Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2011

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 25.10.2011 klo 12:00


Orionin liikevaihto tammi-syyskuulta 2011 oli 682 miljoonaa euroa (635 miljoonaa euroa vuoden 2010 tammi-syyskuussa), ja se kasvoi 7 % edellisen vuoden vertailukaudesta.

 • Liikevoitto oli 223 (202) miljoonaa euroa. 

 • Voitto ennen veroja oli 222 (200) miljoonaa euroa. 

 • Omavaraisuusaste oli 64 % (62 %). 

 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 53 % (49 %). 

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 48 % (46 %). 

 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,17 (1,05) euroa. 

 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,77 (0,82) euroa. 

 • Näkymäarvio vuodelle 2011 on ennallaan. Orion arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2010. 

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

7-9/117-9/10Muutos %1-9/111-9/10Muutos %2010
Liikevaihto, milj. EUR210,7213,2-1,2 %681,8635,0+7,4 %849,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR150,5155,5-3,2 %502,8466,8+7,7 %620,7
    % liikevaihdosta71,5 %73,0 %73,8 %73,5 %73,0 %
Liikevoitto, milj. EUR65,470,6-7,4 %223,4201,6+10,8 %254,2
    % liikevaihdosta31,1 %33,1 %32,8 %31,8 %29,9 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR65,070,0-7,2 %222,4200,2+11,1 %252,6
    % liikevaihdosta30,8 %32,8 %32,6 %31,5 %29,7 %
Tuloverot, milj. EUR17,118,4-6,8 %58,152,2+11,3 %67,9
T&K-kulut, milj. EUR19,419,5-0,6 %62,158,9+5,4 %85,5
    % liikevaihdosta9,2 %9,1 %9,1 %9,3 %10,1 %
Investoinnit, milj. EUR19,410,2+90,3 %36,727,9+31,2 %39,2
    % liikevaihdosta9,2 %4,8 %5,4 %4,4 %4,6 %
Taseen loppusumma, milj. EUR706,9693,8+1,9 %745,8
Omavaraisuusaste, %64,2 %61,9 %62,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %2,9 %1,4 %-12,2 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR99,9121,3-17,6 %110,0
Koroton vieras pääoma, milj. EUR153,1143,3+6,9 %168,4
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR87,0115,4-24,6 %167,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %53,4 %48,8 %45,0 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %47,6 %45,5 %40,7 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,340,37-7,3 %1,171,05+11,1 %1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR0,340,37-7,3 %1,171,05+11,1 %1,31
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,230,34-32,5 %0,770,82-5,8 %1,26
Osakekohtainen oma pääoma, EUR3,223,05+5,7 %3,32
Henkilömäärä kauden lopussa3 4103 124+9,2 %3 131
Henkilömäärä kaudella keskimäärin3 3003 141+5,1 %3 137
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR134,3123,3+8,9 %170,3

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Dexdor sai myyntiluvan"

"Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme ovat kasvaneet edellisestä vuodesta."

"Alkuvuoden voimakas kasvu Parkinson-lääkkeidemme toimituksissa Novartikselle on viime kuukausina odotetusti tasapainottunut. Myös muun tuotteistomme myynnin kasvu on hieman hidastunut. Olemme kuitenkin edelleen pystyneet vahvistamaan markkina-asemaamme Suomessa sekä kasvamaan muualla Euroopassa."

"Euroopan komissio antoi syyskuussa keskitetyn myyntiluvan Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteelle (deksmedetomidiini), ja olemme jo käynnistäneet tuotteen lanseerauksen ja siihen tähtäävät toimenpiteet eri puolilla Eurooppaa. Deksmedetomidiini (Precedex®) on menestynyt partnerimme Hospiran myymänä viime vuosina hyvin erityisesti Yhdysvalloissa, ja uskomme sen tuovan meille tulevina vuosina merkittävää myyntiä myös Euroopassa, jossa markkinoimme sitä pääsääntöisesti itse."

