Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan kokoonpano

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.9.2011 KLO 18.27


Orion Oyj:n hallitus on valinnut yhtiön nimitysvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:


Kari Jussi Aho
Matti Kavetvuo
Timo Ritakallio
Seppo Salonen
Hannu Syrjänen
Jukka Ylppö


Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Kavetvuo.


Nimitysvaliokunta valmistelee ja antaa hallitukselle suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi. Nimitysvaliokunnan toimikausi kestää yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen vahvistaman valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat sekä valiokunnan jäsenten valintamenettely esitetään Orion-konsernin hallintoa ja ohjausjärjestelmää koskevassa selosteessa, joka on saatavilla konsernin internetsivustolta osoitteesta http://www.orion.fi/hallituksenvaliokunnat.
Orion Oyj


Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot


Yhteyshenkilö:

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, puh. 010 426 3692                          

                                   

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli noin 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.