

Reijo Salonen, johtaja, Lääketutkimus ja -kehitys, puh. 050 966 3647.

Julkaisija:
Orion Oyj
/www.orion.fi/

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 86 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput muissa maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.