"Toinen tulevaisuuden kannalta tärkeä katsauskauden tapahtuma oli Nycomedin kanssa kesällä solmittu yhteistyösopimus kehitteillä olevien Easyhaler®-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinoinnista Euroopan suurimmissa maissa. Lisäksi Nycomed saa yksinoikeuden tuotteiden lisensiointiin ja jakeluun Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sekä Orion että Nycomed markkinoivat sopimuksen piirissä olevia astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettuja tuotteita Easyhaler-kattobrändin alla."

"Näkymäarviomme on ennallaan. Ennakoimme liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2010. Tarkempi näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 6-7."

Katsauskauden tapahtumia

22.7. Orion ilmoitti saaneensa tiedon, että Euroopan lääkeviraston (EMA) ihmislääkekomitea (CHMP) oli antanut myönteisen lausunnon suosittaen uuden dexdor® -tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myyntiluvan myöntämistä.

22.7. Orion Diagnostica vahvisti tutkimus- ja tuotekehityspohjaansa hankkimalla uuden varhaisvaiheen teknologian ostamalla englantilaisen GeneForm Technologies Ltd -teknologiayhtiön koko osakekannan.

4.8. Orion ilmoitti solmineensa yhteistyösopimuksen Nycomedin kanssa astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettujen Easyhaler®-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinoinnista Euroopan suurimmissa maissa sekä lisensoinnin ja jakelun järjestämisestä yksinoikeudella Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella.

21.9. Orion ilmoitti saaneensa tiedon, että Euroopan komissio oli antanut keskitetyn myyntiluvan Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteelle (deksmedetomidiini).

21.9. Orion ilmoitti yhtiön nimitysvaliokunnan uuden kokoonpanon.

26.9. Orion tiedotti, että Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä oli noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 25.10.2011 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 891291 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista +1 866 803 8344

Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125


Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin tänään.


Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2012

Tilinpäätös vuodelta 2011   ti 7.2.2012
Varsinainen yhtiökokous 2012ti 20.3.2012
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012ti 24.4.2012
Pääomamarkkinapäivä (CMD) Helsingissäto 24.5.2012
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012ti 31.7.2012
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012ti 23.10.2012

Vuosikertomus vuodelta 2011 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2012.

     

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja   puh. 010 426 2883

www.orion.fi
www.orion.fi/sijoittajille

Taloudellinen katsaus kaudelta 1-9/2011

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-syyskuulta 2011 oli 682 miljoonaa euroa (635 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä), ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 7 %. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon katsauskaudella.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 647 (603) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus oli 310 (300) miljoonaa euroa eli 48 % (50 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kasvoi 5 % ja oli yhteensä 202 (193) miljoonaa euroa. Tämä oli 31 % (32 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston (pois lukien Parkinson-lääkkeet) liikevaihto oli 444 (409) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 37 (34) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 223 (202) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 226 (202) miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 12 %. Bruttokate kasvoi hieman liikevaihtoa nopeammin johtuen erityisesti rojaltien ja etappimaksujen kasvusta. Toiminnan kiinteät kulut kasvoivat ennakoidusti vertailukaudesta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,2 (5,1) miljoonaa euroa, ja se laski vertailukaudesta 17 % johtuen kiinteiden kulujen noususta.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat ennakoidusti ja olivat 151 (134) miljoonaa euroa. 13 % nousu johtui lisääntyneistä myyntipanostuksista erityisesti Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa. Kuluihin sisältyy myös tuoteoikeuksista tehtyjä aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksia.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 62 (59) miljoonaa euroa ja ne nousivat 5 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (9 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 58 (54) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 28 (28) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 3 (vertailukaudella heikensivät tulosta 3) miljoonaa euroa. Kulut koostuivat lähinnä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvista eristä.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 222 (200) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,17 (1,05) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,17 (1,05) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,22 (3,05) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 53 % (49 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 48 % (46 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 3 % (1 %) ja omavaraisuusaste oli 64 % (62 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 30.9.2011 oli 253 (265) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 100 (121) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 77 (98) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 87 (115) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Ylikurssirahastoa alennettiin siirtämällä 17.797.958,60 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentaminen perustui varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen 31.3.2011.


Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta parani vertailukaudesta ja oli 143 (141) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani alkuvuonna 2011 ja käyttöpääomaan sitoutui rahaa hieman vähemmän kuin vertailukaudella eli 53 (55) miljoonaa euroa. Maksetut verot 60 (34) miljoonaa euroa kasvoivat vertailukaudesta. Nousu johtuu tuloksen parantumisesta sekä tilikauden 2010 verojen maksujen ajoituksesta.

Investointien rahavirta oli -35 (-26) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -188 (-171) miljoonaa euroa. Sen muutos johtuu edellistä vuotta suuremmista osingoista.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 37 (28) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 20 (17) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 17 (11) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2011

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta. Tutkimuskulut kasvavat vuodesta 2010.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2010.

Konsernin investoinnit ovat noin 45 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Näkymien perustelut

Hintakilpailu Suomen markkinalla jatkuu myös vuonna 2011. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Geneerisen kilpailun alkamisen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 ei odoteta olennaisesti vaikuttavan Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiin vuoden 2011 kuluessa.

Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2011 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat varsin tarkasti ennakoitavissa. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2011 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2011 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.

Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

 • liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla 

 • toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta 

 • rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla

Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo®- ja Comtess®/Comtan®-lääkkeiden myynnistä. Näiden Parkinson-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-2013, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion tuo jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.

Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä luo konsernin liiketoiminnalle epäjatkuvuuskohdan.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.9.2011 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 45 247 646 (47 885 511) kappaletta ja B-osakkeita 96 010 182 (93 372 317) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Syyskuun 2011 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 413 754 (516 654) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.9.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 000 549 348 (1 050 565 883) ääntä.

Orionilla oli syyskuun 2011 lopussa 56 539 (57 293) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-syyskuussa 2011 osakkeita muunnettiin yhteensä 2 315 919 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 135 miljoonaa euroa.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla. Hallituksella oli 30.9.2011 jäljellä valtuudet luovuttaa 397 100 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Orion luovutti 1.3.2011 yhteensä 102 900 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2010 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen.

Omistuspohja

Orionilla oli syyskuun 2011 lopussa 56 539 (57 293) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 49 % (52 %) ja kaikista äänistä 65 % (64 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 45 (37) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 32 % (26 %) ja 6 % (4 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli syyskuun 2011 lopussa 413 754 (516 654) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % (0,4 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,04 % (0,05 %).

Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä nousi yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-syyskuussa 2011 oli 3 300 (3 141). Syyskuun 2011 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 410 (3 124) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 680
(2 473) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 730 (651) henkilöä. Henkilöstön määrä on lisääntynyt pääosin tuotannossa johtuen kasvaneista tuotantomääristä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-syyskuulta 2011 olivat yhteensä 134 (123) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International GmbH ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Sandoz Canada Inc. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Tuomioistuimen vahvistaman aikataulun mukaan jutun pääkäsittely alkaa 13.11.2012.


Oikeudenkäynti Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 24.1.2011 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa patenttiaan nro 5,446,194.

Mylan pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg kuten Orionin Comtan®-nimisessä alkuperälääkkeessä.  Comtania käytetään Parkinsonin tautia sairastavien, tilanvaihteluoireista kärsivien potilaiden hoitoon levodopa/karbidopa-lääkityksen lisänä. Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Comtan-lääkettä yksinoikeudella Yhdysvalloissa.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2011 oli yhteensä 1 453 (1 415) miljoonaa euroa, ja se nousi 3 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa oli yhteensä 150 (141) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 10 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 758 miljoonaa dollaria (1 025 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 26 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 1 015 (991) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 2 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin Yhdysvalloissa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 181 (180) miljoonaa dollaria. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti kasvoi 2 prosenttia 158 (154) miljoonaan euroon ja Japanissa 32 prosenttia 52 (39) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 24 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 10 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 180 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (131 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 38 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 146 (113) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 29 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 647 (603) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 226 (202) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 35 % (34 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 349 (331) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 54 % (55 %).

