Siirry pääsisältöön

Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2011

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2011 KLO 17.02

Orion Oyj parantaa 9.2.2011 julkaistussa vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteessa koko vuodelle 2011 annettua näkymäarviota. Yhtiön myynti on kehittynyt hyvin alkuvuoden 2011 aikana, ja sen arvioidaan heijastuvan myös koko vuoden tuloskehitykseen.

Uusi, 13.4.2011 annettu näkymäarvio vuodelle 2011


Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta. Tutkimuskulut kasvavat vuodesta 2010.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2010.

Konsernin investoinnit ovat noin 45 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Aiempi, vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteessa annettu näkymäarvio vuodelle 2011


Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010.

Markkinointipanostukset kasvavat hieman johtuen tuotelanseerausten määrän noususta. Tutkimuskulut kasvavat selvästi vuodesta 2010.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa hieman vuodesta 2010.

Konsernin investoinnit ovat noin 45 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.


Orion julkaisee osavuosikatsauksen kaudelta 1-3/2011 keskiviikkona 27.4.2011.Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot


                                   

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli noin 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.