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 310 (300) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 48 % (50 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 306 (281) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 202 (193) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi 5 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 31 % (32 %). Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 130 (118) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 8 %, ja Comtan-toimitukset 14 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä oli yhteensä 72 (75) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 60 (62) miljoonaa euroa ja Comtessin 12 (13) miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat päättäneet tehdä kaksi epidemiologista tutkimusta, joiden pitää valmistua heinäkuuhun 2012 mennessä.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 31 (30) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 23 (21) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 %. Orion ilmoitti elokuussa solmineensa yhteistyösopimuksen Nycomedin kanssa kehitteillä olevien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinoinnista Euroopan suurimmissa maissa sekä lisensoinnin ja jakelun järjestämisestä yksinoikeudella Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Molemmat yritykset markkinoivat tuotteita Easyhaler-kattobrändin alla.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 22 (20) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta.

Orionin uusi dexdor®-tehohoitorauhoite (deksmedetomidiini) sai syyskuussa Euroopan komissiolta keskitetyn myyntiluvan, joka kattaa kaikki Euroopan Unionin 27 jäsenvaltiota. Orion on aloittanut Dexdorin lanseeraukset ja tuote on jo saatavilla Saksassa, Itävallassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Useimmissa Euroopan maissa tuote lanseerataan vuoden 2012 aikana sitä mukaa kuin hinnoittelu- ja korvattavuusprosessit etenevät maakohtaisesti.  

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 238 (222) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 %. Yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi 9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu hidastui monilla markkina-alueilla kolmannen neljänneksen aikana. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden lanseerausten määrä säilyi korkealla tasolla.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-syyskuussa 2011 oli 164 (154) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orionilla on Suomessa laaja, erityisesti vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden muodostama tuotteisto sekä kilpailukykyinen itsehoitotuotteisto.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-syyskuussa 2011 oli 40 (35) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä.

Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto pysyi tammi-syyskuussa 2011 vertailukauden tasolla 49 (49) miljoonassa eurossa. Tulosyksikön liikevaihdosta 30 % (33 %) eli 14 miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

Lääketeollisuus ry:n tilastoinnin mukaan eläinlääkkeiden kokonaismarkkina vuoden 2011 tammi-syyskuussa Suomessa oli noin 39 (38) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orion oli toiseksi suurin toimija 20 % (20 %) markkinaosuudella.

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-syyskuussa 2011 oli 32 (34) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-syyskuussa 2011 olivat 62 (59) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 58 (55) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (9 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Bioekvivalenssitutkimusten tuloksia odotetaan vuoden 2012 alkupuolella. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis arvioi parhaillaan myyntilupahakemuksen jättämisen aikataulua.

Orion jatkaa yhdessä Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kliininen tutkimus on alkanut kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Euroopassa.

Orionilla on käynnissä toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta sekä Alzheimerin taudin että Raynaudin oireyhtymän hoidossa.

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta, joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Tuotteen kehitys on kliinisen vaiheen tutkimuksissa.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 37 (34) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti jatkui katsauskaudella vahvana. Myynnin kehitys oli edelleen suotuisaa Pohjoismaissa sekä mm. Kiinassa ja Tsekissä. Heinäkuussa Orion Diagnostica vahvisti tutkimus- ja tuotekehityspohjaansa hankkimalla uuden varhaisvaiheen teknologian ostamalla englantilaisen GeneForm Technologies Ltd -teknologiayhtiön koko osakekannan.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,2 (5,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 17 % ja oli 12 % (15 %) segmentin liikevaihdosta. Tulosta painoivat lisäpanostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä myyntiportfolion vertailukautta heikompi katerakenne.

Espoossa 25.10.2011

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR7-9/117-9/10Muutos %1-9/111-9/10Muutos %2010
Liikevaihto210,7213,2-1,2 %681,8635,0+7,4 %849,9
Myytyjen suoritteiden kulut-72,4-71,6+1,1 %-219,8-209,4+5,0 %-283,2
Bruttokate138,3141,6-2,3 %462,0425,6+8,5 %566,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut-0,51,7-127,3 %2,5-2,9+188,6 %1,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut-44,6-45,2-1,4 %-151,2-134,0+12,8 %-188,9
T&K-kulut-19,4-19,5-0,6 %-62,1-58,9+5,4 %-85,5
Hallinnon kulut-8,4-8,0+5,5 %-27,9-28,2-1,2 %-39,3
Liikevoitto65,470,6-7,4 %223,4201,6+10,8 %254,2
Rahoitustuotot0,50,7-25,5 %3,13,4-7,6 %4,2
Rahoituskulut-1,0-1,3-26,4 %-4,1-4,8-14,5 %-5,9
Voitto ennen veroja65,070,0-7,2 %222,4200,2+11,1 %252,6
Tuloverot-17,1-18,4-6,8 %-58,1-52,2+11,3 %-67,9
Tilikauden voitto47,851,6-7,4 %164,3148,0+11,0 %184,7
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Rahavirran suojauksen arvonmuutos-0,20,3-154,5 %-1,10,3-424,7 %1,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos0,0-0,2
Muuntoerot0,6-0,9+162,9 %-0,51,2-138,4 %1,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen0,4-0,6+163,2 %-1,81,5-216,2 %2,9
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna48,251,0-5,5 %162,5149,5+8,7 %187,6
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille47,851,6-7,4 %164,3148,0+11,0 %184,7
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille48,251,0-5,5 %162,5149,5+8,7 %187,6
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1)0,340,37-7,3 %1,171,05+11,1 %1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1)0,340,37-7,3 %1,171,05+11,1 %1,31
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä9,211,7-21,9 %33,129,2+13,3 %38,9
Palkat ja muut henkilöstökulut40,338,8+3,9 %134,3123,3+8,9 %170,3
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.

KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR
9/119/10Muutos %2010
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet186,9189,0-1,1 %187,1
Liikearvo13,513,513,5
Aineettomat oikeudet67,864,1+5,7 %65,3
Muut aineettomat hyödykkeet4,54,0+12,8 %4,2
Osuudet osakkuusyrityksissä1,40,11,3
Myytävissä olevat sijoitukset1,21,0+19,0 %1,0
Eläkesaaminen34,729,8+16,4 %31,6
Laskennalliset verosaamiset2,65,2-50,6 %2,9
Muut pitkäaikaiset saamiset1,80,9+88,1 %2,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä314,4307,7+2,2 %309,3
Vaihto-omaisuus147,7127,5+15,8 %131,1
Myyntisaamiset134,4122,5+9,7 %118,3
Muut saamiset23,420,7+13,0 %20,0
Rahamarkkinasijoitukset77,7
Rahavarat87,0115,4-24,6 %89,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä392,5386,1+1,7 %436,5
Varat yhteensä706,9693,8+1,9 %745,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR
9/119/10Muutos %2010
Osakepääoma92,292,292,2
Ylikurssirahasto17,817,8
Käyttörahasto0,58,9-94,5 %8,9
Muut rahastot18,10,41,6
Kertyneet voittovarat343,0309,8+10,7 %346,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä453,8429,1+5,7 %467,4
Määräysvallattomien omistajien osuudet0,00,0+19,7 %0,0
Oma pääoma yhteensä453,8429,2+5,7 %467,4
Laskennalliset verovelat44,342,2+4,8 %44,8
Eläkevelvoitteet0,70,8-17,6 %0,7
Varaukset0,30,5-44,3 %0,4
Pitkäaikaiset korolliset velat76,898,1-21,7 %87,5
Muut pitkäaikaiset velat0,10,1-7,7 %0,1
Pitkäaikaiset velat  yhteensä122,1141,7-13,8 %133,6
Ostovelat 43,038,7+11,2 %49,0
Tilikauden verovelat11,317,0-33,3 %12,7
Muut lyhytaikaiset velat53,544,1+21,5 %60,6
Varaukset0,00,0
Lyhytaikaiset korolliset velat23,123,2-0,3 %22,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä131,0122,9+6,6 %144,8
Velat yhteensä253,1264,6-4,4 %278,4
Oma pääoma ja velat yhteensä706,9693,8+1,9 %745,8

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. Käyttörahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuus
h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EURa.b.c.d.e. f.g.h.
Oma pääoma 1.1.201092,217,823,00,0-5,7311,70,0439,1
Tilikauden tulos148,0148,0
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos0,30,3
Muuntoerot1,21,2
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus-14,1-141,0-155,1
Omat osakkeet-4,6-4,6
Osakekannustinjärjestelmä0,30,3
Oma pääoma 30.9.201092,217,88,90,4-4,5314,40,0429,2
Oma pääoma 1.1.201192,217,88,91,6-4,4351,20,0467,4
Tilikauden tulos164,3164,3
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojauksen arvonmuutos-1,1-1,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos-0,2-0,2
Muuntoerot-0,5-0,5
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus-8,5-169,0-177,5
Osakekannustinjärjestelmä1,51,5
Siirto oman pääoman erien välillä-17,817,8
Muut muutokset0,0-0,2-0,2
Oma pääoma 30.9.201192,20,00,518,1-4,9347,80,0453,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR1-9/111-9/102010
Liikevoitto223,4201,6254,2
Oikaisut32,728,933,7
Käyttöpääoman muutos-52,6-54,9-27,6
Maksetut korot-4,0-4,1-5,7
Saadut korot3,03,64,3
Saadut osingot0,10,10,1
Maksetut verot-60,1-34,4-49,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä142,7140,9209,1
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-17,5-17,0-22,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin-18,0-9,9-13,3
Osakkuusyrityksen hankinta-0,0-1,3
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla0,34,5
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit0,70,81,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit0,00,20,2
Investointien rahavirta yhteensä-34,5-25,9-30,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,70,60,6
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-0,9-1,0-2,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-10,5-10,5-21,0
Omien osakkeiden hankinta-4,6-4,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako-177,4-155,2-155,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä-188,1-170,7-182,2
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos-79,9-55,7-4,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset kauden alussa167,2170,5170,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-0,30,60,7
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos-79,9-55,7-4,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa87,0115,4167,2
Täsmäytys taseen rahavaroihin
Taseen rahavarat kauden lopussa87,0115,489,5
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa77,7
Rahavirtalaskelman rahavarat87,0115,4167,2

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR9/119/102010
Kirjanpitoarvo kauden alussa187,1192,0192,0
Lisäykset19,617,223,3
Kiinteistöosakeyhtiön myynti-0,5
Muut vähennykset-0,8-0,8-1,1
Poistot ja arvonalentumiset-18,9-19,5-26,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa186,9189,0187,1


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR9/119/102010
Kirjanpitoarvo kauden alussa69,567,067,0
Lisäykset17,110,714,6
Vähennykset-0,0-0,0
Poistot ja arvonalentumiset-14,2-9,8-12,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa72,368,169,5


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR9/119/102010
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Annetut kiinteistökiinnitykset,41,041,041,0
josta Eläkesäätiölle annetut9,09,09,0
Takaukset1,21,11,3
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)3,54,14,1
Muut vastuut0,30,30,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR9/119/102010
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR-0,20,3-0,8
Nimellisarvo, milj. EUR21,455,656,1
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR-0,2-0,0
Nimellisarvo, milj. EUR43,733,4
SÄHKÖJOHDANNAISET
Käypä arvo, milj. EUR0,40,31,9
Nimellismäärä, GWh156144171


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR1-9/111-9/101-12/10
Johdon työsuhde-etuudet4,33,64,4

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR7-9/117-9/10Muutos %1-9/111-9/10Muutos %2010
Lääkeliiketoiminta199,8203,2-1,7 %646,8602,5+7,4 %806,2
          Alkuperälääkkeet91,996,7-5,0 %305,5281,0+8,7 %370,9
          Erityistuotteet80,577,8+3,4 %238,3221,5+7,6 %298,6
          Eläinlääkkeet14,016,4-14,2 %48,549,1-1,2 %67,5
          Fermion6,68,2-19,5 %31,534,1-7,7 %44,9
          Sopimusvalmistus ja muut6,94,2+63,7 %22,916,8+36,3 %24,4
Diagnostiikkaliiketoiminta11,310,5+8,2 %36,734,3+6,9 %46,1
Konsernierät-0,5-0,5-7,0 %-1,6-1,8-8,5 %-2,4
Konserni yhteensä210,7213,2-1,2 %681,8635,0+7,4 %849,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR7-9/117-9/10Muutos %1-9/111-9/10Muutos %2010
Lääkeliiketoiminta66,871,5-6,6 %226,1202,4+11,8 %252,2
Diagnostiikkaliiketoiminta0,81,0-18,8 %4,25,1-17,4 %6,1
Konsernierät-2,1-1,8+17,9 %-7,0-5,8+19,9 %-4,1
Konserni yhteensä65,470,6-7,4 %223,4201,6+10,8 %254,2


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

201120102009
milj. EUR7-94-61-310-127-94-61-310-12
Lääkeliiketoiminta199,8215,9231,0203,7203,2196,0203,3181,9
Diagnostiikkaliiketoiminta11,311,713,711,810,512,111,712,0
Konsernierät-0,5-0,6-0,6-0,6-0,5-0,7-0,6-0,6
Konserni yhteensä210,7227,0244,1214,9213,2207,4214,5193,3


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

201120102009
milj. EUR7-94-61-310-127-94-61-310-12
Lääkeliiketoiminta66,867,192,349,971,560,470,545,5
Diagnostiikkaliiketoiminta0,80,72,81,01,01,92,21,2
Konsernierät-2,1-2,7-2,11,7-1,8-2,3-1,7-2,8
Konserni yhteensä65,465,192,952,670,660,071,043,9


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

201120102009
milj. EUR7-94-61-310-127-94-61-310-12
Suomi60,159,859,161,057,653,756,959,2
Skandinavia28,130,333,428,628,428,129,025,9
Muu Eurooppa71,577,280,277,470,072,772,172,8
Pohjois-Amerikka24,029,238,722,131,126,330,312,1
Muut maat26,930,632,825,826,026,726,123,4
Konserni yhteensä210,7227,0244,1214,9213,2207,4214,5193,3

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR7-9/117-9/10Muutos %1-9/111-9/10Muutos %2010
Liikevaihto199,8203,2-1,7 %646,8602,5+7,4 %806,2
Liikevoitto 66,871,5-6,6 %226,1202,4+11,8 %252,2
    % liikevaihdosta33,4 %35,2 %35,0 %33,6 %31,3 %
T&K-kulut17,918,0-0,5 %57,554,5+5,6 %79,5
    % liikevaihdosta9,0 %8,9 %8,9 %9,0 %9,9 %
Investoinnit10,29,2+10,8 %26,425,9+1,8 %36,2
    % liikevaihdosta5,1 %4,5 %4,1 %4,3 %4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä92,7102,9-9,9 %309,7299,5+3,4 %397,1
Varat558,0525,4+6,2 %527,7
Velat90,177,3+16,6 %102,1
Henkilöstömäärä kauden lopussa3 0702 8012 802

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR7-9/117-9/10Muutos %1-9/111-9/10Muutos %2010
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti)59,867,8-11,7 %202,4193,3+4,7 %252,7
Simdax® (sydämen vajaatoiminta)10,19,6+4,5 %31,329,8+4,9 %39,9
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti)6,36,2+1,3 %23,120,8+10,8 %28,1
Precedex® (tehohoitorauhoite)8,07,1+12,7 %22,420,0+12,0 %27,2
Burana® (tulehdus, kipu)6,05,7+5,6 %17,415,8+10,2 %21,5
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet)3,35,3-37,5 %14,316,2-11,3 %24,2
Marevan® (verenohennus)3,63,3+9,4 %11,69,7+20,2 %13,1
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet)3,03,0-0,8 %9,89,9-0,6 %13,3
Enanton® (eturauhassyöpä)2,93,2-7,8 %9,19,6-5,3 %13,0
Solomet® (tulehdussairaudet)2,71,6+67,2 %7,66,1+24,4 %8,6
Yhteensä105,7112,8-6,3 %349,0331,2+5,4 %441,5
Osuus lääkeliikevaihdosta53 %56 %54 %55 %55 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR7-9/117-9/10Muutos %1-9/111-9/10Muutos %2010
Liikevaihto11,310,5+8,2 %36,734,3+6,9 %46,1
Liikevoitto 0,81,0-18,8 %4,25,1-17,4 %6,1
    % liikevaihdosta7,1 %9,5 %11,5 %14,9 %13,3 %
T&K-kulut1,51,5-1,4 %4,64,4+3,8 %6,0
    % liikevaihdosta13,1 %14,4 %12,6 %13,0 %13,1 %
Investoinnit9,10,9+936,7 %10,11,8+455,8 %2,5
    % liikevaihdosta80,7 %8,4 %27,5 %5,3 %5,5 %
Varat44,433,3+33,2 %34,2
Velat15,25,5+176,6 %9,1
Henkilöstömäärä kauden lopussa317298302

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.9.2011

A-osakeB-osakeYhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX HelsingissäORNAVORNBV
Listautumispäivä1.7.20061.7.2006
ISIN-koodiFI0009014369FI0009014377
GICS-koodi3520201035202010
Reuters-koodiORNAV.HEORNBV.HE
Bloomberg-koodiORNAV.FHORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR29,562,792,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR0,650,65
Osakemäärä yhteensä, kpl45 247 64696 010 182141 257 828
% koko osakekannasta32 %68 %100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl413 754413 754
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl45 247 64695 596 428140 844 074
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl500 000 0001 000 000 0001 000 000 000
Ääniä/osake201
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita904 952 92095 596 4281 000 549 348
% kaikista äänistä90 %10 %100 %
Osakkeenomistajia19 15743 87056 539
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ 1.1.-30.9.2011

A-osakeB-osakeYhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl3 701 53960 896 99364 598 532
Vaihdon osuus osakemäärästä, %7,9 %64,5 %45,7 %
Vaihto, milj. EUR60,81 001,41 062,2
Päätöskurssi 31.12.2010, EUR16,4016,37
Alin kurssi, EUR  (A ja B 9.8.2011)13,1013,19
Keskikurssi, EUR16,4216,44
Ylin kurssi, EUR (A 3.6.2011, B 1.6.2011)18,0518,14
Päätöskurssi 30.9.2011, EUR15,2015,14
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2011
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR687,81 447,32 135,1


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

7-9/117-9/10Muutos %1-9/111-9/10Muutos %2010
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,340,37-7,3 %1,171,05+11,1 %1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR0,340,37-7,3 %1,171,05+11,1 %1,31
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,230,34-32,5 %0,770,82-5,8 %1,26
Osakekohtainen oma pääoma, EUR3,223,05+5,7 %3,32
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl140 844140 751140 821140 977140 917

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta 

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) 

  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet) 

  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) 

  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille) 

 • Diagnostiikkaliiketoiminta 

  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan). 

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Lisäksi seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin on otettu käyttöön 1.1.2011 alkaen. Niillä ei ole kuitenkaan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

 • IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä 

 • IAS 32 (muutos), Rahoitusinstrumentit: esittämistapa 

 • IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla 

 • IFRIC 14 (muutos), IAS 19, Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut 

IASB julkaisi 2010 parannuksia seitsemään standardiin tai tulkintaan osana vuosittaisia parannuksia standardeihin. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2011 seuraavat EU:n hyväksymät muutokset, mutta niillä ei ole olennaista merkitystä konsernitilinpäätökseen.

 • IFRS 3 (muutokset), Liiketoimintojen yhdistäminen 

 • IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 

 • IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen 

 • IAS 27 (muutos), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös 

 • IAS 34 (muutos), Osavuosikatsaukset 

 • IFRIC 13 (muutos), Kanta-asiakasohjelmat 

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulutx 100
=
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), %Tilikauden voittox 100
=
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, %Oma pääomax 100
=
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoituksetx 100
=
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUREmoyhtiön omistajille kuuluva voitto
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUREmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakkeen keskikurssi, EUROsakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
=
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR=Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 86 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 henkilöä ja loput muissa maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.